Podmienky využívania

Zhrnutie


 1. Článok 1: Používanie internetových stránok
  • Internetové stránky kiwi.com ("internetové stránky") sú dostupné pre každého používateľa ("používateľ"), pod podmienkou súhlasu s týmito Podmienkami používania. Internetové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Kiwi.com s.r.o., IČO 29352886, so sídlom Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, PSČ 625 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, C 74565, DIČ CZ29352886.
  • Požívateľ súhlasí s tým, že zachová dôvernosť všetkých poskytnutých hesiel pre prístup k internetovým stránkam a zabezpečí, aby k nim nezískali prístup neoprávnené tretie strany. Používateľ preberá zodpovednosť za akékoľvek finančné dôsledky vyplývajúce z používania týchto internetových stránok s heslom používateľa pre internetové stránky alebo z používania hesiel používateľa tretími stranami.
  • Pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov používateľov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov na internetových stránkach.
 2. Článok 2: Zakázané činnosti
  • Obsah a informácie uvedené na týchto internetových stránkach (vrátane tých, ktoré podliehajú duševnému vlastníctvu, informácie o cenách a dostupnosti súvisiace s produktmi a službami poskytovanými prostredníctvom internetových stránok), ako aj infraštruktúra používaná na poskytovanie takéhoto obsahu a informácií sú majetkom spoločnosti Kiwi.com alebo našich dodávateľov a poskytovateľov.
  • Okrem toho sa používateľ zaväzuje:
   1. nepoužívať meno, občiansky preukaz alebo heslo inej osoby bez povolenia alebo sa pri používaní týchto internetových stránok vydávať za inú osobu;
   2. používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo rutinné postupy na zasahovanie alebo snahu zasahovať do správneho fungovania týchto internetových stránok;
   3. robiť akékoľvek špekulatívne, falošné alebo podvodné rezervácie alebo rezervácie v očakávaní dopytu;
   4. kopírovať, reprodukovať, odosielať alebo iným spôsobom poskytovať verejnosti akýkoľvek obsah uvedený na týchto internetových stránkach vrátane, bez obmedzenia, textu, grafiky, tlačidiel, sťahovaní a softvéru bez výslovného písomného súhlasu Kiwi.com, s výnimkou prípadov povolených zákonom;
   5. uverejňovať alebo odosielať akýkoľvek nezákonný, výhražný, hanlivý, obscénny alebo neslušný materiál alebo akýkoľvek materiál, ktorý by mohol predstavovať správanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť alebo inak porušilo akýkoľvek zákon
   6. "rámovať", "zrkadliť" alebo iným spôsobom začleniť akúkoľvek časť týchto internetových stránok do akýchkoľvek iných internetových stránok bez písomného povolenia Kiwi.com.
 3. Článok 3: Funkcie internetových stránok
  • Internetové stránky obsahujú viacero funkcií, ktoré sú k dispozícii pre používateľa. Nižšie sú uvedené podmienky používania týchto funkcií.
   1. Upozornenie na cenu
    Upozornenie na cenu je funkcia dostupná vo "vyhľadávacej" časti internetových stránok. Táto funkcia umožňuje používateľom uložiť konkrétny vyhľadávací dopyt, aby bol informovaný o lepšej cene (cenách) súvisiacej s týmto dopytom. Používateľ musí zadať svoju e-mailovú adresu, následne dostane potvrdzujúci e-mail a bude mu zaslané upozornenie na cenu.
    Použitie tejto funkcie je podmienené nasledujúcimi krokmi zo strany používateľa:
    1. používateľ klikne na tlačidlo "vytvoriť upozornenie na cenu";
    2. používateľ zadá svoju e-mailovú adresu na Kiwi.com v modálnom okne s prehľadom príslušného letu (príslušných letov);
    3. Používateľ potvrdí e-mailovú adresu prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu zaslaného z Kiwi.com. V prípade, že príslušný e-mail už bol potvrdený, tento krok nie je potrebný.
    Po tomto okamihu sa vytvorí príslušné upozornenie na cenu a uplatní sa nasledujúce:
    1. používateľ dostane e-mailové oznámenie v prípade, že sa príslušná cena zmení na viac ako 5 %;
    2. používateľ môže dostať ďalšie propagačné e-maily od spoločnosti Kiwi.com;
    3. používateľ môže upraviť parametre upozornenia na cenu iba v časti "Spravovať moje rezervácie" na internetových stránkach
    4. používateľ môže zrušiť e-maily s upozornením na cenu a/alebo ktorýkoľvek z propagačných e-mailov kliknutím na tlačidlo "zrušiť" a/alebo "odhlásiť", ktoré sú súčasťou každého e-mailu odoslaného používateľovi.
   2. Newsletter
    Newsletter je funkcia súvisiaca s marketingom, ktorá sa môže použiť na kontaktovanie a informovanie používateľov prostredníctvom e-mailu o konkrétnych témach, novinkách a ponukách súvisiacich s marketingom a produktmi. Používatelia môžu byť požiadaní, aby zadali svoju e-mailovú adresu na troch samostatných miestach v rámci internetových stránok ,konkrétne na stránke Rezervácie, v rozbaľovacom menu na domovskej stránke Kiwi.com alebo na stránke Príbehy Kiwi.com.
    Použitie tejto funkcie je podmienené nasledujúcimi krokmi zo strany používateľa:
    1. používateľ zadá svoju e-mailovú adresu na Kiwi.com v modálnom okne "Zaregistrovať sa pre odber newsletteru";
    2. používateľ bude opýtaný prostredníctvom zaškrtávacieho políčka, či mu môžu byť na jeho/jej e-mailovú adresu zasielané marketingové ponuky a správy:
     1. ak sa používateľ prihlási k odberu marketingových ponúk a noviniek, môže mu byť zasielaný newsletter na e-mailovú adresu;
     2. ak sa používateľ neprihlási k odberu marketingových ponúk a noviniek, nemôže mu byť zasielaný newsletter na e-mailovú adresu;
     3. Potvrdenie odberu newsletteru sa vykonáva:
      1. na domovskej stránke Kiwi.com: kliknutím na tlačidlo "odoberať newsletter"
      2. Kiwi.com Stories: kliknutím na tlačidlo "odoberať"
      3. na stránke Rezervácie: ak bola do poľa e-mailovej adresy zadaná e-mailová adresa
    Po tomto okamihu sa vytvorí príslušné prihlásenie k odberu newsletteru a uplatní sa nasledujúce:
    1. úplný odber newsletteru = používateľ klikol na tlačidlo pre prihlásenie k odberu alebo dokončil rezerváciu a prihlásil sa k odberu marketingových ponúk a správ: používateľ môže náhodne dostávať e-mailové newslettery so špecifickým marketingom, produktmi alebo ponukami od tretích strán. E-mailová adresa sa uchováva po dobu 3 rokov od poslednej rezervácie alebo aktivácie e-mailu pre odber;
    2. stredný odber newsletteru = používateľ klikol na tlačidlo pre prihlásenie k odberu alebo dokončil rezerváciu a neprihlásil sa k odberu marketingových ponúk a správ: používateľ môže náhodne dostávať informácie súvisiace s transakciou vrátane opusteného košíka a vyhľadávacích kampaní. E-mailová adresa sa uchováva po dobu 3 rokov od poslednej rezervácie alebo aktivácie e-mailu pre odber;
    3. nízka odber newsletteru = používateľ začal proces rezervácie, zadal e-mailovú adresu do poľa e-mailovej adresy na stránke Rezervácie, no proces rezervácie nebol dokončený. Užívateľ môže dostávať len e-mailové upozornenia na opustený košík. E-mailová adresa sa v našej databáze uchová po dobu 30 dní, potom bude anonymizovaná;
    4. Používateľ môže zrušiť alebo zmeniť prihlásenie k odberu newsletteru pomocou tlačidiel "zrušiť" a/alebo "odhlásiť", ktoré sú súčasťou každého e-mailu odoslaného používateľovi.
   3. Účet Kiwi.com
    Ak sa chcete prihlásiť alebo zaregistrovať, prejdite na internetové stránky a vyberte možnosť "Spravovať moje rezervácie". Otvorí sa obrazovka pre registráciu/prihlásenie.
    Účet môže byť vytvorený prostredníctvom rôznych kanálov:
    1. S "Google" - táto možnosť využíva prihlasovacie údaje Google účtu používateľa
    2. Použitie položky "Prihlásiť sa pomocou Facebooku" - využíva Facebookové prihlasovacie meno používateľa. Ak sa použije táto možnosť, používateľ je po prihlásení požiadaný, aby si vytvoril nové heslo. Obrazovka "Nastaviť nové heslo" sa zobrazí vždy, keď sa používateľ prihlási, kým nebude nastavené nové heslo. Použije sa e-mailová adresa použitá pre prihlásenie na Facebook.
    3. Použitím "e-mailovej adresy" - pomocou tejto možnosti sa použije e-mail a heslo uvedené pri registrácii. Keď sa používateľ zaregistruje na internetových stránkach, použije možnosť "Prihlásenie" na prihlasovacej obrazovke.
    4. Po vytvorení rezervácie s príslušnými prihlasovacími údajmi pre rezerváciu
    1. Upozornenia na ceny
     Po prihlásení používateľa je možné zmeniť frekvenciu existujúcich Upozornení na cenu na denne alebo týždenne. Upozornenie na cenu možno vymazať zo zoznamu na karte "Moje upozornenia na cenu". Nie je možné zmeniť dátumy existujúceho Upozornenia na cenu. Je potrebné špecifikovať nové vyhľadávanie a nové upozornenie na cenu sa vytvorí pomocou tlačidla "Vytvoriť upozornenie na cenu" na domovskej stránke Kiwi.com.
    2. Odhlásenie
     Používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť pomocou tlačidla "Odhlásenie".
    3. Zmena / resetovanie hesla
     Pre aktualizáciu alebo obnovu hesla musí používateľ použiť tlačidlo "Zabudli ste svoje heslo?". Na zadanú e-mailovú adresu mu bude odoslaný odkaz na nové heslo.
    4. Prihlásiť sa k odberu noviniek
     Je možné prihlásiť sa k odberu newsletteru Kiwi.com, rovnako bez predchádzajúcej registrácie alebo prihlásenia. V okne, ktoré sa objaví po kliknutí na odkaz "Prihlásiť sa k odberu newsletteru" sa zadá e-mailová adresa používateľa a používateľ bude opýtaný, či chce " z Kiwi.com dostávať e-mailové propagačné akcie".