1 adult1
Chongqing‎
Pattaya‎

Flights from Chongqing (China)‎ to Pattaya (Thailand)‎

Một chiều tốt nhất

$ 184.57
Thai Lion Air, Nok Air, Thai AirAsia
-
CKGChongqingChongqing (CKG)‎
UTPPattayaPattaya (UTP)‎
This trip is with cabin baggage only.
$ 185.82
Thai Lion Air, Nok Air, Thai AirAsia
-
CKGChongqingChongqing (CKG)‎
UTPPattayaPattaya (UTP)‎
This trip is with cabin baggage only.
$ 185.82
Thai Lion Air, Nok Air, Thai AirAsia
-
CKGChongqingChongqing (CKG)‎
UTPPattayaPattaya (UTP)‎
This trip is with cabin baggage only.
$ 187.07
Thai Lion Air, Nok Air, Thai AirAsia
-
CKGChongqingChongqing (CKG)‎
UTPPattayaPattaya (UTP)‎
This trip is with cabin baggage only.
$ 188.31
Thai Lion Air, Nok Air, Thai AirAsia
-
CKGChongqingChongqing (CKG)‎
UTPPattayaPattaya (UTP)‎
This trip is with cabin baggage only.

Khứ hồi tốt nhất

Thông tin hữu ích cho các chuyến bayChongqing - Pattaya

Pattaya (Thailand)‎

Thông tin:

Các chuyến bayChongqing - Pattayađược cung ứng bởi1 airline(s) bao gồm Thai Lion Air.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàyMonday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 192.05, hiện tại, giá thấp nhất là$ 184.57 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngThai Lion Air. Chongqing - CKGlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến bayChongqing - Pattaya.

Loading map