Podmínky používání

Souhrn


 1. Článek 1: Používání Webu
  • Web kiwi.com („Web“) je dostupný každému uživateli („Uživatel“), který přijme Podmínky používání. Web vlastní a provozuje společnost Kiwi.com s.r.o., IČO 29352886, se zaregistrovaným sídlem na adrese Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, PSČ 625 00, Brno, která je zaregistrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisové číslo C 74565, DIČ CZ29352886.
  • Uživatel souhlasí, že bude udržovat v tajnosti všechna hesla poskytnutá pro přístup na Web a zajistí, aby se nedostaly do rukou neoprávněným třetím stranám. Uživatel přijímá odpovědnost za jakékoli finanční důsledky, které vzniknou v souvislosti s používáním tohoto Webu při přihlášení k Webu pomocí hesla Uživatele nebo v souvislosti s použitím hesel Uživatele třetími stranami.
  • Pravidla týkající se zpracování osobních údajů Uživatelů najdete v části Ochrana osobních údajů na Webu.
 2. Článek 2: Zakázané činnosti
  • Obsah a informace na tomto Webu (včetně informací týkajících se subjektů duševního vlastnictví, ceny a dostupnosti ve vztahu k produktům a službám poskytovaným prostřednictvím Webu), stejně jako infrastruktura používaná k poskytování daného obsahu a informací, jsou majetkem Kiwi.com nebo našich dodavatelů a poskytovatelů.
  • Uživatel tímto navíc souhlasí, že nebude:
   1. bez povolení používat jméno, ID či heslo jiné osoby, ani se při používání tohoto Webu nebude vydávat za jinou osobu;
   2. používat zařízení, software či postupy, jež by zasahovaly nebo by se pokoušely zasahovat do řádného fungování Webu;
   3. provádět žádné spekulativní, falešné či podvodné rezervace ani žádné rezervace v očekávání poptávky;
   4. bez výslovného písemného povolení Kiwi.com kopírovat, reprodukovat, přenášet ani jakkoli jinak zveřejňovat obsah poskytovaný na tomto Webu včetně – kromě jiného – textu, grafiky, tlačítek, stažených položek a softwaru, a to s výjimkou situací, kdy to povoluje zákon;
   5. publikovat či přenášet jakýkoli nezákonný, ohrožující, hanlivý, obscénní či neslušný materiál či jakýkoli materiál, který by mohl představovat chování, jež by se dalo klasifikovat jako trestný čin, mohlo by vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jakkoli jinak porušovat libovolný zákon;
   6. „rámovat“, „zrcadlit“ ani nijak jinak začleňovat libovolnou část tohoto Webu do jakéhokoli jiného webu, aniž by k tomu Kiwi.com předtím vydala písemné svolení.
 3. Článek 3: Funkce webu
  • Web obsahuje mnoho funkcí, které jsou Uživateli k dispozici. Níže naleznete podmínky používání těchto funkcí.
   1. Upozornění na cenu
    Upozornění na cenu je funkce dostupná na Webu v části „Hledání“. Díky této funkci si Uživatelé mohou uložit konkrétní vyhledávací dotaz a následně být informováni, jakmile se v jeho souvislosti objeví lepší cena. Uživatel zadá e-mail, přijme e-mailové potvrzení a tím se aktivuje upozornění na cenu.
    Použití této funkce je podmíněno následujícími kroky ze strany Uživatele:
    1. Uživatel klikne na tlačítko „Vytvořit upozornění na cenu“;
    2. Uživatel odešle Kiwi.com svůj e-mail prostřednictvím modálního okna s přehledem příslušného letu (příslušných letů);
    3. Uživatel ověří e-mailovou adresu pomocí ověřovacího e-mailu, který mu zaslala Kiwi.com. Pokud byl daný e-mail ověřen již v minulosti, není tento krok potřeba.
    Po chvíli se vytvoří požadované upozornění na cenu a bude platit následující:
    1. Uživatel obdrží e-mailové oznámení, pokud se příslušná cena změní o více než 5 %;
    2. Uživatel může od Kiwi.com dostávat další reklamní e-maily;
    3. Uživatel může upravovat parametry upozornění na cenu pouze na Webu v části „Spravovat moje rezervace“;
    4. Uživatel může zrušit zasílání e-mailů s upozorněním na cenu a/nebo všech reklamních e-mailů stisknutím tlačítek „Zrušit“ a/nebo „Zrušit odběr“, která jsou součástí každého e-mailu zaslaného Uživateli.
   2. Newsletter
    Newsletter je marketingová funkce, pomocí níž lze prostřednictvím e-mailu kontaktovat a informovat Uživatele o specifických marketingových tématech a novinkách či nabídkách souvisejících s produkty. Uživatelé mohou být požádáni o zadání své e-mailové adresy na třech různých místech na Webu, konkrétně na stránce Rezervace, v rozevírací nabídce na domovské stránce Kiwi.com, nebo v části Příběhy Kiwi.com.
    Použití této funkce je podmíněno následujícími kroky ze strany Uživatele:
    1. Uživatel odešle Kiwi.com svoji e-mailovou adresu pomocí modálního okna „Odebírat newsletter“;
    2. Uživatel pomocí zaškrtávacího políčka potvrdí, zda se na jeho e-mailovou adresu smí zasílat marketingové nabídky a novinky;
     1. pokud se Uživatel k odběru marketingových nabídek a novinek přihlásí, může být na e-mailovou adresu zaslán newsletter;
     2. pokud se Uživatel k odběru marketingových nabídek a novinek nepřihlásí, nemůže být na e-mailovou adresu zaslán newsletter;
     3. Potvrzení, že je provedeno přihlášení k odběru newsletteru:
      1. Domovská stránka Kiwi.com: kliknutím na tlačítko „Odebírat newsletter“
      2. Příběhy Kiwi.com: kliknutím na tlačítko „Odebírat“
      3. Stránka Rezervace: stačí, že byla vyplněna e-mailová adresa v poli e-mailová adresa
    Po chvíli se vytvoří požadovaný odběr newsletteru a bude platit následující:
    1. úplný odběr newsletteru=Uživatel klikl na tlačítko odběru nebo dokončil rezervaci a je přihlášen k odběru marketingových nabídek a novinek: Uživatel může dostávat e-mailové newslettery náhodně s konkrétními marketingovými a produktovými nabídkami či nabídkami třetích stran. E-mailová adresa se uchovává po dobu 3 let od poslední rezervace nebo aktivace e-mailového odběru;
    2. střední odběr newsletteru=Uživatel klikl na tlačítko odběru nebo dokončil rezervaci a je odhlášen od odběru marketingových nabídek a novinek: Uživatel může dostávat pouze náhodné informace týkající se transakcí, včetně informací o zboží zapomenutém v košíku a prohledávaných kampaních. E-mailová adresa se uchovává po dobu 3 let od poslední rezervace nebo aktivace e-mailového odběru;
    3. nízký odběr newsletteru=Uživatel zahájil proces rezervace, vyplnil e-mailovou adresu do pole e-mailové adresy na stránce předplatného, ale proces rezervace nebyl z libovolných důvodů dokončen. Uživatel může dostávat pouze e-mailová oznámení o zboží zapomenutém v košíku. E-mailová adresa se bude uchovávat v naší databázi po dobu 30 dní, poté bude anonymizována;
    4. Uživatel může zrušit nebo upravit odběr newsletteru stisknutím tlačítek „Zrušit“ a/nebo „Zrušit odběr“, která jsou součástí každého e-mailu zaslaného Uživateli.
   3. Účet Kiwi.com
    Přihlásit se nebo zaregistrovat se můžete na Webu po zvolení položky „Spravovat moje rezervace“. Tím se otevře obrazovka registrace/přihlášení.
    Účet lze vytvořit pomocí různých kanálů:
    1. Pomocí volby „Google“ – tato možnost využívá Uživatelovy přihlašovací údaje účtu Google
    2. Pomocí volby „Přihlásit se pomocí Facebooku“ – tato možnost využívá Uživatelovo přihlášení do služby Facebook. Při použití této volby je Uživatel při přihlášení vyzván, aby si nastavil nové heslo. Obrazovka „Natavit nové heslo“ se zobrazí při každém přihlášení Uživatele, dokud nebude nastaveno nové heslo. Použije se e-mail používaný pro přihlášení do služby Facebook.
    3. Pomocí volby „E-mail“ – v případě této možnosti se použijí e-mail a heslo uvedené během registrace. Jakmile bude Uživatel zaregistrován na Webu, může použít volbu „Přihlásit se“ na obrazovce registrace/přihlášení.
    4. Po vytvoření rezervace s příslušnými rezervačními přihlašovacími údaji
    1. Upozornění na ceny
     Po přihlášení může Uživatel upravit frekvenci existujících upozornění na cenu buď na zasílání každý den, nebo jednou denně. Upozornění na cenu lze vymazat ze seznamu na kartě „Moje upozornění na cenu“. Data u existujícího upozornění na cenu nelze upravovat. Je třeba určit nové hledání a vytvořit nové upozornění na cenu pomocí tlačítka „Vytvořit upozornění na cenu“ na domovské stránce Kiwi.com.
    2. Odhlašování
     Uživatel se může kdykoli odhlásit pomocí tlačítka „Odhlásit se“.
    3. Úprava/resetování hesla
     K aktualizaci nebo resetu hesla musí Uživatel použít tlačítko „Zapomněli jste heslo?“. Odkaz na nové heslo bude zaslán na jeho zadanou e-mailovou adresu.
    4. Přihlašování k odběru newsletteru
     K odběru newsletteru Kiwi.com se lze přihlásit po předchozí registrací či přihlášení, ale i bez nich. V okně, které se zobrazí po kliknutí na odkaz „Odebírat newsletter“, se zobrazí dotaz, zda si Uživatel přeje „dostávat e-mailem propagační akce Kiwi.com“.