1 adult1
雅溫德
巴黎

Flights from 雅溫德 (喀麥隆) to 巴黎 (法國)

最優惠單程

$ 474.71
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
ORY巴黎巴黎 (ORY)
$ 474.71
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
ORY巴黎巴黎 (ORY)
$ 474.71
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
ORY巴黎巴黎 (ORY)
$ 474.71
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
ORY巴黎巴黎 (ORY)
$ 474.71
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
ORY巴黎巴黎 (ORY)

最好的回報

$ 643.63
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
ORY巴黎巴黎 (ORY)
在 巴黎 7 夜
Royal Air Maroc
-
ORY巴黎巴黎 (ORY)
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
$ 646.09
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
ORY巴黎巴黎 (ORY)
在 巴黎 14 夜
Royal Air Maroc
-
ORY巴黎巴黎 (ORY)
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
$ 646.09
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
ORY巴黎巴黎 (ORY)
在 巴黎 10 夜
Royal Air Maroc
-
ORY巴黎巴黎 (ORY)
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
$ 648.56
Royal Air Maroc
-
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)
CDG巴黎巴黎 (CDG)
在 巴黎 10 夜
Royal Air Maroc
-
CDG巴黎巴黎 (CDG)
NSI雅溫德雅溫德 (NSI)

雅溫德 - 巴黎航班的有用資訊

巴黎 (法國)

資訊:

雅溫德 - 巴黎的航班由1航空公司提供,包括Royal Air Maroc。

最便宜的單程航班通常是在星期五。單程航班的平均價格為$ 489.50,目前最低的價格為$ 474.71,是在local出發的Royal Air Maroc。 雅溫德 - NSI是雅溫德 - 巴黎最便宜航班的機場。

Loading map