Zásady ochrany osobních údajů Kiwi.com

V Kiwi.com bereme vaše soukromí velmi vážně. V současnosti osobní údaje zákazníků v EU zpracováváme v souladu s nařízením č. 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů také známým jako GDPR (General Data Protection Regulation), které nastavuje nejvyšší úroveň ochrany soukromí a osobních údajů na světě. Pro naše zákazníky ve zbytku světa uděláme maximum, abychom dodržovali stejnou úroveň ochrany osobních údajů, a to na základě principů bezpečnosti (důvěrnosti a integrity), transparentnosti, minimalizace údajů, omezení účelu, přesnosti a omezení uložení. Co se ale jejich práv jakožto subjektů údajů týče, nemůžeme všem zákazníkům mimo EU vždy zaručit stejnou ochranu. Pokud například budeme příliš zatíženi požadavky od našich zákazníků v EU, kterými se musíme bezvýhradně zabývat, můžeme být nuceni odmítnout některé požadavky ze třetích zemí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vám vysvětlíme, jaké údaje o vás shromažďujeme, proč tak činíme, jak je používáme a s kým je můžeme sdílet. Dokument také objasňuje, jaká máte jako subjekt údajů práva a jak je můžete uplatnit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré zpracování dat, které provádíme na základě toho, že využíváte naše služby. Týkají se jak služeb poskytovaných na webu kiwi.com, tak v naší aplikaci, která je nyní k dispozici v Play Store a App Store.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Správcem osobních údajů je společnost Kiwi.com s.r.o., IČO 29352886, se sídlem na adrese Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, 625 00, Brno, která je zaregistrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 74565, DIČ CZ29352886.

Ohledně veškerých záležitostí týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů nás můžete vždy kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/questions. Chcete-li uplatnit svá práva dle GDPR, můžete použít tento formulář: kiwi.com/privacy/rights.

Některé termíny, které používáme v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Osobní údaje: jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo identifikované či identifikovatelné fyzické osoby. To znamená, že pokud disponujeme prostředky, kterými můžeme identifikovat vás nebo zařízení, které používáte, budou se jakékoli údaje, které s vámi můžeme spojit, považovat za osobní údaje.

Správce osobních údajů: někdo, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Například naše společnost je správcem osobních údajů, když vaše osobní údaje zpracovává pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodnete rezervovat si lístek nebo letenku prostřednictvím našeho webu nebo aplikace, zašleme vaše osobní údaje jinému správci osobních údajů (leteckému dopravci nebo poskytovateli jiných služeb), který opět vaše osobní údaje použije pro své vlastní účely. Každý správce osobních údajů (na kterého se GDPR nebo podobný zákonný režim vztahuje) by měl mít zásady ochrany osobních údajů, jako jsou tyto, ve kterých se dozvíte, jak se vaše osobní údaje zpracovávají. Úplný seznam správců osobních údajů, se kterými můžeme údaje sdílet, je uveden níže.

Zpracovatel osobních údajů: třetí strana, která pouze pomáhá dosáhnout účelů stanovených správcem osobních údajů. Jako správce osobních údajů například využíváme řadu externích služeb, na které převádíme některé části našich aktivit, které z různých důvodů (např. kvůli úspoře nákladů) neděláme sami. Zpracovatel osobních údajů může vaše osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi písemnými pokyny. Na základě GDPR máme povinnost se zpracovatelem osobních údajů uzavřít striktní formální smluvní vztah, který zajišťuje dostatečnou ochranu vašeho soukromí.

Třetí země: země, v nichž režim GDPR neplatí. Aktuálně mezi třetí země řadíme všechny země ležící mimo Evropskou unii.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Pro každý účel, ke kterému potřebujeme vaše osobní údaje, zpracováváme pouze údaje nezbytné k jeho naplnění. V závislosti na konkrétním účelu můžeme zpracovávat:

Vaše identifikační údaje

Především vaše jméno, příjmení, státní příslušnost, IP adresa, číslo průkazu totožnosti a jiné identifikační údaje, které nám můžete poskytnout. Mimoto vám přidělíme jedinečné identifikátory, které slouží pro naši potřebu, například číslo rezervace nebo jedinečné promokódy.

Vaše kontaktní údaje

Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo a jiné kontaktní údaje, které nám můžete poskytnout v nestandardních situacích.

Vaše nastavení

Zapamatujeme si vaše volby, abychom stejné nastavení mohli použít, když se k nám vrátíte. Pokud se například rozhodnete z nějakého důvodu neakceptovat soubory cookie, zkusíme si to zapamatovat a při vaší příští návštěvě našeho webu nebudeme soubory cookie ukládat.

Co jste si objednali

Budeme shromažďovat údaje o samotné objednávce a platbě za ni. Uložíme si také vaše dřívější objednávky, abychom vám mohli poskytovat naše služby, a v omezené míře také k marketingovým účelům (nikdy nepoužijeme žádné údaje o vaší platbě k marketingovým účelům).

Co jste dělali na našem webu

Když používáte náš web, sledujeme, co na něm děláte, a tyto informace používáme ke zlepšování našich služeb. Sledujeme například, jaké stránky navštívíte, na co klikáte nebo kde se nachází váš kurzor. Na základě těchto zjištění analyzujeme, zda některé prvky na našem webu nepotřebují vylepšit. Také si pamatujeme některé informace, které vyplňujete do našich rezervačních formulářů, abychom vás mohli v rámci zasílání na míru připravených nabídek informovat, že vaše objednávka nebyla dokončena.

Informace, které potřebujeme k uzpůsobení nabídek

Pokud si rezervujete let nebo objednáte jinou službu, shromáždíme o vás určité údaje, abychom mohli další nabídky přizpůsobit vašim potřebám. Jedná se o informace o vašem zařízení (software a hardware), vaši IP adresu, obecné informace o vaší poloze (jako je časové pásmo nebo přibližná oblast) a identifikační a kontaktní údaje.

Informace, které shromažďujeme, když nás kontaktujete (pokud nás kontaktujete)

Když nám pošlete e-mail, kontaktujete nás prostřednictvím chatu nebo nám zavoláte, uložíme si vaše kontaktní údaje, číslo rezervace, a veškeré informace, které nám během kontaktu poskytnete, včetně samotných zpráv nebo hovoru. Následně je využijeme k:

 1. řešení vašeho problému v rámci naší zákaznické podpory,
 2. proškolení našich pracovníků zákaznické podpory,
 3. určení, výkonu nebo k obhajobě proti potenciálním právním nárokům.

K jakým účelům využíváme vaše osobní údaje?

Poskytování našich služeb

Vyhledávání a rezervace letů a souvisejících služeb

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme zejména proto, abychom s vámi uzavřeli smluvní dohodu a mohli vám následně poskytnout služby, které jste si objednali. V závislosti na rozsahu, v jakém naše služby využíváte, budeme vaše osobní údaje zpracovávat způsobem nezbytným pro uzavření a naplnění naší smlouvy o poskytování služeb, jak je popsáno v článku 2 našich obchodních podmínek. Námi poskytované služby zahrnují primárně sjednání smlouvy o letecké přepravě a souvisejících službách mezi vámi a vybraným dopravcem.

Pro tento účel potřebujeme vaše osobní údaje sdílet s leteckými dopravci, se kterými uzavřete smlouvu o letecké přepravě, a v některých případech i s poskytovateli globálního distribučního systému.

Pokud si objednáte doplňkovou službu asistence cestujícím se zvláštními požadavky nebo pokud nás požádáte o vrácení peněz ze zdravotních důvodů, budeme zpracovávat vaše osobní údaje týkající se vašeho zdravotního stavu a v případě asistence cestujícím se zvláštními požadavky je budeme sdílet i s vámi vybraným leteckým dopravcem. Během procesu objednání vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/rights. Mějte však na paměti, že pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytnutí asistence cestujícím se zvláštními požadavky odvoláte, nebudeme vám moci v souvislosti s touto službou poskytnout žádnou další podporu.

Objednání jiných služeb

Můžete si také objednat jinou službu, kterou my nebo naši partneři nabízíme na našem webu nebo v aplikaci, například pojištění nebo ubytování. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, abychom vám mohli poskytnout objednanou službu a (pokud službu poskytuje náš partner) splnit naši část povinností v rámci smluvního vztahu mezi vámi a externím poskytovatelem služeb. Součástí bude i přenos vašich údajů tomuto externímu poskytovateli služeb. Úplný seznam externích správců osobních údajů, se kterými můžeme vaše údaje sdílet, najdete zde.

Stejně jako u předchozího příkladu můžeme ze zákona vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat z důvodu jejich nezbytnosti pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora tvoří obrovskou část našich služeb. Budeme zaznamenávat veškerou komunikaci prostřednictvím všech kanálů, jako je e-mail, chat a telefonní hovory, abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete. Součástí naší zákaznické podpory je také pomoc našim zákazníkům s potenciálními právními záležitostmi s leteckými dopravci (v případě zmeškaných letů a podobných situací). Za tímto účelem jsme uzavřeli partnerskou dohodu s externím poskytovatelem služeb. Pokud budete mít právní problém, zašleme tomuto poskytovateli vaši e-mailovou adresu. Poté se s vámi spojí a nabídne vám pomoc s uplatněním vašich nároků. Více informací o sdílení vašich osobních údajů s externími správci osobních údajů si můžete přečíst zde.

Vaše osobní údaje opět můžeme pro tento účel ze zákona zpracovávat z důvodu jejich nezbytnosti pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Uživatelský účet

Pokud si chcete zaregistrovat účet u Kiwi.com, musíme zpracovat vaše osobní údaje, jako je e-mailová adresa, heslo a další informace nezbytné k tomu, abychom vám tuto službu mohli poskytnout. Ze zákona tak můžeme učinit z důvodu nezbytnosti těchto údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Prevence podvodů

Když si zarezervujete let nebo objednáte jakoukoli jinou službu prostřednictvím našeho webu nebo aplikace, pak během provádění platební transakce využíváme externí službu, která nám pomáhá zamezit podvodnému jednání. Jedná se o zcela běžný proces, který se spouští téměř pokaždé, když si něco objednáváte online. Abychom jej mohli použít, přeneseme vaše osobní údaje na okamžik externímu zpracovateli osobních údajů. Nemusíte se však ničeho obávat, celá transakce je zcela bezpečná a naše nástroje k prevenci podvodů patří mezi nejlepší a nejběžnější. Více informací o zpracovatelích osobních údajů, které využíváme, naleznete zde. Dále se snažíme zamezit pokusům o podvodný chargeback (vrácení peněz za platbu zpět na kartu). Pokud tedy prostřednictvím banky nahlásíte podvodný nákup, můžeme si na vašich sociálních sítích ověřit, zda mezi vámi a osobou, která lístek nebo letenku objednala, není nějaké pojítko. Ujistíme se tak, že se nejedná o pokus podvodně získat zpět peníze za lístek nebo letenku. Budeme zpracovávat pouze omezené množství informací o vašem spojení s osobou, která lístek nebo letenku objednala, a také zda jste náhodou nezveřejnili nějaké informace související s letem (např. fotografie z letiště, kde nasedáte na daný let).

Musíme zamezovat podvodným jednáním, abychom ochránili své obchodní zájmy a majetek. Tato ochrana proti podvodu je jedním z nejsilnějších oprávněných zájmů uznávaných v rámci EU. Vaše osobní údaje tak pro tento účel můžeme ze zákona zpracovávat na základě oprávněného zájmu.

Marketingové účely

Zasílání nabídek na míru

Abychom vám mohli poskytovat nejlepší nabídky a maximálně zefektivnili náš marketing, zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (e-mailem zasílané nabídky a související aktivity zpracování). Kromě vašich kontaktních údajů uchováváme například také vaši transakční historii, letové preference a další údaje o vaší interakci s námi, které nám pomáhají segmentovat zákazníky a připravovat nabídky přímo na míru. Můžeme například připravit speciální nabídku přímo pro vás na základě vašich předchozích objednávek.

Pokud navíc uvedete své informace během provádění rezervace nebo při objednávání jiných služeb, můžeme vás e-mailem upozornit na jakékoli nedokončené objednávky. Takto získané osobní údaje uchováváme pouze 30 dní.

Nabídky a jiná komerční sdělení vám můžeme zasílat na základě oprávněného zájmu o přímý marketing. Kdykoli se proti tomu můžete ohradit a my ihned přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat. Bude to však znamenat, že vám již nebudeme moci zasílat žádné další nabídky.

Vaše kontaktní údaje nikdy nebudeme bez vašeho vědomí sdílet s jinými správci osobních údajů a kontaktovat vás budeme pouze s nabídkami souvisejícími s naším hlavním předmětem podnikání. Z odběru nabídek se můžete kdykoli odhlásit nebo si ověřit stav svého přihlášení k odběru pomocí odkazů na konci každého newsletteru, který vám zašleme.

Marketingové analýzy

Abychom obecně zlepšili naše marketingové kampaně, provádíme také analýzy, které nám pomáhají zjistit, jaké kampaně fungují a jak přispívají k našim konverzním poměrům. Abychom zajistili maximální efektivitu a co nejlepší výsledky takových analýz, využíváme externí zpracovatele osobních údajů. Úplný seznam externích subjektů, jejichž služby využíváme a se kterými tedy sdílíme vaše osobní údaje, naleznete zde. Ve všech případech zůstáváme správci vašich osobních údajů a tyto externí subjekty je mohou využívat pouze k naplnění našich účelů.

Pro tento účel vaše osobní údaje také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o průzkum trhu. Proti tomuto zpracování se můžete kdykoli ohradit. My poté vyhodnotíme, zda můžeme prokázat, že naše oprávněné důvody pro toto zpracování převažují nad vašimi osobními zájmy, právy a svobodami. Pokud ne, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Reklamy, oznámení a bannery na webu Kiwi.com a externích webech

Chceme se ujistit, že vám neunikne žádná z našich speciálních nabídek. Proto vám (s vaším souhlasem) posíláme webová oznámení a nabízená oznámení v aplikaci. Na webu Kiwi.com a externích webech také zobrazujeme inzeráty, které jsou vám připraveny na míru na základě vašich předchozích objednávek. Může se tedy stát, že uvidíte inzeráty nabízející rezervaci letů u Kiwi.com i jinde na internetu.

Oznámení vám můžeme zasílat a inzeráty vám můžeme zobrazovat na základě našeho oprávněného zájmu o přímý marketing. Kdykoli se proti tomu můžete ohradit a my ihned přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Doporučení přítele

Pokud máte přítele s účtem u Kiwi.com, může se stát, že nám vás doporučí a poskytne nám vaši e-mailovou adresu, i když jste náš web nikdy nenavštívili nebo o Kiwi.com nikdy předtím neslyšeli. V takovém případě obdržíte informační e-mail s odkazem. Pokud jej použijete k provedení rezervace na našem webu, vy i váš přítel obdržíte finanční odměnu ve formě kreditu, který můžete využít jako slevu při platbě za letenky nebo služby.

Pro tento účel vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o přímý marketing. Kdykoli se proti tomu můžete ohradit a my ihned přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Zlepšování našich služeb

Zlepšování a rozvoj našeho webu a služeb

Abychom mohli zlepšovat své služby, potřebujeme se o vás, našich zákaznících, něco dozvědět. Za tímto účelem používáme externí služby, které nám umožňují zaznamenávat a analyzovat vaše chování. Díky tomu můžeme sledovat trendy a vzorce, které nám pomáhají zlepšovat nejrůznější oblasti našich obchodních aktivit.

Úplný seznam externích subjektů, jejichž služby využíváme a se kterými tedy sdílíme vaše osobní údaje, naleznete zde. Ve všech případech týkajících se tohoto účelu zůstáváme správci vašich osobních údajů a tyto externí subjekty je mohou využívat pouze k naplnění našich účelů.

Pro tento účel vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení našich služeb. Proti tomuto zpracování se můžete kdykoli ohradit. My poté vyhodnotíme, zda můžeme prokázat, že naše oprávněné důvody pro toto zpracování převažují nad vašimi osobními zájmy, právy a svobodami. Pokud ne, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Školení a hodnocení našich pracovníků zákaznické podpory

Pokud nám zavoláte na linku zákaznické podpory nebo se s námi spojíte e-mailem nebo na chatu, tento telefonát si nahrajeme nebo tyto zprávy uložíme pro účely zlepšování našich služeb. Tyto záznamy poté protřídíme a uchováme pouze ty, ve kterých náš personál udělal při řešení vašich požadavků nějakou chybu. Tyto záznamy se následně použijí při školení pracovníků, abychom tyto chyby pro příště eliminovali.

Pro tento účel vaše osobní údaje také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení našich služeb. Proti tomuto zpracování se můžete kdykoli ohradit. My poté vyhodnotíme, zda můžeme prokázat, že naše oprávněné důvody pro toto zpracování převažují nad vašimi osobními zájmy, právy a svobodami. Pokud ne, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Jiné účely

Určení, výkon nebo obhajoba proti právním nárokům

Vaše osobní údaje také uchováváme a zpracováváme za účelem určení, výkonu nebo k obhajobě proti právním nárokům. Kdykoli si zarezervujete lístek nebo objednáte jakoukoli jinou službu, uložíme veškeré relevantní údaje pro případ potenciálních budoucích právních nároků, které bychom my nebo vy mohli vznést. Stejně tak, pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany údajů, budeme uchovávat veškeré údaje, které nám za tímto účelem poskytnete, a také informace o našem řešení tohoto požadavku.

Obecně platí, že budeme vaše údaje za tímto účelem uchovávat po dobu 4 let, což je maximální délka promlčecí lhůty (maximální doba, kdy na nás můžete podat žalobu) stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Osobní údaje, které uchováváme výhradně pro tento účel, nikdy nepoužijeme k žádnému jinému účelu.

Pro tento účel vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o ochranu našich zákonných práv. Proti tomuto zpracování se můžete kdykoli ohradit. My poté vyhodnotíme, zda můžeme prokázat, že naše oprávněné důvody pro toto zpracování převažují nad vašimi osobními zájmy, právy a svobodami. Pokud ne, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Dodržování zákonných povinností

Abychom vyhověli určitým zákonným povinnostem, které se na nás vztahují, potřebujeme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Jelikož nám tuto povinnost ukládá zákon, nemusíme vás v tomto případě žádat o souhlas. Za tímto účelem budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a informace o vašich rezervacích. Hlavní povinnosti, které tímto musíme dodržet, vyplývají ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany osobních údajů, abyste uplatnili jedno ze svých práv dle GDPR, požádáme vás o některé osobní údaje, které poté zpracujeme, abychom dodrželi GDPR.

S kým vaše osobní údaje sdílíme a proč?

Sdílení údajů s ostatními správci osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet se třetími stranami pro naplnění jejich účelů. Vaše osobní údaje zašleme leteckým dopravcům, se kterými prostřednictvím našich zprostředkovatelských služeb uzavíráte smlouvu o přepravě. Jejich identitu vám sdělíme před uzavřením smlouvy s námi nebo s poskytovatelem jiných služeb dle stejných podmínek. V některých případech vaše osobní údaje sdílíme také s provozovateli globálního distribučního systému.

To znamená, že vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny vybraným dopravcům nebo jiným poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Více informací o přenosu vašich údajů do třetích zemí si můžete přečíst zde.

Jednotliví vybraní dopravci budou s vašimi osobními údaji nakládat v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu každého dopravce. Osobní údaje budou jiným poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Další informace

PURPOSE EXPLANATION PARTNERS
Provision of services Flight Bookings
To be able to book flights that you choose, we need to send your Personal Data to the air carriers.
The air carrier, whose flight ticket you choose to buy. When booking a flight, it will be always visible, who is the air carrier that you will fly with.
Global Distribution System
Sometimes, when we search for the flights, we use the Global Distribution System (GDS). GDS providers are always Data Controllers. The data protection duties by GDS providers are specifically addressed in the EU Regulation No. 80/2009 on Code of Conduct for computerised reservation systems.
Amadeus
Galileo (operated by Travelport)
Other services
When you order another service, we will send your Personal Data to the third party that provides the service that you've ordered.
The provider of service that you order. When ordering the service, it will be always clearly visible, who is its provider.

Sdílení údajů se zpracovateli osobních údajů

Je spousta aktivit, které potřebujeme provést, ale nemůžeme je dělat sami. Proto využíváme externí partnery, kteří nám pomáhají. V mnoha takových situacích by si samozřejmě naši partneři neporadili, pokud by neměli k dispozici vaše osobní údaje. Proto je s nimi sdílíme. Ve všech případech, jako je tento, však zůstáváme správci vašich osobních údajů a naši partneři působí jako jejich zpracovatelé.

To znamená, že i když mají vaše osobní údaje v držení, mohou je zpracovávat pouze k našim účelům, ale zodpovídáme za ně stále my. Za žádných okolností nemohou tyto údaje využít ke svým vlastním účelům nebo je využít způsobem, který by byl v rozporu s naší dohodou.

Dále také využíváme pouze partnery, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že dodržují požadavky GDPR a že budou vaše údaje vždy uchovávat v bezpečí.

Další informace

PURPOSE EXPLANATION PARTNERS
Provision of services Basic infrastructure
As for nearly any other internet company, the best way to operate our business is to outsource the basic infrastructure (servers) to the biggest, best and most secure providers in the world.
Amazon Web Services Inc.
OVH
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Booking management and customer support
We need to keep all the data related to your booking and customer support in one place. Therefore, we use platform(s)/software from third-party provider(s) that allow us to quickly access your data in order to maximize your customer experience.
Citrix Systems, Inc.
Kortechs d.o.o
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
Payment acquiring and processing
To receive money from you in exchange for our services, we need to pass your Personal Data related to the card payment to "payment acquirers" (internet banks and payment service providers). To process your payment information, we use third-party payment gate which offer the highest standard of security in the industry (PCI DSS).
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
SMS communication
Sometimes, we need to send SMSs to our customers. To do this automatically and smoothly, we need to use the services of external technology providers.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Fraud prevention
To avoid fraudulent transactions, we check all payments with a "fraud preventor" i.e. third-party technology provider, which detects fraudulent payment attempts.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Ticketing partners
Sometimes, we need help with the purchase of the flight tickets, mainly in cases where the purchase has to be made via the Global Distribution System and mainly because it is the only way to get the best price for our customers. In these cases, we need to share your Personal Data with our "ticketing partners" who are able to help us with the purchase directly from the airline via the Global Distribution System.
Various online ticketing agencies, with which we have concluded an agreement on provision of ticketing services.
Marketing Purposes Sending personalized offers and Marketing analytic
Sometimes, we want to send you marketing materials or use your Personal Data for market segmentation to find out which marketing strategy to use based on shared characteristics with our customers. To automate this, we outsource these services from third parties.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Jaco Analytics Ltd.
ADARA, Inc.
CityAds Media, LLC.
Improvement of our services Data Analytics
We use analytic and logging software tools from third-party providers which allow us to have bigger insights about our customer base and make our services as convenient to our customers as possible.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc.
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
Criteo SA
Software engineering
Sometimes, we may share Personal Data with our external software engineers who help us with our technology.
Currently, we cooperate with many individual software engineers. To respect their right to privacy, we will provide you with the specific list relevant in your individual case on your demand.
Other purposes Accounting
We are obligated to issue proper invoices and keep accounting documents (e.g. invoices) in the state which is required by Czech law, therefore, we are using accounting systems which are provided by a third party.
Fakturoid s. r. o.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Obecně budeme vaše osobní údaje zpracovávat do té doby, dokud je budeme potřebovat k některému z těchto účelů. Maximální doba uchovávání údajů bude obvykle činit 4 roky, což pokrývá obecnou promlčecí lhůtu v České republice (za účelem určení, výkonu nebo obhajoby proti právním nárokům).

Výjimkou je v tomto případě zpracování za účelem zasílání na míru připravených nabídek. V rámci tohoto účelu od nás budete pravidelně dostávat e-mailem nabídky a v každém e-mailu bude uveden jasný a snadný způsob odhlášení. Tímto způsobem se tedy zároveň i ohradíte proti tomuto typu zpracování. Proto budeme vaše osobní údaje za tímto účelem uchovávat a používat, dokud se neodhlásíte.

Jak získat přístup ke svým osobním údajům a jak je spravovat?

Chceme, abyste vždy měli nad svými osobními údaji kontrolu. Proto máte určitá práva, která to umožňují. Za určitých podmínek můžete:

 1. získat přístup k veškerým svým údajům, které používáme nebo zpracováváme, a dokonce získat jejich kopii,
 2. požádat nás o smazání svých údajů,
 3. opravit údaje, které zpracováváme, pokud si myslíte, že jsou chybné,
 4. omezit zpracování údajů,
 5. ohradit se proti zpracovávání,
 6. obdržet své osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo tyto údaje přenést k jinému poskytovateli.

Svá práva můžete uplatnit, když nám zašlete e-mail se svým požadavkem prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/rights.

Vezměte prosím na vědomí, že budeme reagovat pouze na požadavky zaslané z e-mailové adresy použité při rezervaci nebo objednání služby, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. Pokud za vás rezervaci provedl někdo jiný, požádáme vás o doplňující informace (číslo rezervace atd.), abychom měli jistotu, že jste skutečně majitelem daných osobních údajů.

Další informace

Access your Personal Data

At any time, you have the right to ask us whether we process your Personal Data and to get the following information:

 1. Purposes for which we process your Personal Data,
 2. Categories of your Personal Data we're processing,
 3. List of third-parties with whom we share your Personal Data, in particular when these third-parties are based in Third Countries
 4. Duration that we plan to process your Personal Data, or at least how we determine the retention period
 5. Your rights as a data subject according to the GDPR
 6. Your right to lodge a complaint with a supervisory authority
 7. Where we received your data in cases where we didn't get the data straight from you,
 8. If applicable, any information about automated decision making that you may be subject to
 9. When the data was transferred to a Third Country and what safeguards apply according to the GDPR

Also, on your request, we will provide you with a full copy of all the Personal Data about you that we're processing. The first copy is for free. However, for any further copies we may charge you a fee to cover our administrative costs.

You can also request your data in a commonly used format for the sake of data portability.

Delete your Personal data

You have also the right to have your data completely deleted (or more precisely, irreversibly anonymised) if one of the following situations applies to you:

 1. we no longer need your Personal Data for any of the purposes defined in this Privacy Policy
 2. you've successfully objected to the processing according to the Art. 21 of the GDPR and we have no other purpose for which we need your Personal Data,
 3. we've processed your Personal Data unlawfully, or
 4. there is a legal obligation that obliges us to delete your Personal Data.

However, you don't have the right to request the deletion of your Personal data, if the processing is necessary for:

 1. exercising the right of freedom of expression and information,
 2. compliance with a legal obligation that obliges us to keep the Personal Data, or
 3. we need the Personal Data for the establishment, exercise or defence of legal claims

Correct your Personal Data

If you feel that any Personal Data that we're processing about you is not accurate, you can let us know and we will do our best to correct it.

Please note, that we cannot correct the data in our databases that are connected to your flight ticket. If we would do that, it wouldn't change it on the part of the air carriers or providers of other services and we couldn't pair it together. If you want to change it, you can always do it in the Manage My Booking section on kiwi.com.

Restrict processing of your Personal Data

Under certain conditions, we will restrict the processing of your Personal Data. This means that we will make sure that they are not being processed for any other purpose than to archive it or to move it to a secure archive. You have the right to request this restriction if:

 1. you challenged the accuracy of your Personal Data (we will continue processing it once this is resolved),
 2. we've processed your Personal Data unlawfully but instead of deletion, you only request restriction,
 3. the only remaining purpose for processing your Personal Data is the establishment, exercise or defence of legal claims, or
 4. you've objected to data processing according to the Art. 21 Para 1 of the GDPR and we're assessing whether your request is justified

Object to processing of your Personal Data

You can object against any purpose for which we're processing your Personal Data based on the legal ground of legitimate interest. When you object against processing for any Marketing purposes, we will stop using your Personal Data for this purpose immediately.

If you protest against any other purpose based on a legitimate interest, we will stop processing your Personal Data for this purpose, unless we can prove that our legitimate grounds for processing it override your individual interests, rights and freedoms.

Get your Personal Data portable

Lastly, you have the right to obtain your Personal Data processed for the purposes of Provision of our services (or any other purposes where we process your Personal Data based on either consent or necessity for a conclusion or performance of a contract) in a commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another controller of your choice.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné ve vašem zařízení. Umožňují nám zapamatovat si určité informace, které pak využíváme k různým účelům, jako je provoz několika základních funkcí našeho webu, uložení vašeho nastavení a preferencí na našem webu, správa vašeho účtu, prevence podvodů, zlepšení výkonu při prohlížení našeho webu nebo marketing. Můžeme s jejich pomocí také analyzovat, jak náš web používáte, a příslušně jej i naše služby vylepšovat.

V zásadě se na našem webu setkáte se třemi typy souborů cookie:

 1. soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro správné fungování našeho webu a poskytování našich služeb (nelze je vypnout),
 2. tzv. „výkonnostní soubory cookie“, tj. soubory cookie, které používáme k počítání statistik za účelem vylepšení našich služeb,
 3. soubory cookie, které využíváme k marketingovým účelům.

Soubory cookie, které používáme ke statistickým a marketingovým účelům, můžete vypnout v nastavení preferencí souborů cookie zde.

Další informace

I. NECESSARY COOKIES

COOKIES PURPOSE
__cfduid
__cfruid
CloudFlare Security Features
Cookies necessary for the purpose of technical security of the core functions of our website.
forterToken
forterTokenCopy
ftr_ncd
Forter
A fraud prevention tool used for all payments on our website. This cookie is necessary to complete the transaction.
gwmSourcePage
SKYPICKER_AFFILIATE
SKYPICKER_AFFILIATE_UID
SKYPICKER_AFFILIATE_SUB
sub1Param
We use these cookies to track from which affiliate website you came (if any) and other information needed to realise the three-point relationship with the affiliate website, such as an indication of a successful booking. This cookie is an absolute necessity for the functionality of this operation model.
cookie_consent This cookie allows us to remember your cookie preferences.
preferred_currency This cookie allows us to remember your currency preference.
preferred_language This cookie allows us to remember your language preference.
raf_creditBalance If you Refer a Friend from your account, we need to use this cookie to track your credit balance.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQID We need this cookie to track users who are not logged in. Without it, multiple basic functionalities of this website would not work.
ua_session_token Without this cookie, logging into a Kiwi.com account would not be possible.
track_* We need this cookie to know if a user completed the ordering process.
ignore_mobile_adThis cookie is used to track whether the user has already closed the advert for our mobile application during their visit to our website. Without this cookie, we wouldn’t remember if the advert was already closed and it would pop up on every page.

II. PERFORMANCE COOKIES

COOKIES PURPOSE
_ga
_gat_UA-29345084-1
_gid
google_click_id
gtmSplitVar
Google Analytics
We use Google Analytics tools to measure the traffic on our website to see our visitors' interactions with our website and other useful information that our visitors generate while browsing through our website.
__inf_* Exponea Infinario
As with the Google Analytics, this cookie helps us measure traffic on our website. We use this tool specifically to track how many visitors book a flight or order another service. We also collect data for testing new features on the website.
jaco_uid Jaco Analytics
This cookie allows us to use the Jaco recording software which monitors users' interactions on our website. We use this to improve parts of our website, e.g. because we can see, whether the users understand certain features and use them the way they should be used.
splitster_* We use this cookie for A/B testing when we implement a new functionality or do any sort of modification on our website that we want to test how the users react to it. With this cookie, we can split our visitors into halves and show them two different versions of the website.
logglytrackingsession Loggly
We use this cookie to collect information about the overall functionality of our website along with all the activity on the page, so that our developers are able to debug issues on our website. Without this, we are limited in addressing certain production issues.
SL_C_*_KEY
SL_C_*_SID
SL_C_*_VID
Smartlook
This cookie allows us to see the exact path that our users take while browsing through our website.

III. MARKETING COOKIES

COOKIES PURPOSE
cto_lwid Criteo
Criteo is an advertisement network that helps us display ads on third-party websites that you visit.
__inf_* Exponea Infinario
This cookie is necessary for marketing analytics and marketing automation. It allows us to segment our customers and to subsequently send them custom-made emails, pop-ups and push notifications and to display ads on Kiwi.com and third-party websites.

Přenos údajů mimo Evropskou unii

Pokud budeme potřebovat, můžeme vaše osobní údaje přenést mimo Evropskou unii. Stane se tak, když si budete chtít rezervovat letenku u leteckého dopravce ze třetí země nebo když si objednáte službu od poskytovatele se sídlem ve třetí zemi. Samozřejmě pak těmto třetím stranám musíme přenést vaše údaje, protože bez nich by poskytnutí objednaných služeb nebylo možné.

V případě přenosu příjemcům v zemích, kde se nemůžeme spolehnout na rozhodnutí o adekvátní úrovni ochrany v souladu s čl. 45 GDPR nebo vhodná bezpečnostní opatření v souladu s čl. 46 GDPR, vaše osobní údaje přeneseme na základě výjimky v čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR. Jednotliví vybraní dopravci nebo poskytovatelé služeb budou s vašimi osobními údaji nakládat v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu každého dopravce. Osobní údaje budou jiným poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Stížnost u dozorového orgánu

Ochrana osobních údajů je vážná záležitost a správné zavedení pravidel je vcelku obtížné. Nikdo není dokonalý a může se stát, že uděláme chybu. Pokud budete mít pocit, že jsme s vašimi osobními údaji nenakládali správně, obraťte se prosím nejprve na nás. Slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom situaci vyřešili. S jakýmikoli záležitostmi ohledně ochrany soukromí a osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/questions.

Nicméně ale máte také právo kdykoli podat stížnost k dozorovému orgánu. Pokud jste z EU, můžete stížnost podat přímo na úřad v členské zemi, kde máte trvalé bydliště, kde pracujete nebo kde mělo dojít k údajnému narušení soukromí.

Stížnostmi se obvykle bude zabývat český Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací se dozvíte na adrese http://www.uoou.cz.