Možnosti zmeny a zrušenia cesty v závislosti od druhu lístka

Naším cieľom je zjednodušiť cestovanie. Preto sme zaviedli vlastné podmienky výdaja virtuálnych cestovných lístkov, ktoré zjednocujú možnosti zmeny a zrušenia pre všetky cesty bez ohľadu na podmienky dopravcu.
Pri rezervácii u nás si môžete vybrať z 3 druhov lístkov. Každý druh predstavuje iné podmienky, za ktorých môžete zmeniť alebo zrušiť príslušnú cestu.
💡 Rezerváciu môžete zmeniť alebo zrušiť najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom cesty. So sadzbou Flexi zakúpenou menej ako týždeň pred prvým odchodom z itinerára je to možné až 4 hodiny vopred.

Sadzba Saver

  • Ak zmeníte rezerváciu, zaplatíte plnú cenu novej rezervácie.
  • Ak rezerváciu zrušíte, dostanete 10 EUR vo forme kreditu Kiwi.com, ktoré môžete použiť na rezerváciu novej cesty.

Sadzba Standard

  • Ak chcete rezerváciu zmeniť, zaplatíte len cenový rozdiel medzi novou a pôvodnou rezerváciou. Zvyšok uhradíme my.
  • Ak rezerváciu zrušíte, dostanete 10 EUR vo forme kreditu Kiwi.com, ktoré môžete použiť na rezerváciu novej cesty.

Sadzba Flexi

  • Ak chcete rezerváciu zmeniť, zaplatíte len cenový rozdiel medzi novou a pôvodnou rezerváciou. Zvyšok uhradíme my.
  • Ak zrušíte rezerváciu, dostanete späť 90 % z ceny, ktorú ste zaplatili. Môžete si vybrať spôsob vrátenia peňazí – peňažné prostriedky alebo kredit Kiwi.com.
Skôr ako sa rozhodnete zmeniť alebo zrušiť rezerváciu, mali by ste vedieť pár vecí:
Za podmienok sadzieb Standard a Flexi je možné rezerváciu zmeniť len raz. Po zmene rezervácie sa na všetky ostatné zmeny alebo zrušenie budú vzťahovať pravidlá sadzby Saver.

Keď rezerváciu zrušíte a požiadate nás o vrátenie peňazí, peniaze vám vrátime v závislosti od druhu cestovného lístka – bez ohľadu na podmienky dopravcu. Ak dopravca vráti peniaze nad rámec nami vrátenej sumy, vyhradzujeme si právo tento rozdiel ponechať ako poplatok za našu službu.

Čo ak dopravca ponúka lepšie podmienky vrátenia peňazí?

Možno sa rozhodnete nezrušiť rezerváciu u nás, ale obrátiť sa priamo na dopravcu. Podmienky dopravcov a náš spôsob rezervácie lístkov sa však líšia, preto vrátenie peňazí nemusí byť vždy možné.
Ak sa vám podarí vybaviť vrátenie peňazí od dopravcov, je možné, že vám ich pošlú na náš bankový účet – v takom prípade nám dajte vedieť. Pokiaľ ste nepožiadali o vrátenie peňazí aj nás, sumu vám prepošleme.

Podrobnejšie informácie nájdete v odseku 5 našich obchodných podmienok.

Čo ak dopravca zruší alebo zmení cestu?

Ak dopravca výrazne zmení alebo zruší cestu, vaše možnosti budú závisieť od toho, či ste si pridali záruku Kiwi.com – bez ohľadu na druh lístka.

Môžem zrušiť len časť svojej cesty?

To, žiaľ, nie je možné. Môžete zrušiť len celú rezerváciu pre všetkých cestujúcich.

Pomohol vám tento článok?