Условия за ползване

Обобщена информация


 1. Член 1: Ползване на уеб сайта
  • Уеб сайтът kiwi.com („Уеб сайтът“) може да бъде ползван от всеки потребител („Потребител“), който е приел настоящите Условия за ползване. Уеб сайтът е собственост на и се управлява от Kiwi.com s.r.o., идентификационен номер 29352886, с адрес на управление: Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, Post Code 625 00 Brno, Чешка република, вписанa в Търговския регистър, поддържан от Окръжния съд в Бърно, дело номер C 74565, данъчен идентификационен номер CZ29352886.
  • Потребителят се съгласява да третира като поверителни паролите за достъп до Уеб сайта и да гарантира, че трети лица няма да получат неразрешен достъп до тях. Потребителят носи отговорност за всички финансови последици, произтичащи от ползването на Уеб сайта с паролата на Потребителя за достъп до Уеб сайта или от използването на паролите на Потребителя от трети лица.
  • Правилата за обработка на личните данни на Потребителите могат да бъдат намерени в Декларацията за поверителност на Уеб сайта.
 2. Член 2: Забранени дейности
  • Съдържанието и информацията на този Уеб сайт (включително обекти на интелектуална собственост, информация за цените и наличността на продуктите и услугите, предоставяни през Уеб сайта), както и инфраструктурата, използвана за осигуряване на такова съдържание и информация, са собственост на Kiwi.com или на нашите доставчици и партньори.
  • Освен това Потребителят се съгласява:
   1. да не използва без разрешение името, самоличността или паролата на друго лице или да не използва Уеб сайта, като се представя под фалшиво име;
   2. да не използва каквито и да било устройства, софтуери или програми с цел да попречи или да се опита да попречи на правилното функциониране на Уеб сайта;
   3. да не прави никакви спекулативни, фалшиви или неверни резервации или каквито и да било резервации в очакване на търсене;
   4. да не копира, възпроизвежда, разпространява или по друг начин оповестява публично каквото и да било съдържание, публикувано в този Уеб сайт, включително, но не само, текстове, графики, бутони, изтегляния и софтуер, без изричното писмено съгласие на Kiwi.com, освен в случаите, когато това е позволено от закона;
   5. да не публикува или разпространява незаконни, заплашителни, клеветнически, нецензурни или неприлични материали или материали, които биха могли да представляват поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, което би могло да доведе до възникването на гражданска отговорност или което по друг начин нарушава действащите закони;
   6. да не поставя в рамка, създава огледални образи на или вгражда в друг уеб сайт каквато и да е част от този Уеб сайт без предварителното писмено съгласие на Kiwi.com.
 3. Член 3: Функционалности на уеб сайта
  • Уеб сайтът съдържа множество функционалности, които Потребителите могат да ползват. По-долу може да видите условията за ползване на тези функционалности.
   1. Ценово известие
    Ценовото известие е функционалност, която е достъпна от раздела за търсене на Уеб сайта. Тази функционалност позволява на Потребителите да запазят дадена заявка за търсене с цел да бъдат уведомени за по-добро(и) ценово(и) предложение(я), свързано(и) с тази заявка. Потребителят трябва да въведе имейл адреса си, след което ще получи потвърждение, чрез което да активира получаването на ценови известия.
    Използването на тази функционалност зависи от това дали Потребителят е изпълнил следните стъпки:
    1. Потребителят щраква върху бутона „Създаване на ценово известие“;
    2. Потребителят предоставя имейл адреса си на Kiwi.com, като го въвежда в модален диалогов прозорец, в който е/са показан(и) съответния(ите) полет(и);
    3. Потребителят потвърждава имейл адреса си чрез имейл за потвърждение, изпратен от Kiwi.com. В случай че съответният имейл адрес е бил вече потвърден, тази стъпка не е необходима.
    След това се създава съответното ценово известие и се прилагат следните правила:
    1. Потребителят ще получи известие по имейла, в случай че съответната цена бъде променена с повече от 5%;
    2. Потребителят може да получава имейли с промоционални предложения от Kiwi.com;
    3. Потребителят може да променя параметрите на ценовите известия само от раздел „Управление на моите резервации“ на Уеб сайта;
    4. Потребителят може да деактивира получаването на имейли с ценови известия и/или с промоционални предложения, като щракне върху бутоните „Отмяна“ и/или „Отписване“, които присъстват във всеки имейл, изпратен до Потребителя.
   2. Информационен бюлетин
    Информационният бюлетин е маркетингова функционалност, която може да се използва, за да се осъществи връзка с или да се изпрати информация на Потребителите по имейла относно конкретни маркетингови и продуктови теми, новини и предложения. Потребителите имат възможност да въведат имейл адреса си на три различни места в Уеб сайта - на страницата за резервации, в падащото меню на началната страница на Kiwi.com, или в раздела „Истории“ на Kiwi.com.
    Използването на тази функционалност зависи от това дали Потребителят е изпълнил следните стъпки:
    1. Потребителят предоставя имейл адреса си на Kiwi.com, като го въвежда в модалния диалогов прозорец „Абониране за бюлетина“;
    2. Потребителят е запитан чрез предоставяне на опция за поставяне на отметка дали е съгласен да получава маркетингови предложения и новини на своя имейл адрес:
     1. ако Потребителят постави отметка да получава маркетингови предложения и новини, той ще получава информационния бюлетин на своя имейл адрес;
     2. ако Потребителят не постави отметка да получава маркетингови предложения и новини, той няма да получава информационния бюлетин на своя имейл адрес;
     3. прави се потвърждение на абонамента за информационния бюлетин:
      1. от началната страница на Kiwi.com: с щракване върху бутона „Абониране за бюлетина“;
      2. в раздел „Истории“ на Kiwi.com: с щракване върху бутона „Абониране“;
      3. от страницата за резервации: само с попълването на имейл адреса в полето за имейл адрес.
    След това се създава съответният абонамент за информационния бюлетин и се прилагат следните правила:
    1. пълен абонамент за информационния бюлетин = Потребителят е щракнал върху бутона за абониране или е направил резервация и се е съгласил да получава маркетингови предложения и новини: Потребителят може периодично да получава информационни бюлетини на имейла си с определени маркетингови предложения, продуктови предложения или предложения от трети страни. Имейл адресът се съхранява за период от 3 години след последната резервация или активирането на имейл абонамента;
    2. частичен абонамент за информационния бюлетин = Потребителят е щракнал върху бутона за абониране или е направил резервация и не се е съгласил да получава маркетингови предложения и новини: Потребителят може периодично да получава информация за транзакции, включително във връзка с кампании за изоставени кошници и търсене. Имейл адресът се съхранява за период от 3 години след последната резервация или активирането на имейл абонамента;
    3. ограничен абонамент за информационния бюлетин = Потребителят е започнал да прави резервация, попълнил е имейл адреса си в съответното поле на страницата за резервации, но поради някаква причина резервацията не е била завършена. Потребителят може да получава само имейл известия за изоставени кошници. Имейл адресът се съхранява в нашата база от данни за период от 30 дни, след което се трансформира в анонимна информация;
    4. Потребителят може да отмени или промени абонамента си за информационния бюлетин, като щракне върху бутоните „Отмяна“ и/или „Отписване“, които присъстват във всеки имейл, изпратен до Потребителя.
   3. Профил в Kiwi.com
    За вход или регистриране трябва да отвори Уеб сайтът и да с избере раздел „Управление на моите резервации“. Ще се отвори прозорец за регистрация/вход.
    Профил може да се направи по няколко начина:
    1. С „Google“ – при тази опция се използват данните за вход в профила в Google на Потребителя.
    2. С „Влизане през Facebook“ – при тази опция се използват данните за вход в профила във Facebook на Потребителя. Ако избере тази опция, Потребителят ще бъде помолен да зададе нова парола при влизането. Прозорецът за задаване на нова парола ще се появява при всяко влизане на Потребителя, докато не бъде зададена нова парола. Използва се имейл адресът, с който се влиза в профила във Facebook.
    3. С „Имейл“ – при тази опция се използват имейл адресът и паролата, въведени при регистрацията. След като Потребителят се регистрира в Уеб сайта, той трябва да използва опцията „Влизане“ на прозореца за регистрация/вход.
    4. След създаването на резервация със съответните данни за резервацията.
    1. Ценови известия
     След като влезе в профила си, Потребителят може да промени честотата на получаване на ценови известия от „всеки ден“ на „един път седмично“. Всяко ценово известие може да бъде изтрито от списъка с ценови известия в раздел „Моите ценови известия“. Датите на създадени ценови известия не могат да бъдат променяни. Потребителят трябва да въведе параметри за ново търсене и да създаде ново ценово известие, като използва бутона „Създаване на ценово известие“, който се намира на началната страница на Kiwi.com.
    2. Излизане от профила
     Потребителят може да излезе от профила си по всяко време, като използва бутона „Изход“.
    3. Промяна/задаване на нова парола
     За да промени или зададе нова парола, Потребителят трябва да използва бутона „Забравили ли сте паролата си?“. На посочения от него имейл адрес ще му бъде изпратена връзка за задаване на нова парола.
    4. Абониране за информационния бюлетин
     Потребителите могат да се абонират за информационния бюлетин на Kiwi.com със или без регистрация или профил в Уеб сайта. Потребителите въвеждат имейл адреса си и посочват дали желаят да „получават промоции от Kiwi.com по имейла“ в прозореца, който се появява при щракване върху връзката „Абониране за бюлетина“.