Bruksvilkår

Sammendrag


 1. Nettstedet og mobilappen
  1. Nettstedet på Kiwi.com, Kiwi.com-mobilappen og alt innholdet («nettstedet») eies og drives av selskapet Kiwi.com s.r.o., som har registrert kontoradresse Rohanské nábřeží 678/25, 186 00, Prague 8-Karlín, Tsjekkia, bedrifts-ID-nr. 29352886, og er registrert i bedriftsregisteret til den lokale domstolen i Praha med filnr. C 387231, skatte-ID-nr. CZ29352886 («Kiwi.com»,«vi», «vår/våre», «oss»).
  2. Nettstedet er tilgjengelig for alle gjester og kunder («bruker», «du/deg», «din/dine») med forbehold om godtakelse av disse spesielle vilkårene for bruk av nettstedet («bruksvilkår»). Din tilgang til og bruk av nettstedet innebærer at du godtar disse bruksvilkårene fullstendig og betingelsesløst. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, har du ikke lov til å bruke nettstedet.
  3. Reglene som gjelder for behandling av brukernes personopplysninger, er tilgjengelige i nettstedets retningslinjer for personvern.
 2. Tilgang til og bruk av nettstedet
  1. Hvis du velger å bruke nettstedet, tilbyr vi det «som det er», uten noen form for ansvar eller garantier som f.eks. garanti om kompletthet, feilfrihet, tilgjengelighet eller egnethet.
  2. Nettstedet kan være midlertidig eller permanent utilgjengelig, helt eller delvis, og det kan utvides, endres eller fjernes når som helst etter vårt skjønn, uten varsel på forhånd.
  3. Vi er ikke under noen omstendigheter erstatningsansvarlige for tap eller skader (inkludert direkte tap/skader, indirekte tap/skader, spesielle tap/skader eller følgeskader/følgetap av noen som helst type, eller tapt fortjeneste) i forbindelse med nettstedet, uavhengig av hvilke rettsmidler som benyttes for å fremme krav i forbindelse med slike tap eller skader.
  4. Tilgangen til spesifikke deler av nettstedet kan være begrenset grunnet spesifikke regler eller krav. Med mindre noe annet er oppgitt, tilbys funksjonene på nettstedet kostnadsfritt.
  5. Innholdet og informasjonen på nettstedet (inkludert immateriell eiendom og pris- og tilgjengelighetsinformasjon for produkter og tjenester som leveres via nettstedet) samt infrastrukturen som brukes til å formidle det nevnte innholdet og informasjonen, eies av Kiwi.com eller våre leverandører.
  6. Brukeren samtykker i å hemmeligholde alle passord som gir tilgang til nettstedet og sikre at ingen uautoriserte tredjeparter får tilgang til dem. Brukeren påtar seg ansvaret for alle potensielle økonomiske konsekvenser som oppstår som følge av at nettstedet brukes med brukerens passord eller at tredjeparter får tilgang til brukerens passord.
  7. Vi kan, helt og holdent etter vårt eget skjønn, benytte oss av alle kommentarer og forslag, enten de har skriftlig eller muntlig form, som brukeren fremlegger i forbindelse med sin bruk av produktene og tjenestene våre eller nettstedet.
  8. Brukeren forplikter seg til å ikke
   1. bruke en annen persons navn, ID eller passord uten tillatelse, eller bruke nettstedet mens man utgir seg for å være noen andre
   2. publisere eller sende ulovlig, truende, injurierende, uanstendig eller krenkende materiale eller materiale som innebærer forbrytelser, kan medføre sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryter loven
   3. gjøre spekulative, falske eller bedragerske bestillinger eller gjøre bestillinger i påvente av etterspørsel
   4. bruke enheter, programvare eller prosedyrer til å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettstedets funksjonalitet
   5. endre eller dekompilere programvaren som brukes til å levere produktene og tjenestene våre og drive nettstedet
   6. «ramme inn», «speile» eller på annen måte presentere deler av nettstedet på et annet nettsted uten skriftlig forhåndstillatelse
 3. Nettstedets funksjonalitet og Kiwi.com-kontoen
  1. Nettstedet inneholder en rekke funksjoner som er tilgjengelige for brukeren, og som kan brukes via spesifikke deler av grensesnittet eller nettstedet, eller andre, spesifikke nettbaserte verktøy som e-post («nettstedets grensesnitt»). Vi gir deg tilgang til funksjonene på nettstedet med forbehold om at du bruker funksjonene på en måte som er i samsvar med våre intensjoner og som er tillatt av oss.
  2. Kiwi.com-kontoen baseres på ytterligere funksjonalitet ved nettstedet, som har begrenset tilgang («Kiwi.com-konto»), for eksempel verktøy for administrering av aktive og tidligere bestillinger og lagring av data som kreves for å gjøre bestillinger i fremtiden.
  3. Du kan få tilgang til Kiwi.com-kontoen som er tilknyttet e-postadressen din, ved å logge inn via nettstedets grensesnitt, hvis du tidligere har brukt e-postadressen din for å gjøre en bestilling på nettstedet eller for å opprette en Kiwi.com-konto via nettstedets grensesnitt.
 4. Søkefunksjonalitet
  1. Søkefunksjonaliteten til nettstedet lar deg søke i og kombinere transporttjenestene til tredjeparter.
  2. Søkeresultatene som vises, avhenger av dine inndata og hvilke parametere som blir valgt via nettstedets grensesnitt.
  3. Som standard rangerer vi søkeresultatene med de beste først, slik at de transportalternativene vi synes er bedre, vises høyere, mens de vi anser for å være dårligere, blir rangert lavere. Hvilke alternativer som er bedre og dårligere, blir avgjort av en formel som er basert på kombinasjonen av pris (lavere pris regnes for å være bedre enn høyere pris), varighet (kortere transporttid regnes for å være bedre enn lengre transporttid), transportmåte (bakketransport regnes for å være bedre enn lufttransport) og antall passasjerer. Du kan endre standardvalget for rangering av søkeresultater til hvilket som helst av de tilgjengelige alternativene. Hvis du gjør det, blir søkeresultatene rangert etter den valgte parameteren, f.eks. pris eller varighet.
  4. Prisene som vises på nettstedet, kan bli endret og justert basert på automatisk beslutningstaking.
 5. Artikkel 5. Vår immaterielle eiendom
  1. Vi beholder alle rettigheter tilknyttet produktene og tjenestene våre og nettstedet og innholdet på det, blant annet programvare, maskinvare, produkter, prosesser, algoritmer, brukergrensesnitt, kunnskap, teknologier, oppfinnelser, designer og annet materielt og immaterielt materiale / annen materiell og immateriell informasjon som gjøres tilgjengelig for brukeren gjennom leveringen av tjenestene eller bruken av nettstedet.
  2. Brukeren gis ingen uttrykkelige eller underforståtte lisenser eller rettigheter av noe slag relatert til tjenestene våre, produktene våre, nettstedet eller noen som helst del av disse, for eksempel retten til å ta i besittelse eventuell kildekode, data eller annet materiale tilknyttet nettstedet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis til brukeren i dette dokumentet, forbeholdes oss eller sine respektive eiere.
  3. Videre skal alle opphavsretter, varemerker, designrettigheter, databaserettigheter, patenter og andre immaterielle eiendomsrettigheter (både registrerte og uregistrerte) i og på nettstedet og knyttet til nettstedets innhold, tilhøre oss eller tredjeparter, og vi gir ingen rett eller lisens til å bruke disse.
 6. Innhold fra tredjeparter
  1. Alle tredjeparts produkter og tjenester som vises på nettstedet, leveres av profesjonelle leverandører som selger disse produktene og tjenestene.
  2. Varemerkene, logoene, tjenestemerkene, vannmerkene og annet tredjepartsinnhold («varemerker») som vises på nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Alle varemerker som er tilknyttet de ansvarlige flyselskapene, togselskapene og andre tredjepartsleverandører som vises på nettstedet, tilhører sine respektive eiere, og vi bruker disse varemerkene utelukkende for din bekvemmelighet. Intet av innholdet på nettstedet skal tolkes som at vi gjør krav på disse tredjeparts varemerkene eller som at vi gir, på noen som helst måte, noen form for lisens eller rett til å bruke varemerkene som vises på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra de respektive eierne.
  3. Det er strengt forbudt å misbruke varemerkene som vises på nettstedet. Du må selv forsikre deg om at din bruk av varemerker skjer i samsvar med alle gjeldende lover og alle de immaterielle og andre eiendomsrettighetene til den aktuelle tredjepartsleverandøren. Du godtar og bekrefter at varemerkene skal forbli eiendommen til den aktuelle tredjepartsleverandøren. Ingen deler av varemerker kan endres, dupliseres, publiseres, lastes opp, distribueres, oversettes, tilpasses, markedsføres eller brukes uten skriftlig forhåndstillatelse fra den aktuelle tredjepartsleverandøren.
  4. Visning av varemerker på nettstedet, og tilgjengeligheten av tredjeparts produkter og tjenester på nettstedet, skal ikke regnes for å bety at en slik tredjepart har en tilknytning til, anbefaler eller sponser nettstedet vårt eller tjenestene våre.
 7. Avsluttende bestemmelser
  1. Ved eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til nettstedet eller disse vilkårene, skal domstolene i Tsjekkia ha full jurisdiksjon over alle tvister som oppstår mellom deg og oss, med mindre noe annet kreves av ufravikelige, gjeldende lover.
  2. Nettstedet og disse bruksvilkårene og alle juridiske relasjoner som opprettes under disse eller basert på disse, skal styres av lovene i Tsjekkia.
  3. Disse bruksvilkårene er gyldige og i kraft fra 1. februar 2023.

Vi hacker systemet.
Du flyr billigere