Για πληροφορίες σχετικά με τα μέσα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο pr@kiwi.com