Brugsvilkår

Oversigt


 • 1. Vores hjemmeside og mobilapplikation
  • 1.1 Webstedet Kiwi.com, Kiwi.coms mobilapp og alt indholdet herpå ("Websted") ejes og drives af anpartsselskabet Kiwi.com s.r.o. med virksomhedsadresse på Rohanské nábřeží 678/25, 186 00, Prag 8-Karlín, Tjekkiet, CVR-nr.: 29352886, registreret i handelsregistret under den kommunale domstol i Prag, filnr. C 387231, momsnr. CZ29352886 ("Kiwi.com", "vi", "vores", "os").
  • 1.2 Webstedet er tilgængeligt for enhver besøgende eller kunde ("Bruger", "du/dig", "dit/din/dine") under forudsætning af vedkommendes accept af disse særlige Vilkår og betingelser for brug af Webstedet ("Brugsvilkår"). Din adgang til eller brug af webstedet udgør en fuld og betingelsesløs accept af disse Brugsvilkår. Hvis du ikke kan acceptere disse Brugsvilkår, må du ikke bruge Webstedet.
  • 1.3 Reglerne vedrørende behandling af Brugernes personoplysninger er tilgængelige i Privatlivspolitikken på Webstedet.
 • 2. Adgang til og brug af webstedet
  • 2.1 Hvis du vælger at bruge webstedet, tilbyder vi det, "som det er", uden nogen form for ansvar eller garanti, herunder men ikke begrænset til garanti for fuldstændighed, fejlfrihed, tilgængelighed eller egnethed. Hvis du er forbruger med sædvanligt opholdssted i EU, gælder denne klausul ikke for dig.
  • 2.2 Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen form for tab eller skade (herunder direkte, indirekte, særlige tab, driftstab, skader af nogen som helst art eller tabt fortjeneste) i forbindelse med webstedet – uanset formen på den handling, hvormed der kan gøres erstatningskrav på sådanne tab og skader. Hvis du er forbruger med sædvanligt opholdssted i EU, gælder denne klausul ikke for dig.
  • 2.3 Adgang til specifikke dele af webstedet kan være begrænset i henhold til specifikke regler og krav. Medmindre andet er angivet, tilbydes webstedets funktioner gratis.
  • 2.4 Webstedets indhold og oplysninger (inklusive intellektuel ejendom, oplysninger vedrørende pris på og disponibilitet af de produkter og tjenester, webstedet tilbyder) samt den infrastruktur, der bruges til at stille dette indhold og disse oplysninger til rådighed, tilhører Kiwi.com eller vores leverandører og udbydere.
  • 2.5 Brugeren accepterer ikke at videregive adgangskoder til webstedet og at sikre, at ingen uautoriseret tredjepart kan få adgang til dem. Brugeren accepterer ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser som følge af brug af webstedet med brugerens adgangskode til webstedet eller som følge af tredjeparters brug af brugerens adgangskoder.
  • 2.6 Vi kan helt efter eget skøn bruge alle kommentarer og forslag, skriftlige som mundtlige, som brugeren giver i forbindelse med brug af vores produkter og tjenester eller webstedet.
  • 2.7 Brugeren accepterer ikke at:
   • bruge en anden persons navn, id eller adgangskode uden tilladelse eller at udgive sig for at være en anden person ved brug af webstedet
   • opslå eller videregive ulovligt, truende, ærekrænkende, obskønt eller upassende materiale eller materiale, der kan udgøre opførsel, der vil blive betragtet som en strafbar handling, afstedkomme civilretligt ansvar eller på anden vis overtræde love
   • foretage spekulative, falske eller svigagtige bookinger eller bookinger med forventning om efterspørgsel
   • bruge en enhed, software eller rutine til at forstyrre eller prøve at forstyrre webstedets drift
   • ændre eller dekompilere den software, der bruges til levering af vores produkter og tjenester og til drift af webstedet
   • indlejre, afspejle eller på anden vis inkorporere en del af webstedet i et andet websted uden vores udtrykkelige tilladelse på skrift.
 • 3. Webstedets funktionaliteter og Kiwi.com-kontoen
  • 3.1 Webstedet indeholder adskillige funktioner, der er tilgængelige for brugeren, og som kan benyttes via en dertil bestemt del af webstedets grænseflade eller andre dertil bestemte online-værktøjer såsom e-mails ("webstedets grænseflade"). Vi stiller webstedets funktioner til din rådighed, såfremt du bruger funktionerne på en måde, der er tiltænkt og tilladt af os.
  • 3.2 Kiwi.com-kontoen er en adgangsbegrænset del af webstedet med yderligere funktioner ("Kiwi.com-kontoen") såsom værktøjer til administration af dine aktuelle og tidligere bookinger eller opbevaring af data, der er nødvendige for at foretage fremtidige bookinger.
  • 3.3 Du kan tilgå den Kiwi.com-konto, der er knyttet til din e-mailadresse, ved at logge ind via webstedets grænseflade, forudsat at du tidligere har gennemført en booking på webstedet med din e-mailadresse, eller at du har oprettet en Kiwi.com-konto via webstedets grænseflade med din e-mailadresse.
 • 4. Søgefunktionaliteter
  • 4.1 Webstedets søgefunktioner giver dig mulighed for at søge blandt tredjeparters transporttjenester og kombinationer heraf.
  • 4.2 De viste søgeresultater afhænger af de input og valg, du angiver via webstedets grænseflade inden for bestemte parametre.
  • 4.3 Som standard sorteres søgeresultaterne med de bedste øverst, i den forstand at de transportmuligheder, vi anser for bedre, vises øverst, mens muligheder, vi anser for dårligere, vises længere nede. Om en mulighed er god eller dårlig, bestemmes af en formel, der kombinerer pris (en lavere pris anses for bedre end en højere pris), varighed (kortere befordringer anses for bedre end længerevarende befordringer), transportform (transport over land anses for bedre end flytransport) og et passagerantal. Du kan ændre søgeresultaternes standardsortering til enhver anden af de tilgængelige muligheder. Søgeresultaterne sorteres derefter efter den valgte parameter såsom pris eller varighed.
  • 4.4 Priser, der vises på webstedet, kan blive ændrede og justeres ved hjælp af automatiske beslutninger.
 • 5. Vores intellektuelle ejendom
  • 5.1 Vi forbeholder os alle rettigheder til vores produkter, tjenester, webstedet og dets indhold, herunder software, hardware, produkter, processer, algoritmer, brugergrænseflader, viden, teknologier, opfindelser, design og andre materielle og immaterielle materialer eller oplysninger, som brugeren har adgang til i løbet af tjenesteydelsen eller ved brug af webstedet.
  • 5.2 Brugeren tildeles ingen udtrykkelig eller implicit licens eller rettighed af nogen slags vedrørende vores tjenester eller webstedet eller nogen del deraf, herunder nogen som helst rettighed til at opnå besiddelse af nogen kildekode eller andet materiale med tilknytning til webstedet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles brugeren heri, er forbeholdt os eller deres respektive ejere.
  • 5.3 Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, databaserettigheder, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder (registrerede som ikke-registrerede) i og på webstedet og vedrørende indholdet på webstedet tilhører desuden os eller tredjeparter, og vi giver ikke nogen ret eller licens til at bruge dem.
 • 6. Indhold fra tredjeparter
  • 6.1 Alle tredjepartsprodukter og -tjenester, der vises på webstedet, leveres af professionelle udbydere, der handler med disse.
  • 6.2 Varemærker, logoer, servicemærker, vandmærker og andet tredjepartsindhold ("varemærker"), der vises på webstedet er registrerede eller ikke-registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle varemærker med tilknytning til varetagende flyselskaber, togselskaber og andre tredjepartsleverandører, der vises på webstedet, tilhører deres respektive ejere, og vi bruger udelukkende disse varemærker for at gøre det nemmere for dig. Intet indhold på dette websted skal opfattes som vores fordring på disse tredjeparters varemærker eller som en tildeling, hvad enten implicit, ved berettiget forventning eller på anden vis, af nogen form for licens eller rettighed til at bruge noget som helst varemærke, der vises på webstedet, uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra dets ejer.
  • 6.3 Dit misbrug af varemærker, der vises på webstedet, er strengt forbudt. Du skal sikre dig, at din brug af varemærker overholder alle gældende love samt intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder, som den pågældende tredjepartsleverandør har. Du anerkender og accepterer, at varemærker forbliver den pågældende tredjepartsleverandørs ejendom. Ingen del af varemærker må ændres, kopieres, udgives, uploades, distribueres, oversættes, tilpasses, markedsføres eller bruges uden forudgående skriftlig samtykke fra den pågældende tredjepartsleverandør.
  • 6.4 Visning af varemærker på webstedet og tilgængeligheden af tredjepartsprodukter og -tjenester på webstedet skal ikke opfattes som en tilknytning, blåstempling eller sponsorat af webstedet og vores tjenester af sådanne tredjeparter.
 • 7. Endelige bestemmelser
  • 7.1 Tvistbilæggelse
   • 7.1.1 Mediation. Inden påbegyndelse af nogen af ​​nedenstående metoder til tvistbilæggelse bedes du kontakte os først gennem vores kontaktformular, der er tilgængelig på: Kiwi.com/content/feedback, for at forsøge at løse eventuelle klager eller forslag.
   • 7.1.2 Jurisdiktion. i tilfælde af tvister med Kiwi.com s.r.o. Domstolene i Tjekkiet har fuld jurisdiktion over alle tvister mellem dig og os.
   • 7.1.3 Forbrugertvister i EU
    • Alle forbrugere bosiddende i EU-lande har, inden de lægger sag an ved en domstol, ret til at indlede en udenretslig bilæggelse af deres tvist med os, forudsat at en sådan tvist mellem en EU-forbruger og os ikke er blevet løst direkte. Den ansvarlige myndighed for udenretslige bilæggelser i tvistspørgsmål mellem EU-forbrugeren og vores virksomhed er det tjekkiske handelstilsyn (coi.cz). Flere oplysninger om udenretslige bilæggelser af forbrugertvister er tilgængelige her (https://www.coi.cz/en/information-about-adr/).
    • Ifølge EU-forordning nr. 524/2013 har EU-forbrugere også ret til at indlede udenretslig bilæggelse af forbrugertvister online ved hjælp af ODR-platformen til onlinetvistbilæggelse af forbrugertvister, som kan tilgås via (ec.europa.eu/consumers/odr).
    • Som forbruger med sædvanligt opholdssted i EU kan du indbringe en klage i Tjekkiet eller i dit bopælsland for at håndhæve dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse brugsvilkår.
  • 7.2 Webstedet og disse brugsvilkår og ethvert retsforhold, der etableres i henhold til disse, er underlagt tjekkisk lovgivning. Som forbruger er du desuden omfattet af den beskyttelse, du har ret til i henhold til obligatoriske lovbestemmelser i dit bopælsland.
  • 7.3 Disse brugsvilkår er gyldige og træder i kraft fra den 1. november 2023.
Vi hacker systemet,
du flyver for mindre