Politica de confidențialitate a Kiwi.com

Echipa Kiwi.com tratează cu maximă seriozitate confidențialitatea informațiilor dvs. În momentul de față, respectăm Regulamentul nr. 2016/679, Regulamentul general privind protecția datelor, cunoscut și sub denumirea de RGPD, care stabilește cel mai înalt standard de confidențialitate și protecție a datelor din lume. În prezenta politică de confidențialitate, explicăm ce date colectăm de la dvs., de ce le colectăm, cum le utilizăm și cu cine le-am putea partaja. Politica explică, de asemenea, ce drepturi aveți în calitate de subiect al datelor și cum le puteți aplica.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică prelucrării de date efectuate de către noi în legătură cu utilizarea serviciilor noastre, atât prin intermediul site-ului nostru web kiwi.com, cât și prin intermediul aplicațiilor noastre mobile pentru iOS și Android.

Cine suntem?

Noi, în calitate de Operator de date, suntem societatea Kiwi.com s.r.o., cu sediul social situat la adresa: Rohanské nábřeží 678/25, 186 00, Praga 8-Karlín, Republica Cehă, numărul de înregistrare a societății: 29352886, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, dosar nr. C 387231, cod fiscal CZ29352886.

O parte dintre termenii pe care îi utilizăm în prezenta politică de confidențialitate

Date personale: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată în mod direct sau indirect. Aceasta înseamnă că, dacă suntem în posesia mijloacelor de a vă identifica fie pe dvs., fie dispozitivul pe care îl utilizați, orice informații pe care le putem conecta cu dvs. vor fi tratate ca date personale.

Operator de date: o persoană care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. De exemplu, suntem operator de date când prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal în scopurile menționate în prezenta politică de confidențialitate. Dacă alegeți să rezervați un bilet prin intermediul site-ului web sau al aplicației noastre, vom trimite datele dvs. cu caracter personal către un alt operator de date – operator sau furnizor de alte servicii – care va utiliza din nou datele dvs. cu caracter personal în scopuri proprii. Fiecare operator de date trebuie să aibă o politică de confidențialitate precum aceasta, din care să puteți afla cum sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal. Mai jos, puteți consulta o prezentare generală a operatorilor de date cu care este posibil să partajăm datele dvs.

Persoană împuternicită de către operator: o terță parte care doar ajută la atingerea scopurilor stabilite de către operatorul de date. De exemplu, noi, în calitate de operator de date, utilizăm numeroase servicii ale unor terțe părți către care externalizăm unele părți ale activităților noastre pe care, din diverse motive, cum ar fi eficiența costurilor, nu le realizăm noi înșine. O persoană împuternicită de către operator are permisiunea de a prelucra datele dvs. cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile noastre documentate.

Țări terțe: țări în care regimul RGPD nu este aplicabil. În momentul de față, prin țări terțe înțelegem toate țările situate în afara Spațiului Economic European.

Ce date cu caracter personal colectăm?

Colectăm Datele cu caracter personal direct de la dvs., fie atunci când ni le furnizați, fie le obținem când utilizați serviciile noastre sau corespondați cu noi. În funcție de scopul prelucrării, este posibil să prelucrăm următoarele categorii de Date cu caracter personal:

CATEGORIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DESCRIERE
Informații de identificare Informațiile utilizate pentru a vă identifica în calitate de persoană fizică, precum prenumele, numele, sexul, naționalitatea, adresa de facturare și data nașterii, precum și un identificator online artificial creat de noi, precum ID-ul Kiwi.com.
Informații de contact Informațiile utilizate pentru a vă contacta, precum adresa de e-mail și numărul de telefon.
Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi Comportamentul dvs. pe site-ul nostru web și în aplicația noastră, mai exact ce ați vizitat, cât timp ați petrecut, pe ce ați făcut clic etc. Urmărim, de asemenea, interacțiunile dvs. cu e-mailurile și notificările pe care vi le trimitem, cum ar fi dacă deschideți e-mailul sau dacă faceți clic pe unul dintre linkurile pe care le conține.
Metadate despre dispozitiv și rețea Informații despre dispozitivul pe care l-ați utilizat pentru a accesa site-ul nostru web sau dispozitivul pe care este instalată aplicația noastră, metadate privind conexiunea dvs. la rețea și, de asemenea, informații derivate din aceste date. Aceste informații includ, de exemplu, sistemul dvs. de operare, browserul web, rezoluția ecranului, adresa IP etc.
Locația exactă Locația exactă a dispozitivului dvs. pe baza datelor furnizate de tehnologia de geolocalizare a dispozitivului. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal doar dacă ne acordați consimțământul special în acest sens și trebuie să vă furnizăm o caracteristică a site-ului web sau aplicației noastre care necesită accesul la locația exactă a dispozitivului dvs., de ex., să vă trimitem informații relevante despre călătorie pe baza locației dvs. actuale. De asemenea, poate fi necesar să accesăm informațiile despre locația dvs. exactă în fundal, adică chiar dacă aplicația nu este deschisă. Veți fi întotdeauna informat(ă) despre acest lucru când ne acordați consimțământul.
Informații despre cont Setările și alte date pe care le generați în timp ce utilizați Contul Kiwi.com, precum alerte de preț, istoricul căutărilor, setări specifice, fotografia de profil, detaliile de conectare pe care le folosiți pentru a vă conecta la Contul Kiwi.com, mai exact adresa de e-mail și parola (nu stocăm niciodată parole într-o formă necriptată), opțiunile preferate și alte detalii salvate în Contul Kiwi.com.
Informații despre comanda (comenzile) dvs. Detalii despre comanda dvs., mai exact tot ceea ce ați ales în formularul de comandă și ce veți modifica mai târziu sau achiziționa în plus față de comanda inițială. În cazul în care comandați un serviciu de asistență specială sau dacă trimiteți o solicitare de anulare din motive medicale, vom prelucra datele dvs. medicale, după cum este necesar pentru furnizarea acestor servicii.
Informații despre documentele de călătorie Numărul și data de expirare a cărții de identitate sau a pașaportului (în funcție de documentul pe care ni-l furnizați).
Informații de plată Informațiile pe care ni le furnizați pentru a efectua plata. De obicei, acest lucru înseamnă detaliile cardului de plată. Nu stocăm niciodată detaliile cardului de plată într-o formă necriptată. Dacă alegeți să stocați detaliile cardului de plată în Contul Kiwi.com sau în aplicație, vom păstra aceste Date cu caracter personal pentru achizițiile dvs. viitoare.
Documente care trebuie să fie furnizate pentru serviciul intermediat Documentele pe care le obținem de la furnizorul de servicii pe care le intermediem pentru dvs., precum tichetele de îmbarcare sau biletele electronice.
Informații despre solicitările dvs. și comunicarea cu noi Toate comunicările în format text și voce dintre dvs. și Kiwi.com în legătură cu solicitările dvs. (de ex. cazurile de asistență pentru clienți), metadate și note generate de sistemele și agenții noștri.
Setările dvs. Unele setări pe care le-ați făcut pe site-ul web sau în aplicație, precum limba, opțiunile preferate, precum moneda, destinația și altele sau setările privind modulele cookie.
Setările dvs. includ și preferințele suplimentare privind zborul, precum bagajul și locurile, setate în Contul dvs. Kiwi.com sau stocate pe baza Rezervărilor anterioare. Puteți modifica oricând preferințele suplimentare privind zborul, în Contul dvs. Kiwi.com. În Rezervările ulterioare, vă vom oferi opțiunea de a aplica în același timp toate preferințele dvs. suplimentare salvate privind zborul pentru a economisi timp.
Recenzii și feedback Evaluarea experienței dvs. cu produsele sau serviciile Kiwi.com, inclusiv răspunsuri la anumite întrebări pe acest subiect și feedback general sau conținutul unei recenzii.
Credit Kiwi.com și Coduri promoționale Ori de câte ori vi se acordă Credit Kiwi.com sau Coduri promoționale, vom stoca informații despre valoarea, moneda și data de expirare a Creditului Kiwi.com sau a Codurilor promoționale în contul dvs.

În ce scop utilizăm datele dvs. cu caracter personal?

Utilizatori

De fiecare dată când accesați site-ul web sau aplicația noastră, prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în scopurile definite mai jos:

NUME DESCRIERE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL TEMEI LEGAL
Asigurarea funcțiilor site-ului web Vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea furniza funcționalitățile site-ului nostru web și pentru a personaliza site-ul nostru web în vederea facilitării și eficientizării interacțiunii dvs. cu noi. Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi
Metadate despre dispozitiv și rețea
Setările dvs.
Locația generală
Informații de identificare
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (Furnizarea funcționalităților produsului).
Asigurarea funcțiilor aplicației noastre Pentru unele funcții ale aplicației noastre, trebuie să vă prelucrăm datele cu caracter personal. Vom prelucra, de asemenea, Datele dvs. cu caracter personal pentru a personaliza aplicația noastră pentru dvs., în scopul de a vă facilita și eficientiza interacțiunea cu noi. De asemenea, uneori, trebuie să accesăm unele date specifice despre dispozitivul dvs. (cum ar fi locația exactă). Vă vom întreba întotdeauna dacă doriți să partajați astfel de date cu noi atunci când acest lucru este relevant pentru prima dată (de ex., deschideți caracteristica ce solicită accesul la datele suplimentare). Detalii de contact
Setările dvs.
Locația generală
Locația exactă
Alte date solicitate de aplicație
Date privind plățile
Informații de identificare
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (Furnizarea funcționalităților produsului).
Art. 6.1 lit. (a) – consimțământ
Dezvoltarea produselor, îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea companiei Ne străduim în permanență să ne îmbunătățim produsele și serviciile. Pentru a putea face acest lucru, avem nevoie de date exacte despre interacțiunile dvs. cu noi. Prin urmare, colectăm date despre dispozitivul dvs. și identificatorii rețelei dvs., împreună cu comportamentul dvs. pe site-ul nostru web și în aplicație și utilizarea generală a serviciilor noastre. Analizăm toate aceste date și le utilizăm pentru a crea sau modifica procesele și funcțiile noastre. Folosim, de asemenea, datele pentru dezvoltarea companiei. De fiecare dată când trebuie să luăm o decizie de afaceri, examinăm datele care sunt generate de cea mai importantă variabilă a noastră — clienții noștri. Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi
Metadate despre dispozitiv și rețea
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Informații despre solicitările dvs. și comunicarea cu noi
Art. 6.1 lit. (f) – necesitate în scopul interesului legitim al Kiwi.com (Îmbunătățirea produsului și serviciilor noastre, Dezvoltarea activității).
Contul Kiwi.com Dacă creați contul Kiwi.com, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal după cum este necesar pentru a vă oferi toate funcțiile pe care le include, în conformitate cu Condițiile de utilizare. Scopul datelor cu caracter personal prelucrate se va modifica în funcție de ce detalii decideți să salvați. Dacă folosiți conturi SSO terțe (de ex., Facebook, Google) pentru conectarea la contul Kiwi.com, furnizorii conturilor sunt informați despre acest lucru și obținem datele dvs. cu caracter personal de la ei. La fel, dacă vă creați contul prin intermediul site-ului web al unora dintre partenerii noștri, vom primi Datele dvs. cu caracter personal de la acest partener.
Vom folosi datele din Rezervările dvs. anterioare pentru a vă oferi posibilitatea de a completa automat unele dintre informații pentru Rezervările dvs. viitoare.
Informații de contact
Informații despre cont
Informații de identificare
Informații de plată
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Credit Kiwi.com și Coduri promoționale
Setările dvs.
Art. 6.1 lit. (b) – necesitatea încheierii și executării unui contract (Condiții de utilizare).
Marketing direct Pentru a vă oferi cele mai bune oferte și pentru a maximiza eficiența activităților noastre de marketing, prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (trimiterea de comunicări comerciale și activități de prelucrare conexe). Facem acest lucru dacă v-ați abonat la ofertele noastre (pe baza consimțământului dvs.) sau dacă ați utilizat serviciile noastre și nu ați respins (renunțat la) ofertele noastre. Pe lângă detaliile dvs. de contact, păstrăm și date precum istoricul tranzacțiilor și călătoriilor dvs., preferințele de călătorie și alte date despre interacțiunea dvs. cu noi care ne ajută la segmentarea clientelei și personalizarea acestor oferte. De exemplu, este posibil să personalizăm o ofertă special pentru dvs. pe baza Rezervărilor dvs. anterioare.
Nu vom partaja în niciun caz detaliile dvs. de contact cu alți Operatori de date fără informarea dvs. și vă vom contacta numai cu oferte care sunt legate de domeniul nostru principal de activitate.
Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi
Informații despre cont
Metadate despre dispozitiv și rețea
Informații de identificare (dacă sunt introduse în câmpuri)
Detalii de contact (dacă sunt introduse în câmpuri)
Setările dvs.
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (marketing direct).
Art 6.1 lit. (a) - consimțământ.
Puteți să vă dezabonați în orice moment (să vă exercitați dreptul de a obiecta față de marketingul direct sau să vă retrageți consimțământul) și să verificați starea abonamentului dvs. prin intermediul linkurilor din partea inferioară a fiecărui newsletter prin e-mail pe care îl primiți de la noi.
Publicitate online Pentru a vă oferi cele mai bune oferte și pentru a maximiza eficiența marketingului nostru, afișăm reclame pe site-ul web Kiwi.com și pe site-urile web terțe care sunt personalizate pe baza datelor dvs. cu caracter personal. Așadar, s-ar putea să vedeți reclame care oferă rezervare pentru transport prin intermediul Kiwi.com în altă parte pe internet.
Rețele de publicitate. Pe lângă baza noastră de marketing internă, folosim și diverse rețele de publicitate terțe, cum ar fi Google Ads. Aceste rețele ne permit să afișăm reclamele noastre relevante în diferite locuri de pe internet. Acest lucru se realizează atribuindu-vă un număr de identificare criptat și stocându-l într-un modul cookie pe dispozitivul dvs. Atunci când accesați un site web care afișează reclame prin intermediul uneia dintre companiile care lucrează cu rețeaua noastră de publicitate parteneră, aceasta va recunoaște acest identificator și vă va afișa oferte conform specificațiilor noastre.
Direcționarea pe platforme terțe. Pentru a prezenta utilizatorilor ofertele noastre, folosim și platforme terțe, cum ar fi Meta for Business sau Google Ads. Atunci când vizitați site-ul nostru web și faceți o rezervare cu noi, partajăm un identificator criptat (de exemplu, adresa de e-mail criptată) cu furnizorii acestor platforme, permițându-le să asocieze profilul dvs. de pe aceste platforme cu înregistrările noastre. Datorită acestui fapt, vă putem afișa oferte personalizate direct pe aceste platforme utilizând serviciile lor de publicitate. Așadar, de exemplu, în cazul în care căutați un zbor pe Kiwi.com, nu îl cumpărați și prețul scade, este posibil să vă prezentăm o ofertă pentru acest zbor anume pe site-uri web terțe. Aceste platforme sunt: Facebook (Meta for Business) de la Meta Platforms Ireland Ltd, Google Search (Google Ads) de la Google Ireland Limited și TikTok de la TikTok Technology Limited. Dacă nu aveți un profil pe aceste platforme, ele nu vor primi nicio informație despre dvs.
Funcții de similaritate. Unele dintre serviciile de publicitate pe care le utilizăm, cum ar fi Meta for Business și Google Ads, oferă și așa-numitele funcții de „public similar”. Aceste funcții ne permit să găsim utilizatori care ar putea fi interesați de serviciile noastre pe baza asemănărilor cu utilizatorii noștri existenți. Apoi, putem din nou să prezentăm acelor utilizatori ofertele noastre. Aceasta înseamnă că, dacă ne dați consimțământul, aceste servicii vor analiza profilurile dvs. și ne vor găsi alte profiluri pe baza atributelor comune. Când utilizăm aceste funcții, nu obținem niciodată acces direct la niciun fel de date cu caracter personal sau la profiluri – toate acestea se realizează de către furnizorii de servicii în fundal, iar noi avem doar opțiunea de a prezenta reclamele noastre unui public mai larg.
Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi
Informații despre cont
Metadate despre dispozitiv și rețea
Setările dvs.
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (marketing direct).
Analize de marketing Pentru a ne îmbunătăți campaniile de marketing în general, realizăm analize care să ne ajute să vedem ce campanii funcționează și cum contribuie la ratele noastre de conversie. În plus, analizăm interacțiunile dvs. cu Kiwi.com pentru a vă trimite oferte care vor fi relevante pentru dvs. Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi
Metadate despre dispozitiv și rețea
Locația generală
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (marketing direct).
Constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în justiție Pentru a ne putea exercita drepturile în justiție ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului nostru web/aplicației noastre prin încălcarea Condițiilor de utilizare sau a unei obligații legale și pentru a ne putea apăra împotriva acțiunilor în justiție înaintate de dvs., vom stoca Datele dvs. cu caracter personal timp de cel puțin 4 ani din momentul utilizării de către dvs. a site-ului web/aplicației. Informații de identificare
Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi
Metadate despre dispozitiv și rețea
Informații despre cont
Detalii de contact (dacă sunt introduse în câmpuri)
Setările dvs.
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (protecția drepturilor noastre legale).
Securitatea informațiilor Pentru a ne proteja împotriva diferitelor amenințări de securitate care încearcă să exploateze vulnerabilitățile noastre de securitate și să ne perturbe activitatea și pentru a proteja utilizatorii noștri împotriva utilizării neautorizate a Conturilor Kiwi.com, este necesar să prelucrăm Datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri. În acest scop, colectăm și prelucrăm Datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri și, în unele cazuri, le partajăm cu furnizorii soluțiilor noastre de securitate a informațiilor de la terți, cum ar fi CloudFlare.
De asemenea, prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea arăta și a vă permite să opriți sesiunile active – Protecția împotriva preluării contului (ATO).
Comportamentul dvs. online în timp ce interacționați cu noiMetadate despre dispozitiv și rețea
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com și al utilizatorilor noștri (securitate).
Colectarea și evaluarea feedbackului Uneori vă solicităm să evaluați experiența dvs. cu Kiwi.com, să ne oferiți feedback sau să lăsați o recenzie pe un site web terț de recenzii ale clienților. Vom stoca și evalua toate aceste date în scopul de a îmbunătăți produsul și serviciile noastre. Informații de identificare
Detalii de contact
Recenzii și feedback
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (Îmbunătățirea produsului și a serviciilor).

Clienți

Când comandați oricare dintre serviciile noastre, vom continua să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în scopurile explicate mai sus. Sfera Datelor cu caracter personal prelucrate în aceste scopuri va include totuși și Informațiile despre Rezervarea/Rezervările dvs. și Informații despre solicitările și comunicările dvs. cu noi. Pe lângă aceasta, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

NUME DESCRIERE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL TEMEI LEGAL
Comandarea și Furnizarea serviciilor Motivul principal pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal este pentru a încheia un contract cu dvs. și a vă furniza apoi serviciile pe care le-ați comandat. În funcție de măsura în care utilizați serviciile noastre, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal în modul necesar pentru a încheia și executa Contractul conform Termenelor și condițiilor noastre. În categoria serviciilor pe care le furnizăm intră, în primul rând, intermedierea unui contract de transport și servicii conexe între dvs. și operatorul selectat. Este posibil, de asemenea, să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în acest scop atunci când vă oferim serviciul de executare a creanțelor dvs. împotriva operatorilor.
Pentru atingerea acestui scop, trebuie să partajăm Datele dvs. cu caracter personal cu operatorii cu care veți încheia un contract de transport și, în unele cazuri, și cu operatorii piețelor de bilete, cum ar fi Global Distribution Systems. În plus, pentru a plăti biletele, vom folosi prenumele și numele dvs. pentru a genera un card de plată virtual de unică folosință, pe care îl utilizăm pentru decontarea la furnizorul serviciilor de transport.
În cazul în care comandați serviciul suplimentar de asistență specială sau când ne solicitați o rambursare din cauza unor probleme de sănătate, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal privind sănătatea. În cazul serviciului de asistență specială, le vom partaja cu operatorul ales de dvs. În timpul procesului de comandare, vi se va cere să vă exprimați consimțământul explicit în legătură cu prelucrarea acestor date cu caracter personal. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin intermediul acestui formular: www.kiwi.com/privacy/rights. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul în legătură cu prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal în scopul serviciului suplimentar de Asistență specială, nu vă vom putea acorda nicio asistență ulterioară în legătură cu acest serviciu.
Se poate întâmpla să alegeți să comandați un alt serviciu pe care noi sau partenerii noștri îl oferim pe site-ul nostru web sau în aplicația noastră, cum ar fi asigurare sau cazare. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal care sunt necesare pentru încheierea unui contract cu dvs. și pentru a vă furniza serviciul comandat sau (dacă serviciul este furnizat de partenerul nostru) pentru a vă permite să încheiați contractul cu furnizorul de servicii și a executa partea noastră din relația contractuală dintre dvs. și furnizorul de servicii terț.
Informații de identificare
Informații de contact
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Informații despre pașaport sau cartea de identitate
Copie a pașaportului sau a cărții de identitate
Informații de plată
Documente care trebuie să fie furnizate pentru serviciul intermediat
Art. 6.1 lit. (b) – necesitatea încheierii și punerii în aplicare a unui contract (Termene și condiții).
Prevenirea fraudelor Când rezervați un bilet sau comandați un serviciu prin intermediul site-ului web sau al aplicației noastre, în timpul tranzacției de plată, folosim un serviciu terț care ne ajută să prevenim comportamentul fraudulos. Acesta este un proces cât se poate de obișnuit, care are loc aproape de fiecare dată când comandați ceva online. Pentru a permite acest lucru, vom transfera momentan datele dvs. cu caracter personal unui furnizor terț care oferă servicii de verificare a fraudelor. Nu trebuie totuși să vă faceți griji în legătură cu acest lucru, deoarece întreaga tranzacție este complet securizată și utilizăm cele mai bune și mai utilizate instrumente de prevenire a fraudelor. Acești furnizori de servicii terți (în momentul de față utilizăm produse de la companiile Forter, Inc. și Riskified Ltd.) utilizează datele cu caracter personal pe care le colectează pentru a alcătui o bază de date a comportamentului fraudulos în mediul online. Apoi, compară această bază de date cu comportamentul utilizatorilor finali ai clienților lor și, de fiecare dată când detectează semne de comportament similar, le pot transmite clienților să respingă plățile făcute de fraudatori.
În plus, pentru a preveni încercările de taxare frauduloasă, dacă raportați achiziția frauduloasă prin bancă, este posibil să verificăm mediile dvs. de socializare pentru a vedea dacă aveți vreo legătură cu persoana care a comandat biletul, pentru a ne asigura că nu este o încercare de a obține banii înapoi pe bilet prin fraudă. Vom prelucra doar informații limitate despre legătura dvs. cu persoana care a comandat biletul și dacă, eventual, nu ați publicat unele informații legate de călătorie (de ex. fotografii de la aeroport în timpul îmbarcării pentru un zbor).
Informații de identificare
Informații de contact
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Informații de plată
Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi
Informații despre dispozitiv și rețea
Informații disponibile public în legătură cu Rezervarea dvs.
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com și al sectorului de comerț electronic în general (prevenirea fraudelor).
Asistență pentru clienți Asistența pentru clienți reprezintă o parte importantă a serviciilor noastre. Vom înregistra toate comunicările noastre prin toate canalele, precum e-mail, chat și apeluri telefonice, pentru a vă furniza serviciul pe care îl solicitați. O parte a asistenței pentru clienți pe care o oferim constă în asistarea clienților noștri cu potențiale probleme juridice în relația cu operatorii (în cazul zborurilor pierdute sau al situațiilor similare). În acest sens, am încheiat un parteneriat cu un prestator de servicii terț. În cazul în care aveți o problemă juridică, vom trimite acestui furnizor adresa dvs. de e-mail și veți fi contactat(ă) cu o ofertă de asistență pentru exercitarea drepturilor dvs. în justiție. De asemenea, utilizăm servicii de inteligență artificială de la terți pentru a ajuta agenții noștri să rezolve cazurile dvs. De exemplu, atunci când ne contactați, putem utiliza aceste instrumente pentru a rezuma comunicarea anterioară dintre dvs. și alți agenți, pentru a avea o vedere de ansamblu rapidă asupra istoricului cazului. Puteți afla mai multe detalii despre partajarea datelor dvs. cu caracter personal cu operatorii de date terți aici. Informații de identificare
Informații de contact
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Informații despre pașaport sau cartea de identitate
Copie a pașaportului sau a cărții de identitate
Informații despre solicitările dvs. și comunicarea cu noi
Art. 6.1 lit. (b) – necesitatea încheierii și punerii în aplicare a unui contract (Termene și condiții).
Partajarea informațiilor cu motoarele de metacăutare Dacă ajungeți pe pagina noastră de rezervare prin intermediul unui motor de căutare terț (așa numita metacăutare), vom informa operatorul acestei metacăutări că ați finalizat cu succes rezervarea pe care ați găsit-o pe site-ul lor. Detalii de contact
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al metacăutării (operațiuni comerciale).
Constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în justiție Stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în justiție. De fiecare dată când rezervați un bilet sau comandați orice alt serviciu, vom păstra toate datele relevante pentru potențiale acțiuni în instanță pe care dvs. sau noi le putem înainta, în special pentru procedurile judiciare sau de altă natură și pentru recuperarea sau vânzarea creanțelor pe care ni le-ați cesionat, timp de cel puțin 4 ani din momentul creării comenzii corespunzătoare. În mod similar, dacă ne trimiteți o solicitare de protecție a datelor, vom stoca și toate datele pe care ni le furnizați și datele despre gestionarea de către noi a solicitării dvs. în acest scop. Informații de identificare
Informații de contact
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Informații despre pașaport sau cartea de identitate
Informații de plată
Comportamentul dvs. online în timpul interacționării cu noi
Informații despre dispozitiv și rețea
Informații disponibile public în legătură cu Rezervarea dvs.
Informații despre solicitările dvs. și comunicarea cu noi
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (protecția drepturilor noastre legale).
Respectarea obligațiilor legale Trebuie să prelucrăm o parte din datele dvs. cu caracter personal pentru a putea respecta anumite obligații legale care ne vizează. Deoarece este vorba de o necesitate de natură juridică, nu este necesar să obținem consimțământul dvs. pentru aceasta. În acest scop, vom prelucra informațiile dvs. de identificare, informațiile de contact și informațiile despre rezervările dvs. Principalele obligații legale pentru respectarea cărora trebuie să facem acest lucru decurg din Legea nr. 89/2012, Codul Civil, Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, Legea nr. 235/2004 privind taxa pe valoarea adăugată și Legea nr. 563/1991 privind contabilitatea. Dacă ne trimiteți o solicitare de protecție a datelor pentru respectarea unuia dintre drepturile dvs., vă vom solicita anumite date cu caracter personal pe care le vom prelucra în scopul conformității cu legislația aplicabilă. Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Informații despre solicitările dvs. și comunicarea cu noi
Art. 6.1 lit. (c) – necesitatea respectării obligațiilor legale ce îi revin Kiwi.com.

Călători care vă însoțesc

Dacă cineva comandă un serviciu de la Kiwi.com pentru dvs. (de exemplu, rezervă un bilet de avion pe numele dvs.), vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal, chiar dacă nu sunteți client direct. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile următoare:

NUME DESCRIERE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL TEMEI LEGAL
Comandarea și Furnizarea serviciilor Dacă cineva comandă serviciile noastre pentru dvs., vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal după cum este necesar pentru furnizarea acestui serviciu. Informații de identificare
Informații de contact
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.Informații despre pașaport sau cartea de identitate
Copie a pașaportului sau a cărții de identitate
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (furnizarea de servicii).
Cont de utilizator – călător salvat Când cineva comandă servicii pentru dvs. și are un cont Kiwi.com, îi vom oferi posibilitatea de a stoca datele dvs. cu caracter personal pentru a comanda mai ușor alte servicii pentru dvs. în viitor. Dacă ni se furnizează e-mailul dvs., vă vom trimite informații despre acest lucru și, în cazul în care nu sunteți de acord, puteți alege să vă ștergeți datele. Informații de identificare
Informații de contact
Informații despre pașaport sau cartea de identitate
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului dvs. legitim (simplificarea rezervărilor viitoare).
Constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în justiție Pentru a ne putea apăra împotriva acțiunilor în instanță înaintate de dvs. în legătură cu furnizarea serviciilor noastre, vom stoca Datele dvs. cu caracter personal timp de cel puțin 4 ani din momentul creării Rezervării în cauză. Informații de identificare
Informații de contact
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Informații despre pașaport sau cartea de identitate
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (protecția drepturilor noastre legale).
Asigurarea funcțiilor site-ului web și ale aplicației Dacă cineva interacționează cu site-ul web sau cu aplicația pentru a comanda servicii în numele dvs., vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal pentru a personaliza site-ul web sau aplicația noastră pentru acea persoană, în scopul de a-i facilita și eficientiza interacțiunea cu noi. De exemplu, putem personaliza procesul de rezervare atunci când știm că doriți să călătoriți în grup. Informații de identificare
Informații despre Rezervarea/Rezervările dvs.
Art. 6.1 lit. (f) – necesitatea în scopul interesului legitim al Kiwi.com (Furnizarea funcționalităților produsului).

Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal și de ce?

Partajarea datelor cu alți operatori de date

În unele cazuri, vom partaja datele dvs. cu caracter personal cu terțe părți în scopurile acestora. De exemplu, trimitem datele dvs. operatorilor cu care dvs., prin serviciile noastre de reprezentare, încheiați un contract de transport și a căror identitate vi se va face cunoscută înainte de a încheia contractul cu noi sau cu un furnizor de alte servicii în baza acelorași condiții. În unele cazuri, partajăm, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal cu operatorii piețelor de bilete, cum ar fi serviciile globale de distribuție.

Aceasta înseamnă că datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite anumitor operatori sau furnizori de alte servicii din țări terțe. Puteți afla aici mai multe detalii despre transferarea datelor dvs. către țări terțe.

Fiecare operator și furnizor de alte servicii selectat va trata datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu propria politică de confidențialitate (care este publicată pe site-ul web al fiecărui operator). Dezvăluirea datelor cu caracter personal către alți furnizori de servicii se va face în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind datele cu caracter personal.

Dacă ne acordați consimțământul prin intermediul setărilor noastre privind modulele cookie, vom partaja o parte dintre datele dvs. cu partenerii noștri în scopuri de marketing.

Aflați mai multe

CATEGORIA DE DESTINATARI EXEMPLE
Operatori
Pentru a rezerva biletele pe care le alegeți, trebuie să trimitem Datele dvs. cu caracter personal către operatorii selectați.
Operatorul al cărui bilet alegeți să-l cumpărați. Când rezervați un bilet, operatorul cu care veți călători va fi întotdeauna vizibil.
Global Distribution Systems
Uneori, când căutăm zboruri, folosim Global Distribution System (GDS). Furnizorii GDS sunt întotdeauna operatori de date. Obligațiile de protecție a datelor ale furnizorilor GDS sunt abordate în mod special în Regulamentul UE nr. 80/2009 privind Codul de conduită pentru sistemele computerizate de rezervare.
Amadeus IT Group S.A. (Amadeus) Travelport, LP (Galileo)
Sabre Global Technologies Limited (Sabre)
Farelogix, Inc. (Farelogix)
Alți furnizori de servicii
Când comandați alt serviciu, vom trimite Datele dvs. cu caracter personal către partea terță care furnizează serviciul pe care l-ați comandat.
Furnizorul serviciului pe care l-ați comandat. Când comandați serviciul, furnizorul va fi întotdeauna clar vizibil.
Colectori și procesatori de plăți
Efectuarea unei plăți pe site-ul web al unui comerciant este doar primul pas dintr-un lung șir de operațiuni tehnice care trebuie să aibă loc înainte ca solicitarea de plată să ajungă în contul dvs. (bancar) și să fie confirmată la comerciant. Informațiile trebuie să fie transmise diverșilor procesatori de plăți și băncilor colectoare. Toate aceste entități acționează ca operatori de date pentru că au control deplin asupra datelor.
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
Braintree [PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.]
Platforme ale rețelelor de socializare și furnizori de gestionare a identității
Pentru a vă trimite mesaje legate de serviciile noastre sau pentru a vă conecta la Contul Kiwi.com prin intermediul unei platforme terțe, trebuie să trimitem Datele dvs. cu caracter personal platformei selectate de dvs.
Meta Platforms Ireland Ltd (Facebook)
Google Ireland Limited (Cont Google)
Furnizori de asistență juridică
Este posibil să folosim serviciile altor persoane/entități pentru a ne proteja drepturile legale și a exercita acțiunile în justiție.
Avocați, agenții de colectare debite.

Partajarea datelor cu persoanele împuternicite de operator

Există numeroase activități care trebuie să fie realizate, dar pe care nu le putem face noi înșine. Prin urmare, folosim parteneri terți pentru a ne ajuta. În numeroase astfel de situații, partenerii nu pot realiza activitățile respective fără datele dvs. personale. Din acest motiv, le partajăm cu ei. În toate cazurile de acest tip, rămânem totuși operatorii datelor dvs. personale, iar ei acționează în calitate de persoane împuternicite de operator.

Aceasta înseamnă că, chiar dacă sunt în posesia datelor dvs., nu pot decât să le prelucreze în interesul nostru, iar noi menținem în permanență controlul asupra acestor date. Persoanele împuternicite de operator nu pot în niciun caz să utilizeze datele în interes propriu sau să le utilizeze într-un mod care încalcă contractul nostru.

Mai mult, nu utilizăm decât serviciile unor parteneri care ne oferă suficiente garanții că respectă cerințele legale și că datele dvs. vor fi păstrate în siguranță.

Aflați mai multe

CATEGORIA DE DESTINATARI EXEMPLE
Furnizori de infrastructură de bază
La fel ca aproape orice altă companie online, cea mai bună modalitate de a ne desfășura activitatea este să externalizăm infrastructura de bază (serverele) către cei mai mari, mai buni și mai siguri furnizori din lume.
Amazon Web Services Inc.
OVH.CZ s.r.o.
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Google Ireland Limited (GCP)
Instrumente de asistență pentru clienți
În scopul comunicării cu clienții noștri în legătură cu solicitările de asistență pentru clienți, folosim un instrument numit Purecloud, care ne permite să realizăm comunicări în format voce, text și pe e-mail dintr-un singur loc.
Amazon Web Services Inc. (Amazon Connect)
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. (Purecloud)
Furnizori de servicii de asistență pentru clienți
Externalizăm unele dintre activitățile noastre de asistență pentru clienți către agenții terțe cu site-uri de asistență pentru clienți în cadrul cărora angajații acestora lucrează ca agenți ai noștri de asistență pentru clienți.
Concentrix International Europe B.V.
WNS Global Services UK Limited
IGT Technologies Inc.
Aviacontact LCC
Advanced Travel Technologies, Ltd.
Cognitive Junction Inc. DBA AirLegit
InstaGo Sagl
Soluție de plată
Pentru a accepta, cripta și procesa în siguranță informațiile dvs. de plată, utilizăm portaluri de plată terțe care ne oferă cel mai înalt standard de securitate din domeniu (PCI DSS).
ZOOZ Ltd.
Instrumente de comunicare
Pentru furnizarea serviciilor noastre, trebuie să trimitem mesaje clienților noștri. Pentru a face acest lucru în mod automat și fără probleme, trebuie să utilizăm serviciile furnizorilor de tehnologie externi.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill, MailChimp)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Instrumente de prevenire a fraudelor
Pentru a evita tranzacțiile frauduloase, verificăm toate plățile folosind un „instrument de prevenire a fraudelor”, și anume un furnizor de tehnologie terț care detectează încercările de plată frauduloase.
Forter, Inc.
Parteneri pentru rezervări și eliberarea biletelor
Uneori, avem nevoie de ajutor pentru achiziționarea biletelor. În majoritatea cazurilor, folosim serviciile diferitelor rețele de distribuție terțe. Uneori, folosim și serviciile intermediarilor terți care ne ajută să cumpărăm bilete de la aceste rețele de distribuție indirect. Toate acestea în scopul de a găsi cele mai bune prețuri disponibile. În unele cazuri, putem cumpăra biletele de la o agenție de turism online terță.
Diverse agenții de turism online, cu care am încheiat un acord de furnizare a serviciilor de rezervare și/sau eliberare de bilete.
Furnizori de servicii de executare
Când vă reprezentăm împotriva operatorilor pentru protecția drepturilor dvs. și creanțe, putem utiliza serviciile unor terțe părți.
Avocați, agenții de colectare debite.
Servicii pentru CRM și analize de marketing
În scopul administrării bazei de date a utilizatorilor și clienților noștri, în scopuri de marketing și în scopul analizelor de marketing, folosim soluții software terțe. Aceste soluții ne permit, de asemenea, să vă atribuim anumite caracteristici pe baza Rezervărilor și a comportamentului online anterioare, astfel încât să le putem utiliza în timp ce vă prezentăm reclame online și funcționalități personalizate ale site-ului web sau ale aplicației.
Bloomreach B.V.
Facebook Ireland Ltd.
Marin Software Ltd.
Servicii publicitare online
Aceste servicii ne permit să afișăm reclame personalizate pentru dvs. pe internet.
Meta Platforms Ireland Ltd (Meta for Business)
Google Ireland Limited (Google Ads)
Criteo SA
CityAds Media, LLc.
Instrumente analitice
Utilizăm instrumente de analiză și software de jurnalizare de la furnizorii terți, care ne permit să avem o perspectivă mai bună asupra bazei noastre de clienți și să facem serviciile noastre cât mai convenabile posibil pentru clienții noștri.
Google Ireland Limited (Google Analytics 360)
Datadog Inc.
Loggly, Inc. (SolarWinds Worldwide, LLC)
Smartsupp.com, s.r.o. (Smartlook)
FullStory, Inc.
Ingineri software
Este posibil ca, uneori, să partajăm Date cu caracter personal cu inginerii software externi, care ne ajută în legătură cu aspectele ce țin de tehnologie.
În prezent, colaborăm cu numeroși ingineri software. Pentru a le respecta dreptul la intimitate, nu partajăm datele lor cu caracter personal.
Instrument contabil
Avem obligația să emitem facturi corecte și să păstrăm documentele contabile (de ex. facturi) în forma solicitată de legislația cehă, prin urmare, folosim sisteme de contabilitate furnizate de o terță parte.
Fakturoid s. r. o.
Vânzători de soluții de securitate a informațiilor
Partajăm Date cu caracter personal cu furnizorii terți ai soluțiilor noastre de securitate a informațiilor, cum ar fi furnizorul paravanului de protecție al aplicației noastre web, Cloudflare. Acești furnizori se concentrează în principal pe comportamentul dvs. online în timpul interacțiunii cu noi și analizează metadatele dispozitivului și rețelei dvs.
Cloudflare, Inc.
Furnizorii de IA generativă
Utilizăm furnizori de IA terți în unele dintre operațiunile noastre, iar textele trimise acestor furnizori pot include Datele dvs. cu caracter personal. De exemplu, am putea solicita instrumentelor IA să rezume informațiile despre solicitările dvs. și despre comunicarea cu noi pentru o orientare mai rapidă și mai bună în cazul în care ne contactați și, prin urmare, o rezolvare mai rapidă. Întotdeauna încercăm să eliminăm cele mai sensibile informații din texte, înainte de a le trimite.
Microsoft Limited

Cât timp stocăm datele dvs. cu caracter personal?

În general, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal până când nu mai avem nevoie de ele în scopurile definite de prezenta politică de confidențialitate. De obicei, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal conform termenului de prescripție obiectiv, care este în general de 3 ani, plus un 1 an suplimentar din cauza timpului rezervat pentru livrările întârziate ale notificărilor și acțiunile noastre suplimentare.

În scopul respectării obligațiilor legale, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe durata impusă de legislația aplicabilă, de exemplu 10 ani pentru arhivarea facturilor.

În scopul contului dvs. de utilizator Kiwi.com, vom stoca datele dvs. cu caracter personal timp de 5 ani după ultima acțiune efectuată de dvs. în timp ce erați conectat(ă).

În scopul ofertelor personalizate, veți primi periodic oferte prin e-mail din partea noastră și în fiecare e-mail va exista o modalitate clară și ușoară de a vă dezabona și de a obiecta, așadar, la acest tip de prelucrare. Vom păstra și utiliza datele dvs. cu caracter personal în acest scop până la dezabonarea dvs.

Cum să vă accesați și controlați datele personale?

Dorim ca dvs. să mențineți în permanență controlul asupra datelor dvs. personale. În acest scop, aveți anumite drepturi care vă permit acest lucru. În anumite condiții, puteți:

 1. să obțineți acces la toate datele dvs. pe care le utilizăm sau prelucrăm și puteți chiar obține o copie a tuturor acestor date;
 2. să ne solicitați ștergerea datelor dvs.;
 3. să corectați datele pe care le prelucrăm dacă credeți că există greșeli;
 4. să restricționați prelucrarea datelor;
 5. să obiectați la prelucrare;
 6. să primiți datele dvs. personale într-un format utilizat frecvent și care poate fi citit de aparate sau să transmiteți aceste date către un alt furnizor.

Vă puteți exercita drepturile trimițându-ne un e-mail cu solicitarea dvs. prin intermediul acestui formular: kiwi.com/privacy/rights.

Vă rugăm să rețineți că, pentru a garanta siguranța datelor dvs. personale, vom da curs numai solicitărilor primite de la adresa de e-mail utilizată în timpul rezervării sau comandării unui serviciu. Dacă o altă persoană a făcut rezervarea pentru dvs., vă vom solicita să ne furnizați informații suplimentare (nr. rezervării etc) pentru a ne asigura că sunteți într-adevăr titularul datelor cu caracter personal respective.

Aflați mai multe

Accesarea datelor dvs. cu caracter personal

În orice moment, aveți dreptul să ne întrebați dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal și să obțineți următoarele informații:

 1. scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal,
 2. categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm,
 3. lista părților terțe cu care partajăm datele dvs. cu caracter personal, în special când aceste părți terțe își au sediul în țări terțe,
 4. perioada de timp în care planificăm să vă prelucrăm datele cu caracter personal, sau, cel puțin, modul în care determinăm perioada de păstrare a datelor,
 5. drepturile dvs. în calitate de persoană vizată în temeiul RGPD,
 6. dreptul dvs. de a depune plângere la o autoritate de supraveghere,
 7. de unde am primit datele dvs., în cazul în care nu obținem datele direct de la dvs.,
 8. dacă este cazul, informații despre procesul automat de luare a deciziilor la care puteți fi supus(ă),
 9. când au fost transferate datele către o țară terță și ce măsuri de siguranță se aplică în temeiul RGPD.

De asemenea, la cererea dvs., vă vom furniza un exemplar complet cu toatele datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Primul exemplar este gratuit. Totuși, pentru exemplarele ulterioare, este posibil să percepem o taxă pentru a acoperi costurile administrative.

De asemenea, vă puteți solicita datele într-un format utilizat în mod obișnuit în temeiul portabilității datelor.

Ștergerea datelor cu caracter personal

De asemenea, aveți dreptul ca datele dvs. să fie complet șterse (sau mai precis, anonimizate ireversibil), dacă se aplică una dintre următoarele situații în cazul dvs.:

 1. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru oricare dintre scopurile definite în prezenta politică de confidențialitate;
 2. v-ați exprimat cu succes obiecția împotriva procesării datelor conform art. 21 din RGPD, iar noi nu avem niciun alt scop pentru care să păstrăm datele dvs. cu caracter personal;
 3. am procesat ilegal datele dvs. cu caracter personal; sau
 4. există o obligație legală care ne impune să ștergem datele dvs. cu caracter personal.

Totuși, nu aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal dacă prelucrarea este necesară pentru:

 1. exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare,
 2. respectarea obligației legale care ne impune să păstrăm datele cu caracter personal, sau
 3. avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru stabilirea, exercitarea și apărarea împotriva pretențiilor legale

Corectarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că oricare dintre datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm nu sunt precise, vă rugăm să ne spuneți, iar noi vom face tot posibilul pentru a le corecta.

Rețineți că nu putem corecta datele din bazele noastre de date care au legătură cu biletul dvs. Dacă am face acest lucru, datele nu s-ar modifica și la operatorii sau furnizorii altor servicii și nu le-am putea corela. Dacă doriți să modificați detaliile de pe biletul dvs., puteți face întotdeauna acest lucru în secțiunea Administrarea rezervării mele pe Kiwi.com.

Restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

În anumite condiții, vom restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că ne vom asigura că datele nu sunt prelucrate în niciun alt scop decât pentru arhivarea sau mutarea lor într-o arhivă securizată. Aveți dreptul să solicitați această restricționare dacă:

 1. ați pus sub semnul întrebării precizia datelor dvs. cu caracter personal (vom continua prelucrarea lor odată ce această problemă este soluționată),
 2. am prelucrat ilegal datele dvs. cu caracter personal, însă în loc de ștergere, solicitați doar restricționarea,
 3. singurul scop rămas pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este stabilirea, exercitarea și apărarea împotriva pretențiilor legale,
 4. v-ați exprimat obiecția împotriva prelucrării datelor conform art. 21 par. 1 din RGPD, iar noi analizăm dacă solicitarea dvs. este întemeiată.

Obiecție față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Puteți obiecta împotriva oricărui scop în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul interesului legitim. Când obiectați împotriva prelucrării în orice scopuri de marketing, vom înceta imediat utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop.

Dacă obiectați împotriva oricărui alt scop în temeiul interesului legitim, vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop, cu excepția cazului în care putem dovedi că temeiul nostru legitim pentru prelucrarea datelor prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. individuale.

Portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal

În cele din urmă, aveți dreptul obțineți datele dvs. cu caracter personal prelucrate (pe baza consimțământului sau a necesității de a încheia sau pune în aplicare un contrat) în format obișnuit și care poate fi accesat electronic și aveți dreptul să transmiteți aceste date altui operator de date, la alegerea dvs.

Module cookie și tehnologie similară

Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate pe dispozitivul dvs. care ne permit să reținem anumite informații despre dvs. pentru mai multe scopuri, cum ar fi asigurarea funcțiilor site-ului web și ale aplicației, dezvoltarea produselor, îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea afacerilor, contul Kiwi.com, publicitatea online, analizele de marketing, securitatea informațiilor, prevenirea fraudelor și partajarea informațiilor cu motoarele de metacăutare.

În principiu, pe site-ul nostru veți întâlni trei tipuri de module cookie:

 1. module cookie care sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului nostru web și furnizarea serviciilor noastre (acestea nu pot fi dezactivate);
 2. așa-numitele „module cookie de performanță”, pe care le utilizăm pentru statistici în vederea îmbunătățirii serviciilor noastre;
 3. module cookie pe care le utilizăm în scopuri de marketing.

Puteți dezactiva modulele cookie care sunt utilizate în scopuri statistice și de marketing prin setarea preferințelor legate de module cookie aici.

Puteți verifica întotdeauna și modifica preferințele dvs. în ceea ce privește publicitatea digitală pe paginile web ale Alianței pentru Publicitate Digitală (DAA), la http://optout.aboutads.info/ sau pe paginile web ale Alianței Europene pentru Publicitate Digitală Interactivă (EDAA), la http://www.youronlinechoices.com/.

DO-NOT-TRACK: momentan, nu răspundem la setarea DNT din browserul dvs.

Aflați mai multe

Necesare

Modul cookieTipValabilitateDescriere
SKYPICKER_AFFILIATEModul cookie30 zileIdentificatorul afiliatului folosit de Kiwi.com.
SKYPICKER_AFFILIATE_UIDModul cookie30 zileParametrul identificatorului afiliatului utilizat de Kiwi.com.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQIDModul cookie400 zileIdentificatorul unic de utilizator folosit de Kiwi.com pentru a identifica utilizatorii.
__cfduidModul cookie30 zileModulul cookie _cfduid ajută Cloudflare să detecteze vizitatorii rău intenționați pe site-urile noastre și minimizează blocarea utilizatorilor legitimi. Acesta poate fi plasat pe dispozitivele utilizatorilor finali ai clienților noștri pentru a identifica clienții individuali din spatele unei adrese IP partajate și pentru a aplica setările de securitate pentru fiecare client în parte.
__cfruidModul cookieSesiuneAcest modul cookie face parte din serviciile furnizate de Cloudflare – inclusiv echilibrarea încărcării, furnizarea conținutului site-ului și asigurarea conexiunii DNS pentru operatorii de site-uri.
__kw_darwin_saved_groupsModul cookie400 zileAcest modul cookie asigură consecvența interfeței cu utilizatorul la nivelul vizitelor pe paginile web.
__kw_darwin_saved_testsModul cookie400 zileAcest modul cookie asigură consecvența interfeței cu utilizatorul la nivelul vizitelor pe paginile web.
__kwc_agreedModul cookie400 zileAcest modul cookie este setat la „true” atunci când un utilizator face o alegere în setările de confidențialitate.
__kwc_settingsModul cookie400 zileAcest modul cookie conține setările de confidențialitate specifice.
bookingSessionIdModul cookieSesiuneIdentificator unic utilizat de Riskified pentru a preveni fraudele în legătură cu plățile.
cf_use_obModul cookie1 ziAcest modul cookie permite site-ului să afișeze vizitatorului o notificare privind faptul că asupra site-ului se desfășoară operațiuni de mentenanță sau este inaccesibil.
dealsSubscriptionFormSeenModul cookie400 zileUtilizat pentru a verifica dacă utilizatorul a văzut fereastra pop-up de abonare.
deeplinkIdModul cookieSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a stoca informațiile necesare referitoare la faptul că ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui link de pe un site al unuia dintre partenerii noștri afiliați.
fchkoutoolsDIDModul cookiePersistentUtilizat de Forter pentru a preveni fraudele privind plățile.
fchkoutoolsSIDModul cookieSesiuneUtilizat de Forter pentru a preveni fraudele privind plățile.
forced_brandModul cookie400 zileMarcă forțată setată de parametrul URL sau de fereastra modală de depanare.
forterTokenModul cookie400 zileAcest modul cookie este necesar pentru utilizarea unui instrument de prevenire a fraudelor care este folosit pentru toate plățile pe site-ul nostru.
forterTokenCopyModul cookie400 zileAcest modul cookie este necesar pentru utilizarea unui instrument de prevenire a fraudelor care este folosit pentru toate plățile pe site-ul nostru.
frame_ancestor_urlModul cookie400 zileUtilizat de Clicktripz, o rețea de publicitate care ne permite să vă afișăm reclame pe diferite site-uri de pe internet.
ftr_ncdModul cookie400 zileAcest modul cookie este o parte necesară a unui instrument de prevenire a fraudelor utilizat pentru toate plățile efectuate pe site-ul nostru.
google_play_services_authModul cookie400 zileFolosit pentru autentificarea în serviciile Google Play
ignore_mobile_adModul cookie400 zileAcest modul cookie este utilizat pentru a urmări opțiunea de a închide o reclamă de pe site-ul nostru.
kw_languageModul cookieSesiuneAcest modul cookie ne permite să reținem preferința privind limba.
kw_marketModul cookieSesiuneAcest modul cookie ne permite să urmărim țara vizată.
lastDealsDataStorageModul cookie400 zileUtilizat pentru stocarea de informații în scopul de a permite utilizarea diverselor funcționalități din secțiunea „Oferte” a site-ului nostru.
lastDealsResultsModul cookie400 zileUtilizat pentru a stoca lista căutărilor recente efectuate de utilizatorii noștri.
lastRskxRunModul cookie400 zileUtilizat de Riskified pentru a colecta informații care sunt folosite pentru a identifica și a preveni fraudele privind plățile.
mapboxModul cookie400 zileFolosit pentru furnizarea de hărți și căutări de locații
messagesSupportedByClientModul cookie1 ziAcest modul cookie permite comunicarea între aplicația pentru mobil Kiwi.com și site-ul nostru, asigurând funcționalitatea completă în cadrul aplicației.
ppwp_wp_sessionModul cookie1 ziAcest modul cookie păstrează informațiile utilizatorului pe diferite pagini pe care utilizatorul le accesează.
preferred_currencyModul cookie400 zileAcest modul cookie ne permite să reținem preferința dvs. privind moneda.
preferred_languageModul cookie400 zileAcest modul cookie ne permite să reținem preferința dvs. privind limba.
rCookieModul cookie400 zileAcest modul cookie înregistrează date statistice privind comportamentul utilizatorilor pe site.
recentRedirectModul cookieSesiuneAcest modul cookie reține informații de la ultima pagină vizitată.
recentSearchModul cookie30 zileAcest modul cookie reține informații din ultimul formular de căutare.
recentSearchListModul cookieSesiuneAcest modul cookie stochează lista zborurilor pe care le-ați căutat recent.
riskifiedModul cookie400 zileFolosit pentru gestionarea fraudelor și a riscurilor
rskxRunCookieModul cookie400 zileAcest modul cookie este utilizat pentru a colecta informații care sunt folosite în scopul de a identifica și a preveni fraudele privind plățile.
search.form.recent_searchModul cookie400 zileAcest modul cookie conține cele mai recente filtre pe care le-ați specificat în formularul de căutare.
sentryModul cookie400 zileFolosit pentru monitorizarea și raportarea problemelor tehnice ale aplicației
simpleTokenModul cookie3600 secundeModul cookie utilizat pentru a stoca datele de autentificare.
sub1ParamModul cookie30 zileModul cookie utilizat pentru a stoca identificatorul unui partener afiliat.
subscriptionFormSeenModul cookie400 zileUtilizat pentru a verifica dacă utilizatorul a văzut fereastra pop-up de abonare.
testEnvironmentModul cookie400 zileModul cookie intern utilizat de dezvoltatorii noștri pentru a urmări diverse informații legate de testarea site-ului nostru.
test_cookieModul cookie1 ziAcest modul cookie este utilizat pentru a verifica dacă browserul utilizatorului acceptă module cookie.
ua_session_tokenModul cookie30 zileAcest modul cookie este utilizat pentru a facilita procesul de conectare.
uiModul cookieSesiuneUtilizăm acest modul cookie pentru a deosebi utilizatorii care folosesc un browser normal de cei care afișează site-ul nostru în modul vizualizare web pe mobil.
viewedOuibounceModalModul cookieSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a reține informații despre faptul dacă o fereastră pop-up a fost deja afișată utilizatorului.
wasMmbPopupModalOpened_#Modul cookie365 zileAcest modul cookie este utilizat pentru a reține informații despre faptul dacă o fereastră pop-up a fost deja afișată utilizatorului pe pagina Administrarea rezervării mele.
affilParamsStocare localăPersistentAcest modul cookie este utilizat pentru a stoca informațiile necesare referitoare la faptul că ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui link de pe un site al unuia dintre partenerii noștri afiliați.
bookingcom_extension_defaultStocare localăPersistentAcest modul cookie ne permite să reținem preferința dvs. pentru opțiunea „Căutați cazare pe Booking.com”.
initial_loadStocare localăPersistentModul cookie intern utilizat de dezvoltatorii noștri pentru a urmări diverse informații legate de încărcarea site-ului nostru.
newsletterFormFilledStocare localăPersistentAcest modul cookie ne permite să ne reamintim că formularul de abonare la newsletter a fost completat.
PPaffilidPromoCodeStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a stoca informațiile necesare referitoare la faptul că ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui link de pe un site al unuia dintre partenerii noștri afiliați.
PPtransportTypeORStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a stoca informațiile necesare referitoare la faptul că ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui link de pe un site al unuia dintre partenerii noștri afiliați.
PPtripTypeStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a stoca informațiile necesare referitoare la faptul că ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui link de pe un site al unuia dintre partenerii noștri afiliați.
gtm_line_car-afStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a stoca informațiile necesare referitoare la faptul că ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui link de pe un site al unuia dintre partenerii noștri afiliați.
gtm_line_car-cidStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a stoca informațiile necesare referitoare la faptul că ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui link de pe un site al unuia dintre partenerii noștri afiliați.
searchExtensionStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie ne permite să ne amintim dacă ați căutat deja folosind opțiunea „Căutați cazare pe Booking.com” și o dezactivează pentru căutările viitoare din sesiunea curentă.
sessionIdStocare sesiuneSesiunePăstrează starea sesiunii vizitatorului pe paginile solicitate.
utilsPageCountStocare sesiuneSesiuneUtilizat pentru a stoca informațiile tehnice necesare pentru a lansa diverse campanii publicitare pe site-ul nostru.
utilsUtm_sourceStocare sesiuneSesiuneUtilizat pentru a stoca informațiile necesare pentru a lansa diverse scripturi pe site-ul nostru.
voucherIDStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a stoca informațiile necesare privind faptul că ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui link de pe un site al unuia dintre partenerii noștri afiliați și faptul că ați folosit un voucher în timp ce v-ați plătit călătoria.
forterModul cookie400 zileFolosit pentru prevenirea și protecția împotriva fraudelor

Analiză

Modul cookieTipValabilitateDescriere
FPAUModul cookie90 zileAcest modul cookie atribuie un identificator specific utilizatorului, care cuantifică numărul vizitelor ulterioare în scop de analiză.
FPIDModul cookie400 zileAcest modul cookie înregistrează date statistice privind comportamentul utilizatorului, în scop de analiză.
FPLCModul cookie1 ziAcest modul cookie atribuie un identificator specific utilizatorului, care ne permite să observăm comportamentul în scop de analiză.
IDEModul cookie365 zileUtilizat de Google Marketing Platform pentru a măsura eficacitatea unui anunț prin înregistrarea și raportarea acțiunilor utilizatorului.
SL_C_#_DOMAINModul cookieSesiuneColectează date privind navigarea și comportamentul utilizatorului pe site, care sunt utilizate în scop de analiză.
SL_C_#_KEYModul cookie390 zileAceste module cookie ne permit să vedem calea exactă pe care utilizatorii noștri o urmează când navighează pe site-ul nostru.
SL_C_#_SIDModul cookie390 zileAceste module cookie ne permit să vedem calea exactă pe care utilizatorii noștri o urmează când navighează pe site-ul nostru.
SL_C_#_VIDModul cookie390 zileAceste module cookie ne permit să vedem calea exactă pe care utilizatorii noștri o urmează când navighează pe site-ul nostru.
_clckModul cookie365 zileMicrosoft Clarity colectează date privind navigarea și comportamentul utilizatorului pe site. Utilizăm acest modul cookie pentru a întocmi rapoarte statistice și hărți termice. Acest modul cookie specific este utilizat pentru a stoca un identificator unic de utilizator.
_clskModul cookie1 ziSetat de Microsoft Clarity. Acest modul cookie este utilizat pentru a stoca și a combina vizualizările paginilor efectuate de un utilizator într-un raport de sesiune unică.
_cltkModul cookieSesiuneSetat de Microsoft Clarity. Înregistrează date statistice privind comportamentul utilizatorilor pe site. Utilizat pentru analiză internă.
_dc_gtm_UA-#Modul cookie1 ziUtilizat de Google Tag Manager pentru a controla încărcarea unei etichete script Google Analytics.
_gaModul cookie400 zileUtilizat de Google Analyrtics pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr generat aleatoriu ca identificator de client. Acesta este inclus în fiecare solicitare de pagină de pe un site și este utilizat pentru a calcula datele despre vizitatori, sesiuni și campanii pentru rapoartele de analiză ale site-urilor.
_ga_#Modul cookie400 zileUtilizat de Google Analytics pentru a colecta date privind numărul de vizite ale unui utilizator pe site, precum și datele pentru prima și cea mai recentă vizită.
_gac_UA-#Modul cookie90 zileUtilizat pentru urmărirea clicurilor atunci când se utilizează etichetarea automată în Goggle Ads.
_gatModul cookie1 ziAcest modul cookie este utilizat pentru a limita numărul de solicitări pe care le permite site-ul, filtrându-le pentru a asigura stabilitatea și operabilitatea site-ului.
_gat_gtag_UA_#Modul cookieSesiuneUtilizat de Google Analytics pentru a colecta date statistice privind vizitele pe site.
_gcl_auModul cookie90 zileUtilizat de Google AdSense pentru a testa eficiența reclamei pe site-urile care utilizează serviciile sale.
_gcl_awModul cookie90 zileUtilizat de către conectorul de conversie pentru informații privind clicurile. Etichetele conectorului de conversie sunt utilizate pentru a ajuta etichetele să măsoare datele privind clicurile, astfel încât conversiile să fie măsurate în mod eficient.
_gidModul cookie1 ziAcest modul cookie este utilizat de Google Universal Analytics și stochează și actualizează o valoare unică pentru fiecare pagină vizitată.
_parsely_visitorModul cookie30 zileUtilizat de Parse.ly pentru a atribui un identificator de utilizator anonim care este folosit pentru a urmări vizitatorii noi în raport cu cei care revin.
collectModul cookieSesiuneUtilizat pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmărește vizitatorul pe toate dispozitivele și canalele de marketing.
fs_uidModul cookie365 zileAcest modul cookie conține un șir de identificare a sesiunii curente. Acest modul cookie conține informații non-personale despre paginile secundare pe care vizitatorul le accesează – aceste informații sunt utilizate pentru a optimiza experiența vizitatorului.
google_click_idModul cookie180 zileAcest modul cookie colectează date despre interacțiunea utilizatorului cu o reclamă.
gtmSplitVarModul cookie400 zileUtilizat de Google Analytics pentru a colecta date despre interacțiunile utilizatorului cu site-ul, care sunt apoi folosite în scopuri de analiză.
logglytrackingsessionModul cookieSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a urmări erorile din timpul sesiunii utilizatorilor și a le raporta.
pagead/1p-user-list/#Modul cookieSesiuneAcest modul cookie urmărește interesul utilizatorului pentru produse sau evenimente pe mai multe site-uri, în scop de analiză.
smartlook_ban_expireModul cookiePersistentAcesta colectează informații privind preferințele utilizatorilor și/sau interacțiunea cu conținutul campaniilor web, în scopuri de analiză.
smartlook_ban_reasonModul cookiePersistentAcest modul cookie este utilizat pentru a detecta erorile și a trimite informații despre erori personalului de asistență, care utilizează aceste informații în scopul îmbunătățirii stabilității site-ului.
utag_mainModul cookie365 zileAcest modul cookie ne ajută să urmărim utilizarea site-urilor noastre și să îmbunătățim acuratețea datelor analitice.
utm_mediumModul cookie400 zileDetectează, în scopuri de analiză, forma modalității în care utilizatorul a accesat site-ul, de exemplu, dacă a făcut clic pe un banner, pe un link din e-mail etc.
utm_sourceModul cookie400 zileAcest modul cookie determină de unde a accesat inițial utilizatorul site-ul și este utilizat pentru a evalua succesul campaniilor de marketing.
SL_L_#_KEYStocare localăPersistentAcest modul cookie colectează date statistice despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, precum numărul de vizite și timpul mediu petrecut pe site.
SL_L_#_RECORDINGS_BEACON_DATAStocare localăPersistentAceste module cookie colectează date statistice despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, precum numărul de vizite și timpul mediu petrecut pe site.
SL_L_#_SIDStocare localăPersistentAceste module cookie colectează date statistice despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, precum numărul de vizite și timpul mediu petrecut pe site.
SL_L_#_VIDStocare localăPersistentAceste module cookie colectează date statistice despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, precum numărul de vizite și timpul mediu petrecut pe site.
TDeeclocIDStocare localăPersistentUtilizat de Google Analytics pentru a activa funcția de urmărire îmbunătățită a comerțului electronic.
_fs_uidStocare localăPersistentAcest modul cookie conține un șir de identificare a sesiunii curente. Acest modul cookie conține informații non-personale despre paginile secundare pe care vizitatorul le accesează – aceste informații sunt utilizate pentru a optimiza experiența vizitatorului.
isSandboxStocare sesiuneSesiuneUtilizat pentru a stoca informații tehnice despre mediul sandbox în scopuri analitice.
firebaseModul cookie400 zileFolosit pentru optimizarea reclamelor noastre de pe Google și pentru analiza produselor

Marketing

Modul cookieTipValabilitateDescriere
ANONCHKModul cookie1 ziUtilizat de Microsoft Clarity pentru a înregistra date despre vizitatori în urma mai multor vizite și de pe mai multe site-uri. Aceste informații sunt utilizate pentru a măsura eficiența publicității pe site-uri.
CLIDModul cookie365 zileUtilizat de Microsoft Clarity pentru a colecta date despre navigarea și comportamentul utilizatorului pe site. Este utilizat pentru a compila rapoarte statistice și hărți termice.
MUIDModul cookie365 zileAcest modul cookie permite urmărirea utilizatorului prin sincronizarea ID-ului atribuit pe diferite domenii Microsoft.
PHPSESSIDModul cookieSesiunePăstrează starea sesiunii utilizatorului pe paginile solicitate.
SMModul cookieSesiuneAcest modul cookie înregistrează un identificator unic care urmărește vizitele repetate pe site-ul nostru, precum și vizitele pe diferite site-uri care utilizează aceeași rețea publicitară, având ca rezultat reclame țintite.
SRM_BModul cookie365 zileUrmărește interacțiunea utilizatorului cu bara de căutare a site-ului, în scopuri de marketing.
__inf_etc__Modul cookie400 zileAcest modul cookie este generat de instrumentul nostru de marketing CRM, Exponea, care ne ajută să colectăm informații despre utilizatorii noștri în scopuri de marketing.
__inf_last_session_ping_timestamp__Modul cookiePersistentAcest modul cookie este generat de instrumentul nostru de marketing CRM, Exponea, care ne ajută să colectăm informații despre utilizatorii noștri în scopuri de marketing.
__inf_last_session_start_timestamp__Modul cookiePersistentAcest modul cookie este generat de instrumentul nostru de marketing CRM, Exponea, care ne ajută să colectăm informații despre utilizatorii noștri în scopuri de marketing.
__inf_time2__Modul cookie1 ziAcest modul cookie este generat de instrumentul nostru de marketing CRM, Exponea, care ne ajută să colectăm informații despre utilizatorii noștri în scopuri de marketing. Acesta gestionează decalajul mărcii temporale între ora browserului și cea a serverului.
__inf_tracking_definition__Modul cookieSesiuneAcest modul cookie este generat de instrumentul nostru de marketing CRM, Exponea, care ne ajută să colectăm informații despre utilizatorii noștri în scopuri de marketing.
_ctuidModul cookie90 zileUtilizat de Clicktripz, o rețea de publicitate care ne permite să vă afișăm reclame pe diferite site-uri de pe internet.
_fbcModul cookie400 zileUtilizat de Facebook pentru a stoca informații despre vizitatorul care a ajuns pe pagina noastră prin intermediul unei reclame afișate pe Facebook.
_fbpModul cookie90 zileUtilizat de Facebook pentru a furniza o serie de produse publicitare, cum ar fi licitații în timp real de la agenții de publicitate terțe.
_uetsidModul cookie1 ziUtilizat de Bing Ads pentru a colecta date despre comportamentul vizitatorilor de pe mai multe site-uri pentru a prezenta reclame mai relevante.
_uetsid_expModul cookiePersistentUtilizat de Bing Ads pentru a colecta date despre comportamentul vizitatorilor de pe mai multe site-uri pentru a prezenta reclame mai relevante.
_uetvidModul cookie365 zileUtilizat de Bing Ads pentru a colecta date despre comportamentul vizitatorilor de pe mai multe site-uri pentru a prezenta reclame mai relevante.
ads/ga-audiencesModul cookieSesiuneUtilizat de Google AdWords pentru a atrage din nou vizitatorii care pot deveni clienți, pe baza comportamentului online al vizitatorului pe site-uri.
api/advertisers/v1/profModul cookieSesiuneUtilizat de Clicktripz, o rețea de publicitate care ne permite să vă afișăm reclame pe diferite site-uri de pe internet.
c.gifModul cookieSesiuneUtilizat de Microsoft Clarity pentru a colecta date despre navigarea și comportamentul utilizatorului pe site. Este utilizat pentru a compila rapoarte statistice și hărți termice.
cdo/cdxs/r20.gifModul cookieSesiuneUtilizat de serviciul de rețele sociale LinkedIn pentru a urmări utilizarea serviciilor integrate.
criteo_write_testModul cookie1 ziCriteo este o rețea de publicitate care ne permite să afișăm reclame pe site-urile terțe pe care le vizitați.
cto_idcpyModul cookie180 zileAcest modul cookie stabilește un identificator unic pentru utilizator, care permite terților să ofere utilizatorului reclame relevante și țintite.
cto_lwidModul cookie180 zileAcest modul cookie furnizează informații despre utilizator, care sunt utilizate pentru a afișa reclame pe site-urile terțe pe care le vizitează utilizatorul.
cto_sidModul cookieSesiuneAcest modul cookie furnizează informații despre utilizator, care sunt utilizate pentru a afișa reclame pe site-urile terțe pe care le vizitează utilizatorul.
exponeaModul cookie400 zileFolosit pentru optimizarea experienței utilizatorului și comunicarea CRM
facebookModul cookie400 zileFolosit pentru optimizarea reclamelor noastre de pe Facebook
firebaseModul cookie400 zileFolosit pentru optimizarea reclamelor noastre de pe Google și pentru analiza produselor
frModul cookie90 zileAcest modul cookie este utilizat pentru a furniza produse publicitare.
im_puidModul cookie390 zileUtilizat de Intent Media pentru a facilita afișarea reclamelor digitale ale unor terți.
im_snidModul cookieSesiuneUtilizat de Intent Media pentru a facilita afișarea reclamelor digitale ale unor terți.
intent_media_prefsModul cookie400 zileUtilizat de Intent Media pentru a facilita afișarea reclamelor digitale ale unor terți.
pagead/landingModul cookieSesiuneAcest modul cookie urmărește comportamentul utilizatorului de pe mai multe site-uri pentru a prezenta reclame mai relevante.
trModul cookieSesiuneAcest modul cookie este utilizat pentru a furniza o serie de produse publicitare, cum ar fi licitațiile în timp real de la agenții de publicitate terțe.
xnpe_#Modul cookie400 zileAcest modul cookie colectează date de la utilizator pentru a optimiza relevanța reclamei.
TD_bookingIDStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie stochează numărul de identificare al rezervării dvs. în scopuri analitice și de marketing.
TD_priceInEuroStocare sesiuneSesiuneAcest modul cookie stochează informații despre moneda preferată în scopuri analitice și de marketing.
eecDepartureAirportStocare sesiuneSesiuneUtilizat de Google Analytics pentru a activa funcția de urmărire îmbunătățită a comerțului electronic.
eecDepartureDateStocare sesiuneSesiuneUtilizat de Google Analytics pentru a activa funcția de urmărire îmbunătățită a comerțului electronic.
eecDestinationAirportStocare sesiuneSesiuneUtilizat de Google Analytics pentru a activa funcția de urmărire îmbunătățită a comerțului electronic.
eecReturnDateStocare sesiuneSesiuneUtilizat de Google Analytics pentru a activa funcția de urmărire îmbunătățită a comerțului electronic.
trackingDataStocare sesiuneSesiuneUtilizat pentru a stoca diverse informații necesare în scopuri interne de analiză și marketing.

Transferarea datelor dvs. în afara Spațiului Economic European

Dacă va fi necesar, este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SEE. Acest lucru se va întâmpla când doriți să rezervați un bilet la un operator dintr-o țară terță sau când comandați un serviciu de la un furnizor cu sediul într-o țară terță. Bineînțeles că trebuie să transferăm datele dvs. către aceste terțe părți pentru că, fără acest lucru, furnizarea serviciilor comandate nu ar fi posibilă. De asemenea, este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SEE către persoanele împuternicite de către operator aflate în țări terțe.

Pentru transferuri către destinatari din țări în care nu ne putem baza decizia pe nivelul adecvat de protecție în conformitate cu art. 45 din RGPD sau mijloacele de protecție adecvată în conformitate cu art. 46 din RGPD, vom transfera datele dvs. cu caracter personal în baza excepției de la art. 49 parag. 1 litera b) din RGPD. Fiecare operator sau furnizor de servicii selectat va trata datele dvs. personale în conformitate cu propria politică de confidențialitate (care este publicată pe site-ul web al fiecărui operator). Dezvăluirea datelor personale către alți furnizori de servicii se va face în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind datele personale.

Reclamații la autoritatea de supraveghere

Protecția datelor este o problemă serioasă, iar regulile sunt destul de dificil de implementat în mod corect. Nimeni nu este perfect și se poate întâmpla să facem o greșeală. În cazul în care considerați că am utilizat greșit datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați pe noi în primul rând și vă promitem că vom face tot ce putem pentru a rezolva situația. Ne puteți contacta întotdeauna când aveți orice problemă legată de confidențialitate sau de protecția datelor prin intermediul acestui formular: www.kiwi.com/privacy/questions.

Cu toate acestea, aveți întotdeauna dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere. Dacă aveți domiciliul în UE, puneți depune o plângere la autoritatea din statul membru de reședință, din statul membru în care lucrați sau din statul membru în care s-a produs presupusa încălcare a drepturilor.

În general, reclamațiile vor fi tratate de Oficiul Ceh pentru Protecția Datelor Personale. Puteți afla mai multe detalii pe http://www.uoou.cz.

Modul în care ne contactați și vă exercitați drepturile

Pentru a vă exercita drepturile în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, puteți utiliza acest formular: kiwi.com/privacy/rights.

Informații specifice pentru rezidenții din anumite țări

Oriunde locuiți, asigurăm protecția confidențialității dvs. Pentru anumite țări și state, există unele diferențe și elemente suplimentare la prezenta politică de confidențialitate, care s-ar putea aplica în cazul dvs. în anumite condiții specificate aici.

Pentru clienții Kiwi.com, Inc.

În unele cazuri specificate în Termenii și condițiile noastre (mai exact dacă sunteți consumator din SUA conform criteriilor specificate în Termenii și condițiile noastre), serviciile noastre vă sunt furnizate prin intermediul companiei noastre din SUA. Dacă așa stau lucrurile, următoarele prevederi specifice sunt aplicabile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de compania Kiwi.com, Inc., cu sediul social la adresa 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, Statele Unite, în calitate de operator de date. Compania Kiwi.com s.r.o. își desfășoară activitatea ca persoană împuternicită de către operator și toate persoanele împuternicite de către operator specificate în prezenta politică de confidențialitate își desfășoară activitatea ca persoane sub-împuternicite de către operator.

Aceste prevederi specifice nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal pentru toate scopurile privind utilizatorii și pentru scopurile de „Cont utilizator - călător salvat”, situație în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de Kiwi.com s.r.o.

Pentru rezidenții din California

Aceste dispoziții specifice se aplică dacă sunteți rezident în California.

Respectăm Legea privind confidențialitatea consumatorilor din California („CCPA”), care stabilește cele mai înalte standarde de confidențialitate și protecție a datelor din Statele Unite. Pentru informații despre prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, puteți consulta întotdeauna prezenta politică de confidențialitate.

Aveți dreptul de a solicita informații despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și de a primi o copie a acestora. Vă vom furniza primele două exemplare în mod gratuit pe o perioadă de 12 luni. Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Găsiți mai multe informații despre drepturile dvs. și modul de a le exercita în prezenta politică de confidențialitate (secțiunile „Cum să accesați și să controlați datele dvs. cu caracter personal?” și „Modul de a ne contacta și de a vă exercita drepturile”).

Dacă decideți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., vă vom solicita să vă verificați identitatea, de ex. făcând dovada deținerii adresei dvs. de e-mail. Dacă drepturile dvs. sunt solicitate de către un agent autorizat, vă vom solicita autorizația scrisă și verificarea identității dvs. și a agentului. Nu vă vom discrimina și nici nu vă vom defavoriza niciodată pentru că v-ați exercitat drepturile.

Este posibil să vă oferim un stimulent financiar sub formă de cupon, credite sau orice altă formă de discount în schimbul abonării dvs. la mesajele de marketing. Elementele specifice ale stimulentului respectiv vor fi afișate în cadrul ofertei dvs. de abonare. Considerăm valoarea abonamentului dvs. ca fiind egală cu valoarea stimulentului care v-a fost oferit pe baza ipotezei noastre de cheltuieli suplimentare. Dacă decideți să acceptați oferta noastră, o puteți anula în orice moment fără ca drepturile dvs. să fie limitate. Puteți găsi mai multe informații în prezenta politică de confidențialitate (secțiunile „În ce scop utilizăm datele dvs. cu caracter personal?”).

Nu vindem informațiile dvs. cu caracter personal în sensul CCPA.

Responsabilul cu protecția datelor

Referitor la toate problemele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal și la exercitarea drepturilor legate de datele dvs. cu caracter personal, puteți contacta și Responsabilul nostru cu protecția datelor.

Modificări aduse prezentei Politici de confidențialitate

Pe măsură ce activitatea noastră evoluează, s-ar putea modifica și modul în care prelucrăm datele cu caracter personal. În cazul unor astfel de modificări, vom actualiza și prezenta Politică de confidențialitate pentru a respecta principiile transparenței. În cazul în care modificările viitoare vă afectează, vă vom notifica prin e-mail.

Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare începând de la 15 februarie 2024.

Noi hackuim sistemul,
tu zbori mai ieftin