1 adult1
Denpasar‎
Kupang‎

Flights from Denpasar (Indonesia)‎ to Kupang (Indonesia)‎

Một chiều tốt nhất

$ 55.71
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎
$ 55.71
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎
$ 55.71
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎
$ 55.71
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎
$ 55.71
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎

Khứ hồi tốt nhất

$ 102.76
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎
19 đêm ở Kupang
Lion Air
-
KOEKupangKupang (KOE)‎
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
$ 102.76
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎
14 đêm ở Kupang
Lion Air
-
KOEKupangKupang (KOE)‎
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
$ 102.76
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎
22 đêm ở Kupang
Lion Air
-
KOEKupangKupang (KOE)‎
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
$ 102.76
Lion Air
-
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎
KOEKupangKupang (KOE)‎
44 đêm ở Kupang
Lion Air
-
KOEKupangKupang (KOE)‎
DPSDenpasarDenpasar (DPS)‎

Thông tin hữu ích cho các chuyến bayDenpasar - Kupang

Kupang (Indonesia)‎

Thông tin:

Các chuyến bayDenpasar - Kupangđược cung ứng bởi1 airline(s) bao gồm Lion Air.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàyThursday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 56.95, hiện tại, giá thấp nhất là$ 55.71 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngLion Air. Denpasar - DPSlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến bayDenpasar - Kupang.

Loading map