Warunki

Spis treści


 1. Artykuł 1: Korzystanie ze Strony internetowej
  • Strona internetowa kiwi.com (dalej: Strona internetowa) jest dostępna dla każdego użytkownika (dalej: Użytkownik) pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Strona internetowa stanowi własność i jest obsługiwana przez: Kiwi.com s.r.o., nr ident. 29352886, z siedzibą w: Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, 625-00 Brno, zarej. w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez sąd regionalny w Brnie pod nr. C 74565, nr ident. podatkowej CZ29352886.
  • Użytkownik potwierdza, że zadba o poufność haseł dostępu do Strony internetowej i zapewni, że osoby nie uprawnione nie uzyskają dostępu do tychże haseł. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z korzystania ze Strony internetowej po podaniu hasła do niej przez Użytkownika lub osoby trzecie.
  • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.
 2. Artykuł 2: Działania niedozwolone
  • Treści i informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej (w tym podlegające prawu własności intelektualnej oraz informacje o cenie i dostępności produktów i usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej), a także infrastruktura wykorzystywana do prezentowania tychże treści i informacji stanowi własność Kiwi.com lub jego dostawców.
  • Ponadto Użytkownik niniejszym potwierdza, że:
   1. nie będzie posługiwał się imieniem i nazwiskiem, dowodem osobistym ani hasłem innej osoby bez pozwolenia oraz nie będzie korzystał ze Strony internetowej, podając się za inną osobę;
   2. nie będzie stosował żadnych urządzeń, oprogramowania ani działań, które zakłócają lub mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej;
   3. nie będzie zawierał żadnych spekulacyjnych, fałszywych ani nieuczciwych rezerwacji ani rezerwacji zakładających przeszły popyt;
   4. nie będzie kopiował, odtwarzał, przesyłał ani w innych sposób przekazywał publicznie żadnych treści zawartych na Stronie internetowej, w tym między innymi tekstu, grafik, przycisków, plików do pobrania i oprogramowania, bez wyraźnej, pisemnej zgody Kiwi.com, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo;
   5. nie będzie publikował ani przesyłał żadnych nielegalnych, wygrażających, oszczerczych lub niestosownych materiałów, ani wszelkich materiałów, które mogą zostać uznane za naruszenie prawa, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo
   6. nie będzie kotwiczył, tworzył wersji lustrzanej ani w innych sposób włączał jakiejkolwiek części tej Strony internetowej do jakiejkolwiek innej strony bez uprzedniej, pisemnej zgody Kiwi.com.
 3. Artykuł 3: Funkcje Strony internetowej
  • Niniejsza Strona internetowa oferuje Użytkownikom wiele funkcji. Poniżej przedstawiamy regulamin korzystania z tychże funkcji.
   1. Alert cenowy
    Alert cenowy to funkcja dostępna w wyszukiwarce na Stronie internetowej. Funkcja ta umożliwia zapisanie konkretnych kryteriów wyszukiwania, aby Użytkownik otrzymywał powiadomienia o korzystniejszej cenie. Użytkownik musi podać adres e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie, aby móc aktywować alert cenowy.
    Aby skorzystać z tej funkcji, Użytkownik musi wykonać następujące czynności:
    1. Kliknąć przycisk „Utwórz alert cenowy”;
    2. Podać na Kiwi.com swój adres e-mail w okienku z podsumowaniem lotu/lotów;
    3. Zweryfikować swój adres e-mail za pomocą wiadomości z potwierdzeniem wysłanej przez Kiwi.com. Jeśli adres e-mail został wcześniej potwierdzony, ten krok nie będzie wymagany.
    Od tej chwili alert cenowy jest aktywny, co oznacza, że:
    1. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, gdy cena zmieni się o więcej niż 5%;
    2. Użytkownik może otrzymać inne promocyjne wiadomości e-mail od Kiwi.com;
    3. Użytkownik może modyfikować parametry alertu cenowego w sekcji „Zarządzaj rezerwacją” na Stronie internetowej.
    4. Użytkownik może anulować e-maile z alertami cenowymi i/lub e-maile promocyjne za pomocą przycisków „Anuluj” lub „Wypisz/Zrezygnuj”, które znajdują się w każdym e-mailu przesyłanym do Użytkownika.
   2. Newsletter
    Newsletter to funkcja marketingowa, która może służyć do kontaktowania się i informowania Użytkowników drogą e-mailową o treściach marketingowych, produktach, nowościach i ofertach. Możemy prosić Użytkownika o podanie adresu e-mail w trzech miejscach Strony internetowej: na stronie rezerwacji, w rozwijanym menu na stronie głównej Kiwi.com oraz na stronie Historie/Artykuły Kiwi.com.
    Aby skorzystać z tej funkcji, Użytkownik musi wykonać następujące czynności:
    1. Podać Kiwi.com swój adres e-mail w okienku „Zamów newsletter”;
    2. Określić za pomocą pola do zaznaczenia, czy wyraża zgodę na przesyłanie ofert marketingowych na swój adres e-mail:
     1. jeśli Użytkownik zgodzi się na otrzymywanie ofert i wiadomości marketingowych, na jego adres e-mail zostanie wysłany newsletter;
     2. jeśli Użytkownik nie zgodzi się na otrzymywanie ofert i wiadomości marketingowych, newsletter nie będzie wysyłany na jego adres e-mail;
     3. Jak potwierdzić subskrypcję newslettera:
      1. Na stronie głównej Kiwi.com: należy kliknąć przycisk „Zamów newsletter”
      2. Na stronie Historie/Artykuły Kiwi.com: należy kliknąć przycisk „Zamów”
      3. Strona rezerwacji: wystarczy podać adres e-mail w formularzu danych
    Od tej chwili newsletter jest zamówiony, co oznacza, że:
    1. pełna subskrypcja newslettera: Użytkownik kliknął przycisk subskrypcji lub sfinalizował rezerwację i wyraził zgodę na otrzymywanie ofert i wiadomości marketingowych: Użytkownik może otrzymywać drogą e-mailową newsletter z treściami marketingowymi, informacjami o produktach oraz ofertami podmiotów trzecich. Adres e-mail jest przechowywany przez 3 lata od ostatniej rezerwacji lub subskrypcji;
    2. średnia subskrypcja newslettera: Użytkownik kliknął przycisk subskrypcji lub sfinalizował rezerwację, ale nie wyraził zgody na otrzymywanie ofert i wiadomości marketingowych: Użytkownik może otrzymywać losowo wiadomości dotyczące transakcji, w tym powiadomienia o porzuconym koszyku lub kampaniach. Adres e-mail jest przechowywany przez 3 lata od ostatniej rezerwacji lub subskrypcji;
    3. ograniczona subskrypcja newslettera: Użytkownik rozpoczął proces rezerwacji, podał adres e-mail w formularzu na stronie rezerwacji, ale z jakiegoś powodu nie sfinalizował rezerwacji. Użytkownik może otrzymywać tylko powiadomienia e-mail o porzuconym koszyku. Adres e-mail będzie przechowywany w naszej bazie danych przez 30 dni, po czym zostanie zanonimizowany;
    4. Użytkownik może anulować lub zmodyfikować subskrypcję newslettera, klikając przycisk „Anuluj” lub „Wypisz/Zrezygnuj”, który znajduje się w każdej wiadomości przesłanej do Użytkownika.
   3. Konto Kiwi.com
    Aby zalogować się albo zarejestrować, odwiedź Stronę internetową i kliknij „Zarządzaj rezerwacją”. Spowoduje to otwarcie ekranu logowania/rejestracji.
    Konto można utworzyć na wiele sposobów:
    1. Z użyciem konta Google – ta opcja pozwala użyć danych logowania do konta Google Użytkownika
    2. Z użyciem Facebooka – ta opcja pozwala użyć danych logowania do konta Facebook Użytkownika. W przypadku wyboru tej opcji Użytkownik zostanie poproszony o skonfigurowanie nowego hasła po zalogowaniu. Ekran „Ustaw nowe hasło” pojawia się po każdym zalogowaniu Użytkownika, aż do skonfigurowania nowego hasła. Do zalogowania wykorzystywany jest adres e-mail przypisany do konta na Facebooku.
    3. Z użyciem adresu e-mail – ta opcja wykorzystuje adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji. Zarejestrowany Użytkownik Strony internetowej może następnie korzystać z opcji „Zaloguj” na stronie logowania/rejestracji.
    4. Po sfinalizowaniu rezerwacji i podaniu danych rezerwacji
    1. Alerty cenowe
     Zalogowany Użytkownik może modyfikować częstotliwość alertów cenowych, wybierając alerty codzienne lub cotygodniowe. Alert cenowy można usunąć z listy, przechodząc do sekcji „Moje alerty cenowe”. Nie można modyfikować dat w istniejącym alercie nowym. W tym celu należy utworzyć nowe wyszukiwanie i skonfigurować nowy alert za pomocą przycisku „Utwórz alert cenowy” na stronie głównej Kiwi.com.
    2. Wylogowanie
     Użytkownik może wylogować się w dowolnej chwili za pomocą przycisku „Wyloguj się”.
    3. Zmiana / reset hasła
     Aby zmienić lub zresetować hasło, Użytkownik powinien skorzystać z przycisku „Nie pamiętasz hasła”. Na podany adres e-mail prześlemy odnośnik do nowego hasła.
    4. Subskrypcja newslettera
     Subskrypcja newslettera Kiwi.com jest dostępna zarówno dla zarejestrowanych/zalogowanych Użytkowników, jak i niezarejestrowanych/niezalogowanych. Wyskakujące okienko po kliknięciu odnośnika „Zamów newsletter” prosi o podanie adresu e-mail Użytkownika i pyta, czy Użytkownik chce otrzymywać e-maile z promocjami od Kiwi.com.