Condiții de utilizare

Rezumat


 • 1. Site-ul nostru web și aplicația pentru mobil
  • 1.1 Site-ul web aflat la adresa Kiwi.com, aplicația mobilă Kiwi.com și întregul conținut al acestora („Site-ul web”) sunt deținute și operate de societatea cu răspundere limitată Kiwi.com s.r.o., cu sediul social situat la adresa: Rohanské nábřeží 678/25, 186 00, Praga 8-Karlín, Republica Cehă, numărul de înregistrare a societății: 29352886, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, dosar nr. C 387231, cod fiscal CZ29352886 („Kiwi.com”, „noi”, „nostru”, „nouă”).
  • 1.2 Site-ul web este disponibil pentru orice vizitator sau client („Utilizator", „dvs.", „al dvs."), cu condiția acceptării prezentelor Termene și condiții speciale de utilizare a Site-ului web („Condiții de utilizare"). Accesul sau utilizarea Site-ului web constituie acceptarea integrală și necondiționată a prezentelor Condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții de utilizare, nu aveți permisiunea de a utiliza Site-ul web.
  • 1.3 Regulile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt disponibile în Politica de confidențialitate de pe Site-ul web.
 • 2. Accesarea și utilizarea Site-ului web
  • 2.1 Dacă decideți să utilizați Site-ul web, vi-l vom pune la dispoziție „ca atare”, fără nicio răspundere sau garanție, ceea ce include, fără însă a se limita la garanția privind exhaustivitatea, absența erorilor, disponibilitatea sau adecvarea. Dacă sunteți un consumator cu reședința obișnuită în UE, această clauză nu se aplică în cazul dvs.
  • 2.2 Nu vom fi în niciun caz responsabili pentru eventuale pierderi sau prejudicii (inclusiv pierderi sau prejudicii directe, indirecte, speciale sau produse pe cale de consecință de orice fel sau pierderea profiturilor) rezultate din sau în legătură cu Site-ul web, indiferent de forma de acțiune prin care pot fi revendicate respectivele pierderi sau prejudicii. Dacă sunteți un consumator cu reședința obișnuită în UE, această clauză nu se aplică în cazul dvs.
  • 2.3 Accesul la anumite părți ale Site-ului web poate fi restricționat în baza unor reguli și cerințe specifice. În cazul în care nu se prevede altfel, funcționalitățile Site-ului web sunt oferite gratuit.
  • 2.4 Conținutul și informațiile de pe Site-ul web (inclusiv aspectele legate de proprietatea intelectuală, prețul și disponibilitatea informațiilor referitoare la produsele și serviciile furnizate prin intermediul Site-ului web), dar și infrastructura utilizată pentru a furniza astfel de conținut și informații sunt proprietatea Kiwi.com sau a furnizorilor și prestatorilor noștri.
  • 2.5 Utilizatorul este de acord să păstreze confidențialitatea parolelor furnizate pentru a accesa Site-ul web și să se asigure că terțele părți neautorizate nu dobândesc accesul la acestea. Utilizatorul acceptă responsabilitatea pentru consecințele financiare rezultate din utilizarea Site-ului web cu parola utilizatorului pentru Site-ul web sau din utilizarea parolelor Utilizatorului de către terțe părți.
  • 2.6 La propria latitudine, putem utiliza toate comentariile și sugestiile, scrise sau verbale, furnizate de Utilizator în legătură cu utilizarea produselor și serviciilor noastre sau a Site-ului web.
  • 2.7 Utilizatorul este de acord:
   • să nu utilizeze numele, ID-ul sau parola altei persoane fără permisiune și să nu utilizeze Site-ul web dându-se drept altă persoană;
   • să nu posteze sau transmită orice materiale ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene sau indecente sau orice materiale care ar putea constitui un comportament ce ar putea fi considerat o infracțiune, ar putea da naștere unei răspunderi civile sau ar încălca în alt mod legea;
   • să nu efectueze nicio rezervare speculativă, falsă sau frauduloasă și nicio rezervare în anticiparea unei solicitări viitoare;
   • să nu utilizeze niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a afecta sau a încerca să afecteze funcționarea corectă a Site-ului web;
   • să nu modifice sau decompileze software-ul utilizat pentru furnizarea produselor și serviciilor noastre și funcționarea Site-ului web;
   • să nu utilizeze tehnici de încadrare („framing”), „oglindire” sau să nu încorporeze în alt fel orice parte a Site-ului web în orice alt Site web, fără acordul nostru expres exprimat în scris.
 • 3. Funcțiile Site-ului web și Contul Kiwi.com
  • 3.1 Site-ul web conține multiple funcționalități care sunt disponibile pentru Utilizator și care pot fi utilizate de o parte desemnată a interfeței Site-ului web sau de alte instrumente online desemnate, cum ar fi e-mailuri („Interfața Site-ului web"). Vă vom oferi funcționalități ale Site-ului web cu condiția să utilizați funcționalitățile într-un mod pentru care au fost concepute și care este permis de Noi.
  • 3.2 Contul Kiwi.com este format din funcționalități suplimentare ale Site-ului web cu acces restricționat („Contul Kiwi.com”), cum ar fi instrumente pentru administrarea rezervărilor dvs. actuale și anterioare sau stocarea datelor necesare pentru efectuarea rezervărilor în viitor.
  • 3.3 Puteți accesa contul Kiwi.com asociat cu adresa dvs. de e-mail prin conectare prin intermediul Interfeței site-ului web, cu condiția să fi făcut anterior o rezervare pe site-ul web cu adresa dvs. de e-mail sau să fi creat un cont Kiwi.com prin intermediul interfeței site-ului web cu adresa dvs. de e-mail.
 • 4. Funcțiile de căutare
  • 4.1 Aceste funcționalități ale Site-ului web vă permit să căutați printre serviciile de transport oferite de terți și combinații ale acestora.
  • 4.2 Rezultatele căutării afișate depind de datele introduse de dvs. și alegerile pe care le faceți în Interfața site-ului web privind parametrii definiți.
  • 4.3 În mod implicit, clasificăm rezultatele căutării începând cu cele mai bune, ceea ce înseamnă că opțiunile de transport pe care noi le considerăm cele mai bune sunt afișate printre primele, în timp ce opțiunile considerate mai slabe sunt afișate ultimele. Opțiunile mai bune și mai slabe sunt determinate pe baza unei formule, în funcție de combinația dintre preț (un preț mai mic este considerat mai bun decât unul mai mare), durată (un transport mai scurt este mai bun decât unul mai lung), mijloacele de transport (transportul terestru este considerat mai bun decât cel aerian) și numărul de pasageri. Puteți modifica clasificarea implicită a rezultatelor căutării în funcție de oricare dintre opțiunile disponibile. În acest caz, rezultatele căutării sunt clasificate conform parametrului selectat, cum ar fi prețul sau durata.
  • 4.4 Prețurile afișate pe site-ul web pot fi supuse modificărilor și ajustate prin procese decizionale automate.
 • 5. Proprietatea noastră intelectuală
  • 5.1 Ne păstrăm toate drepturile legate de produsele și serviciile noastre, Site-ul web și conținutul acestuia; inclusiv software, hardware, produse, procese, algoritmi, interfețe cu utilizatorul, cunoștințe, tehnologii, invenții, proiecte și alte materiale corporale sau necorporale ori informații puse la dispoziția Utilizatorului prin furnizarea serviciilor sau utilizarea Site-ului web.
  • 5.2 Nu se acordă nicio licență sau drept expres sau implicit Utilizatorului în legătură cu serviciile, produsele sau Site-ul nostru web sau orice parte a acestora, inclusiv niciun drept de a intra în posesia codului sursă, a datelor sau a altor materiale în legătură cu Site-ul web. Toate drepturile care nu sunt acordate explicit Utilizatorului în prezentul document sunt rezervate nouă sau proprietarilor respectivi.
  • 5.3 Totodată, toate drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de proiectare, drepturile asupra bazelor de date, brevetele și alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate și neînregistrate) din sau de pe Site-ul web și în legătură cu conținutul Site-ului web ne aparțin nouă sau terțelor părți și nu acordăm nimănui dreptul sau licența de a le utiliza.
 • 6. Conținutul de la terți
  • 6.1 Toate produsele și serviciile oferite de terți afișate pe Site-ul web sunt oferite de furnizori profesioniști, care acționează în calitate de comercianți.
  • 6.2 Mărcile comerciale, siglele, mărcile de servicii, inscripționările și alt conținut al terțelor părți („Mărci comerciale") afișate pe Site-ul web sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale proprietarilor respectivi. Toate Mărcile comerciale legate de companiile aeriene operatoare, companiile feroviare și alți furnizori terță parte care sunt afișate pe Site-ul web aparțin proprietarilor respectivi și utilizăm aceste Mărci comerciale numai pentru confortul dvs. Niciun element de pe acest Site web nu trebuie să fie considerat o revendicare din partea Noastră a acestor Mărci comerciale ale terțelor părți sau ca acordând, prin implicare, estoppel sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci comerciale afișate pe Site-ul web fără permisiunea expresă exprimată în scris a proprietarului respectiv.
  • 6.3 Utilizarea necorespunzătoare de către dvs. a Mărcilor comerciale afișate pe Site-ul web este strict interzisă. Trebuie să vă asigurați că utilizarea de către dvs. a Mărcilor comerciale respectă toate legile aplicabile, drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi ale furnizorului terț relevant. Confirmați și sunteți de acord că Mărcile comerciale vor rămâne proprietatea furnizorului terță parte relevant. Nicio parte a Mărcilor comerciale nu poate fi modificată, duplicată, publicată, încărcată, distribuită, tradusă, adaptată, comercializată sau utilizată fără consimțământul scris prealabil al furnizorului terță parte respectiv.
  • 6.4 Afișarea Mărcilor comerciale pe Site-ul web și disponibilitatea produselor sau serviciilor oferite de terți pe Site-ul web nu vor fi interpretate drept o afiliere, promovare sau sponsorizare a Site-ului web și a serviciilor noastre de niciun astfel de terț.
 • 7. Prevederi finale
  • 7.1 Soluționarea litigiilor
   • 7.1.1 Soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor. Înainte de a apela la oricare dintre metodele de soluționare a litigiilor de mai jos, vă rugăm să încercați să ne contactați mai întâi prin intermediul formularului nostru de contact disponibil la: Kiwi.com/content/feedback pentru a rezolva orice plângeri sau sugestii.
   • 7.1.2 Competența instanțelor. În cazul litigiilor cu Kiwi.com s.r.o. Instanțele din Republica Cehă vor avea competență materială și teritorială deplină asupra tuturor litigiilor care apar între dvs. și noi.
   • 7.1.3 Litigiile din UE în materie de consum
    • Toți consumatorii care locuiesc în țările UE au dreptul, înainte de a intenta o acțiune în instanță, să înceapă soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiului lor cu noi, cu condiția ca orice astfel de litigiu între un consumator din UE și noi să nu fi fost soluționat cu succes în mod direct. Instituția responsabilă de soluționările pe cale extrajudiciară a litigiilor din UE în materie de consum care vizează compania noastră este Czech Trade Inspection Authority (Inspectoratul pentru Comerț din Republica Cehă) (coi.cz). Mai multe informații despre soluționările pe cale extrajudiciară a litigiilor în materie de consum găsiți aici (https://www.coi.cz/en/information-about-adr/).
    • Totodată, conform Regulamentului UE nr. 524/2013, consumatorii UE au dreptul să demareze online soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor în materie de consum, prin intermediul platformei ODR, pentru soluționarea online a litigiilor în materie de consum, accesibilă la adresa (ec.europa.eu/consumers/odr).
    • Dacă sunteți un consumator cu reședința obișnuită în UE, puteți formula o cerere pentru a vă apăra drepturile de protecție a consumatorului în legătură cu aceste condiții de utilizare în Republica Cehă sau în țara dvs. de reședință.
  • 7.2 Site-ul web, prezentele Condiții de utilizare și relațiile juridice stabilite în temeiul acestora sau derivate din acestea vor fi reglementate de legislația Republicii Cehe. Dacă sunteți un consumator, beneficiați, în plus, de nivelul de protecție acordat de prevederile obligatorii ale legislației din țara dvs. de reședință.
  • 7.3 Prezentele condiții de utilizare sunt valabile și în vigoare începând de la 1 noiembrie 2023
Noi hackuim sistemul,
tu zbori mai ieftin