Zásady ochrany osobních údajů Kiwi.com

V Kiwi.com bereme vaše soukromí velmi vážně. V současnosti osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením č. 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů také známým jako GDPR (General Data Protection Regulation), které nastavuje nejvyšší úroveň ochrany soukromí a osobních údajů na světě. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vám vysvětlíme, jaké údaje o vás shromažďujeme, proč tak činíme, jak je používáme a s kým je můžeme sdílet. Dokument také objasňuje, jaká máte jako subjekt údajů práva a jak je můžete uplatnit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na jakékoli zpracovávání údajů související s našimi službami, a to jak prostřednictvím našich stránek kiwi.com, tak našich mobilních aplikací pro systémy iOS a Android.

Kdo jsme?

Správcem osobních údajů je společnost Kiwi.com s.r.o., IČO 29352886, se sídlem na adrese Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00, Brno, která je zaregistrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 74565, DIČ CZ29352886.

Některé termíny, které používáme v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Osobní údaje: jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo identifikované či identifikovatelné fyzické osoby. To znamená, že pokud disponujeme prostředky, kterými můžeme identifikovat vás nebo zařízení, které používáte, budou se jakékoli údaje, které s vámi můžeme spojit, považovat za osobní údaje.

Správce osobních údajů: někdo, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů jsme například tehdy, když zpracováváme vaše osobní údaje za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodnete rezervovat si jízdenku nebo letenku prostřednictvím našich stránek nebo aplikace, zašleme vaše osobní údaje jinému správci osobních údajů (dopravci nebo poskytovateli jiných služeb), který vaše osobní údaje opět použije pro své vlastní účely. Každý správce osobních údajů by měl mít zásady ochrany osobních údajů, jako jsou tyto, ve kterých se dozvíte, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Seznam správců osobních údajů, se kterými můžeme údaje sdílet, je uveden níže.

Zpracovatel osobních údajů: třetí strana, která pouze pomáhá dosáhnout záměrů stanovených správcem osobních údajů. Jako správce osobních údajů například využíváme řadu externích poskytovatelů služeb, na které převádíme některé části našich aktivit, které z různých důvodů (např. kvůli úspoře nákladů) neděláme sami. Zpracovatel osobních údajů smí vaše osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi písemnými pokyny.

Třetí země: země, na které se režim GDPR nevztahuje. Aktuálně mezi třetí země řadíme všechny země ležící mimo Evropský hospodářský prostor.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, když nám je poskytnete, nebo když využijete naše služby či nás kontaktujete. V závislosti na účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ POPIS
Identifikační údaje Informace, podle kterých vás lze identifikovat jako fyzickou osobu, jako je vaše jméno, příjmení, pohlaví, národnost, fakturační adresu, datum narození nebo uměle vytvořená identifikační informace, například váš název účtu Kiwi.com.
Kontaktní údaje Informace sloužící ke kontaktování, jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
Vaše chování na internetu při používání našich služeb Vaše chování na našich stránkách nebo v naší aplikaci, například co jste navštívili, jak dlouho jste danou činností strávili, na co jste klikli atd. Také sledujeme vaši interakci s e-maily a upozorněními, které vám posíláme, například jestli e-mail otevřete nebo jestli kliknete na některý z odkazů.
Metadata zařízení a síťového připojení Informace o zařízení, prostřednictvím kterého používáte naše stránky nebo aplikaci, metadata vašeho síťového připojení a také informace plynoucí z těchto dat. Tyto informace zahrnují například operační systém, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky, IP adresu a další.
Přesná poloha Přesná poloha vašeho zařízení vyhodnocená na základě dat poskytnutých geolokační technologií vašeho zařízení. Tyto osobní údaje zpracujeme, pouze pokud nám dáte výslovný souhlas a zpracování je nutné k poskytnutí některé funkce stránek nebo aplikace, která vyžaduje přístup k přesné poloze vašeho zařízení, např. zaslání relevantních informací o vaší cestě na základě vaší polohy. Může být také potřeba přístup k údajům o vaší poloze na pozadí, i když nemáte aplikaci otevřenou. Při udělování souhlasu budete o této skutečnosti vždycky informováni.
Informace o účtu Nastavení a další data, která generujete používáním účtu Kiwi.com. Patří sem upozornění na cenu, historie vyhledávání, konkrétní nastavení, profilový obrázek, přihlašovací údaje k účtu Kiwi.com, tj. e-mail a heslo (které nikdy neuchováváme v nešifrované formě), preferenční nastavení a další údaje uložené v účtu Kiwi.com.
Informace o vašich objednávkách Podrobné informace o vaší objednávce, tj. které služby si objednáte a co později změníte nebo dokoupíte k původní objednávce. Pokud vyžadujete asistenci cestujícím se speciálními požadavky nebo ze zdravotních důvodů zažádáte o zrušení, vaše údaje o zdravotním stavu zpracujeme v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak je k zajištění těchto služeb nezbytné.
Informace z cestovních dokumentů Číslo a datum platnosti pasu či jiného průkazu totožnosti (podle toho, co nám poskytnete).
Platební údaje Informace, které nám poskytnete pro zpracování platby. Většinou se jedná o informace o platební kartě. Informace o platební kartě nikdy neuchováváme v nešifrované podobě. Pokud se rozhodnete uložit údaje své platební karty v účtu Kiwi.com nebo v aplikaci, tyto osobní údaje uchováme pro vaše budoucí nákupy.
Nezbytné dokumenty od poskytovatele služeb Dokumenty, které obdržíme od poskytovatele zprostředkovávaných služeb, jako jsou palubní lístky nebo elektronické letenky.
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace Veškerá psaná a mluvená komunikace mezi vámi a Kiwi.com, která se týká vašich požadavků (například záležitosti vyřizované zákaznickou podporou), metadata a poznámky generované našimi systémy a pracovníky.
Vaše nastavení Některá nastavení na stránkách nebo v aplikaci, jako je jazyk, preferované nastavení, jako je měna, destinace a další, nebo nastavení souborů cookie.

K jakým účelům využíváme vaše osobní údaje?

Uživatelé

Kdykoli používáte naše stránky nebo aplikaci, zpracováváme vaše osobní údaje pro účely popsané níže:

NÁZEV POPIS KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DŮVOD
Poskytování funkcí stránek a aplikace Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat funkce našich stránek. Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Vaše nastavení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (poskytování produktu).
Poskytování funkcí aplikace Za účelem poskytování některých funkcí aplikace potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje. Někdy také potřebujeme přístup k některým konkrétním údajům o zařízení (jako je přesná poloha). Vždycky se vás nejdříve zeptáme, jestli souhlasíte se sdílením těchto údajů, když situace poprvé nastane (například chcete využít funkci, která vyžaduje přístup k dalším údajům). Kontaktní údaje
Vaše nastavení
Přesná poloha
Jiné údaje vyžadované aplikací
Platební údaje
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (poskytování produktu).
Čl 6.1(a) – souhlas.
Vývoj produktů, zlepšování služeb a rozvoj obchodní činnosti Neustále usilujeme o zlepšování našich produktů a služeb. K tomu potřebujeme přesné údaje o tom, jakým způsobem naše služby využíváte. Proto shromažďujeme údaje o vašem zařízení a síťovém připojení a také o tom, jak se chováte na našich stránkách a v naší aplikaci. Všechny tyto údaje analyzujeme a používáme je k navržení nebo uzpůsobení funkcí a procesů. Tyto údaje také používáme k rozvoji našeho podnikání. Když děláme obchodní rozhodnutí, díváme se na data generovaná naší nejdůležitější proměnnou – zákazníky. Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (rozvoj produktu, služeb a obchodu).
Účet Kiwi.com Pokud si vytvoříte účet Kiwi.com, zpracujeme vaše osobní údaje v souladu s podmínkami používání v nezbytném rozsahu tak, abychom vám mohli poskytovat všechny jeho funkce. Rozsah zpracovávaných osobních údajů se bude měnit v závislosti na tom, jaké osobní informace si uložíte. Pokud k přihlášení k účtu Kiwi.com použijete účet jednotného přihlašování některé z třetích stran (např. Facebook, Google), tito poskytovatelé účtu o tom budou informováni a my od nich obdržíme vaše osobní údaje. Stejně tak pokud si účet vytvoříte přes stránky některého z našich partnerů, obdržíme od něj vaše osobní údaje. Kontaktní údaje
Informace o účtu
Identifikační údaje
Platební údaje
Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (podmínky používání).
Přímý marketing Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu (nabídky zasílané e-mailem a související zpracování údajů), abychom vám mohli poskytovat nejlepší nabídky a maximálně zefektivnili náš marketing. Činíme tak, pokud jste se přihlásili k odběru našich nabídek (vyjádřili jste souhlas s jejich zasíláním) nebo jste využili naše služby a odběr našich nabídek jste neodmítli. Kromě vašich kontaktních údajů uchováváme například také vaši historii transakcí a cest, preference v cestování a další údaje o vaší interakci s námi, které nám pomáhají segmentovat zákazníky a připravovat nabídky přímo na míru. Můžeme například připravit speciální nabídku přímo pro vás na základě vašich předchozích objednávek.
Pokud navíc uvedete své informace během provádění rezervace nebo při objednávání jiných služeb, můžeme vás e-mailem upozornit na jakékoli nedokončené objednávky. Takto získané osobní údaje uchováváme pouze 30 dní.
Vaše kontaktní údaje nikdy nebudeme bez vašeho vědomí sdílet s jinými správci osobních údajů a kontaktovat vás budeme pouze s nabídkami souvisejícími s naším hlavním předmětem podnikání.
Kromě přímých zpráv se skvělými nabídkami vám (s vaším souhlasem) budeme posílat webová oznámení a nabízená oznámení v aplikaci.
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o účtu
Metadata zařízení a síťového připojení
Identifikační údaje (pokud byly vyplněny)
Kontaktní údaje (pokud byly vyplněny)
Vaše nastavení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (přímý marketing).
Art 6.1(a) – souhlas.
Z odběru nabídek se můžete kdykoli odhlásit (uplatněním práva na odmítnutí přímého marketingu nebo na odvolání souhlasu) nebo si ověřit stav svého přihlášení k odběru pomocí odkazů na konci každého e-mailového newsletteru, který vám zašleme.
Online reklama Abychom vám mohli poskytovat nejlepší nabídky a maximálně zefektivnili náš marketing, zobrazujeme vám na základě vašich osobních údajů na webu Kiwi.com a webech třetích stran personalizované reklamy. Proto se může stát, že někde jinde na internetu uvidíte reklamu, která nabízí rezervaci nebo cestu na Kiwi.com. Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o účtu
Metadata zařízení a síťového připojení
Vaše nastavení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (přímý marketing).
Marketingové analýzy Abychom obecně zlepšili naše marketingové kampaně, provádíme analýzy, které nám pomáhají zjistit, jaké kampaně fungují a jak přispívají k našim konverzním poměrům. Analyzujeme také vaše interakce s Kiwi.com, abychom vám mohli posílat relevantní nabídky. Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (přímý marketing).
Určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoba proti nim Abychom mohli uplatnit právní nároky vyvstávající z vašeho používání našich stránek / naší aplikace, které by bylo v rozporu s našimi podmínkami používání nebo našimi zákonnými povinnostmi, a abychom se mohli bránit proti právním nárokům, které byste vůči nám uplatnili, budeme vaše osobní údaje uchovávat alespoň 4 roky od data použití našich stránek / naší aplikace. Identifikační údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Informace o účtu
Kontaktní údaje (pokud byly vyplněny)
Vaše nastavení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (ochrana našich práv).
Zabezpečení informací Je nezbytné, abychom se chránili před různými bezpečnostními hrozbami, které se snaží využít slabin našeho zabezpečení a poškodit naši společnost. Kvůli tomu občas potřebujeme zpracovat osobní údaje našich uživatelů. Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (zabezpečení).

Zákazníci

Když si objednáte kteroukoli z našich služeb, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro výše zmíněné účely. Rozsah osobních údajů zpracovaných pro tyto účely bude nově zahrnovat informace o vašich objednávkách a informace o vašich žádostech a vzájemné komunikaci. Kromě toho budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

NÁZEV POPIS KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DŮVOD
Objednávání a poskytování služeb Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme zejména proto, abychom s vámi uzavřeli smluvní dohodu a mohli vám poskytnout služby, které si objednáte. V závislosti na rozsahu, v jakém naše služby využíváte, budeme vaše osobní údaje zpracovávat způsobem nezbytným pro uzavření a plnění naší smlouvy o poskytování služeb, jak je popsáno v našich obchodních podmínkách. Námi poskytované služby zahrnují primárně sjednání smlouvy o přepravě a souvisejících službách mezi vámi a vybraným dopravcem. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem zpracovávat také v případě, že vám pomáháme s uplatněním právních nároků vůči dopravcům.
Pro tento účel potřebujeme vaše osobní údaje sdílet s dopravci, se kterými uzavřete smlouvu o přepravě, a v některých případech i s provozovateli trhů s jízdenkami/letenkami, jako jsou globální distribuční systémy. Abychom zaplatili za jízdenky/letenky, použijeme vaše jméno a příjmení k vygenerování jednorázové virtuální platební karty, která poslouží k úhradě u poskytovatele dopravy.
Pokud si objednáte doplňkovou službu asistence cestujícím se zvláštními požadavky nebo pokud nás požádáte o vrácení peněz ze zdravotních důvodů, zpracujeme vaše osobní údaje týkající se vašeho zdravotního stavu. Budete-li potřebovat asistenci cestujícím se zvláštními požadavky, budeme tuto informaci sdílet s vybraným dopravcem. Při objednávce vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/rights. Mějte však na paměti, že pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytnutí asistence cestujícím se zvláštními požadavky odvoláte, nebudeme vám moci v souvislosti s touto službou poskytnout žádnou další podporu.
Může se také stát, že si objednáte jinou službu, kterou my nebo naši partneři nabízíme na našich stránkách nebo v aplikaci, například pojištění nebo ubytování. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi, abychom vám mohli poskytnout objednanou službu, nebo (pokud službu poskytuje náš partner) splnit naši část povinností v rámci smluvního vztahu mezi vámi a externím poskytovatelem služeb. Úplný seznam externích správců osobních údajů, se kterými můžeme vaše údaje sdílet, najdete níže.
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Informace z cestovního dokumentu
Platební údaje
Nezbytné dokumenty od poskytovatele služeb
Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (obchodní podmínky).
Prevence podvodů Když si zarezervujete jízdenku/letenku nebo objednáte jakoukoli jinou službu prostřednictvím našich stránek nebo aplikace, pak během provádění platební transakce využíváme externí službu, která nám pomáhá zamezit podvodnému jednání. Jedná se o zcela běžný proces, který proběhne téměř pokaždé, když si něco objednáváte online. Aby tento proces mohl proběhnout, předáme vaše osobní údaje v daný okamžik externímu ověřovateli podvodů. Nemusíte se však ničeho obávat, celá transakce je zcela bezpečná a naše nástroje k prevenci podvodů patří mezi nejlepší a nejběžnější. Tito externí poskytovatelé (v současné době využíváme služeb společností Forter, Inc. a Riskified Ltd.) využívají osobní údaje k tvorbě databáze podvodného jednání na internetu. Tuto databázi potom porovnávají s chováním koncových uživatelů svých klientů, a jakmile zpozorují podobné vzorce chování, mohou klientům doporučit zamítnutí plateb provedených podvodníky.
Dále se snažíme zamezit pokusům o podvodný chargeback (vrácení peněz za platbu zpět na kartu). Pokud tedy prostřednictvím banky nahlásíte podvodný nákup, můžeme si na vašich sociálních sítích ověřit, zda mezi vámi a osobou, která jízdenku/letenku objednala, není nějaké pojítko. Ujistíme se tak, že se nejedná o pokus peníze za jízdenku/letenku podvodně získat zpět. Budeme zpracovávat pouze omezené množství informací o vašem spojení s osobou, která jízdenku/letenku objednala, a také zda jste náhodou nezveřejnili nějaké informace související s cestou (např. fotografie z letiště, kde nasedáte na daný let).
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Informace z cestovního dokumentu
Platební údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o zařízení a síťovém připojení
Veřejně dostupné informace týkající se vaší objednávky
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com a odvětví internetového obchodu (prevence podvodů).
Zákaznická podpora Zákaznická podpora tvoří velkou část našich služeb. Budeme zaznamenávat veškerou komunikaci ze všech komunikačních kanálů, jako je e-mail, chat a telefonní hovory, abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete. Součástí naší zákaznické podpory je také pomoc našim zákazníkům s potenciálními právními záležitostmi s dopravci (v případě zmeškaných letů a podobných situací). Za tímto účelem jsme spolupracujeme s externím poskytovatelem služeb. Pokud budete mít právní problém, zašleme danému poskytovateli vaši e-mailovou adresu. Poté se s vámi spojí a nabídne vám pomoc s uplatněním vašich nároků. Více informací o sdílení vašich osobních údajů s externími správci osobních údajů si můžete přečíst zde. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Informace z cestovního dokumentu
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace
Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (obchodní podmínky).
Sdílení informací s metavyhledávacími systémy Pokud se na naši rezervační stránku dostanete prostřednictvím externího vyhledávacího systému (tzv. metavyhledávacího), dáme provozovateli tohoto systému vědět, že jste úspěšně dokončili rezervaci, kterou jste našli na jejich stránce. Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných metavyhledávání (obchodní činnost).
Určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoba proti nim Vaše osobní údaje také uchováváme a zpracováváme za účelem určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoby proti nim. Kdykoli si zarezervujete jízdenku/letenku nebo si objednáte jakoukoli službu, uchováváme všechny relevantní údaje kvůli potenciálním budoucím právním nárokům, které mohou být námi nebo vámi vzneseny, především formou soudních a jiných řízení nebo pro případ vyřizování nároků, jimiž byste nás pověřili, a to po dobu alespoň 4 let od data vzniku příslušné objednávky. Stejně tak pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany údajů, uchováme veškeré údaje, které nám za tímto účelem poskytnete, a také informace o našem řešení tohoto požadavku. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Informace z cestovního dokumentu
Platební údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o zařízení a síťovém připojení
Veřejně dostupné informace týkající se vaší objednávky
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (ochrana našich práv).
Dodržování zákonných povinností Abychom vyhověli určitým zákonným povinnostem, které se na nás vztahují, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Jelikož nám tuto povinnost ukládá zákon, nemusíme vás v tomto případě žádat o souhlas. Za tímto účelem budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a informace o vašich rezervacích. Hlavní povinnosti, které tímto musíme dodržet, vyplývají ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany osobních údajů, abyste uplatnili jedno ze svých práv, požádáme vás o některé osobní údaje, které poté zpracujeme, abychom dodrželi platné právní předpisy. Informace o vašich objednávkách
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace
Čl. 6.1(c) – údaje nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Kiwi.com vztahují.

Spolucestující

Pokud vám někdo objedná službu od Kiwi.com (například zarezervuje let na vaše jméno), zpracujeme vaše osobní údaje, přestože nejste přímým zákazníkem. Vaše osobní údaje zpracujeme pro následující účely:

NÁZEV POPIS KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DŮVOD
Objednávání a poskytování služeb Pokud vám někdo objedná služby, zpracujeme vaše osobní údaje tak, jak je to pro poskytnutí těchto služeb nutné. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Informace z cestovního dokumentu
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (poskytování služeb).
Uživatelský účet – uložené údaje cestujícího Když pro vás uživatel s účtem Kiwi.com objedná službu, nabídneme mu možnost uložit vaše osobní údaje pro usnadnění příští objednávky. Pokud budeme mít k dispozici vaši e-mailovou adresu, budeme vás o uložení vašich osobních údajů informovat, a pokud nebudete souhlasit, můžete požádat o jejich smazání. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace z cestovního dokumentu
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely vašich oprávněných zájmů (usnadnění budoucích rezervací).
Určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoba proti nim Abychom se mohli bránit proti právním nárokům, které byste proti nám v souvislosti s poskytovanými službami mohli vznést, budeme vaše osobní údaje uchovávat alespoň 4 roky od data vzniku příslušné objednávky. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vašich objednávkách
Informace z cestovního dokumentu
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (ochrana našich práv).

S kým vaše osobní údaje sdílíme a proč?

Sdílení údajů s ostatními správci osobních údajů

V některých případech budeme vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami pro naplnění jejich účelů. Například vaše osobní údaje zašleme dopravcům, se kterými prostřednictvím našich zprostředkovatelských služeb uzavíráte smlouvu o přepravě. Jejich identitu vám sdělíme před uzavřením smlouvy s námi nebo s poskytovatelem jiných služeb za stejných podmínek. V některých případech budeme vaše osobní údaje sdílet také s provozovateli trhů s jízdenkami/letenkami, jako jsou globální distribuční systémy.

To znamená, že vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny vybraným dopravcům nebo poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Více informací o předávání vašich údajů do třetích zemí si můžete přečíst zde.

Jednotliví vybraní dopravci nebo poskytovatelé služeb budou s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na jejich webu. Osobní údaje budou všem poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Pokud nám udělíte souhlas prostřednictvím nastavení souborů cookie, budeme některé vaše údaje sdílet s našimi partnery pro marketingové účely.

Další informace

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ PŘÍKLADY
Dopravci
Abyste si mohli rezervovat vybrané jízdenky/letenky, musíme vaše osobní údaje zaslat příslušným dopravcům.
Dopravce, od kterého si kupujete jízdenku/letenku. Během rezervace jízdenky/letenky vždy uvidíte, se kterým dopravcem budete cestovat.
Globální distribuční systémy
V některých případech používáme pro vyhledávání letů globální distribuční systém (GDS). Poskytovatelé GDS jsou vždy zároveň správci osobních údajů. Povinnosti, které mají poskytovatelé GDS v oblasti ochrany osobních údajů, jsou popsány v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 80/2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů.
Amadeus
Galileo (provozuje Travelport)
Sabre
Další poskytovatelé služeb
Když si objednáte jinou službu, zašleme vaše osobní údaje třetí straně, která objednanou službu poskytuje.
Poskytovatel objednané služby. Při objednávání služby bude vždy jasně uvedeno, kdo ji poskytuje.
Nástroje prevence podvodů
Tito externí poskytovatelé využívají osobní údaje k tvorbě databáze podvodného jednání na internetu. Tuto databázi potom porovnávají s chováním koncových uživatelů svých klientů. Jakmile zjistí podobné rysy chování, dají klientům pokyn k odmítnutí plateb uskutečněných podvodníky.
Riskified Ltd.
Příjemci a zpracovatelé plateb
Provedení platebního příkazu na webu obchodníka je pouze prvním krokem v dlouhém řetězci technických úkonů, které musejí proběhnout, než požadavek na platbu dorazí na účet a je potvrzen obchodníkem. Tato informace musí projít přes různé zpracovatele plateb a banky. Všechny tyto subjekty hrají roli správců osobních údajů, protože nad nimi mají absolutní kontrolu.
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard – Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill – DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
Braintree (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.)
Komunikace a sociální sítě
Abychom vám mohli posílat zprávy týkající se našich služeb nebo vám umožnit přihlášení k účtu Kiwi.com prostřednictvím platforem třetích stran, musíme poskytovateli vámi zvolené platformy poskytnout vaše osobní údaje.
Facebook Ireland Ltd.
Google Ireland Limited
Poskytovatelé právní podpory
Abychom ochránili svá práva a nároky, můžeme využít služby jiných subjektů.
Advokátní a inkasní kanceláře.

Sdílení údajů se zpracovateli osobních údajů

Existuje spousta úkonů, které potřebujeme provést, ale které nemůžeme dělat sami. Proto využíváme pomoc externích partnerů. V mnoha takových situacích by si samozřejmě naši partneři neporadili, pokud by neměli k dispozici vaše osobní údaje. Proto je s nimi sdílíme. Ve všech takových případech však zůstáváme správci vašich osobních údajů a naši partneři působí jako jejich zpracovatelé.

To znamená, že i když mají vaše osobní údaje v držení, mohou je zpracovávat pouze k našim účelům a podle našich pokynů. Za žádných okolností nemohou tyto údaje využít ke svým vlastním účelům nebo je využít způsobem, který by byl v rozporu s naší dohodou.

Dále také spolupracujeme pouze s partnery, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že dodržují zákonné požadavky a že budou vaše údaje vždy uchovávat v bezpečí.

Další informace

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ PŘÍKLADY
Poskytovatelé základní infrastruktury
Stejně jako pro jiné internetové společnosti je i pro nás tím nejlepším řešením využívat k zajištění základní infrastruktury (serverů) ty největší, nejlepší a nejbezpečnější poskytovatele na světě.
Amazon Web Services Inc.
OVH.CZ s.r.o.
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Google Ireland Limited
Nástroje zákaznické podpory
Za účelem komunikace s našimi zákazníky v souvislosti s požadavky na zákaznickou podporu používáme nástroj Purecloud, který nám umožňuje hlasovou, textovou a e-mailovou komunikaci z jednoho místa.
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. (Purecloud)
Poskytovatelé zákaznické podpory
K některým činnostem zákaznické podpory využíváme externí agentury, jejichž zaměstnanci poté jednají jako naši agenti zákaznické podpory.
Convergys International Europe B.V.
WNS Global Services UK Limited
Teleperformance Limited
KCU LLC (Teleperformance Ukraine)
IGT Technologies Inc.
Zpracování plateb
K bezpečnému přijetí, šifrování a zpracování platebních údajů používáme externí platební bránu, která splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy v odvětví (PCI DSS).
ZOOZ Ltd.
Komunikační nástroje
Při zajišťování našich služeb potřebujeme zákazníkům zasílat zprávy. Aby vše probíhalo automaticky a hladce, využíváme služeb externích poskytovatelů.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill, MailChimp)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Nástroje prevence podvodů
Abychom zamezili podvodným transakcím, všechny platby kontrolujeme skrze nástroj pro prevenci podvodů, což je technologie externího poskytovatele služeb k rozpoznání pokusů o podvodné transakce.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Partneři pro rezervace a prodej jízdenek/letenek
Někdy potřebujeme pomoct s nákupem jízdenek/letenek. Většinou využíváme různé externí distribuční sítě. Někdy využíváme také služeb externích zprostředkovatelů, kteří nám jízdenky/letenky pomáhají koupit od distribučních sítí nepřímo. Různé kanály využíváme kvůli dosažení nejnižší možné ceny.
Cestovní agentury, se kterými máme uzavřené smlouvy na poskytování rezervací nebo prodej jízdenek/letenek.
Poskytování právních a inkasních služeb
Abychom u dopravců ochránili vaše práva a nároky, využíváme při vašem zastupování externí poskytovatele služeb.
Advokátní a inkasní kanceláře.
Služby pro správu zákaznické podpory a marketingové analýzy
Za účelem správy naší databáze uživatelů a zákazníků, pro marketingové účely a marketingovou analýzu používáme softwarová řešení třetích stran. Tato řešení nám také umožňují vám na základě vašich minulých objednávek a online chování přiřadit určité atributy, které pak můžeme použít pří cílení online reklamy.
Exponea s.r.o.
Facebook Ireland Ltd.
Marin Software Ltd.
Služby online reklamy
Tyto služby nám umožňují zobrazovat vám na internetu personalizované reklamy.
Facebook Ireland Ltd. (Facebook for Business)
Google Ads
Criteo SA
CityAds Media, LLC.
Analytické nástroje
Abychom měli lepší přehled o našich zákaznících a mohli naše služby přizpůsobit jejich potřebám, používáme monitorovací a analytické softwarové nástroje od externích poskytovatelů.
Exponea s.r.o.
Facebook Ireland Ltd.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc. (SolarWinds Worldwide, LLC)
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
FullStory, Inc.
Softwaroví inženýři
Někdy můžeme sdílet osobní údaje s externími softwarovými inženýry, kteří nám pomáhají s technologickými řešeními.
V současné době spolupracujeme se spoustou softwarových inženýrů. V zájmu ochrany jejich práva na soukromí nesdílíme jejich osobní údaje.
Nástroje pro účetnictví
Jsme povinni vystavovat řádné faktury a uchovávat účetní dokumentaci (např. faktury) v podobě, kterou vyžadují zákony České republiky, a proto využíváme účetní systémy zajišťované externím poskytovatelem.
Fakturoid s. r. o.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat do té doby, dokud je budeme potřebovat k některému z účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Obvykle vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí lhůty, která je většinou 3 roky, plus 1 rok navíc jako rezervu na zpožděná oznámení a naše následné kroky.

Kvůli dodržení zákonných povinností zpracováváme vaše osobní údaje po dobu vyžadovanou příslušnými zákony, například 10 let pro archivaci faktur.

Pro účely spojené s vaším uživatelským účtem Kiwi.com uchováme vaše osobní údaje po dobu 5 let od vaší poslední aktivity v účtu.

V rámci nabídek na míru od nás budete pravidelně dostávat e-mailové nabídky a v každém e-mailu bude vždy uveden jasný a snadný způsob odhlášení. Tímto způsobem můžete tedy odvolat souhlas s tímto způsobem zpracování. Vaše osobní údaje budeme za tímto účelem uchovávat a používat, dokud se neodhlásíte.

Jak získat přístup k vašim osobním údajům a jak je spravovat?

Chceme, abyste vždy měli nad svými osobními údaji kontrolu. Proto máte určitá práva, která to umožňují. Za určitých podmínek můžete:

 1. získat přístup k veškerým svým údajům, které používáme nebo zpracováváme, a dokonce získat jejich kopii,
 2. požádat nás o smazání svých údajů,
 3. opravit údaje, které zpracováváme, pokud si myslíte, že jsou chybné,
 4. omezit zpracování údajů,
 5. ohradit se proti zpracovávání,
 6. obdržet své osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo tyto údaje přenést k jinému poskytovateli.

Svá práva můžete uplatnit, když nám zašlete e-mail se svým požadavkem prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/rights.

Vezměte prosím na vědomí, že budeme reagovat pouze na požadavky zaslané z e-mailové adresy použité při rezervaci nebo objednání služby, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. Pokud za vás rezervaci provedl někdo jiný, požádáme vás o doplňující informace (číslo rezervace atd.), abychom měli jistotu, že jste skutečně majitelem daných osobních údajů.

Další informace

Přístup k vašim osobním údajům

Máte právo se nás kdykoliv zeptat, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a požádat nás o následující informace:

 1. účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje,
 2. kategorie vašich osobních údajů, které zpracováváme,
 3. seznam třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, zejména, pokud se tyto třetí strany nacházejí ve třetích zemích,
 4. plánovaná doba, po kterou budeme zpracovávat vaše osobní údaje, nebo alespoň jak stanovujeme dobu uchování osobních údajů,
 5. Vaše práva coby subjektu údajů podle GDPR,
 6. Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 7. informace o tom, odkud jsme obdrželi vaše osobní údaje, pokud jsme je nezískali přímo od vás,
 8. jakékoliv informace o tom, že jste předmětem automatizovaného rozhodování (pokud k němu dochází),
 9. kdy byly osobní údaje předány do třetí země a jaká platí bezpečnostní opatření v souladu s GDPR.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii všech vašich osobních údajů, které zpracováváme. První kopie je zdarma. Další kopie však mohou být zpoplatněny za účelem pokrytí administrativních nákladů.

Můžete také požádat o předání svých osobních údajů v běžně používaném formátu z důvodu přenositelnosti údajů.

Vymazání vašich osobních údajů

Máte také právo požádat o úplné vymazání svých osobních údajů (nebo přesněji o jejich nevratnou anonymizaci), pokud nastane některá z těchto situací:

 1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro žádný z účelů vymezených v těchto zásadách ochrany osobních údajů,
 2. úspěšně vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR a my vaše osobní údaje nepotřebujeme za žádným jiným účelem,
 3. vaše osobní údaje jsme zpracovávali neoprávněně,
 4. máme právní povinnost vaše osobní údaje vymazat.

Právo požadovat vymazání vašich osobních údajů se však neuplatní, pokud je jejich zpracování nutné za těmito účely:

 1. výkon práva na svobodu projevu a informací,
 2. splnění právní povinnosti, která od nás vyžaduje uchování osobních údajů,
 3. potřebujeme osobní údaje z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Oprava vašich osobních údajů

Pokud si myslíte, že některé z námi zpracovávaných osobních údajů nejsou správné, můžete nás o tom informovat a my uděláme vše pro to, abychom údaje opravili.

Upozorňujeme, že údaje nemůžeme opravit v databázích, které souvisí s vaší letenkou/jízdenkou. Pokud bychom tak učinili, údaje uchovávané na straně dopravce nebo poskytovatele dalších služeb by se nezměnily a my bychom je nemohli spárovat s našimi záznamy. Údaje na své letence/jízdence můžete kdykoliv změnit prostřednictvím sekce Spravovat moje rezervace na webu Kiwi.com.

Omezení zpracování vašich osobních údajů

Za určitých podmínek omezíme zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že zajistíme, aby nebyly zpracovány pro jiné účely, než je jejich archivace nebo přesun do bezpečného archivu. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v těchto případech:

 1. máte pochybnosti o přesnosti svých osobních údajů (po vyřešení budeme údaje nadále zpracovávat),
 2. Vaše osobní údaje jsme zpracovávali protiprávně, ale žádáte pouze omezení jejich zpracování namísto odstranění,
 3. jediný zbývající účel pro zpracování osobních údajů je určení, výkon a obhajoba právních nároků,
 4. vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s článkem 21 odst. 1 GDPR a my ověřujeme, zda je vaše žádost oprávněná.

Námitka proti zpracování vašich osobních údajů

Můžete vznést námitku proti kterémukoliv z účelů, za kterým na základě oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů za některým z marketingových účelů, okamžitě je přestaneme za tímto účelem využívat.

Pokud vznesete námitku proti některému z jiných účelů, za kterými na základě oprávněného zájmu osobní údaje zpracováváme, přestaneme je za daným účelem zpracovávat, pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem ke zpracování převažuje vaše zájmy, práva a svobody.

Přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo na získání svých osobních údajů (zpracovávaných na základě souhlasu nebo jejich nezbytnosti k uzavření nebo plnění smlouvy) v běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo na předání těchto údajů jinému správci dle vašeho výběru.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné ve vašem zařízení. Umožňují nám zapamatovat si určité informace, které pak využíváme k různým účelům, jako je zajišťování funkcí našeho webu a aplikace, vývoj produktu, zlepšování služeb a obchodní rozvoj, správa účtu Kiwi.com, online reklama, marketingová analýza, zabezpečení dat, prevence podvodů a sdílení informací s metavyhledávači.

V zásadě se na našem webu setkáte se třemi typy souborů cookie:

 1. soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro správné fungování našich stránek a poskytování našich služeb (nelze je vypnout),
 2. tzv. „výkonnostní soubory cookie“, tj. soubory cookie, které používáme k počítání statistik za účelem vylepšení našich služeb,
 3. soubory cookie, které využíváme k marketingovým účelům.

Soubory cookie, které používáme ke statistickým a marketingovým účelům, můžete vypnout v nastavení preferencí souborů cookie zde.

Své předvolby týkající se digitální reklamy si můžete zkontrolovat a změnit u Aliance pro digitální reklamu (DAA) na stránce http://optout.aboutads.info/ nebo u Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu (EDAA) na stránce http://www.youronlinechoices.com/.

Do Not Track (Nesledovat): Požadavek Nesledovat v nastavení prohlížeče momentálně neakceptujeme.

Další informace

Nezbytně nutné

CookiePopis
SKYPICKER_AFFILIATEAffiliate ID used by Kiwi.com.
SKYPICKER_AFFILIATE_UIDAffiliate ID parameter used by Kiwi.com.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQIDUnique user ID used by Kiwi.com to identify the users.
__cfduidThe _cfduid cookie helps Cloudflare detect malicious visitors to our websites and minimizes blocking legitimate users. It may be placed on the devices of our customers' End Users to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis.
__cfruidThis cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators.
__kw_darwin_saved_groupsInternal necessary cookie for optimising user experience.
__kw_darwin_saved_testsInternal necessary cookie for optimising user experience.
__kwc_agreedThis cookie is set to true when a user makes a choice in the privacy settings.
__kwc_settingsThis cookie contains the specific privacy settings.
__kwd_testInternal necessary cookie for optimising user experience.
cf_use_obThis cookie allows the website to present the visitor with a notice that the website is under maintenance or inaccessible.
forced_brandForced brand set by the URL parameter or debug modal.
forterTokenThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
forterTokenThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
forterTokenCopyThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
frame_ancestor_urlUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
ftr_ncdThis cookie is a necessary part of a fraud prevention tool used for all payments on our website.
ignore_mobile_adThis cookie is used to track the choice to close an advertisement on our website.
lastRskxRunUsed by Riskified to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
lastRskxRunUsed by Riskified to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
ppwp_wp_sessionThis cookie preserves user information across different pages that the user accesses.
preferred_currencyThis cookie allows us to remember your currency preference.
preferred_languageThis cookie allows us to remember your language preference.
priceChangeInternal necessary cookie for optimising user experience.
rCookieThis cookie is used to detect and prevent spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data.
recentRedirectThis cookie retains information from the last visited page.
recentSearchThis cookie retains information from the last search form.
recentSearchListInternal necessary cookie for optimising user experience.
rskxRunCookieThis cookie is used to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
rskxRunCookieThis cookie is used to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
sessionIdPreserves the visitor's session state across page requests.
simpleTokenCookie used to store authentification data.
testEnvironmentInternal necessary cookie for optimising user experience.
test_cookieThis cookie is used to check if the user's browser supports cookies.
ua_session_tokenThis cookie is used to facilitate log-in process.
uiInternal necessary cookie for optimising user experience.
viewedOuibounceModalThis cookie is used to retain information about whether a pop-up was already shown to the user.

Analytické

CookiePopis
FPAUThis cookie assigns a specific identificator to the user, which counts the number of subsequent visits for the purpose of analytics.
FPIDThis cookie registers statistical data on user's behaviour for the purpose of analytics.
FPLCThis cookie assigns a specific identificator to the user, which enables us to observe behavior for the purpose of analytics.
IDEUsed by Google Marketing Platform to measure the efficacy of an ad by registering and reporting user's actions.
SL_C_23361dd035530_DOMAINCollects data on the user’s navigation and behavior on the website which is used for analytics.
SL_C_23361dd035530_KEYThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_C_23361dd035530_SIDThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_C_23361dd035530_VIDThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_L_23361dd035530_KEYThis cookie gathers statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_RECORDINGS_BEACON_DATAThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_SIDThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_VIDThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
_clckMicrosoft Clarity collects data on the user’s navigation and behavior on the website. We use this cookie to compile statistical reports and heatmaps. This specific cookie is used to store a unique user ID.
_clskSet by Microsoft Clarity. This cookie is used to store and combine pageviews by a user into a single session record.
_cltkSet by Microsoft Clarity. Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics.
_dc_gtm_UA-#Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag.
_fs_uidThis cookie contains an ID string on the current session. This cookie contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience.
_gaUsed by Google Analyrtics to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
_ga_#Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.
_gac_UA-#Used for click tracking when using auto-tagging in Goggle Ads.
_gatThis cookie is used to throttle the number of requests that the website allows, and filters them to ensure the stability and operability of the website.
_gat_gtag_UA_#Used by Google Analytics to collect statistical data on the website visits.
_gcl_auUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.
_gcl_awUsed by the conversion linker for click information. Conversion linker tags are used to help tags measure click data so that conversions are measured effectively.
_gidThis cookie is used by Google Universal Analytics, and it stores and updates a unique value for each page visited.
_parsely_visitorUsed by Parse.ly to assign an anonymous user identifier which is used to track new vs. returning visitors
ads/ga-audiencesUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.
collectUsed to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
fs_uidThis cookie contains an ID string on the current session. This cookie contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience.
google_click_idThis cookie is a collects data about user interaction with an advertisement.
gtmSplitVarUsed by Google Analytics to gather data about user's interactions with the website which is then used for the purpose of analytics.
logglytrackingsessionThis cookie is used to track errors during users's session and report them.
pagead/1p-user-list/#This cookie tracks user's interest in products or events across multiple websites for the purpose of analytics.
rCookieThis cookie registers statistical data on users' behaviour on the website.
smartlook_ban_expireIt collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content for analytical purposes.
smartlook_ban_reasonThis cookie is used to detect errors and send error information to support staff, which use this information for the purpose of improving stability of the website.
utag_mainThis cookie helps us track the usage of our websites and improve the accuracy of analytical data.
utm_mediumDetects the form of the medium by which the user has accessed the website for analytics purposes, e.g. whether it was by clicking on a banner, email link, etc.
utm_sourceThis cookie determines the origin from which the user has accessed the website and is used to evaluate the success of marketing campaigns.

Marketingové

CookiePopis
ANONCHKUsed by Microsoft Clarity to register data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites.
CLIDUsed by Microsoft Clarity to collect data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps.
Google Flights conversion arrayInternal marketing cookie for optimising user experience.
MUIDThis cookie enables user tracking by synchronising the assigned ID across different Microsoft domains.
MUIDThis cookie enables user tracking by synchronising the assigned ID across different Microsoft domains.
PHPSESSIDPreserves user session state across page requests.
SMThis cookie resgisters a unique ID which tracks return visits to our website, as well as visits to different websites which use the same ad network, resulting in targeted advertisements.
SRM_BTracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function for marketing purposes.
__inf_etc__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_last_session_ping_timestamp__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_last_session_start_timestamp__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_time2__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes. Manages timestamp offset between browser and server time.
__inf_time2__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes. Manages timestamp offset between browser and server time.
__inf_tracking_definition__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
_ctuidUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
_fbcUsed by Facebook to store information about the visitor who land on our page via an ad displayed on Facebook.
_fbpUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
_uetsidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetsidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetsid_expUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetvidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetvidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
api/advertisers/v1/profUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
c.gifUsed by Microsoft Clarity to collect data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps.
cdo/cdxs/r20.gifUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
criteo_write_testCriteo is an advertisement network that helps us display ads on third-party websites that you visit.
cto_idcpyThis cookie sets a unique identifier for the user, which allows third parties to provide the user with relevant and targeted advertisements.
cto_lwidThis cookie provides user information which is used to display advertisements on third-party websites that the user visits.
cto_sidThis cookie provides user information which is used to display advertisements on third-party websites that the user visits.
frThis cookie is used to deliver advertisement products.
im_puidUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
im_snidUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
intent_media_prefsUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
pagead/landingThis cookie tracks user's behavior from multiple websites in order to present more relevant advertisements.
pagead/landingThis cookie tracks user's behavior from multiple websites in order to present more relevant advertisements.
search.form.recent_searchInternal marketing cookie for optimising user experience.
trThis cookie is used to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
xnpe_#-#-#-#-#This cookie collects data from the user, to optimize advertisement relevance.

Přenos údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Pokud budeme potřebovat, můžeme vaše osobní údaje přenést mimo EHP. Stane se tak, když si budete chtít rezervovat jízdenku/letenku u dopravce ze třetí země nebo když si objednáte službu od poskytovatele se sídlem ve třetí zemi. Samozřejmě pak těmto třetím stranám musíme přenést vaše údaje, protože bez nich by poskytnutí objednaných služeb nebylo možné. Vaše osobní údaje můžeme také přenést mimo EHP zpracovatelům osobních údajů nacházejícím se ve třetích zemích.

V případě přenosu příjemcům v zemích, kde se nemůžeme spolehnout na rozhodnutí o adekvátní úrovni ochrany v souladu s čl. 45 GDPR nebo vhodná bezpečnostní opatření v souladu s čl. 46 GDPR, vaše osobní údaje přeneseme na základě výjimky v čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR. Jednotliví vybraní dopravci nebo poskytovatelé služeb budou s vašimi osobními údaji nakládat v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu každého dopravce. Osobní údaje budou jiným poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Stížnost u dozorového orgánu

Ochrana osobních údajů je vážná záležitost a správné zavedení pravidel je vcelku obtížné. Nikdo není dokonalý a může se stát, že uděláme chybu. Pokud budete mít pocit, že jsme s vašimi osobními údaji nenakládali správně, obraťte se prosím nejprve na nás. Slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom situaci vyřešili. S jakýmikoli záležitostmi ohledně ochrany soukromí a osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/questions.

Nicméně ale máte také právo kdykoli podat stížnost k dozorovému orgánu. Pokud jste z EU, můžete stížnost podat přímo na úřad v členské zemi, kde máte trvalé bydliště, kde pracujete nebo kde mělo dojít k údajnému narušení soukromí.

Stížnostmi se obvykle bude zabývat český Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací se dozvíte na adrese http://www.uoou.cz.

Jak nás kontaktovat a uplatnit svá práva

Ohledně veškerých záležitostí týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů nás můžete vždy kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/questions. K uplatnění práv souvisejících s vašimi osobními údaji můžete použít tento formulář: kiwi.com/privacy/rights.

Specifická ustanovení pro obyvatele některých zemí

Bez ohledu na to, kde žijete, se pečlivě staráme o ochranu vašich osobních údajů. Pro některé země a státy platí určité odlišnosti a dodatky zásad ochrany osobních údajů, které se na vás mohou vztahovat na základě zde uvedených podmínek.

Pro zákazníky Kiwi.com, Inc.

V některých případech uvedených v našich obchodních podmínkách (např. pokud jste americký spotřebitel, jak je vymezeno v našich obchodních podmínkách), jsou vám naše služby poskytovány prostřednictvím americké společnosti. V takovém případě se na vás vztahují následující konkrétní ustanovení o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Kiwi.com, Inc., se sídlem na adrese 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, Spojené státy americké, jako správce osobních údajů. Společnost Kiwi.com s.r.o. působí jako zpracovatel osobních údajů a všichni další zpracovatelé osobních údajů uvedení v těchto zásadách ochrany osobních údajů působí jako dílčí zpracovatelé osobních údajů.

Tato konkrétní ustanovení se nevztahují na zpracování osobních údajů za všemi účely souvisejícími s uživatelem jako takovým a za účelem správy „Uživatelského účtu – uložené údaje cestujícího“, kdy jsou osobní údaje zpracovávány společností Kiwi.com s.r.o.

Pro obyvatele Kalifornie

Tato konkrétní ustanovení se vztahují na obyvatele Kalifornie.

Řídíme se kalifornským zákonem California Consumer Privacy Act (CCPA), který udává nejpřísnější požadavky na ochranu soukromí a osobních dat ve Spojených státech. Pokud máte zájem o více informací ohledně zpracování vašich osobních dat, můžete kdykoli nahlédnout do našich zásad ochrany osobních údajů.

Máte právo vyžádat si informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, a máte právo vyžádat si jejich kopii. První dvě kopie za období 12 měsíců vám poskytneme zdarma. Dále máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů. Více informací o vašich právech a možnosti jejich uplatnění najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů (oddíly „Jak získat přístup ke svým osobním údajům a jak je spravovat?“ a „Jak nás kontaktovat a uplatnit svá práva“).

Pokud se rozhodnete svá práva uplatnit, budeme po vás požadovat ověření vaší identity, tj. potvrzení vlastnictví příslušné e-mailové adresy. Pokud jsou vaše práva uplatňována autorizovaným správcem, budeme požadovat váš písemný souhlas a ověření vaší a správcovy identity. Nikdy s vámi nebudeme kvůli uplatnění kteréhokoli z vašich práv nakládat odlišně ani s vámi jakkoli nevhodně jednat.

Za přihlášení k odběru marketingových zpráv vám můžeme nabídnout finanční odměnu ve formě poukázky, kreditu nebo jiné slevy. Specifika konkrétní odměny se vám zobrazí jako součást nabídky k přihlášení. Hodnotu přihlášení považujeme za odpovídající hodnotě poskytnuté odměny s tím, že předpokládáme, že vynaložíte další prostředky. Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, vždycky ji můžete zrušit bez toho, aby došlo k jakémukoli omezení vašich práv. Další informace najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů (oddíl „K jakým účelům využíváme vaše osobní údaje?“).

Vaše osobní údaje neprodáváme ve smyslu vymezeném zákonem CCPA.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V otázce záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a uplatňování vašich práv týkajících se osobních údajů můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zobrazit kontaktní údaje.

Oliver Švolík
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Kiwi.com
[email protected]

Změny zásad ochrany osobních údajů

Se zlepšováním služeb se může měnit i způsob, jakým zpracováváme osobní údaje. V případě změn tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme v souladu s principy transparentnosti. Pokud se vás změny budou týkat, informujeme vás e-mailem.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 3. 2021.


Hackujeme systém, abyste mohli létat levněji