Käyttöehdot

Yhteenveto


 1. Kohta 1. Verkkosivustomme ja mobiilisovelluksemme
  1. Osoitteessa Kiwi.com sijaitsevan verkkosivuston, Kiwi.com-mobiilisovelluksen sekä niiden kaiken sisällön (”verkkosivusto”) omistaja ja ylläpitäjä on yksityinen osakeyhtiö Kiwi.com s.r.o., jonka yhtiötunnus on 29352886 ja kotipaikka Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, Tšekin tasavalta, ja joka on merkitty Brnon aluetuomioistuimen ylläpitämään kaupparekisteriin numerolla C 74565 ja verotunnuksella CZ29352886 (”Kiwi.com”, ”me”, ”meidän”, ”meitä”).
  2. Verkkosivustoa voivat käyttää kaikki vierailijat tai asiakkaat (”käyttäjä”, ”sinä”, ”sinun”), jotka hyväksyvät nämä verkkosivuston käyttöä koskevat erityiset käyttöehdot (”käyttöehdot”). Verkkosivustoa käyttämällä hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan ja ehdoitta. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, et saa käyttää verkkosivustoa.
  3. Käyttäjien henkilötietojen käsittelemistä koskevat säännöt löytyvät verkkosivustolla olevasta tietosuojakäytännöstä.
 2. Kohta 2. Verkkosivustolle pääsy ja sen käyttö
  1. Jos päätät käyttää verkkosivustoa, tarjoamme sen ”sellaisenaan” ilman minkäänlaisia velvollisuuksia tai takuita, mukaan lukien esimerkiksi takuu täydellisyydestä, virheettömyydestä, saatavuudesta tai sopivuudesta.
  2. Verkkosivusto voi olla pois käytöstä tilapäisesti, pysyvästi, kokonaan tai osittain, ja voimme tehdä siihen oman harkintamme mukaan lisäyksiä, muutoksia ja poistoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
  3. Emme missään tapauksessa ole vastuussa minkäänlaisista verkkosivustoon liittyvistä menetyksistä tai vahingoista (mukaan lukien minkäänlaiset suorat, epäsuorat, erityiset tai seuraamukselliset menetykset tai vahingot tai voitonmenetykset) riippumatta tavasta, jolla tällaisia menetyksiä tai vahinkoja saatetaan vaatia.
  4. Verkkosivuston tiettyjen osien käyttöä voidaan rajoittaa tiettyjen sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti. Ellei muuta mainita, verkkosivuston toiminnot tarjotaan ilmaiseksi.
  5. Kiwi.comilla tai toimittajillamme ja tarjoajillamme on yksinoikeudellinen omistusoikeus verkkosivuston sisältöön ja tietoihin (mukaan lukien immateriaalioikeuden kohteet, hinnat ja verkkosivustolla ilmoitettujen tuotteiden ja palveluiden saatavuustiedot) sekä tällaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen käytettyyn infrastruktuuriin.
  6. Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa kaikki verkkosivuston käyttöön tarkoitetut salasanat sekä varmistamaan, etteivät valtuuttamattomat kolmannet osapuolet pääse niihin käsiksi. Käyttäjä on vastuussa kaikista taloudellisista seuraamuksista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston käytöstä käyttäjän salasanaa verkkosivustolla käyttäen sekä kolmansien osapuolten käyttäessä käyttäjän salasanaa.
  7. Me voimme yksinomaisen harkintamme mukaan käyttää kaikkia kommentteja ja ehdotuksia, jotka käyttäjä antaa kirjallisesti tai suullisesti tuotteidemme ja palveluidemme tai verkkosivuston käytön yhteydessä.
  8. Käyttäjä suostuu olemaan:
   1. käyttämättä toisen henkilön nimeä, tunnusta tai salasanaa luvatta tai esiintymättä toisena henkilönä verkkosivustolla
   2. julkaisematta tai siirtämättä minkäänlaista laitonta, uhkaavaa, halventavaa, hävytöntä tai sopimatonta materiaalia tai mitä tahansa materiaalia, joka voisi muodostaa toimintatavan, jota voidaan pitää rikoksena, joka voi aiheuttaa siviilioikeudellisia vastuita tai muutoin rikkoa mitä tahansa lakia
   3. tekemättä spekulatiivisia, virheellisiä tai vilpillisiä varauksia tai mitä tahansa varausta korvausvaatimuksen toivossa
   4. käyttämättä mitään laitetta, ohjelmistoa tai toimintatapaa, joka aiheuttaa häiriöitä tai jonka pyritään aiheuttavan häiriöitä verkkosivuston asianmukaiseen toimintaan
   5. muuttamatta tai purkamatta ohjelmistoa, jota käytetään tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen sekä verkkosivuston toimintaan
   6. sisällyttämättä kehykseen, peilaamatta tai muulla tavalla käyttämättä mitään tämän verkkosivuston osaa millään muulla verkkosivustolla ilman etukäteen antamaamme nimenomaista kirjallista suostumustamme.
 3. Kohta 3. Verkkosivuston toiminnot ja Kiwi.com-tili
  1. Verkkosivusto sisältää monia käyttäjän saatavilla olevia toiminnallisuuksia, joita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen varatussa verkkosivuston käyttöliittymän osassa tai muissa tarkoitukseen varatuissa verkkotyökaluissa, kuten sähköposteissa (”verkkosivuston käyttöliittymä”). Tarjoamme käyttöösi verkkosivuston toiminnallisuuden edellyttäen, että käytät toimintoja tarkoittamallamme ja sallimallamme tavalla.
  2. Kiwi.com-tilillä, jolla on rajoitettu käyttöoikeus (”Kiwi.com-tili”), on verkkosivuston lisätoimintoja, kuten voimassa olevien ja vanhojen varausten hallintatyökaluja sekä tulevien varausten tekemiseen tarvittavien tietojen tallennustoiminto.
  3. Voit käyttää sähköpostiosoitteeseesi yhdistettyä Kiwi.com-tiliä kirjautumalla sisään verkkosivuston käyttöliittymässä edellyttäen, että olet aiemmin tehnyt varauksen verkkosivustolla sähköpostiosoitteellasi tai että olet luonut Kiwi.com-tilin sähköpostiosoitteellasi verkkosivuston käyttöliittymässä.
 4. Kohta 4. Hakutoiminnot
  1. Verkkosivuston hakutoimintojen avulla voit hakea kolmansien osapuolten kuljetuspalveluita sekä niiden yhdistelmiä.
  2. Näytetyt hakutulokset riippuvat verkkosivuston käyttöliittymässä antamistasi hakusanoista ja määritettyjen parametrien sallimista valinnoista.
  3. Hakutulosten oletusjärjestys on ”paras”, mikä tarkoittaa, että parempina pitämämme kuljetusvaihtoehdot näytetään ylempänä, kun taas huonompina pitämämme vaihtoehdot näytetään alempana. Vaihtoehtojen paremmuuden ja huonommuuden määrittää kaava, joka perustuu hinnan (matalampaa hintaa pidetään parempana kuin korkeampaa hintaa), keston (lyhyempi kuljetus on parempi kuin pidempi kuljetus), kuljetustavan (maakuljetusta pidetään parempana kuin lentokuljetusta) ja matkustajien lukumäärän yhdistelmään. Voit vaihtaa hakutulosten oletusjärjestyksen mihin tahansa annetuista vaihtoehdoista. Tällöin hakutulokset järjestetään valitun parametrin, kuten hinnan tai keston, mukaan.
 5. Kohta 5. Immateriaalioikeutemme
  1. Pidätämme kaikki oikeudet tuotteisiimme ja palveluihimme sekä verkkosivustoon ja sen sisältöön, mukaan lukien ohjelmisto, laitteisto, tuotteet, prosessit, algoritmit, käyttöliittymät, tietämys, teknologiat, keksinnöt, suunnittelut sekä muu aineellinen tai aineeton materiaali tai tiedot, jotka asetetaan käyttäjien saataville palveluidemme tarjoamisen tai verkkosivustomme käytön kautta.
  2. Käyttäjälle ei myönnetä minkäänlaisia palveluitamme, tuotteitamme, verkkosivustoamme tai mitään niiden osaa koskevaa nimenomaista tai implisiittistä lisenssiä tai oikeutta, mukaan lukien minkäänlainen käyttäjän oikeus hankkia haltuunsa mitään lähdekoodia, tietoa tai muuta verkkosivustoon liittyvää materiaalia. Me tai oikeuksien omistajat pidätämme kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä käyttäjälle.
  3. Lisäksi kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, suunnitteluoikeudet, tietokantaoikeudet, patentit ja muut aineettoman omaisuuden oikeudet (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät), jotka liittyvät verkkosivustoon sekä verkkosivuston sisältöön, kuuluvat meille tai kolmansille osapuolille, emmekä me myönnä kenellekään oikeutta tai lisenssiä niiden käyttämiseen.
 6. Kohta 6. Kolmansien osapuolten sisältö
  1. Kaikkien verkkosivustolla näytettyjen kolmansien osapuolten tuotteiden ja palveluiden tarjoajat ovat elinkeinonharjoittajina toimivia ammattilaisia.
  2. Verkkosivustolla näytetyt tavaramerkit, logot, palvelumerkit, vesileimat ja muu kolmansien osapuolten sisältö (”tavaramerkit”) ovat niiden vastaavien omistajien rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Kaikki verkkosivustolla näytetyt tavaramerkit, jotka liittyvät liikennöiviin lentoyhtiöihin, rautatieyrityksiin ja muihin kolmannen osapuolen palveluntarjoajiin ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, ja me käytämme näitä tavaramerkkejä ainoastaan sinun mukavuutesi vuoksi. Mitään tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei tule pitää väitteenämme näiden kolmansien osapuolten tavaramerkkien suhteen tai pyrkimyksenämme myöntää johtopäätösten, pidättämisen tai muun seikan perusteella minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään verkkosivustolla näytettyä tavaramerkkiä ilman niiden vastaavilta omistajilta saatua nimenomaista kirjallista suostumusta.
  3. Verkkosivustolla näytettyjen tavaramerkkien väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. Sinun on varmistettava, että tavaramerkkien käyttötapasi on kaikkien sovellettavien lakien sekä kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan aineettomaan omaisuuteen liittyvien oikeuksien ja muiden oikeuksien mukaista. Ymmärrät ja hyväksyt, että tavaramerkit pysyvät kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan omaisuutena. Mitään tavaramerkin osaa ei saa muuttaa, monistaa, julkaista, lähettää verkkoon, jakaa, kääntää, mukauttaa, markkinoida tai käyttää ilman kyseiseltä kolmannen osapuolen palveluntarjoajalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.
  4. Tavaramerkkien näyttämistä verkkosivustolla ja kolmansien osapuolten tuotteiden tai palveluiden saatavuutta verkkosivuston kautta ei tule pitää minkään kolmannen osapuolen kytköksenä verkkosivustoon ja palveluihimme tai niiden kannatuksena tai sponsorointina.
 7. Kohta 7. Loppusäännökset
  1. Verkkosivustoa ja näitä käyttöehtoja koskevissa riitatapauksissa Tšekin tasavallan tuomioistuimilla on täysi lainkäyttövalta kaikissa sinun ja meidän välisissä erimielisyyksissä, elleivät pakottavat sovellettavat lait toisin määrää.
  2. Verkkosivuston ja näiden käyttöehtojen sekä kaikkien niistä johtuvien lainmukaisten suhteiden osalta sovelletaan Tšekin tasavallan lakeja.
  3. Nämä käyttöehdot ovat voimassa 28. toukokuuta 2022 alkaen.
LENTOYHTIÖITÄ HALVEMPI -KAMPANJAN EHDOT

Hakkeroimme sinulle
halvemmat lennot