1 adult1
San Diego‎
Sioux Falls‎

Flights from San Diego (United States)‎ to Sioux Falls (United States)‎

Một chiều tốt nhất

$ 147.32
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin
$ 155.98
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin
$ 168.36
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin
$ 179.50
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin
$ 179.50
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin

Khứ hồi tốt nhất

$ 311.96
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
8 đêm ở Sioux Falls
Allegiant Air, Delta Air Lines
-
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin
$ 305.77
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
21 đêm ở Sioux Falls
Allegiant Air, Spirit Airlines
-
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin
$ 311.96
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
23 đêm ở Sioux Falls
Allegiant Air, Delta Air Lines
-
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin
$ 311.96
Delta Air Lines, Allegiant Air
-
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
22 đêm ở Sioux Falls
Allegiant Air, Delta Air Lines
-
FSDSioux FallsSioux Falls (FSD)‎
SANSan DiegoSan Diego (SAN)‎
This trip is with cabin baggage only.Thêm thông tin

Thông tin hữu ích cho các chuyến baySan Diego - Sioux Falls

Sioux Falls (United States)‎

Thông tin:

Các chuyến baySan Diego - Sioux Fallsđược cung ứng bởi3 airline(s) bao gồm Delta Air Lines, United Airlines, Spirit Airlines.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàyWednesday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 183.22, hiện tại, giá thấp nhất là$ 113.89 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngSpirit Airlines. San Diego - SANlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến baySan Diego - Sioux Falls.

Loading map