Từ
Santa Barbara‎
Đến
Portland‎
Điểm đến tiếp theo?
Khởi hành
Trở về
Loại trừ quốc gia

Vui lòng chọn bất kỳ quốc gia nào bạn không muốn đi qua trong chuyến đi.

Phương tiện vận chuyển
Hành lý
Hành lý xách tay
Hành lý ký gửi

Pricing table

Pricing table

Kiwi.com Guarantee

Flight delayed? Don't worry, we've got you.