1 adult1
Chiang Mai‎
Haikou‎

Flights from Chiang Mai (Thailand)‎ to Haikou (China)‎

Một chiều tốt nhất

$ 195.62
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
$ 195.62
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
$ 195.62
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
$ 195.62
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
$ 196.86
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎

Khứ hồi tốt nhất

$ 364
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
18 đêm ở Haikou
Beijing Capital Airlines, Thai AirAsia
-
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
$ 364
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
39 đêm ở Haikou
Beijing Capital Airlines, Thai AirAsia
-
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
$ 364
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
16 đêm ở Haikou
Beijing Capital Airlines, Thai AirAsia
-
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
$ 364
Thai AirAsia, Hainan Airlines
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
32 đêm ở Haikou
Beijing Capital Airlines, Thai AirAsia
-
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎

Thông tin hữu ích cho các chuyến bayChiang Mai - Haikou

Haikou (China)‎

Thông tin:

Các chuyến bayChiang Mai - Haikouđược cung ứng bởi1 airline(s) bao gồm Thai AirAsia.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàyFriday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 232.76, hiện tại, giá thấp nhất là$ 195.62 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngThai AirAsia. Chiang Mai - CNXlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến bayChiang Mai - Haikou.

Loading map