Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti Kiwi.com

V spoločnosti Kiwi.com nám na ochrane vašich osobných údajov veľmi záleží. V prípade našich zákazníkov v EÚ v súčasnosti dodržiavame nariadenie č. 2016/679, teda všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré je známe aj ako GDPR a stanovuje najvyšší štandard ochrany súkromia a údajov na svete. U zákazníkov z ostatných častí sveta urobíme všetko, aby sme udržali takú istú úroveň ochrany údajov založenú na zásadách bezpečnosti (dôvernosť a neporušenosť), transparentnosti, minimalizácii údajov, obmedzení účelu, presnosti a obmedzení uchovávania. Napriek tomu nemôžeme v súvislosti s právami dotknutých osôb vždy zaručiť všetkým našim zákazníkom mimo EÚ rovnaké zaobchádzanie. Ak sme napríklad preťažení žiadosťami našich zákazníkov z EÚ, ktorým musíme bezpodmienečne vyhovieť, môžeme byť nútení odmietnuť niektoré žiadosti z tretích krajín.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, aké údaje od vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich využívame a s kým ich môžeme spoločne využívať. Zároveň v nich vysvetľujeme, aké práva máte ako dotknutá osoba, a ako ich môžete uplatniť.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia pre každé spracovanie údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s vaším využívaním našich služieb prostredníctvom našich internetových stránok kiwi.com a prostredníctvom našej aplikácie Kiwi.com, ktorá je v súčasnosti dostupná v službe Obchod Play a App Store.

Kto sme a ako sa s nami môžete spojiť?

My, ako prevádzkovateľ údajov, sme spoločnosť Kiwi.com s.r.o., IČO 29352886, so sídlom na adrese Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, PSČ 625 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, zložka č. C 74565, DIČ CZ29352886.

V prípade všetkých záležitostí týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov sa s nami vždy môžete spojiť prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/questions. Ak chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia GDPR, môžete použiť tento formulár: kiwi.com/privacy/rights.

Pojmy, ktoré používame v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. To znamená, že ak máme prostriedky, aby sme mohli identifikovať vás alebo aj zariadenie, ktoré používate, budeme s akýmikoľvek informáciami, ktoré s vami môžeme spojiť, zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ údajov: subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. My sme napríklad prevádzkovateľom údajov, keď spracúvame vaše osobné údaje na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete rezervovať si lístok/letenku prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, pošleme vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi údajov – leteckému dopravcovi alebo poskytovateľovi iných služieb, ktorí ich použijú na svoje vlastné účely. Každý prevádzkovateľ údajov (pre ktorého platí GDPR alebo podobný právny režim) musí mať zásady ochrany osobných údajov podobné týmto, v ktorých sú uvedené informácie o spôsobe spracovania vašich osobných údajov. Nižšie si môžete pozrieť zoznam všetkých prevádzkovateľov údajov, s ktorými môžeme spoločne využívať údaje.

Spracovateľ údajov: tretia strana, ktorá iba pomáha dosiahnuť účely určené prevádzkovateľom údajov. My ako prevádzkovateľ údajov môžeme napríklad využívať služby mnohých tretích strán, ktorým subdodávateľsky zadávame časť našich činností, ktoré z rôznych dôvodov, ako je napríklad efektívnosť nákladov, nerobíme sami. Spracovateľ údajov môže spracúvať vaše osobné údaje iba podľa našich zdokumentovaných pokynov a nariadenie GDPR nás zaväzuje, aby sme mali prísne formálny zmluvný vzťah, ktorý zabezpečí skutočne dostatočnú ochranu vášho súkromia.

Tretie krajiny: štáty, v ktorých neplatí režim nariadenia GDPR. V súčasnosti máme pod tretími krajinami na mysli všetky štáty, ktoré nepatria do Európskej únie.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Na každý účel, na ktorý potrebujeme vaše osobné údaje, spracúvame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnuté, aby sme ho splnili. V závislosti od daného účelu môžeme spracúvať:

Vaše identifikačné údaje

Predovšetkým vaše meno, priezvisko, národnosť, IP adresa, identifikačné číslo a iné identifikačné informácie, ktoré nám môžete poskytnúť. Okrem toho vám priradíme jedinečné identifikátory na naše použitie, ako je napríklad identifikačné číslo rezervácie alebo v niektorých prípadoch jedinečné promo kódy.

Vaše kontaktné údaje

Vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo a ostatné kontaktné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť v neštandardných situáciách.

Vaše nastavenia

Zapamätáme si váš výber, aby sme mohli použiť rovnaké nastavenia, keď sa znova vrátite na naše stránky. Ak sa napríklad z nejakého dôvodu rozhodnete nevyužívať súbory cookie, budeme sa snažiť si to zapamätať a zabezpečíme, aby sme ich pri vašej ďalšej návšteve na našich internetových stránkach neukladali.

Čo ste si objednali

Na účely poskytovania našich služieb a v obmedzenom rozsahu aj na marketingové účely (na marketingové účely nikdy nepoužijeme žiadne vaše údaje o platbe) budeme zhromažďovať údaje o samotnej objednávke a platbe za ňu a budeme tiež uchovávať vaše minulé objednávky.

Čo ste robili na našich internetových stránkach

Keď používate naše internetové stránky, sledujeme, čo na nich robíte, a informácie o tom používame na účely zlepšovania našich služieb. Monitorujeme napríklad, ktoré stránky navštívite, a na čo kliknete alebo kde je váš kurzor, a na základe toho analyzujeme, či je potrebné zlepšiť určité funkcie na našich internetových stránkach. Zapamätáme si aj niektoré informácie, ktoré vyplníte v našich formulároch na rezerváciu, aby sme vám v rámci účelu odosielanie prispôsobených ponúk mohli pripomenúť, že objednávka nebola v skutočnosti dokončená.

Informácie, ktoré potrebujeme, aby boli naše ponuky pre vás relevantné

Ak si rezervujete let alebo objednáte inú službu, zhromaždíme niektoré údaje o vás, aby sme mohli prispôsobiť naše ponuky práve vám a vašim potrebám. Takéto údaje zahŕňajú informácie o vašom zariadení (softvér a hardvér), vašej IP adrese, všeobecné informácie o mieste, kde sa nachádzate (napríklad časové pásmo alebo všeobecná oblasť), identifikačné a kontaktné informácie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď nás kontaktujete (ak nás niekedy budete kontaktovať)

Keď nám pošlete e-mail, kontaktujete nás prostredníctvom chatu (konverzácie), alebo keď nám zatelefonujete, uložíme vaše kontaktné údaje, identifikačné číslo rezervácie a všetky informácie, ktoré nám počas kontaktu poskytnete vrátane správ alebo samotného hovoru. Takéto informácie potom použijeme na:

 1. vyriešenie vášho problému v rámci našej zákazníckej podpory,
 2. školenie zamestnancov našej zákazníckej podpory,
 3. preukázanie, uplatnenie alebo obhajovanie právneho nároku.

Na aké účely používame vaše osobné údaje?

Poskytovanie našich služieb

Vyhľadávanie a rezervácia letov a súvisiacich služieb

Hlavným dôvodom zhromažďovania a používania vašich osobných údajov je uzavretie dohody s vami a následné poskytnutie služieb, ktoré ste si objednali. V závislosti od rozsahu, v akom využívate naše služby, budeme spracúvať vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je potrebný na uzavretie a splnenie našej dohody o službách, ako je uvedené v článku č. 2 našich Podmienok používania. Služby, ktoré ponúkame, zahŕňajú predovšetkým sprostredkovanie zmluvy o leteckej doprave a súvisiacich službách medzi vami a vybraným dopravcom.

Na dosiahnutie tohto cieľa musíme vaše osobné údaje využívať spoločne s leteckými dopravcami, s ktorými uzavriete zmluvu o leteckej doprave, a v niektorých prípadoch aj s poskytovateľmi globálneho rezervačného systému.

Ak ste si objednali doplnkové služby osobitnej pomoci alebo ak nás požiadate o vrátenie peňazí zo zdravotných dôvodov, spracujeme vaše osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu a v prípade osobitnej pomoci budeme tieto údaje využívať spoločne s leteckým dopravcom podľa vášho výberu. Počas procesu objednávania vás požiadame, aby ste poskytli svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov. Svoj súhlas môžete vždy odvolať prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights. Upozorňujeme však, že ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely doplnkových služieb osobitnej pomoci, nebudeme vám môcť poskytnúť žiadnu následnú podporu súvisiacu s touto službou.

Objednávanie iných služieb

Môže sa stať, že sa rozhodnete objednať si inú službu, ktorú my alebo naši partneri ponúkame na našich internetových stránkach alebo v našej aplikácii, ako je napríklad poistenie alebo ubytovanie. Spracujeme vaše osobné údaje, ktoré musíme zadať do zmluvy s vami, aby sme vám mohli poskytnúť objednanú službu a (ak službu poskytuje náš partner) splniť našu časť v zmluvnom vzťahu medzi vami a externým poskytovateľom služby. Uvedené bude zahŕňať prenos vašich údajov danému externému poskytovateľovi služieb. Úplný zoznam prevádzkovateľov údajov, s ktorými môžeme spoločne využívať vaše údaje, nájdete tu.

Tak ako v predchádzajúcom príklade, máme povolené spracúvať vaše osobné údaje na tento účel na právnom základe nevyhnutnosti na uzavretie alebo splnenie zmluvy.

Zákaznícka podpora

Zákaznícka podpora predstavuje dôležitú súčasť našich služieb. Aby sme vám poskytli službu, ktorú požadujete, budeme zaznamenávať celú našu komunikáciu prostredníctvom všetkých kanálov, ako je napríklad e-mail, konverzácia a telefonické hovory. Súčasťou našej zákazníckej podpory je aj pomoc zákazníkom pri prípadných právnych problémoch s leteckými dopravcami (v prípade zmeškaných letov a v podobných situáciách). Preto sme uzavreli partnerstvo s externým poskytovateľom služieb. Ak máte právny problém, dáme tomuto poskytovateľovi vašu e-mailovú adresu a on vám ponúkne pomoc pri uplatnení vašich nárokov. Ďalšie informácie o spoločnom využívaní vašich osobných údajov s externými prevádzkovateľmi údajov nájdete tu.

Aj v tomto prípade máme zákonom povolené spracúvať vaše osobné údaje na tento účel na základe nevyhnutnosti na uzavretie alebo splnenie zmluvy.

Používateľské konto

Ak sa chcete zaregistrovať do účtu na Kiwi.com, musíme spracovať vaše osobné údaje, ako je napríklad vaša e-mailová adresa, heslo a iné informácie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť túto službu. Máme to povolené zákonom na základe nevyhnutnosti na uzavretie alebo splnenie zmluvy.

Predchádzanie podvodom

Keď si rezervujete let alebo objednáte službu prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, počas platobnej transakcie využívame externú službu, ktorá nám pomáha predchádzať podvodnému správaniu. Ide o bežný proces, ku ktorému dochádza takmer vždy, keď si niečo objednáte online. Aby mohol prebehnúť, prenesieme vaše osobné údaje krátkodobo externému spracovateľovi údajov. Nemusíte sa však obávať, celá transakcia je úplne bezpečná, keďže využívame jeden z najlepších a najbežnejších nástrojov na predchádzanie podvodom. Ďalšie informácie o spracovateľoch údajov, ktorých využívame, nájdete tu. Navyše, v snahe zabrániť pokusom o podvodné žiadosti o vrátanie peňazí, môžeme skontrolovať vaše sociálne médiá, ak prostredníctvom svojej banky nahlásite podvodný nákup, aby sme sa presvedčili, či nie ste nejakým spôsobom spojení s osobou, ktorá si objednala letenku, a aby sme sa uistili, že nejde o pokus získať späť peniaze za letenku podvodom. Spracujeme iba obmedzené informácie o vašom spojení s osobou, ktorá si objednala letenku, a či ste náhodou nezverejnili nejaké informácie súvisiace s letom (napr. fotografie z letiska, z ktorého letíte).

Podvodnému správaniu musíme predchádzať, aby sme ochránili našu spoločnosť a majetok. Táto ochrana pred podvodmi je jedným z najvýznamnejších oprávnených záujmov uznávaných v EÚ. Preto vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávneného záujmu.

Marketingové účely

Odosielanie prispôsobených ponúk

Aby sme vám mohli dať tie najlepšie ponuky a maximalizovali našu marketingovú účinnosť, spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu (e-mailové ponuky a súvisiace spracovateľské činnosti). Okrem vašich kontaktných údajov uchovávame napríklad aj údaje o priebehu vašich transakcií, preferenciách letov a iné údaje o vašich kontaktoch s nami, ktoré nám pomáhajú pri segmentácii zákazníkov a prispôsobovaní týchto ponúk. Napríklad špeciálnu ponuku môžeme prispôsobiť priamo vám na základe vašich predchádzajúcich objednávok.

Ak okrem toho poskytnete svoje údaje počas procesu rezervácie alebo pri objednávaní inej služby, môžeme vám poslať e-mail, aby sme vám pripomenuli akékoľvek nedokončené objednávky, ktoré sú stále neukončené. Takto zhromaždené osobné údaje budeme uchovávať iba 30 dní.

V rámci oprávneného záujmu založeného na priamom marketingu vám môžeme posielať ponuky a iné obchodné oznámenia. Môžete voči tomu kedykoľvek namietať a my okamžite prestaneme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel. Znamená to však, že vám už nebudeme môcť posielať žiadne ďalšie ponuky.

Vaše osobné údaje nebudeme nikdy využívať spoločne s inými prevádzkovateľmi údajov bez vášho vedomia a budeme vás kontaktovať iba s ponukami, ktoré sú spojené s našou hlavnou obchodnou činnosťou. Prostredníctvom prepojení uvedených pod každým informačným bulletinom, ktorý od nás dostanete, môžete jeho odber vždy zrušiť a skontrolovať si stav prihlásenia na odber.

Marketingové analýzy

Aby sme všeobecne zlepšili naše marketingové kampane, vykonávame analýzu, ktorá nám pomáha zistiť, ktoré kampane sú účinné, a ako prispievajú k našim prevodným kurzom. Na zabezpečenie maximálnej účinnosti a najlepších výsledkov takejto analýzy využívame externých spracovateľov údajov. Úplný zoznam tretích strán, ktoré využívame a s ktorými spoločne využívame vaše osobné údaje, nájdete tu. Vo všetkých prípadoch zostávame prevádzkovateľmi vašich osobných údajov a uvedené tretie strany ich môžu využívať iba na splnenie našich zámerov.

Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje aj na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa prieskumu trhu. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Následne posúdime, či môžeme preukázať, že naše právne základy spracúvania prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel.

Reklamy, upozornenia a reklamné pruhy na internetových stránkach spoločnosti Kiwi.com a tretích strán

Chceme sa uistiť, že si nenecháte ujsť žiadne osobitné ponuky od nás. Preto posielame upozornenia zobrazované (s vaším súhlasom) na internetových stránkach a v aplikácii a zároveň na internetových stránkach spoločnosti Kiwi.com a tretích strán zobrazujeme vám prispôsobené reklamy podľa vašich minulých objednávok. Preto sa môže stať, že reklamy ponúkajúce rezerváciu letov na stránkach spoločnosti Kiwi.com uvidíte aj kdekoľvek inde na internete.

Posielať vám upozornenia a zobrazovať reklamy môžeme na základe nášho oprávneného záujmu súvisiaceho s priamym marketingom. Môžete voči tomu kedykoľvek namietať a my okamžite prestaneme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel.

Odporúčanie priateľa

Ak máte priateľa, ktorý má účet na stránkach Kiwi.com, môže sa stať, že vás odporučí našej spoločnosti a poskytne nám vašu e-mailovú adresu aj v prípade, že ste naše internetové stránky nikdy nenavštívili alebo ste o Kiwi.com ešte vôbec nepočuli. V takom prípade dostanete informačný e-mail s prepojením. Ak ho použijete na rezerváciu na našich webových stránkach, dostanete vy i váš priateľ finančnú odmenu vo forme kreditu, ktorý môžete použiť ako zľavu pri platbe za letenky alebo služby.

Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa priameho marketingu. Proti spracovaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať a my okamžite prestaneme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel.

Zlepšovanie našich služieb

Vylepšenie a vývoj našich internetových stránok a služieb

Tak ako pri akejkoľvek inej činnosti, aj na zlepšenie spôsobu, akým pracujeme, potrebujeme údaje o vás, našich zákazníkoch. Preto využívame služby tretích strán, ktoré nám umožňujú zaznamenávať a analyzovať vaše správanie. Vďaka tomu máme možnosť vidieť trendy a vzory, ktoré nám pomáhajú zlepšovať mnohé oblasti našich obchodných činností.

Úplný zoznam tretích strán, ktoré využívame a s ktorými spoločne využívame vaše osobné údaje, nájdete tu. Vo všetkých prípadoch v rámci tohto účelu zostávame prevádzkovateľmi vašich osobných údajov a uvedené tretie strany ich môžu využívať iba na splnenie našich zámerov.

Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa zlepšovania našich služieb. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Následne posúdime, či môžeme preukázať, že naše právne základy spracúvania prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel.

Školenie a hodnotenie zamestnancov našej zákazníckej podpory

Ak nám zavoláte na linku našej zákazníckej podpory alebo nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo konverzácie, zaznamenáme si na účely zlepšenia našich služieb telefónne číslo alebo správy. Tieto záznamy budú následne roztriedené a ponecháme si iba tie, v ktorých naši zamestnanci urobili pri riešení vašich požiadaviek nejakú chybu. Uvedené záznamy potom použijeme počas školení, aby sme sa uistili, že uvedené chyby sa už nezopakujú.

Aj na tento účel spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa zlepšovania našich služieb. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Následne posúdime, či môžeme preukázať, že naše právne základy spracúvania prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel.

Iné účely

Preukázanie, uplatňovanie alebo ochrana právnych nárokov

Vaše osobné údaje ukladáme a spracúvame aj na účely preukázania, uplatňovania alebo ochrany pred právnymi nárokmi. Vždy, keď si rezervujete letenku alebo objednáte akúkoľvek inú službu, uchováme všetky relevantné údaje pre prípad budúcich právnych nárokov z vašej alebo našej strany. Jednoducho, ak nám pošlete žiadosť o ochranu údajov, budeme ukladať aj všetky údaje, ktoré nám dáte, ako aj údaje o našom zaobchádzaní so žiadosťou na tento účel.

Vaše údaje budeme vo všeobecnosti uchovávať na tento účel 4 roky, čo je maximálna dĺžka premlčacej lehoty (maximálny čas, v priebehu ktorého môžete podať na nás žalobu) stanovená článkom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník. Ak sú vaše osobné údaje uložené výlučne na tento účel, nebudeme ich nikdy používať na žiaden iný účel.

Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa ochrany našich zákonných práv. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Následne posúdime, či môžeme preukázať, že naše právne základy spracúvania prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel.

Dodržiavanie právnych povinností

Niektoré vaše osobné údaje potrebujeme spracovať preto, aby sme mohli splniť určité právne povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú. Keďže ide o právnu povinnosť, váš súhlas s ňou nepotrebujeme získať. Na tento účel budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje a informácie o vašich rezerváciách. Hlavné právne povinnosti, pre ktoré musíme tieto údaje spracúvať, vyplývajú zo zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Z. Z. o ochrane zákazníkov, zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Z. z. o účtovníctve. Ak nám pošlete požiadavku súvisiacu s ochranou údajov, aby sme splnili jedno z vašich práv podľa GDPR, požiadame vás o isté osobné údaje, ktoré potom spracujeme, aby sme zabezpečili dodržanie nariadenia GDPR.

S kým spoločne využívame vaše osobné údaje a prečo?

Spoločné využívanie údajov s inými prevádzkovateľmi údajov

Vaše osobné údaje budeme využívať spoločne s tretími stranami na ich účely. Vaše údaje posielame leteckým dopravcom, s ktorými uzavriete prostredníctvom našich sprostredkovateľských služieb zmluvu o doprave a ktorých totožnosť vám oznámime, kým uzavriete dohodu s nami alebo s poskytovateľom iných služieb za rovnakých podmienok. V niektorých prípadoch využívame vaše osobné údaje spoločne s operátormi globálneho rezervačného systému.

To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené vybraným dopravcom alebo iným poskytovateľom služieb v tretích štátoch. Ďalšie informácie o prenose vašich údajov do tretích krajín nájdete tu.

Každý vybraný dopravca bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené iným poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Viac informácií

ÚČEL VYSVETLENIE PARTNERI
Poskytovanie služieb Rezervovanie lístkov
Aby ste si mohli rezervovať lístky podľa svojho výberu, musíme vaše osobné údaje poslať vybraným dopravcom.
Dopravca, od ktorého ste sa rozhodli kúpiť si lístky. Pri rezervácii lístka bude vždy zobrazený dopravca, s ktorým budete cestovať.
Globálne distribučné systémy
Pri vyhľadávaní letov niekedy používame globálne distribučné systémy (GDS). Poskytovatelia GDS sú vždy prevádzkovateľmi údajov. Povinnosti súvisiace s ochranou údajov sú osobitne uvedené v nariadení EÚ č. 80/2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov.
Amadeus
Galileo (prevádzkuje spoločnosť Travelport)
Iné služby
Keď si objednáte ďalšiu službu, pošleme vaše osobné údaje tretej strane, ktorá vami objednanú službu poskytuje.
Poskytovateľ služby, ktorú ste si objednali. Pri objednávaní služby bude vždy jasne zobrazené, kto je jej poskytovateľom.
Marketing Marketing tretích strán
Títo partneri využívajú údaje, ktoré s nimi zdieľame, na vytvorenie profilu s vašimi preferenciami na účely zobrazovania relevantných reklám tretích strán. Nikdy nebudeme zdieľať žiadne údaje, ktoré by umožnili vašu priamu identifikáciu.
travel audience GmbH
Sojern, Inc.
Preukázanie, uplatňovanie alebo ochrana právnych nárokov Právne nároky
Pri ochrane našich zákonných práv a nárokov môžeme využívať služby iných subjektov.
Advokáti, inkasné agentúry.

Spoločné využívanie údajov so spracovateľmi údajov

Potrebujeme vykonať množstvo činností, ktoré však nevieme urobiť sami. Preto na pomoc využívame externých partnerov. V mnohých takýchto situáciách by to naši partneri logicky nezvládli bez vašich osobných údajov. Práve preto ich využívame spolu s nimi. V každom takomto prípade však zostávame prevádzkovateľom vašich osobných údajov a partneri konajú ako spracovatelia.

To znamená, že aj keď majú vaše údaje, môžu ich spracovávať iba na naše účely a vždy sme za ne zodpovední my. Za žiadnych okolností nemôžu používať tieto údaje na svoje vlastné účely alebo ich používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s našou dohodou.

Navyše, využívame iba partnerov, ktorí nám poskytli dostatočné záruky, že dodržiavajú požiadavky nariadenia GDPR a že vaše údaje budú vždy uchovávané v bezpečí.

Viac informácií

ÚČEL VYSVETLENIE PARTNERI
Poskytovanie služieb Základná infraštruktúra
Rovnako ako v prípade takmer každej inej internetovej spoločnosti, najlepším spôsobom, ako prevádzkovať naše podnikanie, je externé zadanie základnej infraštruktúry (serverov) najväčším, najlepším a najbezpečnejším poskytovateľom na svete.
Amazon Web Services Inc.
OVH
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Správa rezervácií a zákaznícka podpora
Všetky údaje týkajúce sa vašej rezervácie a zákazníckej podpory potrebujeme uchovávať na jednom mieste. Preto používame platformu(-y)/softvér od poskytovateľa(-ov) tretích strán, ktoré nám umožňujú rýchly prístup k vašim údajom, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby.
Citrix Systems, Inc.
Kortechs d.o.o
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
Prijímanie a spracovanie platieb
Aby sme od vás mohli prijímať peniaze výmenou za naše služby, musíme vaše osobné údaje týkajúce sa platby kartou poskytnúť „príjemcom platby“ (internetové banky a poskytovatelia platobných služieb). Na spracovanie vašich platobných informácií používame platobné brány tretích strán, ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň zabezpečenia v odvetví (PCI DSS).
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
E-mailová a SMS komunikácia
Aby sme našim zákazníkom mohli poskytovať naše služby, musíme im posielať e-maily a SMS správy. Na zautomatizovanie a zabezpečenie plynulosti týchto procesov využívame služby externých poskytovateľov technológií.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Predchádzanie podvodom
Aby sme sa vyhli podvodným transakciám, kontrolujeme všetky platby pomocou „nástroja na predchádzanie podvodom“, t. j. technológie poskytovateľa tretej strany, ktorá deteguje pokusy o podvodnú platbu.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Partneri v oblasti rezervácie a predaja lístkov
Niekedy potrebujeme pomoc s nákupom lístkov. Vo väčšine prípadov využívame služby rôznych distribučných sietí tretích strán. Niekedy využívame aj služby sprostredkovateľov tretích strán, ktorí nám pomáhajú nepriamo nakupovať lístky z týchto distribučných sietí. Toto všetko robíme preto, aby sme našli čo najlepšie dostupné ceny.
Rôzne online cestovné kancelárie, s ktorými sme uzavreli dohodu o poskytovaní rezervácií a/alebo predaja lístkov.
Poskytovanie služieb na presadzovanie práva
Keď vás zastupujeme, aby sme ochránili vaše práva a nároky v prípadoch nezrovnalostí s dopravcami, môžeme využiť služby tretích strán.
Advokáti, inkasné agentúry.
Marketingové účely Zasielanie personalizovaných ponúk a marketingové analýzy
Niekedy vám chceme poslať marketingové materiály alebo použiť vaše osobné údaje na segmentáciu trhu, aby sme zistili, akú marketingovú stratégiu použiť na základe charakteristík zdieľaných s našimi zákazníkmi. Aby sme tieto procesy zautomatizovali, zadávame tieto služby tretím stranám.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Jaco Analytics Ltd.
ADARA, Inc.
CityAds Media, LLC.
Zlepšovanie našich služieb Analýza údajov
Používame analytické a záznamové softvérové nástroje od poskytovateľov tretích strán, ktoré nám umožňujú získavať väčší prehľad o našej zákazníckej základni a zefektívniť naše služby pre zákazníkov.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc.
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
Criteo SA
Softvérové inžinierstvo
Niekedy sa môže stať, že osobné údaje zdieľame s našimi externými softvérovými inžiniermi, ktorí nám pomáhajú s našou technológiou.
V súčasnosti spolupracujeme s mnohými softvérovými inžiniermi. Rešpektujeme ich právo na súkromie, a preto nezdieľame ich osobné údaje.
Iné účely Účtovníctvo
Sme povinní vystavovať riadne faktúry a viesť účtovné doklady (napr. faktúry) vo forme, ktorú vyžaduje české právo, a preto používame účtovné systémy poskytované treťou stranou.
Fakturoid s. r. o.

Ak dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vo všeobecnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať, kým ich už nebudeme potrebovať na žiaden z týchto účelov. Maximálna dĺžka uchovávania údajov bude celkovo 4 roky, čo je obdobie pokrývajúce všeobecnú premlčaciu lehotu v Českej republike (účel preukázania, uplatnenia alebo ochrany právnych záujmov).

Výnimku z toho predstavuje spracovanie na účely odosielania prispôsobených ponúk. Na základe tohto účelu budete od nás pravidelne dostávať e-mailové ponuky a v každom e-maile bude uvedený jasný a jednoduchý spôsob zrušenia odberu a vyjadrenia námietok proti tomuto typu spracovania. Preto budeme uchovávať a využívať vaše osobné údaje na tento účel, kým nezrušíte svoj odber.

Ako získať prístup a kontrolovať vaše osobné údaje?

Chceme, aby ste svoje osobné údaje mali vždy pod kontrolou. Na tento účel máte určité práva, ktoré to určujú. Za týchto podmienok môžete:

 1. získať prístup ku všetkým vašim údajom, ktoré používame alebo spracúvame, a získať kópiu všetkých týchto údajov,
 2. nás požiadať o vymazanie vašich údajov,
 3. opraviť údaje, ktoré spracúvame, ak sa domnievate, že sú chybné,
 4. obmedziť spracovanie údajov,
 5. namietať proti spracovaniu,
 6. prijímať svoje osobné údaje v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo preniesť tieto údaje inému poskytovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť odoslaním e-mailu s vašou požiadavkou na našu adresu prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights.

Upozorňujeme, že s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov splníme iba žiadosti odoslané z e-mailovej adresy používanej počas rezervácie alebo objednávania služby. Ak rezerváciu pre vás urobil niekto iný, požiadame vás, aby ste nám poskytli dodatočné informácie (identifikačné číslo rezervácie atď.) a aby sme zabezpečili, že ste skutočným vlastníkom príslušných osobných údajov.

Viac informácií

Prístup k vašim osobným údajom

Máte právo kedykoľvek sa nás opýtať, či spracovávame vaše osobné údaje, a získať nasledujúce informácie:

 1. účel spracúvania vašich osobných údajov,
 2. kategórie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame,
 3. zoznam tretích strán, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, najmä keď majú tieto tretie strany sídlo v tretích krajinách,
 4. časové obdobie, počas ktorého plánujeme spracúvať vaše osobné údaje, alebo aspoň informáciu, akým spôsobom určujeme obdobie uchovávania vašich údajov,
 5. vaše práva, ktoré máte ako dotknutá osoba podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),
 6. vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 7. kde sme získali vaše údaje v prípadoch, keď ste nám ich neposkytli priamo vy,
 8. ak je to relevantné, akékoľvek informácie o automatizovanom rozhodovaní, ktorému môžete podliehať,
 9. kedy boli vaše údaje prenesené do tretej krajiny a aké ochranné opatrenia platia podľa GDPR.

Zároveň vám na požiadanie poskytneme úplnú kópiu všetkých vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Prvá kópia je bezplatná. Za akékoľvek ďalšie kópie vám však môžeme účtovať poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov.

Ak chcete preniesť svoje údaje, môžete o ne požiadať aj v bežne používanom formáte.

Vymazanie vašich osobných údajov

Máte tiež právo na úplné vymazanie (alebo presnejšie na nezvratnú anonymizáciu) vašich údajov, ak vo vašom prípade platí jedna z nasledujúcich situácií:

 1. vaše osobné údaje už nepotrebujeme na žiaden z účelov vymedzených v týchto zásadách ochrany osobných údajov,
 2. úspešne ste vzniesli námietku voči spracovaniu podľa článku 21 nariadenia GDPR a my vaše osobné údaje nepotrebujeme na žiaden iný účel,
 3. vaše osobné údaje sme spracovali nezákonne alebo
 4. máme právnu povinnosť vymazať vaše osobné údaje.

Nemáte však právo žiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak je spracúvanie potrebné z dôvodu:

 1. uplatnenia práva na slobodu vyjadrovania a informácie,
 2. súladu s právnou povinnosťou, ktorá nás zaväzuje uchovávať osobné údaje, alebo
 3. potreby osobných údajov na preukázanie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

Oprava osobných údajov

Ak sa domnievate, že ktorékoľvek z vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nie sú presné, informujte nás a my urobíme všetko preto, aby sme ich opravili.

Upozorňujeme, že údaje v našej databáze, ktoré súvisia s vaším lístkom, nemôžeme opraviť. Ak by sme to urobili, k ich zmene na strane dopravcov alebo poskytovateľov iných služieb by nedošlo a nebolo by možné ich spárovať. Ak chcete zmeniť údaje na svojom lístku, môžete to urobiť vždy v časti Spravovať moje rezervácie na stránke Kiwi.com.

Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov

Za určitých podmienok spracovanie vašich osobných údajov obmedzíme. To znamená, že zabezpečíme, aby neboli spracúvané na žiaden iný účel, než na archivovanie alebo presunutie do bezpečného archívu. O takéto obmedzenie máte právo požiadať v prípade, že:

 1. ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov (po vyriešení problému budeme pokračovať v ich spracúvaní),
 2. sme vaše osobné údaje spracovali nezákonne, ale namiesto vymazania požiadate iba o obmedzenie,
 3. jediným zostávajúcim účelom spracúvania vašich osobných údajov je preukázanie, uplatnenie, alebo ochrana právnych nárokov alebo
 4. ste namietali proti spracúvaniu údajov podľa článku 21 odseku 1 nariadenia GDPR a my posudzujeme, či je vaša požiadavka odôvodnená.

Námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov

Môžete vzniesť námietku proti ktorémukoľvek účelu spracúvania vašich osobných údajov na základe právneho dôvodu na oprávnený záujem. Keď namietate proti spracúvaniu na akékoľvek marketingové účely, vaše osobné údaje okamžite prestaneme používať na takýto účel.

Ak protestujete proti akémukoľvek inému účelu na základe oprávneného záujmu, vaše osobné údaje prestaneme spracúvať na daný účel, pokiaľ nemôžeme preukázať, že naše oprávnené dôvody na spracúvanie prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami.

Zabezpečenie prenosnosti vašich osobných údajov

A napokon máte právo na získanie svojich osobných údajov, ktoré spracúvame na účely poskytnutia našich služieb (alebo na akékoľvek iné účely, pri ktorých spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu alebo potreby uzavretia alebo plnenia zmluvy) v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu.

Súbory cookie a podobná technológia

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené na vašom zariadení, ktoré nám umožňujú zapamätať si určité informácie o vás na viaceré účely, ako je napríklad prevádzka viacerých základných funkcií našich internetových stránok, uloženie vašich nastavení a preferencií na našich internetových stránkach, spravovanie vášho účtu, predchádzanie podvodom, zlepšovanie výkonnosti pri prehliadaní našich internetových stránok, marketingové účely alebo analýza vášho používania našich internetových stránok na účely zlepšenia našich internetových stránok alebo našich služieb.

Na našich stránkach sa stretnete v zásade s tromi typmi súborov cookie:

 1. Súbory cookie, ktoré sú úplne nevyhnutné na fungovanie našich internetových stránok a poskytovanie služieb (nie je možné ich vypnúť);
 2. Takzvané „výkonnostné súbory cookie“, t. j. súbory cookie, ktoré používame na štatistické účely, aby sme mohli zlepšovať naše služby a
 3. Súbory cookie, ktoré využívame na marketingové účely.

Súbory cookie používané na štatistické a marketingové účely môžete vypnúť prostredníctvom svojich preferencií, ktoré môžete nastaviť tu.

Viac informácií

I. NEVYHNUTNÉ SÚBORY COOKIE

SÚBORY COOKIE ÚČEL
__cfduid
__cfruid
Funkcie zabezpečenia CloudFlare
Súbory cookie nevyhnutné na účely technického zabezpečenia hlavných funkcií našich internetových stránok.
forterToken
forterTokenCopy
ftr_ncd
Forter
Nástroj na predchádzanie podvodom, ktorý používame pri všetkých platbách na našich internetových stránkach. Tento súbor cookie je potrebný na dokončenie transakcie.
gwmSourcePage
SKYPICKER_AFFILIATE
SKYPICKER_AFFILIATE_UID
SKYPICKER_AFFILIATE_SUB
sub1Param
Tieto súbory cookie používame na sledovanie, z ktorých pridružených internetových stránok ste prišli (ak existujú), a získavanie iných informácií potrebných na vytvorenie trojstranného vzťahu s pridruženými internetovými stránkami, ako napríklad v prípade potvrdenia úspešnej rezervácie. Tento súbor cookie je absolútne nevyhnutný pre funkčnosť tohto prevádzkového režimu.
cookie_consent Tento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si vaše preferencie používania súborov cookie.
preferred_currency Tento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si vašu preferovanú menu.
preferred_language Tento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si váš preferovaný jazyk.
raf_creditBalance Ak zo svojho účtu odporučíte naše stránky priateľovi, musíme použiť tento súbor cookie, aby sme mohli sledovať váš zostávajúci kredit.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQID Tento súbor cookie potrebujeme na sledovanie neprihlásených používateľov. Bez neho by nefungovali viaceré základné funkcie týchto internetových stránok.
ua_session_token Bez tohto súboru cookie by nebolo možné prihlásiť sa do účtu Kiwi.com.
track_* Tento súbor cookie potrebujeme, aby sme vedeli, či používateľ dokončil proces objednávania.
ignore_mobile_ad Tento súbor cookie používame na sledovanie toho, či používateľ počas návštevy našich internetových stránok už zatvoril reklamu na našu mobilnú aplikáciu. Bez tohto súboru cookie by sme si nepamätali, či už bola reklama raz zatvorená a vyskakovala by na každej stránke.

II. SÚBORY COOKIE TÝKAJÚCE SA VÝKONNOSTI

SÚBORY COOKIE ÚČEL
_ga
_gat_UA-29345084-1
_gid
google_click_id
gtmSplitVar
Google Analytics
Nástroj Google Analytics používame na meranie návštevnosti našich internetových stránok, aby sme videli interakciu návštevníkov s našimi internetovými stránkami a iné užitočné informácie, ktoré naši návštevníci generujú pri prehliadaní našich internetových stránok.
__inf_* Exponea Infinario
Podobne ako v prípade služby Google Analytics aj tento súbor cookie nám pomáha merať návštevnosť na našich internetových stránkach. Tento nástroj používame konkrétne na sledovanie, koľko návštevníkov si rezervuje lístky alebo iné služby. Zhromažďujeme aj údaje na testovanie nových funkcií na našich internetových stránkach.
jaco_uid Jaco Analytics
Tento súbor cookie nám umožňuje používať nahrávací softvér Jaco, ktorý monitoruje interakcie používateľov na našich internetových stránkach. Využívame to na zlepšenie častí našich internetových stránok, napr. preto, aby sme videli, či návštevníci rozumejú niektorým funkciám a používajú ich spôsobom, akým sa majú používať.
splitster_* Tento súbor cookie používame na A/B testovanie, keď zavádzame novú funkciu alebo vykonáme zmeny na našich internetových stránkach, pri ktorých chceme otestovať, ako na ne používatelia reagujú. Pomocou tohto súboru cookie môžeme našich návštevníkov rozdeliť na polovicu a ukázať im dve rôzne verzie internetových stránok.
logglytrackingsession Loggly
Tento súbor cookie používame na zhromažďovanie informácií o celkovej funkčnosti našich internetových stránok a celkovej aktivite na danej stránke, aby naši vývojári mohli odstrániť chyby na našich internetových stránkach. Bez tohto súboru cookie by sme mali obmedzené možnosti riešenia niektorých výrobných problémov.
SL_C_*_KEY
SL_C_*_SID
SL_C_*_VID
Smartlook
Tento súbor cookie nám umožňuje vidieť presnú cestu našich návštevníkov pri prehliadaní našich internetových stránok.

III. MARKETINGOVÉ SÚBORY COOKIE

SÚBORY COOKIE ÚČEL
cto_lwid Criteo
Criteo je reklamná sieť, ktorá nám pomáha zobrazovať reklamy na internetových stránkach tretích strán, ktoré navštívite.
__inf_* Exponea Infinario
Tento súbor cookie je potrebný na marketingové analýzy a marketingovú automatizáciu. Umožňuje nám segmentovať našich zákazníkov a následne im posielať prispôsobené e-maily, upozornenia a kontextové ponuky a zobrazovať reklamy na stránkach Kiwi.com a na internetových stránkach tretích strán.

IV. MARKETINGOVÉ SÚBORY COOKIE TRETÍCH STRÁN

SÚBORY COOKIE ÚČEL
Travel Audience Travel Audience
Zhromažďovanie údajov o zámere vyhľadávania, obľúbených trasách a dátumoch s cieľom poskytovať relevantné ponuky. Tieto ponuky sú dynamické, prispôsobiteľné a špecifické pre cieľovú skupinu a zobrazujú sa používateľom siete vydavateľa platformy Travel Audience.
Sojern Sojern
Zhromažďovanie údajov o zámere vyhľadávania, obľúbených trasách a dátumoch s cieľom poskytovať relevantné ponuky. Tieto ponuky sú dynamické, prispôsobiteľné a špecifické pre cieľovú skupinu a zobrazujú sa používateľom siete vydavateľa nástroja Sojern.

Prenos vašich údajov mimo Európskej únie

Ak je to potrebné, môžeme vaše osobné údaje preniesť mimo Európskej únie. Dôjde k tomu, keď si chcete rezervovať letenku u leteckého dopravcu z tretej krajiny alebo keď si objednáte službu od poskytovateľa so sídlom v tretej krajine. Vaše osobné údaje prirodzene potrebujeme preniesť týmto tretím stranám, pretože bez toho by poskytnutie objednaných služieb nebolo možné.

V prípade prenosov príjemcom v krajinách, kde sa nemôžeme spoliehať na rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany podľa článku 45 nariadenia GDPR alebo na vhodné zabezpečenie podľa článku 46 nariadenia GDPR, prenesieme vaše osobné údaje na základe výnimky v článku 49 ods. 1 písmena b nariadenia GDPR. Každý vybraný dopravca alebo poskytovateľ služieb bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené iným poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Podanie sťažnosti orgánu vykonávajúcemu dohľad

Ochrana osobných údajov je vážna vec a pravidlá sú dosť náročné na správnu implementáciu. A keďže nikto nie je dokonalý, môže sa stať, že urobíme chybu. Ak máte pocit, že sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali nesprávne, obráťte sa najprv na nás a my vám sľubujeme, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme takúto situáciu vyriešili. S akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany údajov sa na nás môžete obrátiť kedykoľvek prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/questions.

Napriek tomu máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad. Ak ste z Európskej únie, môžete podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad v členskom štáte vášho bydliska, vášho pracoviska alebo v štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu pravidiel.

Sťažnosti bude všeobecne riešiť Úrad na ochranu osobných údajov v Čechách. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.uoou.cz.

Contacting us and exercising your rights

For all matters concerning privacy and data protection, you can always contact us through this form: kiwi.com/privacy/questions. To exercise your rights related to your Personal Data, you can use this form: kiwi.com/privacy/rights.

úradník pre ochranu osobných údajov

Ohľadne všetkých záležitostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv v zmysle európskeho nariadenia GDPR sa môžete kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje

Oliver Švolík
úradník pre ochranu osobných údajov spoločnosti Kiwi.com
[email protected]

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Keďže sa náš biznis neustále vyvíja, môže sa zmeniť aj spôsob, akým spracovávame osobné údaje. V prípade takejto zmeny aktualizujeme naše zásady ochrany osobných údajov, aby sme aj naďalej postupovali v súlade so zásadou transparentnosti. Ak by sa vás mohli budúce zmeny nejakým spôsobom dotknúť, informujeme vás e-mailom.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 1.7.2019.