תנאי השימוש

תקציר


 1. סעיף 1. האתר והאפליקציה לנייד
  1. האתר שכתובתו , Kiwi.comהאפליקציה לנייד של Kiwi.com וכל התוכן שיש בהם (להלן: "אתר האינטרנט") שייכים לחברה הפרטית בערבון המוגבל Kiwi.com s.r.o.‎, ח"פ: 29352886, כתובת רשומה: Lazaretní 925/9, Zábrdovice, מיקוד 615 00 Brno, צ'כיה, שרשומה במרשם החברות המנוהל בבית משפט האזורי בברנו, מספר תיק C 74565, מזהה מס CZ29352886 (להלן: "Kiwi.com", "אנחנו", "שלנו", "החברה" או כל ניסוח בגוף ראשון רבים) ומופעלים על ידה.
  2. האתר פתוח לשימוש של כל מבקר או לקוח (להלן: "המשתמש", "הלקוח", "המבקר") בכפוף לאישור תנאי השימוש המיוחדים האלה באתר (להלן: "תנאי השימוש"). כניסה לאתר האינטרנט או שימוש בו ייחשבו לאישור של תנאי השימוש במלואם ללא סייגים. אין להשתמש באתר בלי להסכים לתנאי השימוש.
  3. הכללים לגבי שימוש במידע האישי של משתמשים מפורטים במדיניות הפרטיות של האתר.
 2. סעיף 2. כניסה לאתר ושימוש בו
  1. מי שמחליט להשתמש באתר מקבל אותו "כמות שהוא" ללא כל חבות או אחריות מצדנו, לרבות, אך לא רק, אחריות לגבי שלמות, העדר פגמים, זמינות או התאמה.
  2. ייתכן שאי אפשר יהיה להשתמש באתר כולו או בחלקים ממנו באופן זמני או לצמיתות, וייתכן שנוסיף לו תוכן, נשנה אותו או נסיר ממנו תוכן בכל עת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי ובלי להודיע על כך.
  3. בשום מקרה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק (לרבות ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים מכל סוג או לכל אובדן רווחים) שקשורים לאתר האינטרנט, בכל אופן של תביעה עבור אותם נזקים או הפסדים.
  4. ייתכן שהמשתמש יידרש לעמוד בדרישות או בכללים מסוימים כדי לקבל גישה לחלקים ספציפיים באתר. אלא אם צוין אחרת, השימוש באתר האינטרנט לא כרוך בתשלום.
  5. התכנים והמידע שמוצגים באתר האינטרנט (כולל תכנים שמוגנים בזכויות קניין רוחני, ומידע על מחיר המוצרים והשירותים שמסופקים באתר ועל הזמינות שלהם), כמו גם התשתית שאנחנו משתמשים בה כדי לספק את התכנים ואת המידע, הם רכוש קנייני של Kiwi.com או של הספקים שלנו.
  6. המשתמש מסכים לשמור על הסודיות של כל סיסמה שתסופק לו כדי לגשת לאתר האינטרנט, ולהקפיד שאף גורם לא מורשה לא יקבל גישה לסיסמה כזו. המשתמש מקבל על עצמו את האחריות לכל השלכה פיננסית שיכולה להיות לשימוש באתר האינטרנט במקרים שבהם הוא או כל צד שלישי נכנסים לאתר האינטרנט עם הסיסמה שניתנה לו.
  7. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בכל הערה או הצעה של המשתמש ביחס לשימוש במוצרים ובשירותים שלנו או באתר האינטרנט, שהועברו גם בכתב וגם בעל פה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  8. המשתמש מסכים שלא:
   1. להשתמש בשם, במזהה או בסיסמה של אדם אחר בלי לקבל רשות מאותו אדם או להשתמש באתר האינטרנט הזה כשהוא מתחזה לאדם אחר;
   2. לפרסם או לשדר תכנים לא חוקיים, איומים, השמצות, גסויות, תכנים פוגעניים או כל תוכן אחר שפרסומו יכול להיחשב לעבירה פלילית, להוביל לתביעה אזרחית או להפר חוק כלשהו;
   3. לספסר בהזמנות מהאתר, לבצע הזמנות מזויפות או תרמית של הזמנות או כל סוג של הזמנה מתוך ציפייה לביקוש;
   4. להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או קוד כדי לשבש או לנסות לשבש את הפעולה התקינה של אתר האינטרנט;
   5. לשנות או להדר לאחור את התוכנה שאנחנו משתמשים בה כדי לספק את המוצרים והשירותים שלנו או לתפעל את האתר;
   6. "למסגר" חלקים מאתר האינטרנט הזה, "לשדר" אותם או לשלב אותם בשיטה אחרת באתר אחר בלי לקבל מאיתנו מראש אישור מפורש בכתב.
 3. סעיף 3: הפונקציונליות של אתר האינטרנט ושל חשבון Kiwi.com
  1. באתר האינטרנט יש מגוון פונקציות שזמינות למשתמש ואפשר להפעיל אותן דרך קטעים ייעודיים בממשק של האתר או דרך כלים מקוונים ייעודיים אחרים כמו הודעות אימייל (להלן "הממשק של האתר"). אפשר להשתמש בפונקציות של האתר רק למטרות שלשמן הן נועדו ובהתאם לכללים שלנו.
  2. חשבון Kiwi.com מספק גישה לפונקציות באתר שהגישה אליהן מוגבלת (להלן "חשבון Kiwi.com") כמו כלים לניהול הזמנות קיימות והזמנות שהסתיימו או אחסון הנתונים הנדרשים להזמנות עתידיות באתר.
  3. המשתמש יכול להיכנס לחשבון שמשויך לכתובת האימייל שלו דרך הממשק של אתר האינטרנט (בתנאי שהוא השתמש באותה כתובת אימייל להזמנה באתר בעבר) או ליצור דרך הממשק חשבון Kiwi.com שישויך לכתובת האימייל שהוא יבחר.
 4. סעיף 4: הפונקציונליות של החיפוש
  1. בעזרת פונקציות החיפוש באתר המשתמש יכול לחפש שירותי תחבורה של צדדים שלישיים ושילוב ביניהם.
  2. תוצאות החיפוש שמוצגות משתנות לפי מה שהמשתמש הזין בממשק של האתר ולפי הפרמטרים שבחר בממשק הזה.
  3. כברירת מחדל, אנחנו מדרגים את התוצאות מהטובה לגרועה. כלומר, אפשרויות נסיעה שלדעתנו טובות יותר מהאחרות יופיעו במקום גבוה יותר מאשר תוצאות שלדעתנו פחות טובות. אנחנו קובעים איזו תוצאה טובה ואיזו תוצאה גרועה לפי נוסחה שמבוססת על שילוב של מחיר (מחיר נמוך יותר נחשב טוב יותר ממחיר שגבוה ממנו), משך הנסיעה (נסיעה קצרה יותר טובה מנסיעה ארוכה יותר), אמצעי התחבורה (תחבורה יבשתית נחשבת טובה יותר מטיסה) ומספר הנוסעים. המשתמש יכול לשנות את דירוג ברירת המחדל של תוצאות החיפוש לכל אחת מהאפשרויות שאנחנו מציעים. במקרים כאלה, תוצאות החיפוש מדורגות בהתאם לפרמטרים שנבחרו, כמו מחיר ומשך הנסיעה.
 5. סעיף 5. הקניין הרוחני שלנו
  1. שמורות לנו כל הזכויות למוצרים ולשירותים שלנו, וגם לאתר האינטרנט ולתוכן שמפורסם בו; לרבות הזכויות לתוכנות, חומרה, מוצרים, תהליכים, אלגוריתמים, ממשקי משתמש, ידע, טכנולוגיות, המצאות, עיצובים וכל חומר או מידע מוחשי או לא מוחשי שהגיע לידי המשתמש בזמן שסיפקנו לו שירותים או כחלק מהשימוש באתר.
  2. המשתמש לא מקבל במפורש או במשתמע כל זכות או רישיון על השירותים, המוצרים ואתר האינטרנט שלנו, בחלקם או במלואם, לרבות כל זכות לשמור לעצמו קוד מקור, נתונים או חומרים אחרים שקשורים לאתר האינטרנט. כל הזכויות שלא ניתנו למשתמש במפורש בתנאי השימוש האלה שמורות לנו או לבעלים של אותן הזכויות, בהתאמה.
  3. יתר על כן, כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הזכויות לעיצוב, הזכויות למסדי נתונים, הזכויות לפטנטים וכל זכות אחרת לקניין רוחני (רשום או לא רשום) באתר עצמו או זכויות כאלה שקשורות לתוכן באתר שמורות לנו או לצדדים שלישיים ואנחנו לא נותנים לאף אחד זכות או רישיון להשתמש בהם.
 6. סעיף 6: תוכן של צדדים שלישיים
  1. את כל המוצרים והשירותים של צדדים שלישיים שמוצגים באתר מספקים ספקים מקצועיים שמשמשים סוחרים.
  2. הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, סימני השירות, סימני המים וכל תוכן אחר של צד שלישי (להלן: "סימנים מסחריים ") שמוצגים באתר האינטרנט הם סימנים מסחריים רשומים או לא רשומים של בעליהם בהתאמה. כל הסימנים המסחריים המוצגים באתר האינטרנט שקשורים לחברות התעופה המפעילות את הטיסות, לחברות הרכבות ולספקי צד שלישי אחרים שייכים לבעליהם ומוצגים באתר לנוחות המשתמשים בלבד. אין לפרש שום דבר שמוצג באתר האינטרנט כטענה לבעלות על הסימנים מסחריים של חברות אחרות או כמתן כל רישיון או זכות – בין אם במשתמע, בהשתק או בכל דרך אחרת – להשתמש בסימנים המסחריים המוצגים באתר בלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהבעלים של הסימן המסחרי.
  3. אסור לעשות כל שימוש לרעה בסימנים המסחריים המוצגים באתר. יש להקפיד להשתמש בכל סימן מסחרי בהתאם לחוק החל ותוך שמירה על זכויות הקניין הרוחני וכל זכות רלוונטית אחרת של ספק הצד השלישי שהם שייכים לו. מוסכם ומקובל עליך שהסימנים המסחריים יישארו בבעלות ספק הצד השלישי הרלוונטי. אין לשנות כל חלק של סימן מסחרי, לשכפל אותו, לפרסם אותו, להעלות אותו, להפיץ אותו, לתרגם אותו, להתאים אותו, לשווק אותו או להשתמש בו בלי לקבל הסכמה מראש בכתב מספק הצד השלישי שהסימן שייך לו.
  4. הצגה של סימנים מסחריים באתר והזמינות באתר של המוצרים או השירותים של צד שלישי, לא אמורים להתפרש כזיקה, תמיכה או חסות של צד שלישי כלשהו מצד האתר והשירותים שלנו.
 7. סעיף 7. הוראות אחרונות
  1. במקרה שיתעורר סכסוך בינינו לבין הלקוח בנוגע לאתר  או לתנאי השימוש בו, לבתי המשפט של צ'כיה תהיה סמכות שיפוט מוחלטת בעניין זה אלא אם נאמר אחרת בחוק חל מחייב.
  2. האתר, תנאי השימוש בו וכל מערכת יחסים משפטית המבוססת בתנאים האלה או נגזרת מהם כפופים לחוקי צ'כיה.
  3. תנאי השימוש האלה נכנסו לתוקף ב-28 במאי 2022.
תנאי הקמפיין "זולים יותר מחברות תעופה"

טריק חכם
שמאפשר לטוס בזול