1 adult1
San Luis Pot...
New York Cit...

Flights from San Luis Potosí (Mexico)‎ to New York City (United States)‎

Một chiều tốt nhất

$ 209.70
Volaris, Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
$ 239.47
Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
$ 245.68
Volaris, Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
$ 253.12
AeroMéxico, Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
$ 254.36
AeroMéxico, Interjet (ABC Aerolineas)
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎

Khứ hồi tốt nhất

$ 343.70
Interjet (ABC Aerolineas), Delta Air Lines
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
3 đêm ở New York City
Delta Air Lines, Interjet (ABC Aerolineas)
-
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
$ 343.70
Interjet (ABC Aerolineas), Delta Air Lines
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
6 đêm ở New York City
AeroMéxico, Interjet (ABC Aerolineas)
-
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
$ 343.70
Interjet (ABC Aerolineas), Delta Air Lines
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
4 đêm ở New York City
AeroMéxico, Interjet (ABC Aerolineas)
-
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
$ 343.70
Interjet (ABC Aerolineas), Delta Air Lines
-
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
7 đêm ở New York City
Delta Air Lines, Interjet (ABC Aerolineas)
-
JFKNew York CityNew York City (JFK)‎
SLPSan Luis PotosíSan Luis Potosí (SLP)‎

Thông tin hữu ích cho các chuyến baySan Luis Potosí - New York City

New York City (United States)‎

Thông tin:

Các chuyến baySan Luis Potosí - New York Cityđược cung ứng bởi4 airline(s) bao gồm Volaris, Interjet (ABC Aerolineas), AeroMéxico, Aeromar.

Các chuyến bay một chiều rẻ nhất thường có vào ngàySaturday. Giá trung bình cho các chuyến bay một chiều là$ 271.74, hiện tại, giá thấp nhất là$ 209.70 và có thể mua được cho đợt khởi hành vào ngày local với hãngVolaris. San Luis Potosí - SLPlà cảng hàng không rẻ nhất cho các chuyến baySan Luis Potosí - New York City.

Loading map