Brugsvilkår

Oversigt


 1. Artikel 1. Vores websted og mobilapp
  1. Webstedet Kiwi.com, Kiwi.coms mobilapp og alt indholdet herpå ("Websted") ejes og drives af aktieselskabet Kiwi.com s.r.o., ID-nr. 29352886, med registreret virksomhedsadresse på Lazaretní 925/9, Zábrdovice, postnummer 615 00 Brno, Tjekkiet, registreret i Handelsregistret, der varetages af regionsretten i Brno, filnr. C 74565, skatteregistreringsnr. CZ29352886 ("Kiwi.com", "vi", "vores", "os").
  2. Webstedet er tilgængeligt for enhver besøgende eller kunde ("Bruger", "du/dig", "dit/din/dine") under forudsætning af vedkommendes accept af disse særlige Vilkår og betingelser for brug af Webstedet ("Brugsvilkår"). Din tilgang til og brug af Webstedet er ensbetydende med ubetinget accept af disse Brugsvilkår. Hvis du ikke kan acceptere disse Brugsvilkår, må du ikke bruge Webstedet.
  3. Reglerne vedrørende behandling af Brugernes personoplysninger er tilgængelige i Privatlivspolitikken på Webstedet.
 2. Artikel 2. Tilgang til og brug af webstedet
  1. Hvis du vælger at bruge Webstedet, tilbyder vi det, "som det er", uden nogen form for ansvar eller garanti, herunder men ikke begrænset til garanti for fuldstændighed, fejlfrihed, tilgængelighed eller egnethed.
  2. Webstedet kan – helt eller delvist – være midlertidigt eller permanent utilgængeligt, og det kan udvides, ændres eller fjernes når som helst uden varsel helt efter vores skøn.
  3. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen form for tab eller skade (herunder direkte, indirekte, særlige tab, driftstab, skader af nogen som helst art eller tabt fortjeneste) i forbindelse med Webstedet – uanset formen på den handling, hvormed der kan gøres erstatningskrav på sådanne tab og skader.
  4. Adgang til specifikke dele af Webstedet kan være begrænset i henhold til specifikke regler og krav. Medmindre andet er angivet, tilbydes Webstedets funktioner gratis.
  5. Webstedets indhold og oplysninger (inklusive intellektuel ejendom, pris- og rådighedsoplysninger vedrørende de produkter og tjenester, Webstedet tilbyder) samt den infrastruktur, der bruges til at stille dette indhold og disse oplysninger til rådighed, tilhører Kiwi.com eller vores leverandører og udbydere.
  6. Brugeren accepterer ikke at videregive adgangskoder til Webstedet og at sikre, at ingen uautoriseret tredjepart kan få adgang til dem. Brugeren accepterer ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser som følge af brug af Webstedet med Brugerens adgangskode til Webstedet eller som følge af tredjeparters brug af Brugerens adgangskoder.
  7. Vi kan helt efter eget skøn bruge alle kommentarer og forslag, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, som Brugeren giver i forbindelse med brug af vores produkter og tjenester eller Webstedet.
  8. Brugeren accepterer ikke at:
   1. bruge en anden persons navn, id eller adgangskode uden tilladelse eller at udgive sig for at være en anden person ved brug af Webstedet
   2. opslå eller videregive ulovligt, truende, ærekrænkende, obskønt eller upassende materiale eller materiale, der kan udgøre opførsel, der vil blive betragtet som en strafbar handling, afstedkomme civilretligt ansvar eller på anden vis overtræde love
   3. foretage spekulative, falske eller svigagtige bookinger eller bookinger med forventning om efterspørgsel
   4. bruge en enhed, software eller rutine til at forstyrre eller prøve at forstyrre Webstedets drift
   5. ændre eller dekompilere den software, der bruges til levering af vores produkter og tjenester og til drift af Webstedet
   6. indlejre, afspejle eller på anden vis inkorporere en del af Webstedet i et andet websted uden vores udtrykkelige tilladelse på skrift.
 3. Artikel 3. Webstedets funktioner og Kiwi.com-kontoen
  1. Webstedet indeholder adskillige funktioner, der er tilgængelige for Brugeren, og som kan benyttes via en dertil bestemt del af Webstedets grænseflade eller andre dertil bestemte online-værktøjer såsom e-mails ("Webstedets grænseflade"). Vi stiller Webstedets funktioner til din rådighed, såfremt du bruger funktionerne på en måde, der er tiltænkt og tilladt af os.
  2. Kiwi.com-kontoen er sammensat af yderligere adgangsbegrænsede funktioner på Webstedet ("Kiwi.com-kontoen") såsom værktøjer til administration af dine aktuelle og tidligere bookinger eller opbevaring af data, der er nødvendige for at foretage fremtidige bookinger.
  3. Du kan tilgå den Kiwi.com-konto, der er knyttet til din e-mailadresse, ved at logge ind via Webstedets grænseflade, forudsat at du tidligere har gennemført en booking på Webstedet med din e-mailadresse, eller at du har oprettet en Kiwi.com-konto via Webstedets grænseflade med din e-mailadresse.
 4. Artikel 4. Søgefunktioner
  1. Webstedets søgefunktioner giver dig mulighed for at søge blandt tredjeparters transporttjenester og kombinationer heraf.
  2. De viste søgeresultater afhænger af de input og valg, du angiver via Webstedets grænseflade inden for bestemte parametre.
  3. Som standard sorteres søgeresultaterne med de bedste øverst, i den forstand at de transportmuligheder, vi anser for bedre, vises øverst, mens muligheder, vi anser for dårligere, vises længere nede. Om en mulighed er god eller dårlig, bestemmes af en formel, der kombinerer pris (en lavere pris anses for bedre end en højere pris), varighed (kortere befordringer anses for bedre end længerevarende befordringer), transportform (transport over land anses for bedre end flytransport) og et passagerantal. Du kan ændre søgeresultaternes standardsortering til enhver anden af de tilgængelige muligheder. Søgeresultaterne sorteres derefter efter den valgte parameter såsom pris eller varighed.
 5. Artikel 5. Vores intellektuelle ejendom
  1. Vi forbeholder os alle rettigheder til vores produkter, tjenester, Webstedet og dets indhold, herunder software, hardware, produkter, processer, algoritmer, brugergrænseflader, viden, teknologier, opfindelser, design og andre materielle og immaterielle materialer eller oplysninger, som Brugeren har adgang til i løbet af tjenesteydelsen eller ved brug af Webstedet.
  2. Brugeren tildeles ingen udtrykkelig eller implicit licens eller rettighed af nogen slags vedrørende vores tjenester eller Webstedet eller nogen del deraf, herunder nogen som helst rettighed til at opnå besiddelse af nogen kildekode eller andet materiale med tilknytning til Webstedet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles Brugeren heri, er forbeholdt os eller deres respektive ejere.
  3. Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, databaserettigheder, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder (registrerede som ikke-registrerede) i og på Webstedet og vedrørende indholdet på Webstedet tilhører desuden os eller tredjeparter, og vi giver ikke nogen ret eller licens til at bruge dem.
 6. Artikel 6. Tredjepartsindhold
  1. Alle tredjepartsprodukter og -tjenester, der vises på Webstedet, leveres af professionelle udbydere, der handler med disse.
  2. Varemærker, logoer, servicemærker, vandmærker og andet tredjepartsindhold ("Varemærker"), der vises på Webstedet er registrerede eller ikke-registrerede Varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle Varemærker med tilknytning til varetagende flyselskaber, togselskaber og andre tredjepartsleverandører, der vises på Webstedet, tilhører deres respektive ejere, og vi bruger udelukkende disse Varemærker for at gøre det nemmere for dig. Intet indhold på dette Websted skal opfattes som Vores fordring på disse tredjeparters Varemærker eller som en tildeling, hvad enten implicit, ved berettiget forventning eller på anden vis, af nogen form for licens eller rettighed til at bruge noget som helst Varemærke, der vises på Webstedet, uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra dets ejer.
  3. Dit misbrug af Varemærker, der vises på Webstedet, er strengt forbudt. Du skal sikre dig, at din brug af Varemærker overholder alle gældende love samt intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder, som den pågældende tredjepartsleverandør har. Du anerkender og accepterer, at Varemærker forbliver den pågældende tredjepartsleverandørs ejendom. Ingen del af Varemærker må ændres, kopieres, udgives, uploades, distribueres, oversættes, tilpasses, markedsføres eller bruges uden forudgående skriftlig samtykke fra den pågældende tredjepartsleverandør.
  4. Visning af Varemærker på Webstedet og tilgængeligheden af tredjepartsprodukter og -tjenester på Webstedet skal ikke opfattes som en tilknytning, blåstempling eller sponsorat af Webstedet og vores tjenester af sådanne tredjeparter.
 7. Artikel 7. Afsluttende bestemmelser
  1. I tilfælde af opståede tvister i forbindelse med Webstedet eller disse Brugsvilkår har domstolene i Tjekkiet den fulde domsmyndighed i alle tvister mellem dig og os, medmindre andet stipuleres af gældende obligatoriske love.
  2. Webstedet og disse Brugsvilkår og ethvert retsforhold, der etableres i henhold til disse, er underlagt tjekkisk lovgivning.
  3. Disse Brugsvilkår er gyldige og træder i kraft fra 28. maj 2022.
VILKÅR FOR KAMPAGNEN "BILLIGERE END FLYSELSKABER"

Vi hacker systemet,
du flyver for mindre