תנאי השימוש

תקציר


 • 1. אתר האינטרנט והאפליקציה לנייד
  • 1.1 אתר האינטרנט שכתובתו Kiwi.com, האפליקציה לנייד של Kiwi.com וכל התוכן שיש בהם (להלן "<strong>האתרKiwi.com", אנחנו", "<strong>שלנו", "<strong>החברה
  • 1.2 האתר פתוח לשימוש של כל מבקר או לקוח (להלן: "<strong>המשתמש", "<strong>הלקוח", "<strong>המבקרתנאי השימוש
  • 1.3 הכללים לגבי שימוש במידע האישי של משתמשים מפורטים במדיניות הפרטיות של האתר.
 • 2. כניסה לאתר ושימוש בו
  • 2.1 מי שמחליט להשתמש באתר מקבל אותו "כמות שהוא" ללא כל חבות או אחריות מצדנו, לרבות, אך לא רק, אחריות לגבי שלמות, העדר פגמים, זמינות או התאמה. סעיף זה אינו חל על לקוחות שהם תושבי קבע באיחוד האירופי.
  • 2.2 בשום מקרה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק (לרבות ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים מכל סוג או לכל אובדן רווחים) שקשורים לאתר האינטרנט, בכל אופן של תביעה עבור אותם נזקים או הפסדים. סעיף זה אינו חל על לקוחות שהם תושבי קבע באיחוד האירופי.
  • 2.3 ייתכן שהמשתמש יידרש לעמוד בדרישות או בכללים מסוימים כדי לקבל גישה לחלקים ספציפיים באתר. אלא אם צוין אחרת, השימוש באתר האינטרנט לא כרוך בתשלום.
  • 2.4 התכנים והמידע שמוצגים באתר (כולל תכנים שמוגנים בזכויות קניין רוחני, ומידע על מחיר המוצרים והשירותים שמסופקים באתר ועל הזמינות שלהם), כמו גם התשתית שאנחנו משתמשים בה כדי לספק את התכנים ואת המידע, הם רכוש קנייני של Kiwi.com או של הספקים שלנו.
  • 2.5 המשתמש מסכים לשמור על הסודיות של כל סיסמה שתסופק לו כדי לגשת לאתר, ולהקפיד שאף גורם לא מורשה לא יקבל גישה לסיסמה כזו. המשתמש מקבל על עצמו את האחריות לכל השלכה פיננסית שיכולה להיות לשימוש באתר האינטרנט במקרים שבהם הוא או כל צד שלישי נכנסים לאתר האינטרנט עם הסיסמה שניתנה לו.
  • 2.6 אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בכל הערה או הצעה של המשתמש ביחס לשימוש במוצרים ובשירותים שלנו או באתר, שהועברו גם בכתב וגם בעל פה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  • 2.7 המשתמש מסכים שלא:
   • 2.7.1 להשתמש בשם, בשם משתמש או בסיסמה של אדם אחר בלי לקבל רשות מאותו אדם או להשתמש באתר כשהוא מתחזה לאדם אחר;
   • 2.7.2 לפרסם או לשדר תכנים לא חוקיים, איומים, השמצות, גסויות, תכנים פוגעניים או כל תוכן אחר שפרסומו יכול להיחשב לעבירה פלילית, להוביל לתביעה אזרחית או להפר חוק כלשהו;
   • 2.7.3 לספסר בהזמנות מהאתר, לבצע הזמנות מזויפות או תרמית של הזמנות או כל סוג של הזמנה מתוך ציפייה לביקוש;
   • 2.7.4 להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או קוד כדי לשבש או לנסות לשבש את הפעולה התקינה של האתר;
   • 2.7.5 לשנות או להדר לאחור את התוכנה שאנחנו משתמשים בה כדי לספק את המוצרים והשירותים שלנו או לתפעל את האתר;
   • 2.7.6 "למסגר" חלקים מהאתר, "לשדר" אותם או לשלב אותם בשיטה אחרת באתר אחר בלי לקבל מאיתנו מראש אישור מפורש בכתב.
 • 3. הפונקציונליות של אתר האינטרנט ושל חשבון Kiwi.com
  • 3.1 באתר האינטרנט יש מגוון פונקציות שזמינות למשתמש ואפשר להפעיל אותן דרך קטעים ייעודיים בממשק של האתר או דרך כלים מקוונים ייעודיים אחרים כמו הודעות אימייל (להלן: "<strong>הממשק של האתר
  • 3.2 חשבון Kiwi.com מספק גישה לפונקציות באתר שהגישה אליהן מוגבלת (להלן: "<strong>חשבון Kiwi.com
  • 3.3 המשתמש יכול להיכנס לחשבון שמשויך לכתובת האימייל שלו דרך הממשק של האתר (בתנאי שהוא השתמש באותה כתובת אימייל להזמנה באתר בעבר) או ליצור דרך הממשק חשבון Kiwi.com שישויך לכתובת האימייל שהוא יבחר.
 • 4. הפונקציונליות של החיפוש
  • 4.1 בעזרת פונקציות החיפוש באתר המשתמש יכול לחפש שירותי תחבורה של צדדים שלישיים ושילוב ביניהם.
  • 4.2 תוצאות החיפוש שמוצגות משתנות לפי מה שהמשתמש הזין בממשק של האתר ולפי הפרמטרים שבחר בממשק הזה.
  • 4.3 כברירת מחדל, אנחנו מדרגים את התוצאות מהטובה לגרועה. כלומר, אפשרויות נסיעה שלדעתנו טובות יותר מהאחרות יופיעו במקום גבוה יותר מאשר תוצאות שלדעתנו פחות טובות. אנחנו קובעים איזו תוצאה טובה ואיזו תוצאה גרועה לפי נוסחה שמבוססת על שילוב של מחיר (מחיר נמוך יותר נחשב טוב יותר ממחיר שגבוה ממנו), משך הנסיעה (נסיעה קצרה יותר טובה מנסיעה ארוכה יותר), אמצעי התחבורה (תחבורה יבשתית נחשבת טובה יותר מטיסה) ומספר הנוסעים. המשתמש יכול לשנות את דירוג ברירת המחדל של תוצאות החיפוש לכל אחת מהאפשרויות שאנחנו מציעים. במקרים כאלה, תוצאות החיפוש מדורגות בהתאם לפרמטרים שנבחרו, כמו מחיר ומשך הנסיעה.
  • 4.4 המחירים המוצגים באתר עשויים להשתנות ולהתעדכן בתהליך של קבלת החלטות אוטומטית.
 • 5. הקניין הרוחני שלנו
  • 5.1 שמורות לנו כל הזכויות למוצרים ולשירותים שלנו, וגם לאתר ולתוכן שמפורסם בו, לרבות הזכויות לתוכנות, חומרה, מוצרים, תהליכים, אלגוריתמים, ממשקי משתמש, ידע, טכנולוגיות, המצאות, עיצובים וכל חומר או מידע מוחשי או לא מוחשי שהגיע לידי המשתמש בזמן שסיפקנו לו שירותים או כחלק מהשימוש באתר.
  • 5.2 המשתמש לא מקבל במפורש או במשתמע כל זכות או רישיון על השירותים, המוצרים ואתר האינטרנט שלנו, בחלקם או במלואם, לרבות כל זכות לשמור לעצמו קוד מקור, נתונים או חומרים אחרים שקשורים לאתר. כל הזכויות שלא ניתנו למשתמש במפורש בתנאי השימוש האלה שמורות לנו או לבעלים של אותן הזכויות, בהתאמה.
  • 5.3 יתר על כן, כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הזכויות לעיצוב, הזכויות למסדי נתונים, הזכויות לפטנטים וכל זכות אחרת לקניין רוחני (רשום או לא רשום) באתר עצמו או זכויות כאלה שקשורות לתוכן באתר שמורות לנו או לצדדים שלישיים ואנחנו לא נותנים לאף אחד זכות או רישיון להשתמש בהם.
 • 6. תוכן של צדדים שלישיים
  • 6.1 את כל המוצרים והשירותים של צדדים שלישיים שמוצגים באתר מספקים ספקים מקצועיים שמשמשים סוחרים.
  • 6.2 הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, סימני השירות, סימני המים וכל תוכן אחר של צד שלישי (להלן: "<strong>סימנים מסחריים
  • 6.3 אסור לעשות כל שימוש לרעה בסימנים המסחריים שמוצגים באתר. יש להקפיד להשתמש בכל סימן מסחרי בהתאם לחוק החל ותוך שמירה על זכויות הקניין הרוחני וכל זכות רלוונטית אחרת של ספק הצד השלישי שהם שייכים לו. מוסכם ומקובל עליך שהסימנים המסחריים יישארו בבעלות ספק הצד השלישי הרלוונטי. אין לשנות כל חלק של סימן מסחרי, לשכפל אותו, לפרסם אותו, להעלות אותו, להפיץ אותו, לתרגם אותו, להתאים אותו, לשווק אותו או להשתמש בו בלי לקבל הסכמה מראש בכתב מספק הצד השלישי שהסימן שייך לו.
  • 6.4 הצגה של סימנים מסחריים באתר והזמינות באתר של המוצרים או השירותים של צד שלישי, לא אמורים להתפרש כזיקה, תמיכה או חסות של צד שלישי כלשהו מצד האתר והשירותים שלנו.
 • 7. תנאים מסכמים
  • 7.1 יישוב סכסוכים
   • 7.1.1 יישוב סכסוכים בצורה ידידותית. לפני שמתחילים לפעול לפי אחת משיטות יישוב הסכסוכים המצוינות להלן, צריך קודם לנסות ליצור איתנו קשר דרך הטופס שבכתובת: Kiwi.com/content/feedback, כדי שנוכל לטפל בכל תלונה או הצעה.
   • 7.1.2 סמכות שיפוט במקרים של סכסוכים עם .Kiwi.com s.r.o במקרה שיתעורר סכסוך בינינו לבין המשתמש, לבתי המשפט בצ'כיה תהיה סמכות שיפוט מלאה בעניין זה.
   • 7.1.3 סכסוכי לקוחות באיחוד האירופי
    • לפני הגשת תביעה בבית משפט, כל הצרכנים שמתגוררים במדינות האיחוד האירופי רשאים להתחיל תהליך פשרה מחוץ לבית המשפט כדי ליישב את הסכסוכים שלהם איתנו, אם לא הצלחנו ליישב את הסכסוך בין צרכן מהאיחוד האירופי לבינינו באופן ישיר. המוסד האחראי על פשרות מחוץ לבית המשפט בסכסוכי צרכנים מהאיחוד האירופי הוא הרשות להגנת הצרכן בצ'כיה (Czech Trade Inspection Authority, ‏coi.cz) כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על פשרות מחוץ לבית המשפט ליישוב סכסוכים של צרכנים: https://www.coi.cz/en/information-about-adr/
    • בהתאם לתקנה מס' 524/2013 של האיחוד האירופי, צרכנים מהאיחוד האירופי רשאים גם לפתוח באינטרנט את תהליך הפשרה מחוץ לבית המשפט ליישוב סכסוכי צרכנים, דרך הפלטפורמה ODR ליישוב סכסוכי צרכנים אונליין: ec.europa.eu/consumers/odr
    • לקוחות שהם תושבי קבע באיחוד האירופי יכולים להגיש תביעה כדי לאכוף את הזכויות להגנת הצרכן בקשר לתנאי השימוש הללו בצ'כיה או במדינת המגורים שלהם, וההליכים ייפתחו רק בבתי משפט במדינת המגורים שלהם.
  • 7.2 האתר, תנאי השימוש בו וכל מערכת יחסים משפטית המבוססת בתנאים האלה או נגזרת מהם כפופים לחוקי צ'כיה. הלקוחות יכולים ליהנות גם מרף ההגנה שמעניק החוק במדינת המגורים שלהם.
  • 7.3 תנאי השימוש האלה נכנסו לתוקף ב-8 באפריל 2024.
טריק חכם
שמאפשר לטוס בזול