Co je covid pas, jak s ním cestovat a co na něj říkají Češi?

Co je covid pas, jak s ním cestovat a co na něj říkají Češi?

Cestovatelské novinky

Autorem je

Autorem je |

Digitální zelený certifikát je platný ve všech členských státech EU od 1. července

Neustále se měnící cestovní pravidla a restrikce byly pro mnoho z nás za poslední rok a půl více než matoucí. Také proto Evropská Unie připravila covid pas neboli digitální zelený certifikát, který zjednoduší proces cestování přes hranice a ochrání místní obyvatele i samotného cestovatele.

Co je covid pas?

Zjednodušeně se jedná o oficiální certifikát, který bude platit ve všech členských státech Evropské unie a jehož hlavním cílem je zajistit bezpečný a volný pohyb osob v rámci bloku.

Digitální COVID certifikát EU (EUDCC) slouží k tomu, aby ověřil, že je cestovatel očkovaný, prodělal COVID-19 nebo obdržel negativní výsledek testu.

Hlavní prvky certifikátu:

Elektronická a/nebo tištěná forma

QR kód

Bezplatný

V jazyce příslušného státu a v angličtině

Bezpečný a chráněný

Platí ve všech státech EU

Obyvatelé každého státu mají možnost získat papírový a elektronický certifikát, který si můžou uložit a zobrazit na svém mobilním přístroji. Tento certifikát obsahuje QR kód a základní osobní údaje (celé jméno, datum narození, název členského státu), díky kterým se bude dát ověřit jeho pravost a platnost.

Čeští občané si mohou stáhnout aplikaci Tečka, ve které bude certifikát zobrazen.

Osobní údaje na certifkátu se neukládají ani nesdílejí během procesu ověřování jiným členským státem, čímž se zajišťuje jejich bezpečnost a ochrana.

Jak získám covid pas EU?

K získání pasu je potřeba splnit požadavky na očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledku testu. Každý stát vydává certifikáty vlastními cestami a pomocí aplikací, které byly vyvinuty ve spolupráci s Evropskou komisí.

Očkovaní cestovatelé obdrží certifikát již po první dávce dvoudávkové vakcíny. Použitá vakcína musí být schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA) — schválenými vakcínami jsou momentálně Pfizer, Moderna, Astra Zeneca a Janssen.

Covid pas EU je platný od 1. červenceCovid pas EU je platný od 1. července — CC-BY-4.0: © European Union 2020 – Source: EP

Certifikát očkované osoby bude obsahovat i doplňkové informace o vakcíně, jako například výrobce, počet podaných vakcín a datum provedeného očkování.

Certifikáty u osob, které prodělaly COVID-19, budou mít platnost 180 dní od posledního pozitivního výsledku testu: „Digitální COVID certifikát EU o prodělání nemoci potvrzuje, že se jeho držitel uzdravil z infekce SARS-CoV-2 na základě pozitivního výsledku testu. Měl by být vydán nejdříve 11. den po prvním pozitivním testu,“ podle Evropské komise.

Certifikát o testu je vydáván na základě negativního výsledku PCR nebo antigenního testu. 

Které země používají covid pas EU?

1. června došlo k propojení vnitrostátních systémů — spuštění brány EU Gateway a tedy i celého programu. Během zahřívacího období, které následovalo v červnu, mohly jednotlivé země certifikát začít vydávat a používat. Mezi tyto státy se zařadila i Česká republika, a to kromě Bulharska, Dánska, Německa, Řecka, Chorvatska a Polska. 

Pas je oficiálně dostupný ve všech členských státech EU od začátku července a nyní je již většina zemí EU i některé země mimo EU účinně propojena s bránou EUDCC nebo připravena se propojit. 

Během zaváděcího období mezi 1. červencem a 12. Srpnem mohou státy EU nadále používat i jiné formáty než covid pas, a to v případě, že nejsou připraveny začít vydávat certifikáty svým občanům. Tyto formáty by měly být platné i v ostatních členských státech.

Jak se k covid pasům staví Češi?

Z průzkumu agentury STEM/MARK s celkovým počtem 1012 dotázaných vyplývá, že 63 procent Čechů vítá covid pas a 37 procent o jeho přínosu není zcela přesvědčeno.

Z těch, kteří jsou vůči němu skeptičtí, si 64 procent myslí, že se jedná o formu diskriminace na základě očkování. 20 procent považuje covid pas zbytečný a dalších 11 procent ho vnímá jako narušení soukromí.

Na druhou stranu až 83 procent respondentů doufá, že očkování zachrání cestovní ruch — z toho jedna čtvrtina si myslí, že tato záchrana bude mít pouze krátkodobý charakter.

Přečtěte si další články o cestování na Kiwi.com Stories.

Podobné články