1 adult1
Ganja‎
Chelyabinsk‎

Flights from Ganja (Azerbaijan)‎ to Chelyabinsk (Russia)‎

Một chiều tốt nhất

$ 152.29
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
$ 152.29
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
$ 152.29
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
$ 152.29
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
$ 152.29
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎

Khứ hồi tốt nhất

$ 299.62
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
7 đêm ở Chelyabinsk
Pobeda, Azerbaijan Airlines
-
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
KVDGanjaGanja (KVD)‎
$ 299.62
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
3 đêm ở Chelyabinsk
Pobeda, Azerbaijan Airlines
-
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
KVDGanjaGanja (KVD)‎
$ 299.62
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
7 đêm ở Chelyabinsk
Pobeda, Azerbaijan Airlines
-
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
KVDGanjaGanja (KVD)‎
$ 299.62
Azerbaijan Airlines, Pobeda
-
KVDGanjaGanja (KVD)‎
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
3 đêm ở Chelyabinsk
Pobeda, Azerbaijan Airlines
-
CEKChelyabinskChelyabinsk (CEK)‎
KVDGanjaGanja (KVD)‎

Thông tin hữu ích cho các chuyến bayGanja - Chelyabinsk

Chelyabinsk (Russia)‎

Thông tin:

Các chuyến bayGanja - Chelyabinskđược cung ứng bởi3 airline(s) bao gồm Azerbaijan Airlines, UTair, Ural Airlines.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàyThursday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 194.38, hiện tại, giá thấp nhất là$ 152.29 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngAzerbaijan Airlines. Ganja - KVDlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến bayGanja - Chelyabinsk.

Loading map