Декларация за поверителност на Kiwi.com

Kiwi.com се отнася много сериозно към защитата на личните Ви данни. По отношение на защитата на личните данни на нашите клиенти от ЕС, в момента спазваме изискванията на Регламент № 2016/679, известен още като Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД, който задава най-високия стандарт за защита на поверителността и личните данни в света. Ние ще се стараем да поддържаме същото ниво на защита на личните данни на клиентите ни от останалите държави, като спазваме принципите за сигурност (поверителност и цялостност), прозрачност, минимизиране на данните, ограничаване на целите, точност и ограничаване на съхранението. Въпреки това, ние не можем да гарантираме, че нашите клиенти извън ЕС ще бъдат винаги третирани като клиентите ни от ЕС що се отнася до техните права като субекти на лични данни. Ако например сме получили прекалено много заявки от нашите клиенти от ЕС, с които задължително трябва да се съобразим, може да бъдем принудени да откажем някои заявки, направени от клиенти от трети страни.

Настоящата Декларация за поверителност съдържа информация за данните, които събираме от Вас, за целите, за които ги събираме, за начините, по които ги използваме, и за лицата, с които ги споделяме. Тя също има за цел да Ви запознае с правата Ви като субект на данни и за начините, по които можете да ги упражнявате.

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за всички данни, обработвани от нас във връзка с наши услуги, които използвате както през нашия уеб сайт kiwi.com, така и през приложението Kiwi.com, което може да бъде изтеглено от Google Play Store и Apple App Store.

Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Ние, в качеството си на администратор на лични данни, сме дружеството Kiwi.com s.r.o., идентификационен номер 29352886, с адрес на управление: Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, Post Code 625 00 Brno, Чешка република, вписано в Търговския регистър, поддържан от Окръжния съд в Бърно, дело номер C 74565, данъчен идентификационен номер CZ29352886.

За всякакви въпроси, свързани с поверителността и защитата на личните данни, можете винаги да се свържете с нас чрез тази форма: kiwi.com/privacy/questions. За въпроси, свързани с упражняването на правата Ви като субект на лични данни съгласно ОРЗД, можете да използвате тази форма: kiwi.com/privacy/rights.

Някои термини, които са използвани в Декларацията за поверителност

Лични данни: всякаква информация, отнасяща се пряко или косвено до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Това означава, че ако разполагаме със средства, за да идентифицираме Вас или дори устройството, което използвате, всяка информация, която можем да свържем с Вас, ще се третира като лични данни.

Администратор на лични данни: някой, който определя целите и средствата за обработването на лични данни. Например ние ставаме администратор на лични данни, когато обработваме Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ако решите да резервирате билет през нашия уеб сайт или през нашето приложение, ние ще изпратим личните Ви данни на друг администратор на лични данни – въздушния превозвач или доставчик на други услуги, който отново ще използва личните Ви данни за свои собствени цели. Всеки администратор на лични данни (за когото се прилага ОРЗД или подобен правен режим) трябва да има такава Декларация за поверителност, където да можете да прочетете как се обработват личните Ви данни. По-долу можете да видите пълния списък на администраторите на данни, с които може да споделим личните Ви данни.

Обработващ лични данни: трета страна, която само помага за постигането на целите, определени от администратора на лични данни. Например ние, в качеството си на администратор на лични данни, използваме много услуги на трети страни, на които възлагаме някои свои дейности, които не извършваме сами поради различни причини, като например икономическа ефективност. Обработващият лични данни може да обработва Вашите лични данни само в съответствие с нашите писмени инструкции, като ОРЗД ни задължава да уредим отношенията си в писмен договор, който да гарантира достатъчна защита на Вашите лични данни.

Трети страни: страни, в които не се прилагат изискванията на ОРЗД. Под трети страни в настоящата декларация имаме предвид всички страни, които са извън Европейски съюз.

Какви лични данни събираме?

Ние обработваме само тези данни, които са ни необходими за целите, за които ги събираме. В зависимост от целта, ние може да събираме:

Вашите идентификационни данни

Това са най-вече Вашето име, фамилия, националност, IP адрес, номер на лична карта, както и друга идентификационна информация, която може да ни предоставите. Освен това ние ще Ви дадем някои единни идентификатори за наши цели, като идентификационен номер на резервация, или в някои случаи – уникални промоционални кодове.

Вашите данни за връзка

Вашият имейл адрес, телефонен номер и други данни за връзка, които може да ни предоставите в нестандартни ситуации.

Вашите настройки

Ние ще запаметим Вашите предпочитания, за да можем да Ви предложим същите настройки, когато отново ни посетите. Ако например поради някаква причина решите да откажете използването на бисквитки, ние ще се опитаме да запаметим тази настройка и да не съхраняваме бисквитки при следващото Ви посещение в нашия уеб сайт.

Вашите поръчки

Ние ще събираме данни за самата поръчка и нейното заплащане и ще съхраняваме информация за предишните Ви поръчки за целите на предоставянето на нашите услуги и, в по-ограничена степен, за маркетингови цели (в никакъв случай не бихме използвали информация за Вашето плащане за маркетингови цели).

Вашата активност в нашия уеб сайт

Когато използвате нашия уеб сайт, ние проследяваме Вашата активност в него и използваме тази информация с цел подобряване на нашите услуги. Например ние следим кои страници посещавате, върху какво щраквате с мишката или къде сте поставили курсора си и на базата на тази информация правим анализ кои функции в нашия уеб сайт трябва да бъдат подобрени. Ние също така запаметяваме някои от данните, които попълвате в нашите формуляри за резервация, за да можем да Ви напомним, че заявката Ви не е била завършена, което е част от целта ни за изпращане на персонализирани предложения.

Информация, от която се нуждаем, за да персонализираме своите предложения

Ако резервирате полет или поръчате друга услуга, ние ще съберем информация за Вас, за да можем да персонализираме предложенията си, така че да отговарят на Вашите нужди. Това включва информация за Вашето устройство (софтуер и хардуер), Вашия IP адрес, обща информация за местоположението Ви (като часова зона или регион), идентификационна информация и данни за връзка.

Информация, която събираме, когато се свържете с нас (ако е приложимо)

Когато ни изпратите имейл, съобщение чрез чата или ни се обадите, ние ще запазим Вашите данни за връзка, номер на резервация и всякаква друга информация, която ни предоставите по време на нашия разговор, включително съобщенията или самото телефонно обаждане. След това ще използваме тази информация с цел:

 1. Разрешаване на Вашия проблем като част от нашето обслужване на клиенти
 2. Обучаване на служителите ни от отдела за обслужване на клиенти
 3. Установяване, упражняване или защита на право в случай на заведен съдебен иск

За какви цели използваме личните Ви данни?

Предоставяне на услуги

Търсене и резервиране на полети и свързани услуги

Ние събираме и използваме Вашите лични данни основно, за да можем да сключим договор с Вас и след това да Ви предоставим услугите, които сте поръчали. В зависимост от степента, в която използвате нашите услуги, ние ще обработим Вашите лични данни по необходимия начин, за да можем да сключим и изпълним нашето Споразумението за обслужване съгласно чл. 2 от нашите Общи условия. Услугите, които предоставяме, включват предимно посредничество за сключване на договор за въздушен превоз и свързани услуги между Вас и избрания от Вас превозвач.

За тази цел ние трябва да споделим Вашите лични данни с въздушните превозвачи, с които ще сключите договор за въздушен превоз, а в някои случаи и с доставчиците от Глобалната дистрибуционна система.

Ако поръчате допълнителната услуга „Специална помощ“ или поискате възстановяване на сума поради здравословни проблеми, ние ще обработим Вашата лична здравна информация, а в случая на услугата „Специална помощ“ – ще я споделим с избрания от Вас въздушен превозвач. Когато правите заявката, Вие ще трябва да дадете своето изрично съгласие за обработката на тези лични данни. Можете да оттеглите съгласието си във всеки един момент чрез тази форма: kiwi.com/privacy/rights. Имайте предвид обаче, че ако оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни за целите на допълнителната услуга „Специална помощ“, ние няма да можем да Ви окажем по-нататъшно съдействие относно тази услуга.

Поръчване на други услуги

Възможно е да решите да поръчате друга услуга, която се предлага от нас или от нашите партньори на нашия уеб сайт или нашето приложение, като например застраховка или настаняване. Ние ще обработим личните Ви данни, които са необходими, за да сключим договор с Вас, да Ви предоставим поръчаната услуга и (ако услугата се предлага от наш партньор) да Ви съдействаме, за да встъпите в договорни отношения с третата страна, която е доставчикът на услугата. Това включва прехвърлянето на Вашите лични данни на съответната трета страна, която е доставчикът на услугата. Пълният списък на третите страни, имащи качеството на администратори на лични данни, с които може да споделим личните Ви данни, може да видите тук.

Както и при предишния пример, законът ни позволява да обработваме Вашите лични данни за тези цели, ако това е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

Обслужване на клиенти

Обслужването на клиенти заема голяма част от нашите услуги. Ние ще записваме цялата си комуникация, проведена чрез всички канали, като имейли, чат съобщения и телефонни обаждания, за да можем да Ви осигурим необходимото обслужване. Нашето обслужване на клиенти също включва и оказване на съдействие на нашите клиенти при възникването на правни проблеми с въздушните превозвачи (в случай на изпуснати полети и подобни ситуации). За тази цел си партнираме с трета страна, която е доставчик на услугата. Когато имате правен проблем, ние ще изпратим на този доставчик Вашия имейл адрес и той ще се свърже с Вас, за да Ви предложи съдействие при предявяването на Вашия иск. Повече информация за споделянето на личните Ви данни с трети страни, имащи качеството на администратори на данни, можете да намерите тук.

И в този случай законът ни позволява да обработваме Вашите лични данни за тези цели, ако това е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

Потребителски профил

Ако желаете да си направите профил в Kiwi.com, ние трябва да обработим Вашите лични данни, като имейл адрес, парола и друга информация, която ни е необходима, за да Ви предоставим тази услуга. Законът ни позволява това, ако е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

Предотвратяване на измами

Когато резервирате полет или поръчвате друга услуга през нашия уеб сайт или приложение, ние използваме услугите на трета страна с цел предотвратяване на опитите за измама по време на плащането. Това е често срещана процедура, която се прави почти винаги, когато си поръчвате нещо онлайн. За да можем да осъществим това, ние веднага ще прехвърлим личните Ви данни на трета страна, обработваща лични данни. Но няма от какво да се притеснявате – транзакцията е напълно защитена и ние използваме едни от най-добрите и най-разпространени инструменти за предотвратяване на измами. Повече информация за обработващите лични данни, с които работим, можете да намерите тук. Освен това, за да предотвратим опити за измами със сторниране на плащания, ако подадете сигнал чрез банката си, че с Вашата карта е извършена неоторизирана транзакция, ние може да проверим профилите Ви в социалните мрежи, за да видим дали по някакъв начин не сте свързани с лицето, което е поръчало билети, и по този начин да се уверим, че не се опитвате да си върнете парите за билета с измама. Информацията, която обработваме в такива случаи, е ограничена – проверяваме връзката Ви с лицето, което е поръчало билета, и дали случайно не сте публикували някаква информация, свързана с полета (като например снимки как хващате полета на летището).

Трябва да предотвратяваме опитите за измама, за да защитим бизнеса и имуществото си. Защитата от измама е един от най-силните законни интереси за обработване на данни, признати в ЕС. Затова при тази процедура ние обработваме Вашите лични данни въз основа на правното основание за законен интерес.

Маркетингови цели

Изпращане на персонализирани предложения

За да можем да Ви изпращаме най-добрите предложения и да увеличим максимално маркетинговата си ефективност, ние обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг (имейли с предложения и дейности по обработка на свързаните с тях лични данни). Освен данните Ви за връзка, ние съхраняваме също така данни като история на транзакциите, предпочитания за полети и други данни за Вашите операции, които ни помагат при класифицирането на потребителите по сегменти и персонализирането на предложенията. Например може да разработим персонализирано предложение специално за Вас въз основа на предишните Ви поръчки.

Освен това, когато предоставяте данните си, докато правите резервация или поръчвате друга услуга, ние може да Ви изпратим имейл, за да Ви напомним, че имате чакащи поръчки, които все още не са завършени. Събраните по този начин Ваши лични данни ще бъдат съхранявани само в продължение на 30 дни.

Можем да Ви изпращаме предложения и търговски съобщения въз основа на законен интерес за осъществяване на директен маркетинг. Вие имате правото да възразите срещу това във всеки един момент и ние моментално ще прекратим обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Това обаче означава, че няма да можем да Ви изпращаме нови предложения.

Никога няма да споделяме Вашите данни за връзка с други администратори на данни без Ваше знание и ще Ви изпращаме само такива предложения, които са свързани с основната ни дейност. Винаги можете да се отпишете и да проверите състоянието на абонамента си чрез връзките, поставени в края на всеки информационен бюлетин, който Ви изпращаме.

Маркетингови анализи

За да подобрим маркетинговите си кампании като цяло, ние също така правим анализи, които ни помагат да разберем кои кампании са ефективни и как допринасят за процента ни на реализация. За да получим максимална ефективност и високи резултати от такъв вид анализи, ние използваме трети страни, обработващи лични данни. Можете да видите пълен списък с третите страни, които използваме и с които споделяме личните Ви данни тук. Във всички случаи ние оставаме администраторите на Вашите лични данни и тези трети страни могат само да ги използват за постигане на нашите цели.

За тази цел ние обработваме Вашите лични данни въз основа на нашия законен интерес да провеждаме пазарни проучвания. Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за такива цели. В такъв случай ние ще преценим дали можем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи. Ако това е невъзможно, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за такива цели.

Реклами, известявания и банери в Kiwi.com и уеб страниците на трети страни

Ние искаме да се уверим, че няма да изпуснете нито едно от нашите специални предложения. Поради това ние изпращаме известия в браузъра и насочени известявания (с Ваше съгласие), а също така публикуваме и реклами в Kiwi.com и уеб страниците на трети страни, които са подбрани специално за Вас на базата на Вашите предишни поръчки. Затова може да видите реклами за резервиране на полети през Kiwi.com на други страници в Интернет.

Можем да Ви изпращаме известявания и да публикуваме реклами въз основа на законен интерес за осъществяване на директен маркетинг. Вие имате правото да възразите срещу това във всеки един момент и ние моментално ще прекратим обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Покани до приятели

Ако Ваш приятел има профил в Kiwi.com, той или тя може да Ви изпрати покана и да ни предостави Вашия имейл адрес дори и никога да не сте посещавали нашия уеб сайт и да не сте чували за Kiwi.com. След това ще получите информационен имейл с активна връзка. Ако я използвате, за да направите резервация през нашия уеб сайт, двамата с приятеля Ви ще получите финансово възнаграждение под формата на кредит, който може да бъде използван като отстъпка, когато плащате самолетни билети или услуги.

За тази цел ние обработваме Вашите лични данни въз основа на законния си интерес да осъществяваме директен маркетинг. Вие имате правото да възразите срещу това във всеки един момент и ние моментално ще прекратим обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Подобряване на услугите

Подобряване и развитие на нашия уеб сайт и нашите услуги

Както при всеки друг бизнес, за да подобрим работата си, са ни нужни някои данни за Вас – нашите клиенти. За тази цел ние използваме услугите на трети страни, за да проследяваме и анализираме поведението Ви. Благодарение на това можем да забележим тенденции и модели, които ни помагат да подобрим много области от нашите бизнес дейности.

Можете да видите пълен списък с третите страни, които използваме и с които споделяме личните Ви данни тук. Във всички случаи ние оставаме администраторите на Вашите лични данни и тези трети страни могат само да ги използват за постигане на нашите цели.

За тази цел ние обработваме Вашите лични данни въз основа на законния си интерес да подобряваме услугите си. Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за такива цели. В такъв случай ние ще преценим дали можем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи. Ако това е невъзможно, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за такива цели.

Обучаване и оценка на служителите от отдела за обслужване на клиенти

Ако се свържете с отдела ни за обслужване на клиенти по телефона, имейл или чат, ние ще запишем обаждането Ви или съобщенията с цел подобряване на нашето обслужване. Записите ще бъдат сортирани и ще съхраним само тези, в които нашите служители са допуснали някаква грешка при разрешаването на Вашия проблем. След това тези записи ще бъдат използвани по време на наши обучения, за да гарантираме, че тези грешки няма да бъдат допуснати отново.

За тази цел ние също така обработваме Вашите лични данни въз основа на законния си интерес да подобряваме услугите си. Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за такива цели. В такъв случай ние ще преценим дали можем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи. Ако това е невъзможно, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за такива цели.

Други цели

Установяване, упражняване или защита на права в случай на заведен съдебен иск

Ние също така съхраняваме и обработваме личните Ви данни с цел установяване, упражняване или защита на права в случай на заведен съдебен иск. Когато резервирате билет или поръчвате друга услуга, ние ще запазим всички данни, които биха ни били необходими при евентуален бъдещ съдебен иск, който Вие или ние бихме могли да предявим. Аналогично, ако ни изпратите заявление за защита на личните Ви данни, ние също ще съхраним всички данни, които ни предоставите, както и данните, свързани с нашето обработване на заявлението за такива цели.

По принцип, ние ще съхраняваме Вашите данни, събрани за такива цели, за период от 4 години, което е максималният давностен срок (максималният срок, в който можете да заведете дело срещу нас), определен от Закон № 89/2012 Сб., Гражданският кодекс. Ние никога няма да използваме личните Ви данни за други цели освен за тези, за които се съхраняват.

За тази цел ние обработваме Вашите лични данни въз основа на законния си интерес да защитаваме законовите си права. Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за такива цели. В такъв случай ние ще преценим дали можем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи. Ако това е невъзможно, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за такива цели.

Спазване на правни задължения

Трябва да обработваме някои от личните Ви данни, за да можем да изпълним определени правни задължения, които са приложими към нас. Тъй като това е правна необходимост, нямаме нужда от Вашето съгласие. За тази цел ще обработваме Вашата идентификационна информация, данни за връзка и информацията за Вашите резервации. Основните правните задължения, заради които трябва да обработваме тази информация, произтичат от Закон № 89/2012 Сб., Гражданския кодекс, Закон № 634/1992 Сб. за защита на потребителите, Закон № 235/2004 Сб. за данък добавена стойност и Закон № 563/1991 Сб. за счетоводството. Ако ни изпратите заявление за защита на личните Ви данни, за да упражните някое от правата си по ОРЗД, ние ще изискаме от Вас да ни предоставите някои лични данни, които след това ще обработим, за да спазим изискванията на ОРЗД.

С кого и защо споделяме личните Ви данни?

Споделяне на данни с други администратори на данни

Ние ще споделяме личните Ви данни с трети страни, за да постигнат целите си на обработване. Изпращаме данните Ви на въздушните превозвачи, с които Вие, чрез нашите посреднически услуги, сключвате договор за въздушен превоз и чиято самоличност ще Ви стане известна преди да сключите договора с нас или с доставчик на други услуги при същите условия. В някои случаи споделяме личните Ви данни и с операторите на Глобалната дистрибуционна система.

Това означава, че личните Ви данни може да бъдат споделени с определени превозвачи или други доставчици на услуги в трети страни. Повече информация за трансфера на лични данни към трети страни можете да намерите тук.

Всеки избран превозвач ще третира личните Ви данни в съответствие със своята собствена Декларация за поверителност (която е публикувана на уеб сайта на всеки превозвач). Разкриването на лични данни на други доставчици на услуги ще става в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни.

Научете повече

ЦЕЛ ОБЯСНЕНИЕ ПАРТНЬОРИ
Предоставяне на услуги Резервиране на билети
За да можете да резервирате желаните от Вас билети, ние трябва да изпратим личните Ви данни на избраните превозвачи.
Превозвачът, от когото желаете да закупите билет. Когато резервирате билет, информацията за превозвача, с когото ще пътувате, ще бъде винаги налична на видно място.
Глобални дистрибуционни системи
Понякога, когато търсим полети, използваме Глобалната дистрибуционна система. Доставчиците от Глобалната дистрибуционна система са също така и администратори на лични данни. Задълженията за защита на данните на доставчиците от Глобалната дистрибуционна система са подробно описани в Регламент (ЕО) № 80/2009 относно кодекса за поведение при компютризирани системи за резервация.
Amadeus
Galileo (управляван от Travelport)
Други услуги
Когато направите заявка за друга услуга, ние ще изпратим личните Ви данни на третата страна, която предоставя поръчаната от Вас услуга.
Доставчикът на поръчаната от Вас услуга. Когато правите заявка за услуга, информацията за доставчика на услугата ще бъде винаги налична на видно място.
Маркетинг Маркетинг на трети страни
Тези партньори използват данни, които споделяме с тях, за да създадат профил, съдържащ Вашите предпочитания, с цел да Ви показват подходящи реклами на трети страни. Ние при никакви обстоятелства не споделяме данни, които могат пряко да Ви идентифицират.
travel audience GmbH
Sojern, Inc.
Установяване, упражняване или защита на права в случай на заведен съдебен иск Съдебни искове
Може да използваме услугите на други лица, когато защитаваме законните си права и правните си претенции.
Адвокати, агенции за събиране на парични вземания.

Споделяне на данни с лица, обработващи лични данни

Ние имаме много работа, която не можем да свършим сами. Затова използваме помощта на трети страни – партньори. В много от тези случаи партньорите ни естествено не могат да се справят без Вашите лични данни. Поради тази причина ние ги споделяме с тях. Във всички такива случаи обаче ние оставаме администраторите на Вашите лични данни, а те изпълняват ролята на обработващи данните.

Това означава, че въпреки че притежават Вашите данни, те могат да ги обработват само за наши цели и ние винаги ще носим отговорност за тях. Те не могат при никакви обстоятелства да използват данните за свои собствени цели или по начин, който е в противоречие с нашето споразумение.

Освен това, ние използваме услугите само на такива партньори, които са ни дали достатъчни гаранции, че спазват изискванията на ОРЗД и че Вашите данни винаги ще бъдат защитени.

Научете повече

ЦЕЛ ОБЯСНЕНИЕ ПАРТНЬОРИ
Предоставяне на услуги Основна инфраструктура
Подобно на всяка друга интернет компания, най-добрият начин за осъществяване на нашата стопанска дейност е като възлагаме основната инфраструктура (сървърите) на външен изпълнител - най-големите, най-добрите и най-сигурните доставчици в света.
Amazon Web Services Inc.
OVH
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Управление на резервациите и обслужване на клиенти
Цялата информация, отнасяща се до Вашата резервация и клиентско обслужване, трябва да се съхранява на едно място. Затова използваме платформа(и)/софтуер на външни доставчици, които ни осигуряват бърз достъп до Вашите данни, за да можем да Ви обслужим максимално ефективно.
Citrix Systems, Inc.
Kortechs d.o.o
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
Приемане и обработване на плащането
За да получим пари от Вас за нашите услуги, ние трябва да предадем Вашите Лични данни, нужни за картовото плащане, на „придобиващи плащането“ (интернет банки и доставчици на платежни услуги). За обработването на Вашата платежна информация използваме портал за електронни плащания на трета страна, която предлага най-висока степен на сигурност в тази сфера (PCI DSS).
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
Имейл и SMS съобщения
Предоставянето на услугите ни е свързано с изпращането на имейл и SMS съобщения до нашите клиенти. За да става автоматично и безпроблемно, ние използваме услугите на външни доставчици на технологии.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Предотвратяване на измами
За да предотвратим опитите за измама по време на плащане, ние проверяваме всички плащания чрез „доставчик на услуги за предотвратяване на измами“, т.е. външен доставчик на технологии, който открива опити за измама по време на плащане.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Партньорска помощ за резервациите и билетите
Понякога се нуждаем от помощ при закупуването на билетите. В повечето случаи използваме услугите на различни външни дистрибуторски мрежи. Понякога използваме услугите и на външни посредници, които ни помагат с непрякото закупуване на билети от тези дистрибуторски мрежи. Това се прави с цел да се открият възможно най-ниските цени на пазара.
Имаме сключени договори за предоставянето на услуги за обработването на резервации и/или закупуването на билети с различни онлайн туристически агенции.
Предоставяне на услуги в областта на принудителното изпълнение
Когато Ви представляваме пред превозвачите, за да защитим правата и исковете Ви, може да използваме услугите на трети страни.
Адвокати, агенции за събиране на парични вземания.
Маркетингови цели Изпращане на персонализирани предложения и маркетингови анализи
Понякога ще Ви изпращаме маркетингови материали или ще използваме Вашите Лични данни за целите на маркетинговото сегментиране, за да определим коя маркетингова стратегия да използваме въз основа на общи потребителски характеристики. За да автоматизираме този процес, ние използваме услугите на трети страни, които са външни изпълнители.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Jaco Analytics Ltd.
ADARA, Inc.
CityAds Media, LLC.
Подобряване на нашите услуги Анализ на данните
Ние използваме софтуерни инструменти за анализ и регистриране на данни на външни доставчици, които ни дават по-пълна представа за нашата клиентска база, така че да направим услугите си възможно най-удобни за нашите клиенти.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc.
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
Criteo SA
Софтуерно инженерство
Понякога може да споделим Лични данни с нашите външни софтуерни инженери, които ни помагат с технологиите ни.
В момента си сътрудничим с много софтуерни инженери. За да защитим правото им на лична неприкосновеност, ние няма да споделим Личните им данни.
Други цели Счетоводство
Ние сме задължени да издаваме надлежни фактури и да съхраняваме счетоводна документация (напр. фактури) по начина, предвиден в чешкото законодателство. Затова използваме счетоводни системи, които се предоставят от трета страна.
Fakturoid s. r. o.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Като цяло, ние ще обработваме личните Ви данни до момента, в който вече няма да са ни нужни за някоя от следните цели. Максималният срок, за който съхраняваме данните, по принцип е 4 години, което покрива общия давностен срок в Чехия (при установяване, упражняване или защита на права в случай на заведен съдебен иск).

Възможно е изключение единствено, когато обработваме данните с цел изпращането на персонализирани предложения. За тази цел, Вие периодично ще получавате имейли с предложения от нас и във всеки имейл ще има ясно обозначен и лесен начин да се отпишете и следователно да възразите срещу такова обработване на данните. Следователно ние ще съхраняваме и използваме Вашите лични данни с такава цел, докато не се отпишете.

Как да получите достъп до и да контролирате личните си данни?

Ние желаем Вие винаги да имате контрол върху личните си данни. За тази цел Вие имате определени права, които го позволяват. При определени условия можете:

 1. да получите достъп до всички Ваши данни, които използваме или обработваме, и дори да получите копие от тях,
 2. да поискате от нас да заличим данните Ви,
 3. да поискате от нас да коригираме данни, които обработваме, ако сметнете, че в тях има грешки,
 4. да ограничите обработването на данните,
 5. да възразите срещу обработването на данни,
 6. да получите личните си данни в широко използван и машинно четим формат или да предадете тези данни на друг доставчик.

Можете да упражните правата си, като ни изпратите имейл с Вашето заявление чрез тази форма: kiwi.com/privacy/rights.

Моля, имайте предвид, че за да гарантираме безопасността на личните Ви данни, ще удовлетворяваме само заявленията, изпратени от имейл адреса, който е използван при резервацията или поръчването на дадена услуга. Ако някой друг е направил резервацията вместо Вас, ние ще поискаме да ни предоставите допълнителна информация (идентификационен номер на резервацията и др.), за да потвърдим, че наистина сте притежателя на съответните лични данни.

Научете повече

Достъп до личните Ви данни

Имате право по всяко време да направите запитване за това дали обработваме личните Ви данни и да поискате следната информация:

 1. цели, за които обработваме личните Ви данни;
 2. категории лични данни, които обработваме;
 3. списък на трети страни, с които споделяме личните Ви данни, особено когато тези трети страни се намират в трети държави;
 4. продължителност на планираните операции по обработване на личните Ви данни или поне начина, по който определяме периода на съхранение;
 5. Вашите права като субект на данни съгласно GDPR;
 6. Вашето право да подадете жалба до надзорен орган;
 7. в случаите, когато сме получили данните Ви, без да сме ги събрали директно от Вас;
 8. ако е приложимо, всякаква информация за автоматизираните решения, които може да бъдат приложени спрямо Вас;
 9. когато данните са били предадени на трети държави и какви гаранции са предвидени съгласно GDPR.

Също така, при поискване ще Ви предоставим пълно копие на всичките Ви лични данни, които обработваме. Първото копие е безплатно. За допълнителни копия обаче може да Ви начислим такса, за да покрием административните си разходи.

Можете да поискате данните да Ви бъдат предоставени и в широко използван формат с цел преносимост на данните.

Изтриване на личните Ви данни

Имате и правото да поискате данните Ви да бъдат напълно заличени (или по-точно необратимо анонимизирани) в случай на някое от следните обстоятелства:

 1. вече не се нуждаем от личните Ви данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност;
 2. успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването съгласно чл. 21 на GDPR и Вашите лични данни не са ни необходими за други цели;
 3. обработвали сме личните Ви данни незаконно; или
 4. задължени сме по закон да заличим личните Ви данни.

Нямате обаче право да поискате изтриване на личните си данни, ако обработването им е необходимо за целите на:

 1. упражняването на правото на свобода на словото и информацията;
 2. спазване на правно задължение, което ни задължава да съхраняваме личните данни; или
 3. ако се нуждаем от личните данни за целите на установяването, упражняването или защитата на права в случай на заведен съдебен иск.

Коригиране на личните Ви данни

Ако смятате, че личните Ви данни, които обработваме, не са верни, можете да ни уведомите и ние ще се постараем да ги коригираме.

Моля, имайте предвид, че не можем да коригираме данни в нашата база данни, които се отнасят до Вашия билет. Дори и да го направим, това няма да ги промени при превозвачите или доставчиците на другите услуги и ние не бихме могли да съгласуваме промяната с тях. Ако желаете да промените данните във Вашия билет, можете да го направите по всяко време от раздел „Управление на моите резервации“ в уеб страницата Kiwi.com.

Ограничаване на обработването на личните Ви данни

При определени условия ние ще ограничим обработването на Вашите лични данни. Това означава, че ще се уверим, че те не се обработват за никакви други цели, освен за целите на архивирането или преместването им в защитен архив. Имате право да поискате такова ограничаване, ако:

 1. сте оспорили верността на личните си данни (ние ще продължим да ги обработваме, след като проблемът бъде разрешен);
 2. сме обработвали личните Ви данни незаконно, но вместо да поискате изтриването им, сте поискали само ограничаване на обработването им;
 3. единствената цел, за която ни е необходимо да обработваме личните Ви данни, е за установяването, упражняването или защитата на права в случай на заведен съдебен иск; или
 4. сте възразили срещу обработването на личните Ви данни съгласно чл. 21, ал. 1 от GDPR и ние сме в процес на преценяване на основателността на това искане.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни

Можете да възразите срещу целите, за които обработваме личните Ви данни въз основа на правното основание за законен интерес. Когато възразите срещу обработването на личните Ви данни за маркетингови цели, ние незабавно ще спрем да ги използваме за тази цел.

Ако възразите срещу другите цели за обработване на личните Ви данни въз основа на правното основание за законен интерес, ние ще спрем да ги обработваме за тази цел, освен ако не успеем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи.

Получаване на личните Ви данни в преносим формат

На последно място, имате правото да получите личните си данни, които обработваме за целите на предоставянето на нашите услуги (или други цели, за които обработваме личните Ви данни на базата на дадено съгласие или във връзка със сключване или изпълнение на договор), в широко използван и машинно четим формат, както и да прехвърлите тези данни към друг администратор по Ваш избор.

Бисквитки и подобни инструменти

Бисквитките са малки текстови файлове, поставени на Вашето устройство, които ни позволяват да запаметяваме определена свързана с Вас информация, за да бъде използвана за множество цели, като например осигуряването на ефективната работа на различни основни функционалности в нашия уеб сайт, запаметяването на Вашите настройки и предпочитания в нашия уеб сайт, управлението на Вашия профил, подобряването на ефективността при сърфиране в нашия уеб сайт, маркетингови цели или анализиране на Вашата активност в нашия уеб сайт с цел неговото подобряване, както и подобряването на нашите услуги.

В нашия уеб сайт като цяло се използват три вида бисквитки:

 1. бисквитки, които са абсолютно необходими за безпроблемната работа на нашия уеб сайт и предоставянето на нашите услуги (те не могат да бъдат изключени);
 2. така наречените „бисквитки за ефективност“, т.е. бисквитки, които използваме за събиране на статистическа информация с цел подобряване на нашите услуги; и
 3. бисквитки, които използваме за маркетингови цели.

Можете да изключите бисквитките, които използваме за статистически и маркетингови цели, като промените предпочитанията си за използването на бисквитки тук.

Научете повече

I. НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

БИСКВИТКИ ЦЕЛ
__cfduid
__cfruid
Услуги за сигурност CloudFlare
Бисквитки, необходими за целите на техническата сигурност на основните функции на нашата уеб страница.
forterToken
forterTokenCopy
ftr_ncd
Forter
Инструмент за предотвратяване на измами, който се използва за всички плащания, които се правят през нашата уеб страница. Тази бисквитка е необходима, за да се завърши транзакцията.
gwmSourcePage
SKYPICKER_AFFILIATE
SKYPICKER_AFFILIATE_UID
SKYPICKER_AFFILIATE_SUB
sub1Param
Ние използваме тези бисквитки, за да проследим партньорската уеб страница, откъдето идвате (ако е приложимо), както и друга информация, която ни е необходима за изпълнението на тристранните отношения, които имаме с партньорката уеб страница, като например потвърждение за успешна резервация. Тази бисквитка е абсолютно необходима за функционалността на този операционен модел.
cookie_consent Тази бисквитка ни позволява да запаметим Вашите предпочитания за бисквитките.
preferred_currency Тази бисквитка ни позволява да запаметим Вашите предпочитания за валутата.
preferred_language Тази бисквитка ни позволява да запаметим Вашите предпочитания за езика.
raf_creditBalance Ако изпратите покана на приятел от своя профил, ние трябва да използваме тази бисквитка, за да проследим Вашия кредитен баланс.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQID Тази бисквитка ни е необходима, за да проследяваме потребители, които не са влезли в профила си. Без нея множество основни функционалности на уеб страницата няма да работят.
ua_session_token Без тази бисквитка влизането в профил в Kiwi.com няма да бъде възможно.
track_* Тази бисквитка ни е необходима, за да знаем дали даден потребител е завършил заявката си.
ignore_mobile_ad Тази бисквитка се използва за проследяване на това дали потребителят вече е затворил рекламата за нашето мобилно приложение при посещението си на нашата уеб страница. Без тази бисквитка ние няма да знаем дали рекламата е била вече затворена и тя ще се появява на всяка страница.

II. БИСКВИТКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

БИСКВИТКИ ЦЕЛ
_ga
_gat_UA-29345084-1
_gid
google_click_id
gtmSplitVar
Google Анализ
Използваме инструменти на Google Анализ, за да измерваме трафика на нашата уеб страница, за да получим информация относно взаимодействието на потребителите с нашата уеб страница, както и друга полезна информация, която посетители генерират, докато разглеждат страницата.
__inf_* Exponea Infinario
Също както Google Анализ, тази бисквитка ни помага да измерваме трафика на нашата уеб страница. Използваме този инструмент най-вече, за да проследяваме броя на посетителите, които резервират билети или поръчват други услуги. Също така събираме данни при тестването на нови функции в нашата уеб страница.
jaco_uid Jaco Analytics
Тази бисквитка ни позволява да използваме записващия софтуер Jaco, който следи взаимодействието на потребителите с нашата уеб страница. Ние използваме тази информация, за да подобряваме уеб страницата си, защото можем да видим дали потребителите разбират как да използват определени функции и дали ги използват по начина, по който е предвидено.
splitster_* Използваме тази бисквитка за алфа и бета тестване, когато въвеждаме нова функционалност или правим някакви промени в нашата уеб страница и желаем да тестваме реакцията на потребителите. Тази бисквитка ни позволява да разделим посетителите на две групи и да им покажем две различни версии на уеб страницата.
logglytrackingsession Loggly
Използваме тази бисквитка, за да събираме информация както за общата функционалност на уеб страницата ни, така и за активността на потребителите в нея, за да могат нашите разработчици да отстраняват грешки, които се появяват в нашата уеб страница. Без нея нашите възможности за справяне с определени проблеми при пускането на нови функционалности ще бъдат ограничени.
SL_C_*_KEY
SL_C_*_SID
SL_C_*_VID
Smartlook
Тази бисквитка ни позволява да проследим кои точно раздели посещават потребителите ни, докато сърфират в нашата уеб страница.

III. МАРКЕТИНГОВИ БИСКВИТКИ

БИСКВИТКИ ЦЕЛ
cto_lwid Criteo
Criteo е рекламна мрежа, която ни помага да показваме рекламите си в уеб страниците на трети страни, които Вие посещавате.
__inf_* Exponea Infinario
Тази бисквитка ни е необходима за целите на маркетинговите анализи и маркетинговата автоматизация. Тя ни позволява да сегментираме клиентите си и след това да им изпращаме персонализирани имейли, изскачащи реклами и насочени известявания, както и да показваме рекламите си на страницата Kiwi.com и на уеб страниците на трети страни.

IV. БИСКВИТКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГА НА ТРЕТИ СТРАНИ

БИСКВИТКИ ЦЕЛ
Travel Audience Travel Audience
Събиране на данни за намерението на търсенето, популярни маршрути и дати, които да послужат за изготвянето на подходящи предложения. Тези предложения са специфични за целевата аудитория, динамични и с променлив мащаб, и се показват на потребителите на мрежата Travel Audience.
Sojern Sojern
Събиране на данни за намерението на търсенето, популярни маршрути и дати, които да послужат за изготвянето на подходящи предложения. Тези предложения са специфични за целевата аудитория, динамични и с променлив мащаб, и се показват на потребителите на мрежата Sojern.

Трансфер на данни извън Европейския съюз

Ако се наложи, може да предадем личните Ви данни на лице, установено извън рамките на Европейския съюз. Това се налага, когато желаете да резервирате полет, който се изпълнява от превозвач от трета страна или когато поръчате услуга, която се предоставя от доставчик, установен в трета страна. Ние естествено трябва да предадем Вашите данни на тези трети страни, защото без тях те няма да могат да Ви предоставят поръчаните услуги.

При трансфер на данни до получатели, установени в страни, които не осигуряват достатъчна степен на защита съгласно чл. 45 от ОРЗД или подходящи гаранции съгласно чл. 46 от ОРЗД, ние ще предадем личните Ви данни въз основа на изключението по чл. 49, ал. 1, буква б) от ОРЗД. Всеки избран превозвач или доставчик на услуги ще третира личните Ви данни в съответствие със своята собствена Декларация за поверителност (която е публикувана на уеб сайта на всеки превозвач). Разкриването на лични данни на други доставчици на услуги ще става в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни.

Подаване на жалба до надзорния орган

Защитата на личните данни е сериозен въпрос и правилното прилагане на правилата е доста трудно. Никой не е съвършен и може да стана така, че и ние да допуснем грешка. Ако смятате, че не обработваме правилно Вашите лични данни, Ви молим първо да се обърнете към нас и Ви обещаваме, че ще направим всичко възможно, за да разрешим проблема. Можете да ни съобщите за всякакви проблеми, свързани с поверителността и защитата на личните данни, като използвате тази форма: kiwi.com/privacy/questions.

Независимо от това, Вие имате право във всеки един момент да подадете жалба до надзорен орган. Ако сте от ЕС, можете да подадете жалбата си до органа в държавата членка, в която пребивавате, в която работите или в която е извършено предполагаемото нарушение.

По принцип, жалбите се разглеждат от Чешката служба за защита на личните данни. Можете да научите повече на http://www.uoou.cz.

Contacting us and exercising your rights

For all matters concerning privacy and data protection, you can always contact us through this form: kiwi.com/privacy/questions. To exercise your rights related to your Personal Data, you can use this form: kiwi.com/privacy/rights.

Служител по защита на личните данни

Ако имате въпроси, свързани с обработката на личните Ви данни и с упражняването на правата Ви съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни по всяко време.

Вижте данните за контакт.

Оливер Шволик
Служител по защита на личните данни на Kiwi.com
[email protected]

Промени в Декларацията за поверителност

Нашият бизнес се развива, а с него се променя и начинът, по който обработваме личните данни. В случай на такива промени, ние ще актуализираме настоящата Декларация за поверителност, за да спазим принципите за прозрачност. Ако тези бъдещи промени Ви засягат, ще Ви уведомим по имейл.

Декларацията за поверителност е в сила от 01.07.2019 г.