1 adult1
ปูซาน
เมืองเชจู

Flights from ปูซาน (เกาหลีใต้) to เมืองเชจู (เกาหลีใต้)

เที่ยวบินขาเดียวที่ดีที่สุด

$ 23.43
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
$ 27.13
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
$ 27.13
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
$ 33.29
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
$ 33.29
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)

เที่ยวบินขากลับที่ดีที่สุด

$ 41.92
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
22 คืนใน เมืองเชจู
Eastar Jet
-
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
PUSปูซานปูซาน (PUS)
$ 41.92
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
21 คืนใน เมืองเชจู
Eastar Jet
-
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
PUSปูซานปูซาน (PUS)
$ 45.62
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
22 คืนใน เมืองเชจู
Eastar Jet
-
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
PUSปูซานปูซาน (PUS)
$ 45.62
Eastar Jet
-
PUSปูซานปูซาน (PUS)
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
27 คืนใน เมืองเชจู
Eastar Jet
-
CJUเมืองเชจูเมืองเชจู (CJU)
PUSปูซานปูซาน (PUS)

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเที่ยวบินจาก ปูซาน ไปยัง เมืองเชจู

เมืองเชจู (เกาหลีใต้)

รายละเอียด:

เที่ยวบินจาก ปูซาน ไปยัง เมืองเชจู ให้บริการโดยสายการบินจำนวน __airline_count__ สายการบิน

เที่ยวบินขาเดียวที่ถูกที่สุด มักอยู่ในช่วง จันทร์. ค่าโดยสารโดยเฉลี่ยสำหรับเที่ยวบินขาเดียวคือ $ 40.69 ในขณะนี้ ราคาที่ถูกที่สุดคือ $ 23.43 เเละพร้อมสำหรับออกเดินทางในวันที่ local ให้บริการโดย Eastar Jet สนามบิน ปูซาน - PUS คือสนามบินที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินจาก ปูซาน ไปยัง เมืองเชจู

Loading map