1 adult1
Osaka‎
Bahrain Isla...

Flights from Osaka (Japan)‎ to Bahrain Island (Bahrain)‎

Một chiều tốt nhất

$ 439.77
AirAsia X, AirAsia, Oman Air
-
KIXOsakaOsaka (KIX)‎
BAHBahrain IslandBahrain Island (BAH)‎
This trip is with cabin baggage only.
$ 443.47
AirAsia X, AirAsia, Oman Air
-
KIXOsakaOsaka (KIX)‎
BAHBahrain IslandBahrain Island (BAH)‎
This trip is with cabin baggage only.
$ 443.47
AirAsia X, AirAsia, Oman Air
-
KIXOsakaOsaka (KIX)‎
BAHBahrain IslandBahrain Island (BAH)‎
This trip is with cabin baggage only.
$ 447.18
AirAsia X, AirAsia, Oman Air
-
KIXOsakaOsaka (KIX)‎
BAHBahrain IslandBahrain Island (BAH)‎
This trip is with cabin baggage only.
$ 455.83
AirAsia X, AirAsia, Oman Air
-
KIXOsakaOsaka (KIX)‎
BAHBahrain IslandBahrain Island (BAH)‎
This trip is with cabin baggage only.

Khứ hồi tốt nhất

Thông tin hữu ích cho các chuyến bayOsaka - Bahrain Island

Bahrain Island (Bahrain)‎

Thông tin:

Các chuyến bayOsaka - Bahrain Islandđược cung ứng bởi1 airline(s) bao gồm AirAsia X.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàySunday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 463.24, hiện tại, giá thấp nhất là$ 436.06 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngAirAsia X. Osaka - KIXlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến bayOsaka - Bahrain Island.

Loading map