Czym jest Unijny Certyfikat COVID i jak korzystać z niego w trakcie podróży?

Czym jest Unijny Certyfikat COVID i jak korzystać z niego w trakcie podróży?

Wiadomości podróżnicze


|

Od 1 lipca paszport covidowy UE będzie dostępny we wszystkich krajach członkowskich UE

Przez ostatnie półtora roku zapoznawanie się z różnymi zasadami i przepisami związanymi z podróżą wymagało sporego wysiłku. Dlatego też Unia Europejska wprowadza nowy paszport covidowy, zwany też zielonym certyfikatem cyfrowym, który uprości proces przekraczania granic, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podróżnych oraz mieszkańców danego kraju.

Czym jest paszport covidowy UE?

Zasadniczo jest to oficjalny certyfikat, który ma być akceptowany przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a jego głównym celem jest ułatwienie bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się osób w ramach bloku.

Cyfrowy certyfikat covidowy UE (EUDCC) jest używany w celu weryfikacji, że dana osoba została zaszczepiona, powróciła do zdrowia po przebyciu COVID-19 lub uzyskała negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa.

Najważniejsze cechy certyfikatu:

ma postać cyfrową lub papierową

zawiera kod QR

jest bezpłatny

wydawany jest w języku narodowym oraz języku angielskim

jest zabezpieczony i bezpieczny

honorowany we wszystkich krajach UE

Obywatele każdego państwa będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu papierowego i cyfrowego, który może być przechowywany w telefonie komórkowym. Certyfikat ten będzie zawierał kod QR oraz niezbędne dane osobowe jego posiadacza (imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę państwa członkowskiego UE), co umożliwia weryfikację autentyczności i ważności dokumentu.

Dane osobowe znajdujące się na certyfikacie nie będą zapisywane ani przekazywane w trakcie kontroli dokonywanej przez inne państwo członkowskie, co gwarantuje bezpieczeństwo dokumentu.

Jak otrzymać paszport covidowy UE?

Paszport covidowy UE w pełni wejdzie w życie z dniem z dniem 1 lipcaPaszport covidowy UE w pełni wejdzie w życie z dniem z dniem 1 lipca — CC-BY-4.0: © European Union 2020 – Source: EP

Aby go uzyskać, konieczne jest spełnienie wymogów przyjęcia odpowiedniej szczepionki, posiadania statusu ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu wykrywającego obecność koronawirusa w organizmie. Każdy kraj wystawia certyfikaty z wykorzystaniem własnych kanałów oraz aplikacji stworzonych we współpracy z Komisją Europejską.

Zaszczepione osoby podróżujące otrzymają certyfikat po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki składającej się z dwóch dawek. Zastosowana szczepionka musi posiadać zatwierdzenie Europejskiej Agencji Leków (EMA) — Pfizer, Moderna, Astra Zeneca oraz Janssen.

Certyfikat osoby zaszczepionej będzie zawierał dodatkowe informacje na temat szczepionki, takie jak: jej producent, liczba przyjętych dawek oraz data szczepienia.

Osoby, które wyzdrowiały po przebyciu choroby otrzymają certyfikat ważny przez 180 dni od ostatniego pozytywnego wyniku testu: „Covidowy certyfikat cyfrowy UE potwierdza, że jego posiadacz powrócił do zdrowia po infekcji SARS-CoV-2 po pozytywnym wyniku testu. Zdaniem Komisji Europejskiej „dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 11 dni po pierwszym pozytywnym wyniku testu”.

Certyfikat wydany na podstawie testu wystawia się w oparciu o negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego.

Które kraje są gotowe do stosowania paszportu covidowego UE?

1 czerwca rozpoczęto proces łączenia systemów krajowych – bramę sieciową UE. Potem nastąpiła faza uruchomienia, w trakcie której poszczególne państwa mogły rozpocząć stosowanie certyfikatu na zasadzie dobrowolności.

Kilka krajów europejskich rozpoczęło stosowanie certyfikatów już w fazie uruchomienia; są to Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska.

Obecnie wszystkie kraje UE i wiele krajów spoza UE zostało skutecznie połączonych z tym systemem. Kraje spoza Unii, które są gotowe do jego stosowania obejmują Islandię, Liechtenstein, Norwegię, San Marino, Szwajcarię i Watykan.

Pomiędzy 1 lipca a 12 sierpnia obowiązuje faza tak zwanego stopniowego wprowadzania, w trakcie której państwa członkowskie UE mogą nadal stosować inne formaty niż paszport covidowy, o ile nie są jeszcze gotowe na rozpoczęcie wydawania certyfikatów covidowych swoim obywatelom. Formaty te powinny być również nadal akceptowane przez inne państwa członkowskie.

Zapraszamy do zapoznania się z Kiwi.com Stories, gdzie można znaleźć więcej artykułów na temat podróży.

Powiązane artykuły