Декларация за поверителност на Kiwi.com

Kiwi.com се отнася много сериозно към защитата на личните Ви данни. По отношение на защитата на личните данни на нашите клиенти от ЕС, в момента спазваме изискванията на Регламент № 2016/679, известен още като Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД, който задава най-високия стандарт за защита на поверителността и личните данни в света. Ние ще се стараем да поддържаме същото ниво на защита на личните данни на клиентите ни от останалите държави, като спазваме принципите за сигурност (поверителност и цялостност), прозрачност, минимизиране на данните, ограничаване на целите, точност и ограничаване на съхранението. Въпреки това, ние не можем да гарантираме, че нашите клиенти извън ЕС ще бъдат винаги третирани като клиентите ни от ЕС що се отнася до техните права като субекти на лични данни. Ако например сме получили прекалено много заявки от нашите клиенти от ЕС, с които задължително трябва да се съобразим, може да бъдем принудени да откажем някои заявки, направени от клиенти от трети страни.

Настоящата Декларация за поверителност съдържа информация за данните, които събираме от Вас, за целите, за които ги събираме, за начините, по които ги използваме, и за лицата, с които ги споделяме. Тя също има за цел да Ви запознае с правата Ви като субект на данни и за начините, по които можете да ги упражнявате.

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за всички данни, обработвани от нас във връзка с наши услуги, които използвате както през нашия уеб сайт kiwi.com, така и през приложението Kiwi.com, което може да бъде изтеглено от Google Play Store и Apple App Store.

Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Ние, в качеството си на администратор на лични данни, сме дружеството Kiwi.com s.r.o., идентификационен номер 29352886, с адрес на управление: Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, Post Code 625 00 Brno, Чешка република, вписано в Търговския регистър, поддържан от Окръжния съд в Бърно, дело номер C 74565, данъчен идентификационен номер CZ29352886.

За всякакви въпроси, свързани с поверителността и защитата на личните данни, можете винаги да се свържете с нас чрез тази форма: kiwi.com/privacy/questions. За въпроси, свързани с упражняването на правата Ви като субект на лични данни съгласно ОРЗД, можете да използвате тази форма: kiwi.com/privacy/rights.

Някои термини, които са използвани в Декларацията за поверителност

Лични данни: всякаква информация, отнасяща се пряко или косвено до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Това означава, че ако разполагаме със средства, за да идентифицираме Вас или дори устройството, което използвате, всяка информация, която можем да свържем с Вас, ще се третира като лични данни.

Администратор на лични данни: някой, който определя целите и средствата за обработването на лични данни. Например ние ставаме администратор на лични данни, когато обработваме Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ако решите да резервирате билет през нашия уеб сайт или през нашето приложение, ние ще изпратим личните Ви данни на друг администратор на лични данни – въздушния превозвач или доставчик на други услуги, който отново ще използва личните Ви данни за свои собствени цели. Всеки администратор на лични данни (за когото се прилага ОРЗД или подобен правен режим) трябва да има такава Декларация за поверителност, където да можете да прочетете как се обработват личните Ви данни. По-долу можете да видите пълния списък на администраторите на данни, с които може да споделим личните Ви данни.

Обработващ лични данни: трета страна, която само помага за постигането на целите, определени от администратора на лични данни. Например ние, в качеството си на администратор на лични данни, използваме много услуги на трети страни, на които възлагаме някои свои дейности, които не извършваме сами поради различни причини, като например икономическа ефективност. Обработващият лични данни може да обработва Вашите лични данни само в съответствие с нашите писмени инструкции, като ОРЗД ни задължава да уредим отношенията си в писмен договор, който да гарантира достатъчна защита на Вашите лични данни.

Трети страни: страни, в които не се прилагат изискванията на ОРЗД. Под трети страни в настоящата декларация имаме предвид всички страни, които са извън Европейски съюз.

Какви лични данни събираме?

Ние обработваме само тези данни, които са ни необходими за целите, за които ги събираме. В зависимост от целта, ние може да събираме:

Вашите идентификационни данни

Това са най-вече Вашето име, фамилия, националност, IP адрес, номер на лична карта, както и друга идентификационна информация, която може да ни предоставите. Освен това ние ще Ви дадем някои единни идентификатори за наши цели, като идентификационен номер на резервация, или в някои случаи – уникални промоционални кодове.

Вашите данни за връзка

Вашият имейл адрес, телефонен номер и други данни за връзка, които може да ни предоставите в нестандартни ситуации.

Вашите настройки

Ние ще запаметим Вашите предпочитания, за да можем да Ви предложим същите настройки, когато отново ни посетите. Ако например поради някаква причина решите да откажете използването на бисквитки, ние ще се опитаме да запаметим тази настройка и да не съхраняваме бисквитки при следващото Ви посещение в нашия уеб сайт.

Вашите поръчки

Ние ще събираме данни за самата поръчка и нейното заплащане и ще съхраняваме информация за предишните Ви поръчки за целите на предоставянето на нашите услуги и, в по-ограничена степен, за маркетингови цели (в никакъв случай не бихме използвали информация за Вашето плащане за маркетингови цели).

Вашата активност в нашия уеб сайт

Когато използвате нашия уеб сайт, ние проследяваме Вашата активност в него и използваме тази информация с цел подобряване на нашите услуги. Например ние следим кои страници посещавате, върху какво щраквате с мишката или къде сте поставили курсора си и на базата на тази информация правим анализ кои функции в нашия уеб сайт трябва да бъдат подобрени. Ние също така запаметяваме някои от данните, които попълвате в нашите формуляри за резервация, за да можем да Ви напомним, че заявката Ви не е била завършена, което е част от целта ни за изпращане на персонализирани предложения.

Информация, от която се нуждаем, за да персонализираме своите предложения

Ако резервирате полет или поръчате друга услуга, ние ще съберем информация за Вас, за да можем да персонализираме предложенията си, така че да отговарят на Вашите нужди. Това включва информация за Вашето устройство (софтуер и хардуер), Вашия IP адрес, обща информация за местоположението Ви (като часова зона или регион), идентификационна информация и данни за връзка.

Информация, която събираме, когато се свържете с нас (ако е приложимо)

Когато ни изпратите имейл, съобщение чрез чата или ни се обадите, ние ще запазим Вашите данни за връзка, номер на резервация и всякаква друга информация, която ни предоставите по време на нашия разговор, включително съобщенията или самото телефонно обаждане. След това ще използваме тази информация с цел:

 1. Разрешаване на Вашия проблем като част от нашето обслужване на клиенти
 2. Обучаване на служителите ни от отдела за обслужване на клиенти
 3. Установяване, упражняване или защита на право в случай на заведен съдебен иск

За какви цели използваме личните Ви данни?

Предоставяне на услуги

Търсене и резервиране на полети и свързани услуги

Ние събираме и използваме Вашите лични данни основно, за да можем да сключим договор с Вас и след това да Ви предоставим услугите, които сте поръчали. В зависимост от степента, в която използвате нашите услуги, ние ще обработим Вашите лични данни по необходимия начин, за да можем да сключим и изпълним нашето Споразумението за обслужване съгласно чл. 2 от нашите Общи условия. Услугите, които предоставяме, включват предимно посредничество за сключване на договор за въздушен превоз и свързани услуги между Вас и избрания от Вас превозвач.

За тази цел ние трябва да споделим Вашите лични данни с въздушните превозвачи, с които ще сключите договор за въздушен превоз, а в някои случаи и с доставчиците от Глобалната дистрибуционна система.

Ако поръчате допълнителната услуга „Специална помощ“ или поискате възстановяване на сума поради здравословни проблеми, ние ще обработим Вашата лична здравна информация, а в случая на услугата „Специална помощ“ – ще я споделим с избрания от Вас въздушен превозвач. Когато правите заявката, Вие ще трябва да дадете своето изрично съгласие за обработката на тези лични данни. Можете да оттеглите съгласието си във всеки един момент чрез тази форма: kiwi.com/privacy/rights. Имайте предвид обаче, че ако оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни за целите на допълнителната услуга „Специална помощ“, ние няма да можем да Ви окажем по-нататъшно съдействие относно тази услуга.

Поръчване на други услуги

Възможно е да решите да поръчате друга услуга, която се предлага от нас или от нашите партньори на нашия уеб сайт или нашето приложение, като например застраховка или настаняване. Ние ще обработим личните Ви данни, които са необходими, за да сключим договор с Вас, да Ви предоставим поръчаната услуга и (ако услугата се предлага от наш партньор) да Ви съдействаме, за да встъпите в договорни отношения с третата страна, която е доставчикът на услугата. Това включва прехвърлянето на Вашите лични данни на съответната трета страна, която е доставчикът на услугата. Пълният списък на третите страни, имащи качеството на администратори на лични данни, с които може да споделим личните Ви данни, може да видите тук.

Както и при предишния пример, законът ни позволява да обработваме Вашите лични данни за тези цели, ако това е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

Обслужване на клиенти

Обслужването на клиенти заема голяма част от нашите услуги. Ние ще записваме цялата си комуникация, проведена чрез всички канали, като имейли, чат съобщения и телефонни обаждания, за да можем да Ви осигурим необходимото обслужване. Нашето обслужване на клиенти също включва и оказване на съдействие на нашите клиенти при възникването на правни проблеми с въздушните превозвачи (в случай на изпуснати полети и подобни ситуации). За тази цел си партнираме с трета страна, която е доставчик на услугата. Когато имате правен проблем, ние ще изпратим на този доставчик Вашия имейл адрес и той ще се свърже с Вас, за да Ви предложи съдействие при предявяването на Вашия иск. Повече информация за споделянето на личните Ви данни с трети страни, имащи качеството на администратори на данни, можете да намерите тук.

И в този случай законът ни позволява да обработваме Вашите лични данни за тези цели, ако това е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

Потребителски профил

Ако желаете да си направите профил в Kiwi.com, ние трябва да обработим Вашите лични данни, като имейл адрес, парола и друга информация, която ни е необходима, за да Ви предоставим тази услуга. Законът ни позволява това, ако е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

Предотвратяване на измами

Когато резервирате полет или поръчвате друга услуга през нашия уеб сайт или приложение, ние използваме услугите на трета страна с цел предотвратяване на опитите за измама по време на плащането. Това е често срещана процедура, която се прави почти винаги, когато си поръчвате нещо онлайн. За да можем да осъществим това, ние веднага ще прехвърлим личните Ви данни на трета страна, обработваща лични данни. Но няма от какво да се притеснявате – транзакцията е напълно защитена и ние използваме едни от най-добрите и най-разпространени инструменти за предотвратяване на измами. Повече информация за обработващите лични данни, с които работим, можете да намерите тук. Освен това, за да предотвратим опити за измами със сторниране на плащания, ако подадете сигнал чрез банката си, че с Вашата карта е извършена неоторизирана транзакция, ние може да проверим профилите Ви в социалните мрежи, за да видим дали по някакъв начин не сте свързани с лицето, което е поръчало билети, и по този начин да се уверим, че не се опитвате да си върнете парите за билета с измама. Информацията, която обработваме в такива случаи, е ограничена – проверяваме връзката Ви с лицето, което е поръчало билета, и дали случайно не сте публикували някаква информация, свързана с полета (като например снимки как хващате полета на летището).

Трябва да предотвратяваме опитите за измама, за да защитим бизнеса и имуществото си. Защитата от измама е един от най-силните законни интереси за обработване на данни, признати в ЕС. Затова при тази процедура ние обработваме Вашите лични данни въз основа на правното основание за законен интерес.

Маркетингови цели

Изпращане на персонализирани предложения

За да можем да Ви изпращаме най-добрите предложения и да увеличим максимално маркетинговата си ефективност, ние обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг (имейли с предложения и дейности по обработка на свързаните с тях лични данни). Освен данните Ви за връзка, ние съхраняваме също така данни като история на транзакциите, предпочитания за полети и други данни за Вашите операции, които ни помагат при класифицирането на потребителите по сегменти и персонализирането на предложенията. Например може да разработим персонализирано предложение специално за Вас въз основа на предишните Ви поръчки.

Освен това, когато предоставяте данните си, докато правите резервация или поръчвате друга услуга, ние може да Ви изпратим имейл, за да Ви напомним, че имате чакащи поръчки, които все още не са завършени. Събраните по този начин Ваши лични данни ще бъдат съхранявани само в продължение на 30 дни.

Можем да Ви изпращаме предложения и търговски съобщения въз основа на законен интерес за осъществяване на директен маркетинг. Вие имате правото да възразите срещу това във всеки един момент и ние моментално ще прекратим обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Това обаче означава, че няма да можем да Ви изпращаме нови предложения.

Никога няма да споделяме Вашите данни за връзка с други администратори на данни без Ваше знание и ще Ви изпращаме само такива предложения, които са свързани с основната ни дейност. Винаги можете да се отпишете и да проверите състоянието на абонамента си чрез връзките, поставени в края на всеки информационен бюлетин, който Ви изпращаме.

Маркетингови анализи

За да подобрим маркетинговите си кампании като цяло, ние също така правим анализи, които ни помагат да разберем кои кампании са ефективни и как допринасят за процента ни на реализация. За да получим максимална ефективност и високи резултати от такъв вид анализи, ние използваме трети страни, обработващи лични данни. Можете да видите пълен списък с третите страни, които използваме и с които споделяме личните Ви данни тук. Във всички случаи ние оставаме администраторите на Вашите лични данни и тези трети страни могат само да ги използват за постигане на нашите цели.

За тази цел ние обработваме Вашите лични данни въз основа на нашия законен интерес да провеждаме пазарни проучвания. Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за такива цели. В такъв случай ние ще преценим дали можем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи. Ако това е невъзможно, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за такива цели.

Реклами, известявания и банери в Kiwi.com и уеб страниците на трети страни

Ние искаме да се уверим, че няма да изпуснете нито едно от нашите специални предложения. Поради това ние изпращаме известия в браузъра и насочени известявания (с Ваше съгласие), а също така публикуваме и реклами в Kiwi.com и уеб страниците на трети страни, които са подбрани специално за Вас на базата на Вашите предишни поръчки. Затова може да видите реклами за резервиране на полети през Kiwi.com на други страници в Интернет.

Можем да Ви изпращаме известявания и да публикуваме реклами въз основа на законен интерес за осъществяване на директен маркетинг. Вие имате правото да възразите срещу това във всеки един момент и ние моментално ще прекратим обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Покани до приятели

Ако Ваш приятел има профил в Kiwi.com, той или тя може да Ви изпрати покана и да ни предостави Вашия имейл адрес дори и никога да не сте посещавали нашия уеб сайт и да не сте чували за Kiwi.com. След това ще получите информационен имейл с активна връзка. Ако я използвате, за да направите резервация през нашия уеб сайт, двамата с приятеля Ви ще получите финансово възнаграждение под формата на кредит, който може да бъде използван като отстъпка, когато плащате самолетни билети или услуги.

За тази цел ние обработваме Вашите лични данни въз основа на законния си интерес да осъществяваме директен маркетинг. Вие имате правото да възразите срещу това във всеки един момент и ние моментално ще прекратим обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Подобряване на услугите

Подобряване и развитие на нашия уеб сайт и нашите услуги

Както при всеки друг бизнес, за да подобрим работата си, са ни нужни някои данни за Вас – нашите клиенти. За тази цел ние използваме услугите на трети страни, за да проследяваме и анализираме поведението Ви. Благодарение на това можем да забележим тенденции и модели, които ни помагат да подобрим много области от нашите бизнес дейности.

Можете да видите пълен списък с третите страни, които използваме и с които споделяме личните Ви данни тук. Във всички случаи ние оставаме администраторите на Вашите лични данни и тези трети страни могат само да ги използват за постигане на нашите цели.

За тази цел ние обработваме Вашите лични данни въз основа на законния си интерес да подобряваме услугите си. Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за такива цели. В такъв случай ние ще преценим дали можем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи. Ако това е невъзможно, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за такива цели.

Обучаване и оценка на служителите от отдела за обслужване на клиенти

Ако се свържете с отдела ни за обслужване на клиенти по телефона, имейл или чат, ние ще запишем обаждането Ви или съобщенията с цел подобряване на нашето обслужване. Записите ще бъдат сортирани и ще съхраним само тези, в които нашите служители са допуснали някаква грешка при разрешаването на Вашия проблем. След това тези записи ще бъдат използвани по време на наши обучения, за да гарантираме, че тези грешки няма да бъдат допуснати отново.

За тази цел ние също така обработваме Вашите лични данни въз основа на законния си интерес да подобряваме услугите си. Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за такива цели. В такъв случай ние ще преценим дали можем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи. Ако това е невъзможно, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за такива цели.

Други цели

Установяване, упражняване или защита на права в случай на заведен съдебен иск

Ние също така съхраняваме и обработваме личните Ви данни с цел установяване, упражняване или защита на права в случай на заведен съдебен иск. Когато резервирате билет или поръчвате друга услуга, ние ще запазим всички данни, които биха ни били необходими при евентуален бъдещ съдебен иск, който Вие или ние бихме могли да предявим. Аналогично, ако ни изпратите заявление за защита на личните Ви данни, ние също ще съхраним всички данни, които ни предоставите, както и данните, свързани с нашето обработване на заявлението за такива цели.

По принцип, ние ще съхраняваме Вашите данни, събрани за такива цели, за период от 4 години, което е максималният давностен срок (максималният срок, в който можете да заведете дело срещу нас), определен от Закон № 89/2012 Сб., Гражданският кодекс. Ние никога няма да използваме личните Ви данни за други цели освен за тези, за които се съхраняват.

За тази цел ние обработваме Вашите лични данни въз основа на законния си интерес да защитаваме законовите си права. Вие имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за такива цели. В такъв случай ние ще преценим дали можем да докажем, че нашите законни основания за обработване на личните Ви данни имат преимущество пред Вашите лични интереси, права и свободи. Ако това е невъзможно, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за такива цели.

Спазване на правни задължения

Трябва да обработваме някои от личните Ви данни, за да можем да изпълним определени правни задължения, които са приложими към нас. Тъй като това е правна необходимост, нямаме нужда от Вашето съгласие. За тази цел ще обработваме Вашата идентификационна информация, данни за връзка и информацията за Вашите резервации. Основните правните задължения, заради които трябва да обработваме тази информация, произтичат от Закон № 89/2012 Сб., Гражданския кодекс, Закон № 634/1992 Сб. за защита на потребителите, Закон № 235/2004 Сб. за данък добавена стойност и Закон № 563/1991 Сб. за счетоводството. Ако ни изпратите заявление за защита на личните Ви данни, за да упражните някое от правата си по ОРЗД, ние ще изискаме от Вас да ни предоставите някои лични данни, които след това ще обработим, за да спазим изискванията на ОРЗД.

С кого и защо споделяме личните Ви данни?

Споделяне на данни с други администратори на данни

Ние ще споделяме личните Ви данни с трети страни, за да постигнат целите си на обработване. Изпращаме данните Ви на въздушните превозвачи, с които Вие, чрез нашите посреднически услуги, сключвате договор за въздушен превоз и чиято самоличност ще Ви стане известна преди да сключите договора с нас или с доставчик на други услуги при същите условия. В някои случаи споделяме личните Ви данни и с операторите на Глобалната дистрибуционна система.

Това означава, че личните Ви данни може да бъдат споделени с определени превозвачи или други доставчици на услуги в трети страни. Повече информация за трансфера на лични данни към трети страни можете да намерите тук.

Всеки избран превозвач ще третира личните Ви данни в съответствие със своята собствена Декларация за поверителност (която е публикувана на уеб сайта на всеки превозвач). Разкриването на лични данни на други доставчици на услуги ще става в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни.

Научете повече

PURPOSE EXPLANATION PARTNERS
Provision of services Flight Bookings
To be able to book flights that you choose, we need to send your Personal Data to the air carriers.
The air carrier, whose flight ticket you choose to buy. When booking a flight, it will be always visible, who is the air carrier that you will fly with.
Global Distribution System
Sometimes, when we search for the flights, we use the Global Distribution System (GDS). GDS providers are always Data Controllers. The data protection duties by GDS providers are specifically addressed in the EU Regulation No. 80/2009 on Code of Conduct for computerised reservation systems.
Amadeus
Galileo (operated by Travelport)
Other services
When you order another service, we will send your Personal Data to the third party that provides the service that you've ordered.
The provider of service that you order. When ordering the service, it will be always clearly visible, who is its provider.

Споделяне на данни с лица, обработващи лични данни

Ние имаме много работа, която не можем да свършим сами. Затова използваме помощта на трети страни – партньори. В много от тези случаи партньорите ни естествено не могат да се справят без Вашите лични данни. Поради тази причина ние ги споделяме с тях. Във всички такива случаи обаче ние оставаме администраторите на Вашите лични данни, а те изпълняват ролята на обработващи данните.

Това означава, че въпреки че притежават Вашите данни, те могат да ги обработват само за наши цели и ние винаги ще носим отговорност за тях. Те не могат при никакви обстоятелства да използват данните за свои собствени цели или по начин, който е в противоречие с нашето споразумение.

Освен това, ние използваме услугите само на такива партньори, които са ни дали достатъчни гаранции, че спазват изискванията на ОРЗД и че Вашите данни винаги ще бъдат защитени.

Научете повече

PURPOSE EXPLANATION PARTNERS
Provision of services Basic infrastructure
As for nearly any other internet company, the best way to operate our business is to outsource the basic infrastructure (servers) to the biggest, best and most secure providers in the world.
Amazon Web Services Inc.
OVH
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Booking management and customer support
We need to keep all the data related to your booking and customer support in one place. Therefore, we use platform(s)/software from third-party provider(s) that allow us to quickly access your data in order to maximize your customer experience.
Citrix Systems, Inc.
Kortechs d.o.o
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
Payment acquiring and processing
To receive money from you in exchange for our services, we need to pass your Personal Data related to the card payment to "payment acquirers" (internet banks and payment service providers). To process your payment information, we use third-party payment gate which offer the highest standard of security in the industry (PCI DSS).
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
SMS communication
Sometimes, we need to send SMSs to our customers. To do this automatically and smoothly, we need to use the services of external technology providers.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Fraud prevention
To avoid fraudulent transactions, we check all payments with a "fraud preventor" i.e. third-party technology provider, which detects fraudulent payment attempts.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Ticketing partners
Sometimes, we need help with the purchase of the flight tickets, mainly in cases where the purchase has to be made via the Global Distribution System and mainly because it is the only way to get the best price for our customers. In these cases, we need to share your Personal Data with our "ticketing partners" who are able to help us with the purchase directly from the airline via the Global Distribution System.
Various online ticketing agencies, with which we have concluded an agreement on provision of ticketing services.
Marketing Purposes Sending personalized offers and Marketing analytic
Sometimes, we want to send you marketing materials or use your Personal Data for market segmentation to find out which marketing strategy to use based on shared characteristics with our customers. To automate this, we outsource these services from third parties.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Jaco Analytics Ltd.
ADARA, Inc.
CityAds Media, LLC.
Improvement of our services Data Analytics
We use analytic and logging software tools from third-party providers which allow us to have bigger insights about our customer base and make our services as convenient to our customers as possible.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc.
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
Criteo SA
Software engineering
Sometimes, we may share Personal Data with our external software engineers who help us with our technology.
Currently, we cooperate with many individual software engineers. To respect their right to privacy, we will provide you with the specific list relevant in your individual case on your demand.
Other purposes Accounting
We are obligated to issue proper invoices and keep accounting documents (e.g. invoices) in the state which is required by Czech law, therefore, we are using accounting systems which are provided by a third party.
Fakturoid s. r. o.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Като цяло, ние ще обработваме личните Ви данни до момента, в който вече няма да са ни нужни за някоя от следните цели. Максималният срок, за който съхраняваме данните, по принцип е 4 години, което покрива общия давностен срок в Чехия (при установяване, упражняване или защита на права в случай на заведен съдебен иск).

Възможно е изключение единствено, когато обработваме данните с цел изпращането на персонализирани предложения. За тази цел, Вие периодично ще получавате имейли с предложения от нас и във всеки имейл ще има ясно обозначен и лесен начин да се отпишете и следователно да възразите срещу такова обработване на данните. Следователно ние ще съхраняваме и използваме Вашите лични данни с такава цел, докато не се отпишете.

Как да получите достъп до и да контролирате личните си данни?

Ние желаем Вие винаги да имате контрол върху личните си данни. За тази цел Вие имате определени права, които го позволяват. При определени условия можете:

 1. да получите достъп до всички Ваши данни, които използваме или обработваме, и дори да получите копие от тях,
 2. да поискате от нас да заличим данните Ви,
 3. да поискате от нас да коригираме данни, които обработваме, ако сметнете, че в тях има грешки,
 4. да ограничите обработването на данните,
 5. да възразите срещу обработването на данни,
 6. да получите личните си данни в широко използван и машинно четим формат или да предадете тези данни на друг доставчик.

Можете да упражните правата си, като ни изпратите имейл с Вашето заявление чрез тази форма: kiwi.com/privacy/rights.

Моля, имайте предвид, че за да гарантираме безопасността на личните Ви данни, ще удовлетворяваме само заявленията, изпратени от имейл адреса, който е използван при резервацията или поръчването на дадена услуга. Ако някой друг е направил резервацията вместо Вас, ние ще поискаме да ни предоставите допълнителна информация (идентификационен номер на резервацията и др.), за да потвърдим, че наистина сте притежателя на съответните лични данни.

Научете повече

Access your Personal Data

At any time, you have the right to ask us whether we process your Personal Data and to get the following information:

 1. Purposes for which we process your Personal Data,
 2. Categories of your Personal Data we're processing,
 3. List of third-parties with whom we share your Personal Data, in particular when these third-parties are based in Third Countries
 4. Duration that we plan to process your Personal Data, or at least how we determine the retention period
 5. Your rights as a data subject according to the GDPR
 6. Your right to lodge a complaint with a supervisory authority
 7. Where we received your data in cases where we didn't get the data straight from you,
 8. If applicable, any information about automated decision making that you may be subject to
 9. When the data was transferred to a Third Country and what safeguards apply according to the GDPR

Also, on your request, we will provide you with a full copy of all the Personal Data about you that we're processing. The first copy is for free. However, for any further copies we may charge you a fee to cover our administrative costs.

You can also request your data in a commonly used format for the sake of data portability.

Delete your Personal data

You have also the right to have your data completely deleted (or more precisely, irreversibly anonymised) if one of the following situations applies to you:

 1. we no longer need your Personal Data for any of the purposes defined in this Privacy Policy
 2. you've successfully objected to the processing according to the Art. 21 of the GDPR and we have no other purpose for which we need your Personal Data,
 3. we've processed your Personal Data unlawfully, or
 4. there is a legal obligation that obliges us to delete your Personal Data.

However, you don't have the right to request the deletion of your Personal data, if the processing is necessary for:

 1. exercising the right of freedom of expression and information,
 2. compliance with a legal obligation that obliges us to keep the Personal Data, or
 3. we need the Personal Data for the establishment, exercise or defence of legal claims

Correct your Personal Data

If you feel that any Personal Data that we're processing about you is not accurate, you can let us know and we will do our best to correct it.

Please note, that we cannot correct the data in our databases that are connected to your flight ticket. If we would do that, it wouldn't change it on the part of the air carriers or providers of other services and we couldn't pair it together. If you want to change it, you can always do it in the Manage My Booking section on kiwi.com.

Restrict processing of your Personal Data

Under certain conditions, we will restrict the processing of your Personal Data. This means that we will make sure that they are not being processed for any other purpose than to archive it or to move it to a secure archive. You have the right to request this restriction if:

 1. you challenged the accuracy of your Personal Data (we will continue processing it once this is resolved),
 2. we've processed your Personal Data unlawfully but instead of deletion, you only request restriction,
 3. the only remaining purpose for processing your Personal Data is the establishment, exercise or defence of legal claims, or
 4. you've objected to data processing according to the Art. 21 Para 1 of the GDPR and we're assessing whether your request is justified

Object to processing of your Personal Data

You can object against any purpose for which we're processing your Personal Data based on the legal ground of legitimate interest. When you object against processing for any Marketing purposes, we will stop using your Personal Data for this purpose immediately.

If you protest against any other purpose based on a legitimate interest, we will stop processing your Personal Data for this purpose, unless we can prove that our legitimate grounds for processing it override your individual interests, rights and freedoms.

Get your Personal Data portable

Lastly, you have the right to obtain your Personal Data processed for the purposes of Provision of our services (or any other purposes where we process your Personal Data based on either consent or necessity for a conclusion or performance of a contract) in a commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another controller of your choice.

Бисквитки и подобни инструменти

Бисквитките са малки текстови файлове, поставени на Вашето устройство, които ни позволяват да запаметяваме определена свързана с Вас информация, за да бъде използвана за множество цели, като например осигуряването на ефективната работа на различни основни функционалности в нашия уеб сайт, запаметяването на Вашите настройки и предпочитания в нашия уеб сайт, управлението на Вашия профил, подобряването на ефективността при сърфиране в нашия уеб сайт, маркетингови цели или анализиране на Вашата активност в нашия уеб сайт с цел неговото подобряване, както и подобряването на нашите услуги.

В нашия уеб сайт като цяло се използват три вида бисквитки:

 1. бисквитки, които са абсолютно необходими за безпроблемната работа на нашия уеб сайт и предоставянето на нашите услуги (те не могат да бъдат изключени);
 2. така наречените „бисквитки за ефективност“, т.е. бисквитки, които използваме за събиране на статистическа информация с цел подобряване на нашите услуги; и
 3. бисквитки, които използваме за маркетингови цели.

Можете да изключите бисквитките, които използваме за статистически и маркетингови цели, като промените предпочитанията си за използването на бисквитки тук.

Научете повече

I. NECESSARY COOKIES

COOKIES PURPOSE
__cfduid
__cfruid
CloudFlare Security Features
Cookies necessary for the purpose of technical security of the core functions of our website.
forterToken
forterTokenCopy
ftr_ncd
Forter
A fraud prevention tool used for all payments on our website. This cookie is necessary to complete the transaction.
gwmSourcePage
SKYPICKER_AFFILIATE
SKYPICKER_AFFILIATE_UID
SKYPICKER_AFFILIATE_SUB
sub1Param
We use these cookies to track from which affiliate website you came (if any) and other information needed to realise the three-point relationship with the affiliate website, such as an indication of a successful booking. This cookie is an absolute necessity for the functionality of this operation model.
cookie_consent This cookie allows us to remember your cookie preferences.
preferred_currency This cookie allows us to remember your currency preference.
preferred_language This cookie allows us to remember your language preference.
raf_creditBalance If you Refer a Friend from your account, we need to use this cookie to track your credit balance.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQID We need this cookie to track users who are not logged in. Without it, multiple basic functionalities of this website would not work.
ua_session_token Without this cookie, logging into a Kiwi.com account would not be possible.
track_* We need this cookie to know if a user completed the ordering process.
ignore_mobile_adThis cookie is used to track whether the user has already closed the advert for our mobile application during their visit to our website. Without this cookie, we wouldn’t remember if the advert was already closed and it would pop up on every page.

II. PERFORMANCE COOKIES

COOKIES PURPOSE
_ga
_gat_UA-29345084-1
_gid
google_click_id
gtmSplitVar
Google Analytics
We use Google Analytics tools to measure the traffic on our website to see our visitors' interactions with our website and other useful information that our visitors generate while browsing through our website.
__inf_* Exponea Infinario
As with the Google Analytics, this cookie helps us measure traffic on our website. We use this tool specifically to track how many visitors book a flight or order another service. We also collect data for testing new features on the website.
jaco_uid Jaco Analytics
This cookie allows us to use the Jaco recording software which monitors users' interactions on our website. We use this to improve parts of our website, e.g. because we can see, whether the users understand certain features and use them the way they should be used.
splitster_* We use this cookie for A/B testing when we implement a new functionality or do any sort of modification on our website that we want to test how the users react to it. With this cookie, we can split our visitors into halves and show them two different versions of the website.
logglytrackingsession Loggly
We use this cookie to collect information about the overall functionality of our website along with all the activity on the page, so that our developers are able to debug issues on our website. Without this, we are limited in addressing certain production issues.
SL_C_*_KEY
SL_C_*_SID
SL_C_*_VID
Smartlook
This cookie allows us to see the exact path that our users take while browsing through our website.

III. MARKETING COOKIES

COOKIES PURPOSE
cto_lwid Criteo
Criteo is an advertisement network that helps us display ads on third-party websites that you visit.
__inf_* Exponea Infinario
This cookie is necessary for marketing analytics and marketing automation. It allows us to segment our customers and to subsequently send them custom-made emails, pop-ups and push notifications and to display ads on Kiwi.com and third-party websites.

Трансфер на данни извън Европейския съюз

Ако се наложи, може да предадем личните Ви данни на лице, установено извън рамките на Европейския съюз. Това се налага, когато желаете да резервирате полет, който се изпълнява от превозвач от трета страна или когато поръчате услуга, която се предоставя от доставчик, установен в трета страна. Ние естествено трябва да предадем Вашите данни на тези трети страни, защото без тях те няма да могат да Ви предоставят поръчаните услуги.

При трансфер на данни до получатели, установени в страни, които не осигуряват достатъчна степен на защита съгласно чл. 45 от ОРЗД или подходящи гаранции съгласно чл. 46 от ОРЗД, ние ще предадем личните Ви данни въз основа на изключението по чл. 49, ал. 1, буква б) от ОРЗД. Всеки избран превозвач или доставчик на услуги ще третира личните Ви данни в съответствие със своята собствена Декларация за поверителност (която е публикувана на уеб сайта на всеки превозвач). Разкриването на лични данни на други доставчици на услуги ще става в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни.

Подаване на жалба до надзорния орган

Защитата на личните данни е сериозен въпрос и правилното прилагане на правилата е доста трудно. Никой не е съвършен и може да стана така, че и ние да допуснем грешка. Ако смятате, че не обработваме правилно Вашите лични данни, Ви молим първо да се обърнете към нас и Ви обещаваме, че ще направим всичко възможно, за да разрешим проблема. Можете да ни съобщите за всякакви проблеми, свързани с поверителността и защитата на личните данни, като използвате тази форма: kiwi.com/privacy/questions.

Независимо от това, Вие имате право във всеки един момент да подадете жалба до надзорен орган. Ако сте от ЕС, можете да подадете жалбата си до органа в държавата членка, в която пребивавате, в която работите или в която е извършено предполагаемото нарушение.

По принцип, жалбите се разглеждат от Чешката служба за защита на личните данни. Можете да научите повече на http://www.uoou.cz.