Zásady ochrany osobních údajů Kiwi.com

V Kiwi.com bereme vaše soukromí velmi vážně. V současnosti osobní údaje zákazníků v EU zpracováváme v souladu s nařízením č. 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů také známým jako GDPR (General Data Protection Regulation), které nastavuje nejvyšší úroveň ochrany soukromí a osobních údajů na světě. Pro naše zákazníky ve zbytku světa uděláme maximum, abychom dodržovali stejnou úroveň ochrany osobních údajů, a to na základě principů bezpečnosti (důvěrnosti a integrity), transparentnosti, minimalizace údajů, omezení účelu, přesnosti a omezení uložení. Co se ale jejich práv jakožto subjektů údajů týče, nemůžeme všem zákazníkům mimo EU vždy zaručit stejnou ochranu. Pokud například budeme příliš zatíženi požadavky od našich zákazníků v EU, kterými se musíme bezvýhradně zabývat, můžeme být nuceni odmítnout některé požadavky ze třetích zemí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vám vysvětlíme, jaké údaje o vás shromažďujeme, proč tak činíme, jak je používáme a s kým je můžeme sdílet. Dokument také objasňuje, jaká máte jako subjekt údajů práva a jak je můžete uplatnit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré zpracování dat, které provádíme na základě toho, že využíváte naše služby. Týkají se jak služeb poskytovaných na webu kiwi.com, tak v naší aplikaci, která je nyní k dispozici v Play Store a App Store.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Správcem osobních údajů je společnost Kiwi.com s.r.o., IČO 29352886, se sídlem na adrese Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, 625 00, Brno, která je zaregistrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 74565, DIČ CZ29352886.

Ohledně veškerých záležitostí týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů nás můžete vždy kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/questions. Chcete-li uplatnit svá práva dle GDPR, můžete použít tento formulář: kiwi.com/privacy/rights.

Některé termíny, které používáme v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Osobní údaje: jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo identifikované či identifikovatelné fyzické osoby. To znamená, že pokud disponujeme prostředky, kterými můžeme identifikovat vás nebo zařízení, které používáte, budou se jakékoli údaje, které s vámi můžeme spojit, považovat za osobní údaje.

Správce osobních údajů: někdo, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Například naše společnost je správcem osobních údajů, když vaše osobní údaje zpracovává pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodnete rezervovat si lístek nebo letenku prostřednictvím našeho webu nebo aplikace, zašleme vaše osobní údaje jinému správci osobních údajů (leteckému dopravci nebo poskytovateli jiných služeb), který opět vaše osobní údaje použije pro své vlastní účely. Každý správce osobních údajů (na kterého se GDPR nebo podobný zákonný režim vztahuje) by měl mít zásady ochrany osobních údajů, jako jsou tyto, ve kterých se dozvíte, jak se vaše osobní údaje zpracovávají. Úplný seznam správců osobních údajů, se kterými můžeme údaje sdílet, je uveden níže.

Zpracovatel osobních údajů: třetí strana, která pouze pomáhá dosáhnout účelů stanovených správcem osobních údajů. Jako správce osobních údajů například využíváme řadu externích služeb, na které převádíme některé části našich aktivit, které z různých důvodů (např. kvůli úspoře nákladů) neděláme sami. Zpracovatel osobních údajů může vaše osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi písemnými pokyny. Na základě GDPR máme povinnost se zpracovatelem osobních údajů uzavřít striktní formální smluvní vztah, který zajišťuje dostatečnou ochranu vašeho soukromí.

Třetí země: země, v nichž režim GDPR neplatí. Aktuálně mezi třetí země řadíme všechny země ležící mimo Evropskou unii.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Pro každý účel, ke kterému potřebujeme vaše osobní údaje, zpracováváme pouze údaje nezbytné k jeho naplnění. V závislosti na konkrétním účelu můžeme zpracovávat:

Vaše identifikační údaje

Především vaše jméno, příjmení, státní příslušnost, IP adresa, číslo průkazu totožnosti a jiné identifikační údaje, které nám můžete poskytnout. Mimoto vám přidělíme jedinečné identifikátory, které slouží pro naši potřebu, například číslo rezervace nebo jedinečné promokódy.

Vaše kontaktní údaje

Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo a jiné kontaktní údaje, které nám můžete poskytnout v nestandardních situacích.

Vaše nastavení

Zapamatujeme si vaše volby, abychom stejné nastavení mohli použít, když se k nám vrátíte. Pokud se například rozhodnete z nějakého důvodu neakceptovat soubory cookie, zkusíme si to zapamatovat a při vaší příští návštěvě našeho webu nebudeme soubory cookie ukládat.

Co jste si objednali

Budeme shromažďovat údaje o samotné objednávce a platbě za ni. Uložíme si také vaše dřívější objednávky, abychom vám mohli poskytovat naše služby, a v omezené míře také k marketingovým účelům (nikdy nepoužijeme žádné údaje o vaší platbě k marketingovým účelům).

Co jste dělali na našem webu

Když používáte náš web, sledujeme, co na něm děláte, a tyto informace používáme ke zlepšování našich služeb. Sledujeme například, jaké stránky navštívíte, na co klikáte nebo kde se nachází váš kurzor. Na základě těchto zjištění analyzujeme, zda některé prvky na našem webu nepotřebují vylepšit. Také si pamatujeme některé informace, které vyplňujete do našich rezervačních formulářů, abychom vás mohli v rámci zasílání na míru připravených nabídek informovat, že vaše objednávka nebyla dokončena.

Informace, které potřebujeme k uzpůsobení nabídek

Pokud si rezervujete let nebo objednáte jinou službu, shromáždíme o vás určité údaje, abychom mohli další nabídky přizpůsobit vašim potřebám. Jedná se o informace o vašem zařízení (software a hardware), vaši IP adresu, obecné informace o vaší poloze (jako je časové pásmo nebo přibližná oblast) a identifikační a kontaktní údaje.

Informace, které shromažďujeme, když nás kontaktujete (pokud nás kontaktujete)

Když nám pošlete e-mail, kontaktujete nás prostřednictvím chatu nebo nám zavoláte, uložíme si vaše kontaktní údaje, číslo rezervace, a veškeré informace, které nám během kontaktu poskytnete, včetně samotných zpráv nebo hovoru. Následně je využijeme k:

 1. řešení vašeho problému v rámci naší zákaznické podpory,
 2. proškolení našich pracovníků zákaznické podpory,
 3. určení, výkonu nebo k obhajobě proti potenciálním právním nárokům.

K jakým účelům využíváme vaše osobní údaje?

Poskytování našich služeb

Vyhledávání a rezervace letů a souvisejících služeb

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme zejména proto, abychom s vámi uzavřeli smluvní dohodu a mohli vám následně poskytnout služby, které jste si objednali. V závislosti na rozsahu, v jakém naše služby využíváte, budeme vaše osobní údaje zpracovávat způsobem nezbytným pro uzavření a naplnění naší smlouvy o poskytování služeb, jak je popsáno v článku 2 našich obchodních podmínek. Námi poskytované služby zahrnují primárně sjednání smlouvy o letecké přepravě a souvisejících službách mezi vámi a vybraným dopravcem.

Pro tento účel potřebujeme vaše osobní údaje sdílet s leteckými dopravci, se kterými uzavřete smlouvu o letecké přepravě, a v některých případech i s poskytovateli globálního distribučního systému.

Pokud si objednáte doplňkovou službu asistence cestujícím se zvláštními požadavky nebo pokud nás požádáte o vrácení peněz ze zdravotních důvodů, budeme zpracovávat vaše osobní údaje týkající se vašeho zdravotního stavu a v případě asistence cestujícím se zvláštními požadavky je budeme sdílet i s vámi vybraným leteckým dopravcem. Během procesu objednání vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/rights. Mějte však na paměti, že pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytnutí asistence cestujícím se zvláštními požadavky odvoláte, nebudeme vám moci v souvislosti s touto službou poskytnout žádnou další podporu.

Objednání jiných služeb

Můžete si také objednat jinou službu, kterou my nebo naši partneři nabízíme na našem webu nebo v aplikaci, například pojištění nebo ubytování. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, abychom vám mohli poskytnout objednanou službu a (pokud službu poskytuje náš partner) splnit naši část povinností v rámci smluvního vztahu mezi vámi a externím poskytovatelem služeb. Součástí bude i přenos vašich údajů tomuto externímu poskytovateli služeb. Úplný seznam externích správců osobních údajů, se kterými můžeme vaše údaje sdílet, najdete zde.

Stejně jako u předchozího příkladu můžeme ze zákona vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat z důvodu jejich nezbytnosti pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora tvoří obrovskou část našich služeb. Budeme zaznamenávat veškerou komunikaci prostřednictvím všech kanálů, jako je e-mail, chat a telefonní hovory, abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete. Součástí naší zákaznické podpory je také pomoc našim zákazníkům s potenciálními právními záležitostmi s leteckými dopravci (v případě zmeškaných letů a podobných situací). Za tímto účelem jsme uzavřeli partnerskou dohodu s externím poskytovatelem služeb. Pokud budete mít právní problém, zašleme tomuto poskytovateli vaši e-mailovou adresu. Poté se s vámi spojí a nabídne vám pomoc s uplatněním vašich nároků. Více informací o sdílení vašich osobních údajů s externími správci osobních údajů si můžete přečíst zde.

Vaše osobní údaje opět můžeme pro tento účel ze zákona zpracovávat z důvodu jejich nezbytnosti pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Uživatelský účet

Pokud si chcete zaregistrovat účet u Kiwi.com, musíme zpracovat vaše osobní údaje, jako je e-mailová adresa, heslo a další informace nezbytné k tomu, abychom vám tuto službu mohli poskytnout. Ze zákona tak můžeme učinit z důvodu nezbytnosti těchto údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Prevence podvodů

Když si zarezervujete let nebo objednáte jakoukoli jinou službu prostřednictvím našeho webu nebo aplikace, pak během provádění platební transakce využíváme externí službu, která nám pomáhá zamezit podvodnému jednání. Jedná se o zcela běžný proces, který se spouští téměř pokaždé, když si něco objednáváte online. Abychom jej mohli použít, přeneseme vaše osobní údaje na okamžik externímu zpracovateli osobních údajů. Nemusíte se však ničeho obávat, celá transakce je zcela bezpečná a naše nástroje k prevenci podvodů patří mezi nejlepší a nejběžnější. Více informací o zpracovatelích osobních údajů, které využíváme, naleznete zde. Dále se snažíme zamezit pokusům o podvodný chargeback (vrácení peněz za platbu zpět na kartu). Pokud tedy prostřednictvím banky nahlásíte podvodný nákup, můžeme si na vašich sociálních sítích ověřit, zda mezi vámi a osobou, která lístek nebo letenku objednala, není nějaké pojítko. Ujistíme se tak, že se nejedná o pokus podvodně získat zpět peníze za lístek nebo letenku. Budeme zpracovávat pouze omezené množství informací o vašem spojení s osobou, která lístek nebo letenku objednala, a také zda jste náhodou nezveřejnili nějaké informace související s letem (např. fotografie z letiště, kde nasedáte na daný let).

Musíme zamezovat podvodným jednáním, abychom ochránili své obchodní zájmy a majetek. Tato ochrana proti podvodu je jedním z nejsilnějších oprávněných zájmů uznávaných v rámci EU. Vaše osobní údaje tak pro tento účel můžeme ze zákona zpracovávat na základě oprávněného zájmu.

Marketingové účely

Zasílání nabídek na míru

Abychom vám mohli poskytovat nejlepší nabídky a maximálně zefektivnili náš marketing, zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (e-mailem zasílané nabídky a související aktivity zpracování). Kromě vašich kontaktních údajů uchováváme například také vaši transakční historii, letové preference a další údaje o vaší interakci s námi, které nám pomáhají segmentovat zákazníky a připravovat nabídky přímo na míru. Můžeme například připravit speciální nabídku přímo pro vás na základě vašich předchozích objednávek.

Pokud navíc uvedete své informace během provádění rezervace nebo při objednávání jiných služeb, můžeme vás e-mailem upozornit na jakékoli nedokončené objednávky. Takto získané osobní údaje uchováváme pouze 30 dní.

Nabídky a jiná komerční sdělení vám můžeme zasílat na základě oprávněného zájmu o přímý marketing. Kdykoli se proti tomu můžete ohradit a my ihned přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat. Bude to však znamenat, že vám již nebudeme moci zasílat žádné další nabídky.

Vaše kontaktní údaje nikdy nebudeme bez vašeho vědomí sdílet s jinými správci osobních údajů a kontaktovat vás budeme pouze s nabídkami souvisejícími s naším hlavním předmětem podnikání. Z odběru nabídek se můžete kdykoli odhlásit nebo si ověřit stav svého přihlášení k odběru pomocí odkazů na konci každého newsletteru, který vám zašleme.

Marketingové analýzy

Abychom obecně zlepšili naše marketingové kampaně, provádíme také analýzy, které nám pomáhají zjistit, jaké kampaně fungují a jak přispívají k našim konverzním poměrům. Abychom zajistili maximální efektivitu a co nejlepší výsledky takových analýz, využíváme externí zpracovatele osobních údajů. Úplný seznam externích subjektů, jejichž služby využíváme a se kterými tedy sdílíme vaše osobní údaje, naleznete zde. Ve všech případech zůstáváme správci vašich osobních údajů a tyto externí subjekty je mohou využívat pouze k naplnění našich účelů.

Pro tento účel vaše osobní údaje také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o průzkum trhu. Proti tomuto zpracování se můžete kdykoli ohradit. My poté vyhodnotíme, zda můžeme prokázat, že naše oprávněné důvody pro toto zpracování převažují nad vašimi osobními zájmy, právy a svobodami. Pokud ne, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Reklamy, oznámení a bannery na webu Kiwi.com a externích webech

Chceme se ujistit, že vám neunikne žádná z našich speciálních nabídek. Proto vám (s vaším souhlasem) posíláme webová oznámení a nabízená oznámení v aplikaci. Na webu Kiwi.com a externích webech také zobrazujeme inzeráty, které jsou vám připraveny na míru na základě vašich předchozích objednávek. Může se tedy stát, že uvidíte inzeráty nabízející rezervaci letů u Kiwi.com i jinde na internetu.

Oznámení vám můžeme zasílat a inzeráty vám můžeme zobrazovat na základě našeho oprávněného zájmu o přímý marketing. Kdykoli se proti tomu můžete ohradit a my ihned přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Doporučení přítele

Pokud máte přítele s účtem u Kiwi.com, může se stát, že nám vás doporučí a poskytne nám vaši e-mailovou adresu, i když jste náš web nikdy nenavštívili nebo o Kiwi.com nikdy předtím neslyšeli. V takovém případě obdržíte informační e-mail s odkazem. Pokud jej použijete k provedení rezervace na našem webu, vy i váš přítel obdržíte finanční odměnu ve formě kreditu, který můžete využít jako slevu při platbě za letenky nebo služby.

Pro tento účel vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o přímý marketing. Kdykoli se proti tomu můžete ohradit a my ihned přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Zlepšování našich služeb

Zlepšování a rozvoj našeho webu a služeb

Abychom mohli zlepšovat své služby, potřebujeme se o vás, našich zákaznících, něco dozvědět. Za tímto účelem používáme externí služby, které nám umožňují zaznamenávat a analyzovat vaše chování. Díky tomu můžeme sledovat trendy a vzorce, které nám pomáhají zlepšovat nejrůznější oblasti našich obchodních aktivit.

Úplný seznam externích subjektů, jejichž služby využíváme a se kterými tedy sdílíme vaše osobní údaje, naleznete zde. Ve všech případech týkajících se tohoto účelu zůstáváme správci vašich osobních údajů a tyto externí subjekty je mohou využívat pouze k naplnění našich účelů.

Pro tento účel vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení našich služeb. Proti tomuto zpracování se můžete kdykoli ohradit. My poté vyhodnotíme, zda můžeme prokázat, že naše oprávněné důvody pro toto zpracování převažují nad vašimi osobními zájmy, právy a svobodami. Pokud ne, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Školení a hodnocení našich pracovníků zákaznické podpory

Pokud nám zavoláte na linku zákaznické podpory nebo se s námi spojíte e-mailem nebo na chatu, tento telefonát si nahrajeme nebo tyto zprávy uložíme pro účely zlepšování našich služeb. Tyto záznamy poté protřídíme a uchováme pouze ty, ve kterých náš personál udělal při řešení vašich požadavků nějakou chybu. Tyto záznamy se následně použijí při školení pracovníků, abychom tyto chyby pro příště eliminovali.

Pro tento účel vaše osobní údaje také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení našich služeb. Proti tomuto zpracování se můžete kdykoli ohradit. My poté vyhodnotíme, zda můžeme prokázat, že naše oprávněné důvody pro toto zpracování převažují nad vašimi osobními zájmy, právy a svobodami. Pokud ne, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Jiné účely

Určení, výkon nebo obhajoba proti právním nárokům

Vaše osobní údaje také uchováváme a zpracováváme za účelem určení, výkonu nebo k obhajobě proti právním nárokům. Kdykoli si zarezervujete lístek nebo objednáte jakoukoli jinou službu, uložíme veškeré relevantní údaje pro případ potenciálních budoucích právních nároků, které bychom my nebo vy mohli vznést. Stejně tak, pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany údajů, budeme uchovávat veškeré údaje, které nám za tímto účelem poskytnete, a také informace o našem řešení tohoto požadavku.

Obecně platí, že budeme vaše údaje za tímto účelem uchovávat po dobu 4 let, což je maximální délka promlčecí lhůty (maximální doba, kdy na nás můžete podat žalobu) stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Osobní údaje, které uchováváme výhradně pro tento účel, nikdy nepoužijeme k žádnému jinému účelu.

Pro tento účel vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o ochranu našich zákonných práv. Proti tomuto zpracování se můžete kdykoli ohradit. My poté vyhodnotíme, zda můžeme prokázat, že naše oprávněné důvody pro toto zpracování převažují nad vašimi osobními zájmy, právy a svobodami. Pokud ne, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Dodržování zákonných povinností

Abychom vyhověli určitým zákonným povinnostem, které se na nás vztahují, potřebujeme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Jelikož nám tuto povinnost ukládá zákon, nemusíme vás v tomto případě žádat o souhlas. Za tímto účelem budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a informace o vašich rezervacích. Hlavní povinnosti, které tímto musíme dodržet, vyplývají ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany osobních údajů, abyste uplatnili jedno ze svých práv dle GDPR, požádáme vás o některé osobní údaje, které poté zpracujeme, abychom dodrželi GDPR.

S kým vaše osobní údaje sdílíme a proč?

Sdílení údajů s ostatními správci osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet se třetími stranami pro naplnění jejich účelů. Vaše osobní údaje zašleme leteckým dopravcům, se kterými prostřednictvím našich zprostředkovatelských služeb uzavíráte smlouvu o přepravě. Jejich identitu vám sdělíme před uzavřením smlouvy s námi nebo s poskytovatelem jiných služeb dle stejných podmínek. V některých případech vaše osobní údaje sdílíme také s provozovateli globálního distribučního systému.

To znamená, že vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny vybraným dopravcům nebo jiným poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Více informací o přenosu vašich údajů do třetích zemí si můžete přečíst zde.

Jednotliví vybraní dopravci budou s vašimi osobními údaji nakládat v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu každého dopravce. Osobní údaje budou jiným poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Další informace

ÚČEL VYSVĚTLENÍ PARTNEŘI
Poskytování služeb Rezervace letenek/jízdenek
Abyste si mohli rezervovat vybrané letenky/jízdenky, musíme zaslat Vaše osobní údaje příslušným dopravcům.
Dopravce, od kterého si kupujete letenku/jízdenku. Během rezervace letenky/jízdenky vždy uvidíte, se kterým dopravcem budete cestovat.
Globální distribuční systémy
V některých případech používáme pro vyhledávání letů globální distribuční systém (GDS). Poskytovatelé GDS jsou vždy zároveň správci osobních údajů. Povinnosti, které mají poskytovatelé GDS v oblasti ochrany osobních údajů, jsou popsány v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 80/2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů.
Amadeus
Galileo (provozuje Travelport)
Jiné služby
Když si objednáte jinou službu, zašleme Vaše osobní údaje třetí straně, která objednanou službu poskytuje.
Poskytovatel objednané služby. Při objednávání služby bude vždy jasně uvedeno, kdo ji poskytuje.
Marketing Marketing třetích stran
Tito partneři využívají údaje, které s nimi sdílíme, aby za účelem zobrazování relevantní reklamy třetích stran vytvořili profil s Vašimi preferencemi. Nikdy nebudeme sdílet údaje, které by vedly k Vaší identifikaci.
travel audience GmbH
Sojern, Inc.
Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Právní nároky
Abychom ochránili naše práva a nároky, můžeme využít služby jiných subjektů.
Advokátní a inkasní kanceláře.

Sdílení údajů se zpracovateli osobních údajů

Je spousta aktivit, které potřebujeme provést, ale nemůžeme je dělat sami. Proto využíváme externí partnery, kteří nám pomáhají. V mnoha takových situacích by si samozřejmě naši partneři neporadili, pokud by neměli k dispozici vaše osobní údaje. Proto je s nimi sdílíme. Ve všech případech, jako je tento, však zůstáváme správci vašich osobních údajů a naši partneři působí jako jejich zpracovatelé.

To znamená, že i když mají vaše osobní údaje v držení, mohou je zpracovávat pouze k našim účelům, ale zodpovídáme za ně stále my. Za žádných okolností nemohou tyto údaje využít ke svým vlastním účelům nebo je využít způsobem, který by byl v rozporu s naší dohodou.

Dále také využíváme pouze partnery, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že dodržují požadavky GDPR a že budou vaše údaje vždy uchovávat v bezpečí.

Další informace

ÚČEL VYSVĚTLENÍ PARTNEŘI
Poskytování služeb Základní infrastruktura
Stejně jako pro jiné internetové společnosti je i pro nás tím nejlepším řešením využívat k zajištění základní infrastruktury (serverů) ty největší, nejlepší a nejbezpečnější poskytovatele na světě.
Amazon Web Services Inc.
OVH
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Správa rezervací a zákaznická podpora
Všechny údaje týkající se Vaší rezervace a zákaznické podpory musíme uchovávat na jednom místě. Využíváme proto platformy/software externích poskytovatelů, což nám umožňuje rychlý přístup k těmto údajům a našim zákazníkům bezproblémové používání našich služeb.
Citrix Systems, Inc.
Kortechs d.o.o
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
Akceptace a zpracování plateb
Abychom od Vás za naše služby obdrželi peníze, musíme Vaše osobní údaje související s úhradou platební kartou předat „subjektu zajišťujícímu akceptaci“ (internetové banky a poskytovatelé platebních služeb). Ke zpracování Vašich platebních údajů používáme externí platební bránu, která splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy v odvětví (PCI DSS).
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
E-maily a SMS zprávy
Při zajišťování našich služeb potřebujeme zákazníkům zasílat e-maily a SMS zprávy. Aby vše probíhalo automaticky a hladce, využíváme služeb externích poskytovatelů.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Prevence podvodů
Abychom zamezili podvodným transakcím, všechny platby kontrolujeme skrze „společnosti pro prevenci podvodů“, což jsou externí poskytovatelé služeb, kteří rozpoznávají pokusy o podvodné transakce.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Partneři pro rezervace a prodej lístků a letenek
Někdy potřebujeme pomoct s nákupem lístků a letenek. Většinou využíváme různé externí distribuční sítě. Někdy využíváme také služeb externích prostředníků, kteří nám lístky a letenky pomáhají koupit nepřímo od distribučních sítí. Různé kanály využíváme k zajištění nejnižší možné ceny.
Cestovní agentury, se kterými máme uzavřené smlouvy na poskytování rezervací a/nebo prodej lístků/letenek.
Poskytování právních a inkasních služeb
Abychom u dopravců ochránili Vaše práva a nároky, využíváme při Vašem zastupování externí poskytovatele služeb.
Advokátní a inkasní kanceláře.
Marketing Zasílání nabídek na míru a marketingové analýzy
Někdy bychom Vám rádi poslali marketingové materiály nebo použili Vaše osobní údaje k segmentaci trhu. Zjistíme tak, kterou marketingovou strategii máme na základě společných charakteristik našich zákazníků použít. K automatizaci těchto procesů využíváme služby externích poskytovatelů.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Jaco Analytics Ltd.
ADARA, Inc.
CityAds Media, LLC.
Zlepšování našich služeb Analýza dat
Abychom měli lepší přehled o našich zákaznících a mohli naše služby přizpůsobit jejich potřebám, používáme monitorovací a analytické softwarové nástroje od externích poskytovatelů.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc.
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
Criteo SA
Softwarové inženýrství
Někdy můžeme sdílet osobní údaje s externími softwarovými inženýry, kteří nám pomáhají s technologickými řešeními.
V současné době spolupracujeme se spoustou softwarových inženýrů. V zájmu ochrany jejich práva na soukromí nesdílíme jejich osobní údaje.
Jiné účely Účetnictví
Jsme povinni vystavovat řádné faktury a uchovávat účetní dokumentaci (např. faktury) v podobě, kterou vyžadují zákony České republiky, a proto využíváme účetní systémy zajišťované externím poskytovatelem.
Fakturoid s. r. o.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Obecně budeme vaše osobní údaje zpracovávat do té doby, dokud je budeme potřebovat k některému z těchto účelů. Maximální doba uchovávání údajů bude obvykle činit 4 roky, což pokrývá obecnou promlčecí lhůtu v České republice (za účelem určení, výkonu nebo obhajoby proti právním nárokům).

Výjimkou je v tomto případě zpracování za účelem zasílání na míru připravených nabídek. V rámci tohoto účelu od nás budete pravidelně dostávat e-mailem nabídky a v každém e-mailu bude uveden jasný a snadný způsob odhlášení. Tímto způsobem se tedy zároveň i ohradíte proti tomuto typu zpracování. Proto budeme vaše osobní údaje za tímto účelem uchovávat a používat, dokud se neodhlásíte.

Jak získat přístup ke svým osobním údajům a jak je spravovat?

Chceme, abyste vždy měli nad svými osobními údaji kontrolu. Proto máte určitá práva, která to umožňují. Za určitých podmínek můžete:

 1. získat přístup k veškerým svým údajům, které používáme nebo zpracováváme, a dokonce získat jejich kopii,
 2. požádat nás o smazání svých údajů,
 3. opravit údaje, které zpracováváme, pokud si myslíte, že jsou chybné,
 4. omezit zpracování údajů,
 5. ohradit se proti zpracovávání,
 6. obdržet své osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo tyto údaje přenést k jinému poskytovateli.

Svá práva můžete uplatnit, když nám zašlete e-mail se svým požadavkem prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/rights.

Vezměte prosím na vědomí, že budeme reagovat pouze na požadavky zaslané z e-mailové adresy použité při rezervaci nebo objednání služby, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. Pokud za vás rezervaci provedl někdo jiný, požádáme vás o doplňující informace (číslo rezervace atd.), abychom měli jistotu, že jste skutečně majitelem daných osobních údajů.

Další informace

Přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo se nás kdykoliv zeptat, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a požádat nás o následující informace:

 1. účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje,
 2. kategorie Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
 3. seznam třetích stran, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje, zejména, pokud se tyto třetí strany nacházejí ve třetích zemích,
 4. plánovaná doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, nebo alespoň jak stanovujeme dobu uchování osobních údajů,
 5. Vaše práva coby subjektu údajů podle GDPR,
 6. Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 7. informace o tom, odkud jsme obdrželi Vaše osobní údaje, pokud jsme je nezískali přímo od Vás,
 8. jakékoliv informace o tom, že jste předmětem automatizovaného rozhodování (pokud k němu dochází),
 9. kdy byly osobní údaje předány do třetí země a jaká platí bezpečnostní opatření v souladu s GDPR.

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii všech Vašich osobních údajů, které zpracováváme. První kopie je zdarma. Další kopie však mohou být zpoplatněny za účelem pokrytí administrativních nákladů.

Můžete také požádat o předání svých osobních údajů v běžně používaném formátu, a to za účelem přenositelnosti údajů.

Vymazání Vašich osobních údajů

Máte také právo požádat o úplné vymazání svých osobních údajů (nebo přesněji o jejich nevratnou anonymizaci), pokud nastane některá z těchto situací:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro žádný z účelů vymezených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů,
 2. úspěšně vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR a my Vaše osobní údaje nepotřebujeme za žádným jiným účelem,
 3. Vaše osobní údaje jsme zpracovávali neoprávněně,
 4. máme právní povinnost Vaše osobní údaje vymazat.

Právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů se však neuplatní, pokud je jejich zpracování nutné za těmito účely:

 1. výkon práva na svobodu projevu a informací,
 2. splnění právní povinnosti, která od nás vyžaduje uchování osobních údajů,
 3. potřebujeme osobní údaje z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Oprava Vašich osobních údajů

Pokud si myslíte, že některé z námi zpracovávaných osobních údajů nejsou správné, můžete nás o tom informovat a my uděláme vše pro to, abychom údaje opravili.

Upozorňujeme, že údaje nemůžeme opravit v databázích, které souvisí s Vaší letenkou/jízdenkou. Pokud bychom tak učinili, údaje uchovávané na straně dopravce nebo poskytovatele dalších služeb by se nezměnily a my bychom je nemohli spárovat se svými záznamy. Údaje na své letence/jízdence můžete kdykoliv změnit prostřednictvím sekce Spravovat moje rezervace na webu Kiwi.com.

Omezení zpracování Vašich osobních údajů

Za určitých podmínek omezíme zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že zajistíme, aby nebyly zpracovány pro jiné účely, než je jejich archivace nebo přesun do bezpečného archivu. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v těchto případech:

 1. máte pochybnosti o přesnosti svých osobních údajů (po vyřešení budeme údaje nadále zpracovávat),
 2. Vaše osobní údaje jsme zpracovávali protiprávně, ale žádáte pouze omezení jejich zpracování namísto odstranění,
 3. jediný zbývající účel pro zpracování osobních údajů je určení, výkon a obhajoba právních nároků,
 4. vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s článkem 21 odst. 1 GDPR a my ověřujeme, zda je Vaše žádost oprávněná.

Námitka proti zpracování Vašich osobních údajů

Můžete vznést námitku proti kterémukoliv z účelů, za kterým na základě oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání svých osobních údajů za některým z marketingových účelů, okamžitě je přestaneme za tímto účelem využívat.

Pokud vznesete námitku proti některému z jiných účelů, za kterými na základě oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje, přestaneme je za daným účelem zpracovávat, pokud nemůžeme potvrdit, že náš oprávněný zájem ke zpracovávání převáží Vaše zájmy, práva a svobody.

Přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo na získání svých osobních údajů zpracovávaných za účely poskytování našich služeb (nebo za jakýmikoliv jinými účely, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo jejich nezbytnosti k uzavření nebo plnění smlouvy) v běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo na předání těchto údajů jinému správci dle Vašeho výběru.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné ve vašem zařízení. Umožňují nám zapamatovat si určité informace, které pak využíváme k různým účelům, jako je provoz několika základních funkcí našeho webu, uložení vašeho nastavení a preferencí na našem webu, správa vašeho účtu, prevence podvodů, zlepšení výkonu při prohlížení našeho webu nebo marketing. Můžeme s jejich pomocí také analyzovat, jak náš web používáte, a příslušně jej i naše služby vylepšovat.

V zásadě se na našem webu setkáte se třemi typy souborů cookie:

 1. soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro správné fungování našeho webu a poskytování našich služeb (nelze je vypnout),
 2. tzv. „výkonnostní soubory cookie“, tj. soubory cookie, které používáme k počítání statistik za účelem vylepšení našich služeb,
 3. soubory cookie, které využíváme k marketingovým účelům.

Soubory cookie, které používáme ke statistickým a marketingovým účelům, můžete vypnout v nastavení preferencí souborů cookie zde.

Další informace

I. NEZBYTNÉ SOUBORY COOKIES

COOKIES ÚČEL
__cfduid
__cfruid
Zabezpečení CloudFlare
Soubory cookies nezbytné pro technické zabezpečení základních funkcí našeho webu.
forterToken
forterTokenCopy
ftr_ncd
Forter
Nástroj pro prevenci podvodů používaný při všech platbách na našem webu. Tento soubor cookie je nezbytný k dokončení transakce.
gwmSourcePage
SKYPICKER_AFFILIATE
SKYPICKER_AFFILIATE_UID
SKYPICKER_AFFILIATE_SUB
sub1Param
Tyto soubory cookies používáme ke sledování, ze kterých partnerských webů jste přišli (pokud k tomu došlo), a k získávání dalších informací potřebných k provedení třístranného propojení s partnerským webem, například pro potvrzení úspěšné rezervace. Tento soubor cookie je naprosto nezbytný ke správnému fungování tohoto provozního modelu.
cookie_consent Tento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si Vaše preference ohledně používání cookies.
preferred_currency Tento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si Vaši preferovanou měnu.
preferred_language Tento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si Váš preferovaný jazyk.
raf_creditBalance Pokud ze svého účtu doporučíte naše stránky příteli, potřebujeme tento soubor cookie ke sledování Vašeho kreditu.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQID Tento soubor cookie potřebujeme ke sledování nepřihlášených uživatelů. Bez něj by nefungovalo více základních funkcí na našem webu.
ua_session_token Bez tohoto souboru cookie by nebylo možné přihlásit se k účtu na Kiwi.com.
track_* Tento soubor cookie nás informuje, zda uživatel dokončil objednávku.
ignore_mobile_ad Tento soubor cookie používáme ke sledování, zda uživatel již zavřel reklamu na naši mobilní aplikaci, která se mu zobrazila během návštěvy našeho webu. Bez tohoto souboru cookie bychom si nezapamatovali, zda byla reklama již zavřena, a uživateli by se zobrazovala opakovaně na každé stránce.

II. VÝKONNOSTNÍ SOUBORY COOKIES

COOKIES ÚČEL
_ga
_gat_UA-29345084-1
_gid
google_click_id
gtmSplitVar
Google Analytics
Nástroje Google Analytics používáme k měření návštěvnosti našeho webu, ke sledování interakce uživatelů s tímto webem a k získávání dalších užitečných informací, které návštěvníci během jeho prohlížení generují.
__inf_* Exponea Infinario
Stejně jako v případě Google Analytics nám tyto soubory cookie pomáhají měřit návštěvnost našeho webu. Tento nástroj používáme konkrétně ke sledování počtu návštěvníků, kteří provedou rezervaci letenek/jízdenek nebo jiných služeb. Také shromažďujeme údaje, které slouží k testování nových funkcí na našem webu.
jaco_uid Jaco Analytics
Tento soubor cookie nám umožňuje využívat nahrávací software Jaco, který sleduje interakce uživatelů na našem webu. Používáme ho ke zlepšování částí webu, např. s jeho pomocí vidíme, zda uživatelé chápou určité funkce a používají je správně.
splitster_* Tento soubor cookie používáme k A/B testování, když na webu implementujeme nové funkce nebo provádíme změny a chceme si ověřit, jak na ně budou uživatelé reagovat. Díky tomuto souboru cookie můžeme rozdělit návštěvníky na dvě poloviny a každé ukazovat jinou verzi webu.
logglytrackingsession Loggly
Tento soubor cookie používáme ke shromažďování informací ohledně celkové funkčnosti našeho webu a veškerých aktivit na jednotlivých stránkách, aby mohli naši vývojáři řešit potíže, které se na webu vyskytnou. Bez tohoto souboru budeme mít omezenou možnost řešit určité potíže.
SL_C_*_KEY
SL_C_*_SID
SL_C_*_VID
Smartlook
Tento soubor cookie nám umožňuje vidět cestu uživatele při prohlížení našeho webu.

III. MARKETINGOVÉ SOUBORY COOKIES

COOKIES ÚČEL
cto_lwid Criteo
Criteo je reklamní síť, která nám pomáhá zobrazovat reklamy na webech třetích stran, které navštívíte.
__inf_* Exponea Infinario
Tento soubor cookie je nezbytný k provádění marketingových analýz a marketingové automatizaci. Umožňuje nám segmentovat zákazníky a následně jim zasílat přizpůsobené e-maily, vyskakovací okna a nabízená oznámení a zobrazovat reklamy na stránkách Kiwi.com a webech třetích stran.

IV. MARKETINGOVÉ SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN

COOKIES ÚČEL
Travel Audience Travel Audience
Shromažďování údajů o záměru hledání, oblíbených trasách a termínech, abychom mohli poskytovat relevantní nabídky. Tyto nabídky jsou specifické pro cílovou skupinu, dynamické a škálovatelné a zobrazují se uživatelům sítě Travel Audience.
Sojern Sojern
Shromažďování údajů o záměru hledání, oblíbených trasách a termínech, abychom mohli poskytovat relevantní nabídky. Tyto nabídky jsou specifické pro cílovou skupinu, dynamické a škálovatelné a zobrazují se uživatelům sítě Sojern.

Přenos údajů mimo Evropskou unii

Pokud budeme potřebovat, můžeme vaše osobní údaje přenést mimo Evropskou unii. Stane se tak, když si budete chtít rezervovat letenku u leteckého dopravce ze třetí země nebo když si objednáte službu od poskytovatele se sídlem ve třetí zemi. Samozřejmě pak těmto třetím stranám musíme přenést vaše údaje, protože bez nich by poskytnutí objednaných služeb nebylo možné.

V případě přenosu příjemcům v zemích, kde se nemůžeme spolehnout na rozhodnutí o adekvátní úrovni ochrany v souladu s čl. 45 GDPR nebo vhodná bezpečnostní opatření v souladu s čl. 46 GDPR, vaše osobní údaje přeneseme na základě výjimky v čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR. Jednotliví vybraní dopravci nebo poskytovatelé služeb budou s vašimi osobními údaji nakládat v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu každého dopravce. Osobní údaje budou jiným poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Stížnost u dozorového orgánu

Ochrana osobních údajů je vážná záležitost a správné zavedení pravidel je vcelku obtížné. Nikdo není dokonalý a může se stát, že uděláme chybu. Pokud budete mít pocit, že jsme s vašimi osobními údaji nenakládali správně, obraťte se prosím nejprve na nás. Slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom situaci vyřešili. S jakýmikoli záležitostmi ohledně ochrany soukromí a osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/questions.

Nicméně ale máte také právo kdykoli podat stížnost k dozorovému orgánu. Pokud jste z EU, můžete stížnost podat přímo na úřad v členské zemi, kde máte trvalé bydliště, kde pracujete nebo kde mělo dojít k údajnému narušení soukromí.

Stížnostmi se obvykle bude zabývat český Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací se dozvíte na adrese http://www.uoou.cz.

Contacting us and exercising your rights

For all matters concerning privacy and data protection, you can always contact us through this form: kiwi.com/privacy/questions. To exercise your rights related to your Personal Data, you can use this form: kiwi.com/privacy/rights.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V otázce záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a uplatňování vašich práv v souladu s GDPR můžete kdykoli kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zobrazit kontaktní údaje

Oliver Švolík
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Kiwi.com
[email protected]

Změny zásad ochrany osobních údajů

Se zlepšováním služeb se může měnit i způsob, jakým zpracováváme osobní údaje. V případě změn tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme v souladu s principy transparentnosti. Pokud se vás budou změny týkat, informujeme vás e-mailem.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 7. 2019.