ออสเกเมน
อัลมาตี
Transport
Stops
Duration
Times
Days
ราคา
กระเป๋า
Carriers
Airports
More

Flights from ออสเกเมน (คาซัคสถาน) to อัลมาตี (คาซัคสถาน)

เที่ยวบินขาเดียวที่ดีที่สุด

$ 40
Show results with this option only
Bek Air
Bek Air
-
UKKออสเกเมนออสเกเมน (UKK)ALAอัลมาตีอัลมาตี (ALA)
$ 40
Show results with this option only
Bek Air
Bek Air
-
UKKออสเกเมนออสเกเมน (UKK)ALAอัลมาตีอัลมาตี (ALA)
$ 40
Show results with this option only
Bek Air
Bek Air
-
UKKออสเกเมนออสเกเมน (UKK)ALAอัลมาตีอัลมาตี (ALA)
$ 47
Show results with this option only
Bek Air
Bek Air
-
UKKออสเกเมนออสเกเมน (UKK)ALAอัลมาตีอัลมาตี (ALA)
$ 47
Show results with this option only
Bek Air
Bek Air
-
UKKออสเกเมนออสเกเมน (UKK)ALAอัลมาตีอัลมาตี (ALA)

เที่ยวบินขากลับที่ดีที่สุด

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเที่ยวบินจาก ออสเกเมน ไปยัง อัลมาตี

อัลมาตี (คาซัคสถาน)

รายละเอียด:

เที่ยวบินจาก ออสเกเมน ไปยัง อัลมาตี ให้บริการโดยสายการบินจำนวน __airline_count__ สายการบิน

เที่ยวบินขาเดียวที่ถูกที่สุด มักอยู่ในช่วง Thursday. ค่าโดยสารโดยเฉลี่ยสำหรับเที่ยวบินขาเดียวคือ $ 59.26 ในขณะนี้ ราคาที่ถูกที่สุดคือ $ 40.25 เเละพร้อมสำหรับออกเดินทางในวันที่ Jan 16th, 2020 ให้บริการโดย Bek Air สนามบิน ออสเกเมน - UKK คือสนามบินที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินจาก ออสเกเมน ไปยัง อัลมาตี