1 adult1
Chiang Mai‎
Haikou‎

Flights from Chiang Mai (Thailand)‎ to Haikou (China)‎

Một chiều tốt nhất

$ 184.17
Thai Lion Air, 9 Air
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
$ 190
Thai Lion Air, 9 Air
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
$ 195.83
Thai Lion Air, 9 Air
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
$ 198.16
Thai Lion Air, 9 Air
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎
$ 198.16
Thai Lion Air, 9 Air
-
CNXChiang MaiChiang Mai (CNX)‎
HAKHaikouHaikou (HAK)‎

Khứ hồi tốt nhất

Thông tin hữu ích cho các chuyến bayChiang Mai - Haikou

Haikou (China)‎

Thông tin:

Các chuyến bayChiang Mai - Haikouđược cung ứng bởi2 airline(s) bao gồm Thai Lion Air, Thai AirAsia.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàyFriday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 221.47, hiện tại, giá thấp nhất là$ 143.38 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngThai AirAsia. Chiang Mai - CNXlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến bayChiang Mai - Haikou.

Loading map