1 adult1
San Luis Pot...
New York Cit...

Flights from San Luis Potosí (Mexico)‎ to New York City (United States)‎

Một chiều tốt nhất

$ 234.24
Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
$ 247.73
AeroMéxico, Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
$ 247.73
AeroMéxico, Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
$ 248.96
AeroMéxico, Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
$ 231.79
Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎

Khứ hồi tốt nhất

$ 412.07
Interjet (ABC Aerolineas), United Airlines
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
EWRNew York CityNew York City (EWR)‎
28 đêm ở New York City
United Airlines, Interjet (ABC Aerolineas)
-
EWRNew York CityNew York City (EWR)‎
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
$ 413.30
Interjet (ABC Aerolineas), United Airlines
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
EWRNew York CityNew York City (EWR)‎
8 đêm ở New York City
United Airlines, Interjet (ABC Aerolineas)
-
EWRNew York CityNew York City (EWR)‎
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
$ 404.71
Interjet (ABC Aerolineas), United Airlines
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
EWRNew York CityNew York City (EWR)‎
14 đêm ở New York City
United Airlines, Interjet (ABC Aerolineas)
-
EWRNew York CityNew York City (EWR)‎
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
$ 405.94
Interjet (ABC Aerolineas), United Airlines
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
EWRNew York CityNew York City (EWR)‎
28 đêm ở New York City
United Airlines, Interjet (ABC Aerolineas)
-
EWRNew York CityNew York City (EWR)‎
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎

Thông tin hữu ích cho các chuyến baySan Luis Potosí - New York City

New York City (United States)‎

Thông tin:

Các chuyến baySan Luis Potosí - New York Cityđược cung ứng bởi4 airline(s) bao gồm Interjet (ABC Aerolineas), AeroMéxico, United Airlines, American Airlines.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàyTuesday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 258.77, hiện tại, giá thấp nhất là$ 231.79 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngInterjet (ABC Aerolineas). San Luis Potosí - SLPlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến baySan Luis Potosí - New York City.

Loading map