Kiwi.com Politika zaštite privatnosti

Kiwi.com veoma ozbiljno shvata temu zaštite vaših podataka. Za naše aktuelne klijente u EU, mi poslujemo u skladu sa Uredbom br. 2016/679, Opštom uredbom o zaštiti podataka, poznatom kao GDPR, koja postavlja najstrožije svetske standarde zaštite privatnosti i podataka. Za naše klijente u ostalim zemljama, dajemo sve od sebe da održimo isti nivo kvaliteta zaštite podataka na osnovu principa sigurnosti (poverljivosti i integriteta), transparentnosti, minimizacije podataka, ograničavanja korišćenja, tačnosti i ograničavanja skladištenja podataka. Međutim, ne možemo u svakoj situaciji svim klijentima izvan Evropske unije garantovati podjednak tretman u vezi sa njihovim pravima kao lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju. Na primer, ukoliko smo preopterećeni zahtevima naših EU klijenata, za koje smo apsolutno obavezni da ih ispunimo, može se desiti da smo prinuđeni da odbijemo neke zahteve iz trećih zemalja.

Ova Politika zaštite privatnosti objašnjava koje podatke o vama prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo i kome ih možemo proslediti. Takođe objašnjava koja su vaša prava kao lica čiji se podaci obrađuju i kako ih možete ostvariti.

Ova Politika zaštite privatnosti se primenjuje na bilo koju obradu podataka koju vršimo u vezi sa vašim korišćenjem naših usluga putem veb-sajta kiwi.com i naše aplikacije Kiwi.com koja je trenutno dostupna u Play Store i App Store.

Ko smo mi i kako nas kontaktirati?

Mi, kao Rukovalac podacima, predstavljamo kompaniju Kiwi.com s.r.o., identifikacioni br. 29352886, sa registrovanim sedištem na adresi Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, poštanski broj 625 00 Brno, registrovanu u Registru privrednih subjekata koji vodi Okružni sud u Brnu pod registarskim brojem C 74565, PIB: CZ29352886.

U vezi sa bilo kojim pitanjima o privatnosti i zaštiti podataka, uvek nas možete kontaktirati putem sledećeg formulara: kiwi.com/privacy/questions. Da biste ostvarili svoja prava u skladu sa GDPR-om, koristite ovaj formular: kiwi.com/privacy/rights.

Neki od pojmova koji su korišćeni u ovoj Politici zaštite privatnosti

Lični podaci: bilo koje informacije u vezi sa direktno ili indirektno identifikovanim fizičkim licem ili licem koje može biti identifikovano. To znači da, ukoliko imamo način da identifikujemo vas ili uređaj koji koristite, bilo koje informacije koje možemo dovesti u vezu sa vama biće tretirane kao Lični podaci.

Rukovalac podacima: onaj koji određuje svrhu i načine obrade Ličnih podataka. Na primer, mi smo Rukovalac podacima dok obrađujemo vaše Lične podatke u svrhe koje su navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko odlučite da rezervišete kartu putem našeg veb-sajta ili aplikacije, mi ćemo prosleđivati vaše Lične podatke drugom Rukovaocu podacima – avio-kompaniji ili drugom pružaocu usluga – koji će potom koristiti vaše Lične podatke u svoju svrhu. Svaki Rukovalac podacima (na koga se odnosi GDPR ili sličan pravni režim) treba da ima Politiku zaštite privatnosti kao što je ova, u kojoj možete saznati više o obradi vaših ličnih podataka. Kompletan spisak Rukovalaca podacima kojima možemo prosleđivati podatke, možete videti dole.

Obrađivač podataka: treća strana koja isključivo pomaže ostvarivanju ciljeva određenih od strane Rukovaoca podacima. Na primer, mi, kao Rukovalac podacima, koristimo mnoge usluge trećih strana kojima prosleđujemo neke naše poslovne aktivnosti koje ne vršimo sami, iz raznih razloga, kao što su finansijska isplativost. Obrađivač podataka ima ovlašćenje da obrađuje vaše Lične podatke isključivo u skladu sa našim pismenim uputstvima, a GDPR nas obavezuje da imamo strogo formalni ugovorni odnos koji garantuje zaista dovoljnu zaštitu vaše privatnosti.

Treće zemlje: zemlje u kojima GDPR legislativa nije primenjiva. Trenutno, pod Trećim zemljama podrazumevamo sve zemlje koje se nalaze izvan Evropske unije.

Koje Lične podatke prikupljamo?

U bilo koju svrhu koja zahteva korišćenje vaših Ličnih podataka, obrađujemo isključivo one podatke koji su nam potrebni da bismo ispunili svrhu. U zavisnosti od date svrhe, možemo obrađivati:

Vaše identifikacione podatke

To su uglavnom vaše ime, prezime, državljanstvo, IP adresa, broj lične karte i druge identifikacione podatke koje nam prosledite. Dodatno, možemo vam dodeliti neke jedinstvene identifikacione brojeve za naše potrebe, kao što je broj rezervacije ili, u nekim slučajevima, jedinstveni promotivni kôd.

Vaše kontakt podatke

Vašu imejl adresu, telefonski broj i druge kontakt podatke koje nam možete proslediti u vanrednim situacijama.

Vaša podešavanja

Sačuvaćemo vaše izbore tako da možemo da primenimo ista podešavanja kada nas ponovo posetite. Na primer, ukoliko iz nekog razloga odlučite da onemogućite korišćenje kolačića, pokušaćemo da to memorišemo i da ne čuvamo kolačiće tokom vaše sledeće posete našem veb-sajtu.

Vaše porudžbine

Prikupljaćemo podatke o samoj porudžbini i plaćanju iste, čuvaćemo vaše prošle porudžbine u svrhe pružanja naših usluga i, u izvesnoj meri, u svrhe marketinga (nikada nećemo koristiti nikakve podatke o vašim plaćanjima u marketinške svrhe).

Šta ste radili na našem veb-sajtu

Kada koristite naš veb-sajt, mi pratimo šta vi radite i koristimo tu informaciju u svrhe unapređenja naših usluga. Na primer, pratimo koje stranice posećujete, na šta ste kliknuli ili gde vam se nalazi kursor i, na osnovu tih podataka, analiziramo da li određene funkcionalnosti našeg veb-sajta zahtevaju poboljšanje. Takođe, čuvamo neke informacije koje unosite u naše formulare za rezervaciju, kako bismo vas obavestili da formular nije do kraja popunjen u svrhu slanja personalizovanih ponuda.

Informacije potrebne za dostavljanje ponuda koje su za vas relevantne

Ukoliko rezervišete let ili naručite druge usluge, prikupićemo neke podatke o vama tako da možemo pripremiti ponude prilagođene vama i vašim potrebama. To uključuje podatke o vašem uređaju (softver i hardver), vašu IP adresu, opšte informacije o vašem mestu boravka (vremenska zona ili geografska oblast), identifikaciju i kontakt informacije.

Informacije koje prikupljamo kada nas kontaktirate (ukoliko nas ikada kontaktirate)

Kada nam pošaljete imejl, kontaktirate nas putem četa ili telefonom, sačuvaćemo vaše kontakt podatke, broj rezervacije i sve informacije koje nam prosledite tokom kontakta, uključujući i samu poruku ili poziv. Koristićemo te informacije da:

 1. rešimo vaš problem, u okviru usluge naše korisničke podrške
 2. obučavamo osoblje naše korisničke podrške
 3. uspostavimo, sprovodimo ili branimo potencijalni pravni zahtev

U koje svrhe ćemo koristiti vaše Lične podatke?

Pružanje naših usluga

Pretraga i rezervacija letova i povezane usluge

Osnovni razlog zbog kojeg prikupljamo vaše Lične podatke je da zaključimo ugovor sa vama i zatim vam pružimo uslugu koju ste naručili. U zavisnosti od vrste naših usluga koje koristite, obrađivaćemo vaše Lične podatke na način koji je potreban da zaključimo i ispunimo Ugovor o pružanju usluga, u skladu sa navedenim u Čl. 2 naših Odredbi i uslova poslovanja. Usluge koje pružamo prevashodno uključuju posredovanje u sklapanju ugovora o avio-prevozu i povezanim uslugama između vas i odabranog prevoznika.

Da bismo ostvarili ove ciljeve potrebno je da prosledimo vaše Lične podatke avio-prevoznicima sa kojima ćete zaključiti ugovor o avio-prevozu i, u nekim slučajevima, sa pružaocima usluga Globalnih distribucionih sistema.

Ukoliko poručite dodatne usluge posebne pomoći ili ako zatražite povraćaj novca od nas iz zdravstvenih razloga, obradićemo vaše Lične podatke u vezi sa zdravstvenim stanjem a, u slučaju usluga posebne pomoći, prosledićemo ih avio-prevozniku kojeg ste odabrali. Tokom procesa poručivanja, od vas će se zahtevati da date eksplicitni pristanak za obradu tih Ličnih podataka. U svakom trenutku možete povući svoj pristanak, pomoću ovog formulara: kiwi.com/privacy/rights. Međutim, imajte u vidu da, ukoliko povučete pristanak za obradu vaših ličnih podataka u svrhu dodatne usluge posebne pomoći, nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo bilo kakvu dalju podršku u vezi sa tom uslugom.

Poručivanje drugih usluga

Može se dogoditi da izaberete da poručite neku drugu uslugu koju pružamo mi ili naši partneri na našem veb-sajtu ili kroz našu aplikaciju, kao što su osiguranje ili smeštaj. Mi ćemo obraditi vaše lične podatke potrebne u svrhu sklapanja ugovora sa vama, da vam pružimo naručenu uslugu i (ako uslugu pruža naš partner) da učestvujemo u ugovornom odnosu između vas i trećeg lica, pružaoca usluga. To uključuje prenos podataka toj trećoj strani, pružaocu usluga. Kompletnu listu Rukovalaca podacima trećih strana kojima možemo preneti vaše podatke, možete pronaći ovde.

Kao i u prethodnom primeru, mi imamo ovlašćenje da obradimo vaše lične podatke u ovu svrhu na bazi pravnog osnova za zaključivanje ili izvršenje ugovora.

Korisnička podrška

Korisnička podrška je važan deo naših usluga. Mi snimamo svu komunikaciju putem svih kanala, kao što su imejl, čet i telefonski pozivi, kako bismo vam pružili uslugu koja vam je potrebna. Deo naše korisničke podrške takođe pomaže klijentima u vezi sa potencijalnim pravnim problemima sa avio-prevoznicima (u slučaju propuštenih letova i sličnih situacija). U toj oblasti sarađujemo sa pružaocem usluga treće strane. Ukoliko imate pravni problem, poslaćemo pružaocu usluga vašu imejl adresu i oni će vas kontaktirati sa ponudom koja će vam pomoći da ostvarite svoja prava. Više informacija o prenosu vaših ličnih podataka trećim stranama koje su Rukovaoci podacima, možete naći ovde.

Kao i u prethodnom primeru, mi imamo ovlašćenje da obradimo vaše lične podatke u ovu svrhu na bazi pravnog osnova za zaključivanje ili izvršenje ugovora.

Korisnički nalog

Ako želite da registrujete Kiwi.com nalog, moramo da obradimo vaše lične podatke, kao što su vaša imejl adresa, lozinka i druge informacije potrebne za pružanje ove usluge. Imamo ovlašćenje za to na bazi pravnog osnova za zaključivanje ili izvršenje ugovora.

Prevencija prevare

Kada rezervišete let ili naručite bilo koju drugu uslugu putem našeg veb-sajta ili aplikacije, za transakciju plaćanja koristimo uslugu treće strane za sprečavanje prevara. To je uobičajeni postupak koji se sprovodi skoro svaki put kada bilo šta naručite onlajn. Da bi to bilo moguće, prenećemo vaše Lične podatke nakratko trećoj strani, Obrađivaču podataka. Međutim, ne treba da brinete oko toga, celokupna transakcija je potpuno bezbedna a mi koristimo jedan od najboljih i najpoznatijih alata za sprečavanje prevara. Više informacija o Obrađivačima podataka sa kojima sarađujemo, možete pronaći ovde. Osim toga, kako bismo sprečili pokušaje prevara pomoću lažnih povraćaja novca, ukoliko prijavite lažnu kupovinu preko vaše banke, možemo proveriti vaše društvene mreže kako bismo videli da li ste imali neke veze sa osobom koja je naručila karte, da bismo bili sigurni da se ne radi o pokušaju da se prevarom izvrši povraćaj novca za kartu. Obrađivaćemo samo podatke ograničene na informacije o vašoj vezi sa osobom koja je naručila karte i o tome da li ste nekim slučajem obelodanili neke informacije koje se tiču leta (na primer, fotografije sa aerodroma sa koga ste leteli).

Sprečavanje pokušaja prevare je neophodno kako bismo zaštitili naše poslovanje i imovinu. Ovaj način sprečavanja prevare je jedan od najvažnijih legitimnih interesa koji je priznat na celom području Evropske unije. Stoga, obrađujemo vaše lične podatke za ovaj proces po pravnom osnovu legitimnih interesa.

Marketinške svrhe

Slanje personalizovanih ponuda

Da bismo vam pružili najpovoljnije ponude i u najvećoj mogućoj meri povećali našu marketinšku efikasnost, obrađujemo vaše Lične podatke u svrhe direktnog marketinga (ponude putem elektronske pošte i aktivnosti obrade podataka s tim u vezi). Osim vaših kontakt podataka, takođe čuvamo podatke kao što je istorija transakcija, omiljene letove i druge podatke u vezi sa vašom interakcijom sa nama, koji nam pomažu da vršimo segmentaciju klijenata i personalizaciju takvih ponuda. Na primer, možemo sačiniti posebnu ponudu prilagođenu vašim potrebama, na osnovu vaših prethodnih porudžbina.

Osim toga, kada nam prosledite informacije tokom postupka rezervacije ili tokom poručivanja neke druge usluge, možemo vam poslati imejl da vas podsetimo na eventualne nedovršene porudžbine koje još nisu kompletirane. Vaše Lične podatke koji su na ovaj način prikupljeni čuvaćemo samo 30 dana.

Možemo vam slati ponude i druge komercijalne sadržaje na osnovu legitimnog interesa u oblasti direktnog marketinga. U svakom trenutku možete staviti primedbu na to i mi ćemo u tom slučaju prestati da obrađujemo vaše Lične podatke u tu svrhu. Međutim, to bi značilo da više nećemo biti u mogućnosti da vam šaljemo bilo kakve ponude.

Nikada nećemo prosleđivati vaše kontakt podatke drugim Rukovaocima podacima bez vašeg znanja i kontaktiraćemo vas isključivo u vezi sa ponudama u domenu našeg osnovnog poslovanja. Uvek se možete odjaviti i proveravati status vaše prijave na svaki bilten pomoću dole navedenih linkova.

Marketinška analitika

Da bismo unapredili opšti kvalitet naših marketinških kampanja, takođe vršimo analize koje nam pomažu da uočimo koje kampanje su uspešne i na koji način doprinose našim stopama konverzije. Koristimo Obrađivače podataka treće strane da bismo obezbedili maksimalnu efikasnost i najbolje moguće rezultate takvih analiza. Kompletan spisak trećih strana koje koristimo i kojima prosleđujemo vaše Lične podatke, možete videti ovde. U svim slučajevima, mi ostajemo Rukovaoci podacima za vaše Lične podatke, a te treće strane mogu ih koristiti isključivo da ispune naše zahteve.

U tu svrhu, takođe obrađujemo vaše Lične podatke po osnovu naših legitimnih interesa u domenu marketinških istraživanja. U svakom trenutku možete staviti primedbu na takvu obradu podataka. Zatim ćemo proceniti da li možemo da dokažemo da su naši legitimni osnovi za obradu podataka jači od vaših ličnih interesa, prava i sloboda. Ukoliko nisu, prestaćemo sa obradom vaših Ličnih podataka u tu svrhu.

Reklame, obaveštenja i baneri na Kiwi.com i veb-sajtovima trećih strana

Želimo da obezbedimo da ne propustite bilo koje specijalne ponude koje imamo. Zbog toga šaljemo obaveštenja na veb-sajtu, kao i prosleđena obaveštenja (uz vašu dozvolu), a na sajtu Kiwi.com i veb-sajtovima trećih strana prikazujemo reklamne sadržaje prilagođene vašim potrebama na osnovu prethodnih porudžbina. Stoga se može dogoditi da i negde drugde na internetu vidite reklame za ponude rezervacija letova preko Kiwi.com.

Možemo vam slati obaveštenja i prikazivati reklame po osnovu našeg legitimnog interesa u oblasti direktnog marketinga. U svakom trenutku možete staviti primedbu i mi ćemo u tom slučaju odmah prestati da obrađujemo vaše Lične podatke u tu svrhu.

Preporuke prijatelja

Ukoliko imate prijatelja koji ima Kiwi.com nalog, može se dogoditi da će vas on/ona preporučiti nama i da nam prosledi vašu imejl adresu čak iako nikada niste posetili naš veb-sajt ili ako niste nikada ni čuli za Kiwi.com. U tom slučaju ćete primiti informativnu imejl poruku sa linkom. Ukoliko je iskoristite da izvršite rezervaciju putem našeg veb-sajta, vi i vaš prijatelj ćete dobiti novčanu nagradu u vidu kredita koji može biti iskorišćen kao popust pri plaćanju avio-karata ili usluga.

U tu svrhu, obrađujemo vaše Lične podatke na osnovu naših legitimnih interesa u domenu direktnog marketinga. U svakom trenutku možete staviti primedbu na obradu podataka i mi ćemo u tom slučaju odmah prestati da obrađujemo vaše Lične podatke u tu svrhu.

Unapređivanje naših usluga

Unapređivanje i razvoj našeg veb-sajta i usluga

Kao što je slučaj i sa bilo kojom drugom kompanijom, kako bismo unapredili način poslovanja, potrebni su nam neki podaci o vama, našim klijentima. Da bismo to ostvarili, koristimo usluge trećih strana koje nam omogućavaju da snimamo i analiziramo vaše ponašanje. Zahvaljujući tome, možemo da uočimo trendove i šablone koji nam pomažu da poboljšamo naše poslovne aktivnosti.

Kompletan spisak trećih strana koje koristimo i kojima prosleđujemo vaše Lične podatke, možete videti ovde. U svakom povezanom slučaju, mi ostajemo Rukovaoci podacima za vaše Lične podatke a te treće strane mogu ih koristiti isključivo u svrhu ispunjavanja naših zahteva.

U tu svrhu, takođe obrađujemo vaše Lične podatke po osnovu naših legitimnih interesa u domenu unapređivanja naših usluga. U svakom trenutku možete staviti primedbu na takvu obradu podataka. U tom slučaju ćemo proceniti da li možemo da dokažemo da su naši legitimni interesi koji predstavljaju osnovu za obradu podataka jači od vaših ličnih interesa, prava i sloboda. Ukoliko nisu, prestaćemo sa obradom vaših Ličnih podataka u tu svrhu.

Obuka i ocena osoblja naše korisničke podrške

Ukoliko kontaktirate našu korisničku podršku telefonom, imejlom ili putem četa, snimićemo telefonski razgovor ili poslate poruke u svrhu poboljšanja kvaliteta naših usluga. Ti snimci se sortiraju i mi čuvamo isključivo one u kojima je naše osoblje napravilo neku grešku u toku rešavanja vaših zahteva. Kasnije se ti snimci koriste tokom obuke osoblja kako bismo se osigurali da se takve greške neće ponovo desiti.

U tu svrhu, takođe obrađujemo vaše Lične podatke po osnovu naših legitimnih interesa u domenu unapređivanja naših usluga. U svakom trenutku možete staviti primedbu na takvu obradu podataka. U tom slučaju ćemo proceniti da li možemo da dokažemo da su naši legitimni interesi koji predstavljaju osnovu za obradu podataka jači od vaših ličnih interesa, prava i sloboda. Ukoliko nisu, prestaćemo sa obradom vaših Ličnih podataka u tu svrhu.

Ostali razlozi

Uspostavljanje, sprovođenje ili odbrana pravnih zahteva

Takođe, obrađujemo vaše Lične podatke u svrhu uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva. Uvek kada rezervišete kartu ili naručite bilo koju drugu uslugu, čuvaćemo sve relevantne informacije za slučaj eventualnih pravnih potraživanja koja bi mogla biti podneta sa vaše ili naše strane. Takođe, ukoliko nam pošaljete zahtev za zaštitu podataka, čuvaćemo sve podatke koje ste nam prosledili, kao i informacije o našoj obradi zahteva u tu svrhu.

Mi ćemo u tu svrhu čuvati vaše podatke u trajanju od 4 godine, što je maksimalna zakonska obaveza (maksimalni vremenski period u kojem možete podneti tužbu protiv nas) određena Uredbom br. 89/2012, Građanskog zakonika. Nikada nećemo koristiti vaše Lične podatke u bilo koje druge svrhe, ukoliko su skladišteni u tu svrhu.

U tu svrhu, takođe obrađujemo vaše Lične podatke po osnovu naših legitimnih interesa u domenu zaštite naših prava. U svakom trenutku možete staviti primedbu na takvu obradu podataka. U tom slučaju ćemo proceniti da li možemo da dokažemo da su naši legitimni interesi koji predstavljaju osnovu za obradu podataka jači od vaših ličnih interesa, prava i sloboda. Ukoliko nisu, prestaćemo sa obradom vaših Ličnih podataka u tu svrhu.

Usklađenost sa pravnim aktima

U svrhu ispunjavanja određenih primenjivih pravnih regulativa koje nas obavezuju, moramo obrađivati neke od vaših Ličnih podataka. Obzirom da je to zakonska obaveza, ne moramo pribaviti vašu dozvolu za to. U tu svrhu ćemo obraditi vaše identifikacione i kontakt informacije, kao i informacije o vašim rezervacijama. Osnovne pravno obavezujuće regulative u skladu sa kojima moramo to da izvršimo, proizilaze iz Uredbe br. 89/2012, Građanskog zakonika, Uredbe br. 634/1992, Zakona o zaštiti potrošača, Uredbe br. 235/2004, Zakona o porezu na dodatnu vrednost i Uredbe br. 563/1991, Zakona o računovodstvu. Ukoliko nam pošaljete zahtev za zaštitu podataka da biste ostvarili vaša prava po GDPR-u, tražićemo od vas neke lične podatke koje ćemo obraditi u svrhu usklađivanja sa zahtevima GDPR-a.

Kome prosleđujemo vaše Lične podatke i zbog čega?

Prosleđivanje podataka drugim Rukovaocima podataka

Prosleđivaćemo vaše Lične podatke trećim stranama za njihove potrebe. Šaljemo vaše podatke avio-prevoznicima sa kojima ćete putem naših posredničkih usluga zaključiti ugovor o avio-prevozu a o čijem identitetu ste obavešteni pre stupanja u ugovorni odnos sa nama ili sa pružaocem drugih usluga pod istim uslovima. U nekim slučajevima ćemo proslediti vaše Lične podatke operaterima Globalnih distribucionih sistema.

To znači da vaši Lični podaci mogu biti prosleđeni odabranim avio-kompanijama ili drugim pružaocima usluga u Trećim zemljama. Više informacija o prenosu vaših podataka u Treće zemlje možete naći ovde.

Svaki odabrani prevoznik će vaše lične podatke tretirati u skladu sa svojom Politikom privatnosti (koju svaki prevoznik objavljuje na svom veb-sajtu). Objavljivanje ličnih podataka drugim pružaocima usluga biće vršeno u skladu sa važećim zakonima i regulativama o zaštiti ličnih podataka.

Saznaj više

PURPOSE EXPLANATION PARTNERS
Provision of services Flight Bookings
To be able to book flights that you choose, we need to send your Personal Data to the air carriers.
The air carrier, whose flight ticket you choose to buy. When booking a flight, it will be always visible, who is the air carrier that you will fly with.
Global Distribution System
Sometimes, when we search for the flights, we use the Global Distribution System (GDS). GDS providers are always Data Controllers. The data protection duties by GDS providers are specifically addressed in the EU Regulation No. 80/2009 on Code of Conduct for computerised reservation systems.
Amadeus
Galileo (operated by Travelport)
Other services
When you order another service, we will send your Personal Data to the third party that provides the service that you've ordered.
The provider of service that you order. When ordering the service, it will be always clearly visible, who is its provider.

Prosleđivanje podataka Obrađivačima podataka

Postoje mnoge aktivnosti koje mismo u mogućnosti sami da obavimo. Zbog toga koristimo pomoć trećih strana kao poslovnih partnera. Logično je da partneri ne mogu da obavljaju potrebne aktivnosti bez vaših Ličnih podataka. Zbog toga ih mi prosleđujemo njima. Međutim, u svim takvim slučajevima, mi ostajemo Rukovaoci vašim ličnim podacima, a oni imaju ulogu Obrađivača.

To znači da, iako poseduju vaše podatke, oni ih mogu obrađivati isključivo u svrhu ispunjavanja naših zahteva i mi u svakom trenutku ostajemo nadležni. Ni u kom slučaju oni ne mogu koristiti podatke u svoje svrhe, niti ih koristiti na načine koji bi bili u suprotnosti sa našim ugovorom.

Osim toga, mi sarađujemo isključivo sa partnerima koji su nam pružili dovoljno garancija o usklađenosti sa zahtevima GDPR-a i o tome da će vaši podaci uvek biti bezbedno čuvani.

Saznaj više

PURPOSE EXPLANATION PARTNERS
Provision of services Basic infrastructure
As for nearly any other internet company, the best way to operate our business is to outsource the basic infrastructure (servers) to the biggest, best and most secure providers in the world.
Amazon Web Services Inc.
OVH
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Booking management and customer support
We need to keep all the data related to your booking and customer support in one place. Therefore, we use platform(s)/software from third-party provider(s) that allow us to quickly access your data in order to maximize your customer experience.
Citrix Systems, Inc.
Kortechs d.o.o
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
Payment acquiring and processing
To receive money from you in exchange for our services, we need to pass your Personal Data related to the card payment to "payment acquirers" (internet banks and payment service providers). To process your payment information, we use third-party payment gate which offer the highest standard of security in the industry (PCI DSS).
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
SMS communication
Sometimes, we need to send SMSs to our customers. To do this automatically and smoothly, we need to use the services of external technology providers.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Fraud prevention
To avoid fraudulent transactions, we check all payments with a "fraud preventor" i.e. third-party technology provider, which detects fraudulent payment attempts.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Ticketing partners
Sometimes, we need help with the purchase of the flight tickets, mainly in cases where the purchase has to be made via the Global Distribution System and mainly because it is the only way to get the best price for our customers. In these cases, we need to share your Personal Data with our "ticketing partners" who are able to help us with the purchase directly from the airline via the Global Distribution System.
Various online ticketing agencies, with which we have concluded an agreement on provision of ticketing services.
Marketing Purposes Sending personalized offers and Marketing analytic
Sometimes, we want to send you marketing materials or use your Personal Data for market segmentation to find out which marketing strategy to use based on shared characteristics with our customers. To automate this, we outsource these services from third parties.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Jaco Analytics Ltd.
ADARA, Inc.
CityAds Media, LLC.
Improvement of our services Data Analytics
We use analytic and logging software tools from third-party providers which allow us to have bigger insights about our customer base and make our services as convenient to our customers as possible.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc.
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
Criteo SA
Software engineering
Sometimes, we may share Personal Data with our external software engineers who help us with our technology.
Currently, we cooperate with many individual software engineers. To respect their right to privacy, we will provide you with the specific list relevant in your individual case on your demand.
Other purposes Accounting
We are obligated to issue proper invoices and keep accounting documents (e.g. invoices) in the state which is required by Czech law, therefore, we are using accounting systems which are provided by a third party.
Fakturoid s. r. o.

Koliko dugo skladištimo vaše Lične podatke?

Generalno, vaše Lične podatke čuvamo za obradu sve dok nam mogu trebati za neke od datih razloga. Maksimalno trajanje čuvanja podataka je 4 godine, što je u skladu sa opštim odredbama o zastarevanju u Češkoj Republici (u svrhu uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva).

Izuzetak je obrada u svrhe slanja personalizovanih ponuda. U takve svrhe, povremeno ćemo vam imejlom slati ponude a svaka imejl poruka će sadržati jasan i lak način da se odjavite i time se usprotivite ovom načinu obrade podataka. Stoga ćemo nastaviti da čuvamo i koristimo vaše Lične podatke u tu svrhu, sve dok se ne odjavite sa biltena.

Kako da pristupite i kontrolišete vaše Lične podatke?

Naša želja je da vi u svakom trenutku imate kontrolu nad svojim Ličnim podacima. U tom cilju imate određena prava koja to dozvoljavaju. Pod određenim uslovima, možete:

 1. imati pristup svim svojim podacima koje koristimo ili obrađujemo, čak i da dobijete kopiju svih podataka,
 2. zatražite od nas da izbrišemo vaše podatke,
 3. vršite ispravke obrađivanih podataka, ukoliko mislite da podaci sadrže greške,
 4. ograničite obradu podataka,
 5. usprotivite se obradi,
 6. dobijete vaše Lične podatke u standardnom mašinski čitljivom formatu ili da ih prenesete drugom pružaocu usluga.

Možete ostvariti svoja prava slanjem imejl poruke sa vašim zahtevom pomoću sledećeg formulara: kiwi.com/privacy/rights.

Obratite pažnju da, kako bismo osigurali bezbednost vaših Ličnih podataka, izaći ćemo u susret isključivo zahtevima koji su poslati sa imejl adrese koju ste koristili tokom rezervisanja ili poručivanja usluge. Ukoliko je neko drugi vršio rezervaciju za vas, tražićemo vam da nam prosledite dodatne informacije (broj rezervacije, itd.) kako bismo bili sigurni da ste vi zaista vlasnik Ličnih podataka o kojima se radi.

Saznaj više

Access your Personal Data

At any time, you have the right to ask us whether we process your Personal Data and to get the following information:

 1. Purposes for which we process your Personal Data,
 2. Categories of your Personal Data we're processing,
 3. List of third-parties with whom we share your Personal Data, in particular when these third-parties are based in Third Countries
 4. Duration that we plan to process your Personal Data, or at least how we determine the retention period
 5. Your rights as a data subject according to the GDPR
 6. Your right to lodge a complaint with a supervisory authority
 7. Where we received your data in cases where we didn't get the data straight from you,
 8. If applicable, any information about automated decision making that you may be subject to
 9. When the data was transferred to a Third Country and what safeguards apply according to the GDPR

Also, on your request, we will provide you with a full copy of all the Personal Data about you that we're processing. The first copy is for free. However, for any further copies we may charge you a fee to cover our administrative costs.

You can also request your data in a commonly used format for the sake of data portability.

Delete your Personal data

You have also the right to have your data completely deleted (or more precisely, irreversibly anonymised) if one of the following situations applies to you:

 1. we no longer need your Personal Data for any of the purposes defined in this Privacy Policy
 2. you've successfully objected to the processing according to the Art. 21 of the GDPR and we have no other purpose for which we need your Personal Data,
 3. we've processed your Personal Data unlawfully, or
 4. there is a legal obligation that obliges us to delete your Personal Data.

However, you don't have the right to request the deletion of your Personal data, if the processing is necessary for:

 1. exercising the right of freedom of expression and information,
 2. compliance with a legal obligation that obliges us to keep the Personal Data, or
 3. we need the Personal Data for the establishment, exercise or defence of legal claims

Correct your Personal Data

If you feel that any Personal Data that we're processing about you is not accurate, you can let us know and we will do our best to correct it.

Please note, that we cannot correct the data in our databases that are connected to your flight ticket. If we would do that, it wouldn't change it on the part of the air carriers or providers of other services and we couldn't pair it together. If you want to change it, you can always do it in the Manage My Booking section on kiwi.com.

Restrict processing of your Personal Data

Under certain conditions, we will restrict the processing of your Personal Data. This means that we will make sure that they are not being processed for any other purpose than to archive it or to move it to a secure archive. You have the right to request this restriction if:

 1. you challenged the accuracy of your Personal Data (we will continue processing it once this is resolved),
 2. we've processed your Personal Data unlawfully but instead of deletion, you only request restriction,
 3. the only remaining purpose for processing your Personal Data is the establishment, exercise or defence of legal claims, or
 4. you've objected to data processing according to the Art. 21 Para 1 of the GDPR and we're assessing whether your request is justified

Object to processing of your Personal Data

You can object against any purpose for which we're processing your Personal Data based on the legal ground of legitimate interest. When you object against processing for any Marketing purposes, we will stop using your Personal Data for this purpose immediately.

If you protest against any other purpose based on a legitimate interest, we will stop processing your Personal Data for this purpose, unless we can prove that our legitimate grounds for processing it override your individual interests, rights and freedoms.

Get your Personal Data portable

Lastly, you have the right to obtain your Personal Data processed for the purposes of Provision of our services (or any other purposes where we process your Personal Data based on either consent or necessity for a conclusion or performance of a contract) in a commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another controller of your choice.

Kolačići i slične tehnologije

Kolačići su mali tekstualni fajlovi postavljeni na vašem uređaju koji nam omogućavaju da memorišemo određene informacije o vama u razne svrhe, kao što su rad raznih osnovnih funkcionalnosti našeg veb-sajta, čuvanje vaših postavki i podešavanja na našem veb-sajtu, upravljanje vašim nalogom, sprečavanje prevare, poboljšavajući performanse dok pretražujete naš veb-sajt, marketinške svrhe ili analiziranje vašeg korišćenja našeg veb-sajta u cilju poboljšanja našeg veb-sajta i naših usluga.

Uglavnom, na našem veb-sajtu ćete naići na tri tipa kolačića:

 1. Kolačići koji su apsolutno neophodni za funkcionisanje našeg veb-sajta i pružanje usluga (oni se ne mogu isključiti),
 2. Takozvani „kolačići učinka“, tj. kolačići koje koristimo za statističke podatke, radi unapređenja naših usluga, i
 3. Kolačići za marketing.

Kolačiće za statistiku i marketing možete isključiti u podešavanjima za kolačiće, ovde.

Saznaj više

I. NECESSARY COOKIES

COOKIES PURPOSE
__cfduid
__cfruid
CloudFlare Security Features
Cookies necessary for the purpose of technical security of the core functions of our website.
forterToken
forterTokenCopy
ftr_ncd
Forter
A fraud prevention tool used for all payments on our website. This cookie is necessary to complete the transaction.
gwmSourcePage
SKYPICKER_AFFILIATE
SKYPICKER_AFFILIATE_UID
SKYPICKER_AFFILIATE_SUB
sub1Param
We use these cookies to track from which affiliate website you came (if any) and other information needed to realise the three-point relationship with the affiliate website, such as an indication of a successful booking. This cookie is an absolute necessity for the functionality of this operation model.
cookie_consent This cookie allows us to remember your cookie preferences.
preferred_currency This cookie allows us to remember your currency preference.
preferred_language This cookie allows us to remember your language preference.
raf_creditBalance If you Refer a Friend from your account, we need to use this cookie to track your credit balance.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQID We need this cookie to track users who are not logged in. Without it, multiple basic functionalities of this website would not work.
ua_session_token Without this cookie, logging into a Kiwi.com account would not be possible.
track_* We need this cookie to know if a user completed the ordering process.
ignore_mobile_adThis cookie is used to track whether the user has already closed the advert for our mobile application during their visit to our website. Without this cookie, we wouldn’t remember if the advert was already closed and it would pop up on every page.

II. PERFORMANCE COOKIES

COOKIES PURPOSE
_ga
_gat_UA-29345084-1
_gid
google_click_id
gtmSplitVar
Google Analytics
We use Google Analytics tools to measure the traffic on our website to see our visitors' interactions with our website and other useful information that our visitors generate while browsing through our website.
__inf_* Exponea Infinario
As with the Google Analytics, this cookie helps us measure traffic on our website. We use this tool specifically to track how many visitors book a flight or order another service. We also collect data for testing new features on the website.
jaco_uid Jaco Analytics
This cookie allows us to use the Jaco recording software which monitors users' interactions on our website. We use this to improve parts of our website, e.g. because we can see, whether the users understand certain features and use them the way they should be used.
splitster_* We use this cookie for A/B testing when we implement a new functionality or do any sort of modification on our website that we want to test how the users react to it. With this cookie, we can split our visitors into halves and show them two different versions of the website.
logglytrackingsession Loggly
We use this cookie to collect information about the overall functionality of our website along with all the activity on the page, so that our developers are able to debug issues on our website. Without this, we are limited in addressing certain production issues.
SL_C_*_KEY
SL_C_*_SID
SL_C_*_VID
Smartlook
This cookie allows us to see the exact path that our users take while browsing through our website.

III. MARKETING COOKIES

COOKIES PURPOSE
cto_lwid Criteo
Criteo is an advertisement network that helps us display ads on third-party websites that you visit.
__inf_* Exponea Infinario
This cookie is necessary for marketing analytics and marketing automation. It allows us to segment our customers and to subsequently send them custom-made emails, pop-ups and push notifications and to display ads on Kiwi.com and third-party websites.

Prenos vaših podataka van Evropske Unije

Po potrebi, možemo vršiti prenos vaših ličnih podataka izvan Evropske Unije. To se dešava kada želite da rezervišete avionsku kartu kod avio-kompanije iz treće zemlje ili kada naručujete usluge od pružaoca usluga sa sedištem u trećoj zemlji. Mi moramo da izvršimo prenos podataka na ova treća lica jer bez tih podataka pružanje naručenih usluga ne bi bilo moguće.

Za prenos primaocima u zemljama u kojima se ne možemo osloniti na adekvatnost nivoa zaštite u skladu sa čl. 45 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ili odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa čl. 46 GDPR-a, prenosićemo vaše lične podatke na osnovu izuzetka u čl. 49 par. 1 pod b) GDPR-a. Svaki odabrani prevoznik ili pružalac usluga će vaše lične podatke tretirati u skladu sa svojom politikom privatnosti (koju svaki prevoznik objavljuje na svom veb-sajtu). Objavljivanje ličnih podataka drugim pružaocima usluga biće vršeno u skladu sa važećim zakonima i regulativama o zaštiti ličnih podataka.

Žalba nadležnim organima

Zaštita podataka je ozbiljna tema i nije lako primenjivati sva pravila na ispravan način. Budući da niko nije savršen, može se desiti da i mi napravimo grešku. Ukoliko mislite da smo ugrozili privatnost vaših podataka, obratite se prvo nama a mi obećavamo da ćemo dati sve od sebe da rešimo problem. Uvek nam se možete obratiti u vezi sa bilo kojim problemom oko zaštite podataka, pomoću sledećeg formulara: kiwi.com/privacy/questions.

Pored toga, u svakom trenutku imate pravo da podnesete žalbu kod nadležnih organa. Ukoliko ste iz Evropske Unije, možete podneti žalbu kod nadležnih organa u državi članici u kojoj živite, u državi članici u kojoj radite ili u državi članici u kojoj je došlo do navodnog prekršaja.

Uglavnom će žalbe obrađivati Češka služba za zaštitu ličnih podataka. Više informacija možete naći na http://www.uoou.cz.