Từ
Florence‎
Đến
Bordeaux‎
Điểm đến tiếp theo?
Ngày đi
Ngày về
Không bao gồm các quốc gia này

Vui lòng chọn bất kỳ quốc gia nào bạn không muốn đến trong chuyến đi.

Phương tiện vận chuyển
Hành lý
Hành lý xách tay
Hành lý ký gửi

Pricing table

Pricing table

QR code for app download

Tải ứng dụng Kiwi.com trên di động

Tìm kiếm siêu nhanh

Đặt vé chỉ với một cú nhấp

Thông báo về chuyến đi

Tải về thẻ lên máy bay.

Tự gửi đường dẫn tải ứng dụng cho bạn

Bạn sẽ nhận được đường dẫn tải ứng dụng qua SMS gửi một lần.