Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti Kiwi.com

V spoločnosti Kiwi.com nám na ochrane vašich osobných údajov veľmi záleží. V prípade našich zákazníkov v EÚ v súčasnosti dodržiavame nariadenie č. 2016/679, teda všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré je známe aj ako GDPR a stanovuje najvyšší štandard ochrany súkromia a údajov na svete. U zákazníkov z ostatných častí sveta urobíme všetko, aby sme udržali takú istú úroveň ochrany údajov založenú na zásadách bezpečnosti (dôvernosť a neporušenosť), transparentnosti, minimalizácii údajov, obmedzení účelu, presnosti a obmedzení uchovávania. Napriek tomu nemôžeme v súvislosti s právami dotknutých osôb vždy zaručiť všetkým našim zákazníkom mimo EÚ rovnaké zaobchádzanie. Ak sme napríklad preťažení žiadosťami našich zákazníkov z EÚ, ktorým musíme bezpodmienečne vyhovieť, môžeme byť nútení odmietnuť niektoré žiadosti z tretích krajín.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, aké údaje od vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich využívame a s kým ich môžeme spoločne využívať. Zároveň v nich vysvetľujeme, aké práva máte ako dotknutá osoba, a ako ich môžete uplatniť.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia pre každé spracovanie údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s vaším využívaním našich služieb prostredníctvom našich internetových stránok kiwi.com a prostredníctvom našej aplikácie Kiwi.com, ktorá je v súčasnosti dostupná v službe Obchod Play a App Store.

Kto sme a ako sa s nami môžete spojiť?

My, ako prevádzkovateľ údajov, sme spoločnosť Kiwi.com s.r.o., IČO 29352886, so sídlom na adrese Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, PSČ 625 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, zložka č. C 74565, DIČ CZ29352886.

V prípade všetkých záležitostí týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov sa s nami vždy môžete spojiť prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/questions. Ak chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia GDPR, môžete použiť tento formulár: kiwi.com/privacy/rights.

Pojmy, ktoré používame v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. To znamená, že ak máme prostriedky, aby sme mohli identifikovať vás alebo aj zariadenie, ktoré používate, budeme s akýmikoľvek informáciami, ktoré s vami môžeme spojiť, zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ údajov: subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. My sme napríklad prevádzkovateľom údajov, keď spracúvame vaše osobné údaje na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete rezervovať si lístok/letenku prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, pošleme vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi údajov – leteckému dopravcovi alebo poskytovateľovi iných služieb, ktorí ich použijú na svoje vlastné účely. Každý prevádzkovateľ údajov (pre ktorého platí GDPR alebo podobný právny režim) musí mať zásady ochrany osobných údajov podobné týmto, v ktorých sú uvedené informácie o spôsobe spracovania vašich osobných údajov. Nižšie si môžete pozrieť zoznam všetkých prevádzkovateľov údajov, s ktorými môžeme spoločne využívať údaje.

Spracovateľ údajov: tretia strana, ktorá iba pomáha dosiahnuť účely určené prevádzkovateľom údajov. My ako prevádzkovateľ údajov môžeme napríklad využívať služby mnohých tretích strán, ktorým subdodávateľsky zadávame časť našich činností, ktoré z rôznych dôvodov, ako je napríklad efektívnosť nákladov, nerobíme sami. Spracovateľ údajov môže spracúvať vaše osobné údaje iba podľa našich zdokumentovaných pokynov a nariadenie GDPR nás zaväzuje, aby sme mali prísne formálny zmluvný vzťah, ktorý zabezpečí skutočne dostatočnú ochranu vášho súkromia.

Tretie krajiny: štáty, v ktorých neplatí režim nariadenia GDPR. V súčasnosti máme pod tretími krajinami na mysli všetky štáty, ktoré nepatria do Európskej únie.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Na každý účel, na ktorý potrebujeme vaše osobné údaje, spracúvame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnuté, aby sme ho splnili. V závislosti od daného účelu môžeme spracúvať:

Vaše identifikačné údaje

Predovšetkým vaše meno, priezvisko, národnosť, IP adresa, identifikačné číslo a iné identifikačné informácie, ktoré nám môžete poskytnúť. Okrem toho vám priradíme jedinečné identifikátory na naše použitie, ako je napríklad identifikačné číslo rezervácie alebo v niektorých prípadoch jedinečné promo kódy.

Vaše kontaktné údaje

Vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo a ostatné kontaktné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť v neštandardných situáciách.

Vaše nastavenia

Zapamätáme si váš výber, aby sme mohli použiť rovnaké nastavenia, keď sa znova vrátite na naše stránky. Ak sa napríklad z nejakého dôvodu rozhodnete nevyužívať súbory cookie, budeme sa snažiť si to zapamätať a zabezpečíme, aby sme ich pri vašej ďalšej návšteve na našich internetových stránkach neukladali.

Čo ste si objednali

Na účely poskytovania našich služieb a v obmedzenom rozsahu aj na marketingové účely (na marketingové účely nikdy nepoužijeme žiadne vaše údaje o platbe) budeme zhromažďovať údaje o samotnej objednávke a platbe za ňu a budeme tiež uchovávať vaše minulé objednávky.

Čo ste robili na našich internetových stránkach

Keď používate naše internetové stránky, sledujeme, čo na nich robíte, a informácie o tom používame na účely zlepšovania našich služieb. Monitorujeme napríklad, ktoré stránky navštívite, a na čo kliknete alebo kde je váš kurzor, a na základe toho analyzujeme, či je potrebné zlepšiť určité funkcie na našich internetových stránkach. Zapamätáme si aj niektoré informácie, ktoré vyplníte v našich formulároch na rezerváciu, aby sme vám v rámci účelu odosielanie prispôsobených ponúk mohli pripomenúť, že objednávka nebola v skutočnosti dokončená.

Informácie, ktoré potrebujeme, aby boli naše ponuky pre vás relevantné

Ak si rezervujete let alebo objednáte inú službu, zhromaždíme niektoré údaje o vás, aby sme mohli prispôsobiť naše ponuky práve vám a vašim potrebám. Takéto údaje zahŕňajú informácie o vašom zariadení (softvér a hardvér), vašej IP adrese, všeobecné informácie o mieste, kde sa nachádzate (napríklad časové pásmo alebo všeobecná oblasť), identifikačné a kontaktné informácie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď nás kontaktujete (ak nás niekedy budete kontaktovať)

Keď nám pošlete e-mail, kontaktujete nás prostredníctvom chatu (konverzácie), alebo keď nám zatelefonujete, uložíme vaše kontaktné údaje, identifikačné číslo rezervácie a všetky informácie, ktoré nám počas kontaktu poskytnete vrátane správ alebo samotného hovoru. Takéto informácie potom použijeme na:

 1. vyriešenie vášho problému v rámci našej zákazníckej podpory,
 2. školenie zamestnancov našej zákazníckej podpory,
 3. preukázanie, uplatnenie alebo obhajovanie právneho nároku.

Na aké účely používame vaše osobné údaje?

Poskytovanie našich služieb

Vyhľadávanie a rezervácia letov a súvisiacich služieb

Hlavným dôvodom zhromažďovania a používania vašich osobných údajov je uzavretie dohody s vami a následné poskytnutie služieb, ktoré ste si objednali. V závislosti od rozsahu, v akom využívate naše služby, budeme spracúvať vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je potrebný na uzavretie a splnenie našej dohody o službách, ako je uvedené v článku č. 2 našich Podmienok používania. Služby, ktoré ponúkame, zahŕňajú predovšetkým sprostredkovanie zmluvy o leteckej doprave a súvisiacich službách medzi vami a vybraným dopravcom.

Na dosiahnutie tohto cieľa musíme vaše osobné údaje využívať spoločne s leteckými dopravcami, s ktorými uzavriete zmluvu o leteckej doprave, a v niektorých prípadoch aj s poskytovateľmi globálneho rezervačného systému.

Ak ste si objednali doplnkové služby osobitnej pomoci alebo ak nás požiadate o vrátenie peňazí zo zdravotných dôvodov, spracujeme vaše osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu a v prípade osobitnej pomoci budeme tieto údaje využívať spoločne s leteckým dopravcom podľa vášho výberu. Počas procesu objednávania vás požiadame, aby ste poskytli svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov. Svoj súhlas môžete vždy odvolať prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights. Upozorňujeme však, že ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely doplnkových služieb osobitnej pomoci, nebudeme vám môcť poskytnúť žiadnu následnú podporu súvisiacu s touto službou.

Objednávanie iných služieb

Môže sa stať, že sa rozhodnete objednať si inú službu, ktorú my alebo naši partneri ponúkame na našich internetových stránkach alebo v našej aplikácii, ako je napríklad poistenie alebo ubytovanie. Spracujeme vaše osobné údaje, ktoré musíme zadať do zmluvy s vami, aby sme vám mohli poskytnúť objednanú službu a (ak službu poskytuje náš partner) splniť našu časť v zmluvnom vzťahu medzi vami a externým poskytovateľom služby. Uvedené bude zahŕňať prenos vašich údajov danému externému poskytovateľovi služieb. Úplný zoznam prevádzkovateľov údajov, s ktorými môžeme spoločne využívať vaše údaje, nájdete tu.

Tak ako v predchádzajúcom príklade, máme povolené spracúvať vaše osobné údaje na tento účel na právnom základe nevyhnutnosti na uzavretie alebo splnenie zmluvy.

Zákaznícka podpora

Zákaznícka podpora predstavuje dôležitú súčasť našich služieb. Aby sme vám poskytli službu, ktorú požadujete, budeme zaznamenávať celú našu komunikáciu prostredníctvom všetkých kanálov, ako je napríklad e-mail, konverzácia a telefonické hovory. Súčasťou našej zákazníckej podpory je aj pomoc zákazníkom pri prípadných právnych problémoch s leteckými dopravcami (v prípade zmeškaných letov a v podobných situáciách). Preto sme uzavreli partnerstvo s externým poskytovateľom služieb. Ak máte právny problém, dáme tomuto poskytovateľovi vašu e-mailovú adresu a on vám ponúkne pomoc pri uplatnení vašich nárokov. Ďalšie informácie o spoločnom využívaní vašich osobných údajov s externými prevádzkovateľmi údajov nájdete tu.

Aj v tomto prípade máme zákonom povolené spracúvať vaše osobné údaje na tento účel na základe nevyhnutnosti na uzavretie alebo splnenie zmluvy.

Používateľské konto

Ak sa chcete zaregistrovať do účtu na Kiwi.com, musíme spracovať vaše osobné údaje, ako je napríklad vaša e-mailová adresa, heslo a iné informácie potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť túto službu. Máme to povolené zákonom na základe nevyhnutnosti na uzavretie alebo splnenie zmluvy.

Predchádzanie podvodom

Keď si rezervujete let alebo objednáte službu prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, počas platobnej transakcie využívame externú službu, ktorá nám pomáha predchádzať podvodnému správaniu. Ide o bežný proces, ku ktorému dochádza takmer vždy, keď si niečo objednáte online. Aby mohol prebehnúť, prenesieme vaše osobné údaje krátkodobo externému spracovateľovi údajov. Nemusíte sa však obávať, celá transakcia je úplne bezpečná, keďže využívame jeden z najlepších a najbežnejších nástrojov na predchádzanie podvodom. Ďalšie informácie o spracovateľoch údajov, ktorých využívame, nájdete tu. Navyše, v snahe zabrániť pokusom o podvodné žiadosti o vrátanie peňazí, môžeme skontrolovať vaše sociálne médiá, ak prostredníctvom svojej banky nahlásite podvodný nákup, aby sme sa presvedčili, či nie ste nejakým spôsobom spojení s osobou, ktorá si objednala letenku, a aby sme sa uistili, že nejde o pokus získať späť peniaze za letenku podvodom. Spracujeme iba obmedzené informácie o vašom spojení s osobou, ktorá si objednala letenku, a či ste náhodou nezverejnili nejaké informácie súvisiace s letom (napr. fotografie z letiska, z ktorého letíte).

Podvodnému správaniu musíme predchádzať, aby sme ochránili našu spoločnosť a majetok. Táto ochrana pred podvodmi je jedným z najvýznamnejších oprávnených záujmov uznávaných v EÚ. Preto vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávneného záujmu.

Marketingové účely

Odosielanie prispôsobených ponúk

Aby sme vám mohli dať tie najlepšie ponuky a maximalizovali našu marketingovú účinnosť, spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu (e-mailové ponuky a súvisiace spracovateľské činnosti). Okrem vašich kontaktných údajov uchovávame napríklad aj údaje o priebehu vašich transakcií, preferenciách letov a iné údaje o vašich kontaktoch s nami, ktoré nám pomáhajú pri segmentácii zákazníkov a prispôsobovaní týchto ponúk. Napríklad špeciálnu ponuku môžeme prispôsobiť priamo vám na základe vašich predchádzajúcich objednávok.

Ak okrem toho poskytnete svoje údaje počas procesu rezervácie alebo pri objednávaní inej služby, môžeme vám poslať e-mail, aby sme vám pripomenuli akékoľvek nedokončené objednávky, ktoré sú stále neukončené. Takto zhromaždené osobné údaje budeme uchovávať iba 30 dní.

V rámci oprávneného záujmu založeného na priamom marketingu vám môžeme posielať ponuky a iné obchodné oznámenia. Môžete voči tomu kedykoľvek namietať a my okamžite prestaneme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel. Znamená to však, že vám už nebudeme môcť posielať žiadne ďalšie ponuky.

Vaše osobné údaje nebudeme nikdy využívať spoločne s inými prevádzkovateľmi údajov bez vášho vedomia a budeme vás kontaktovať iba s ponukami, ktoré sú spojené s našou hlavnou obchodnou činnosťou. Prostredníctvom prepojení uvedených pod každým informačným bulletinom, ktorý od nás dostanete, môžete jeho odber vždy zrušiť a skontrolovať si stav prihlásenia na odber.

Marketingové analýzy

Aby sme všeobecne zlepšili naše marketingové kampane, vykonávame analýzu, ktorá nám pomáha zistiť, ktoré kampane sú účinné, a ako prispievajú k našim prevodným kurzom. Na zabezpečenie maximálnej účinnosti a najlepších výsledkov takejto analýzy využívame externých spracovateľov údajov. Úplný zoznam tretích strán, ktoré využívame a s ktorými spoločne využívame vaše osobné údaje, nájdete tu. Vo všetkých prípadoch zostávame prevádzkovateľmi vašich osobných údajov a uvedené tretie strany ich môžu využívať iba na splnenie našich zámerov.

Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje aj na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa prieskumu trhu. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Následne posúdime, či môžeme preukázať, že naše právne základy spracúvania prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel.

Reklamy, upozornenia a reklamné pruhy na internetových stránkach spoločnosti Kiwi.com a tretích strán

Chceme sa uistiť, že si nenecháte ujsť žiadne osobitné ponuky od nás. Preto posielame upozornenia zobrazované (s vaším súhlasom) na internetových stránkach a v aplikácii a zároveň na internetových stránkach spoločnosti Kiwi.com a tretích strán zobrazujeme vám prispôsobené reklamy podľa vašich minulých objednávok. Preto sa môže stať, že reklamy ponúkajúce rezerváciu letov na stránkach spoločnosti Kiwi.com uvidíte aj kdekoľvek inde na internete.

Posielať vám upozornenia a zobrazovať reklamy môžeme na základe nášho oprávneného záujmu súvisiaceho s priamym marketingom. Môžete voči tomu kedykoľvek namietať a my okamžite prestaneme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel.

Odporúčanie priateľa

Ak máte priateľa, ktorý má účet na stránkach Kiwi.com, môže sa stať, že vás odporučí našej spoločnosti a poskytne nám vašu e-mailovú adresu aj v prípade, že ste naše internetové stránky nikdy nenavštívili alebo ste o Kiwi.com ešte vôbec nepočuli. V takom prípade dostanete informačný e-mail s prepojením. Ak ho použijete na rezerváciu na našich webových stránkach, dostanete vy i váš priateľ finančnú odmenu vo forme kreditu, ktorý môžete použiť ako zľavu pri platbe za letenky alebo služby.

Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa priameho marketingu. Proti spracovaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať a my okamžite prestaneme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel.

Zlepšovanie našich služieb

Vylepšenie a vývoj našich internetových stránok a služieb

Tak ako pri akejkoľvek inej činnosti, aj na zlepšenie spôsobu, akým pracujeme, potrebujeme údaje o vás, našich zákazníkoch. Preto využívame služby tretích strán, ktoré nám umožňujú zaznamenávať a analyzovať vaše správanie. Vďaka tomu máme možnosť vidieť trendy a vzory, ktoré nám pomáhajú zlepšovať mnohé oblasti našich obchodných činností.

Úplný zoznam tretích strán, ktoré využívame a s ktorými spoločne využívame vaše osobné údaje, nájdete tu. Vo všetkých prípadoch v rámci tohto účelu zostávame prevádzkovateľmi vašich osobných údajov a uvedené tretie strany ich môžu využívať iba na splnenie našich zámerov.

Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa zlepšovania našich služieb. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Následne posúdime, či môžeme preukázať, že naše právne základy spracúvania prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel.

Školenie a hodnotenie zamestnancov našej zákazníckej podpory

Ak nám zavoláte na linku našej zákazníckej podpory alebo nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo konverzácie, zaznamenáme si na účely zlepšenia našich služieb telefónne číslo alebo správy. Tieto záznamy budú následne roztriedené a ponecháme si iba tie, v ktorých naši zamestnanci urobili pri riešení vašich požiadaviek nejakú chybu. Uvedené záznamy potom použijeme počas školení, aby sme sa uistili, že uvedené chyby sa už nezopakujú.

Aj na tento účel spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa zlepšovania našich služieb. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Následne posúdime, či môžeme preukázať, že naše právne základy spracúvania prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel.

Iné účely

Preukázanie, uplatňovanie alebo ochrana právnych nárokov

Vaše osobné údaje ukladáme a spracúvame aj na účely preukázania, uplatňovania alebo ochrany pred právnymi nárokmi. Vždy, keď si rezervujete letenku alebo objednáte akúkoľvek inú službu, uchováme všetky relevantné údaje pre prípad budúcich právnych nárokov z vašej alebo našej strany. Jednoducho, ak nám pošlete žiadosť o ochranu údajov, budeme ukladať aj všetky údaje, ktoré nám dáte, ako aj údaje o našom zaobchádzaní so žiadosťou na tento účel.

Vaše údaje budeme vo všeobecnosti uchovávať na tento účel 4 roky, čo je maximálna dĺžka premlčacej lehoty (maximálny čas, v priebehu ktorého môžete podať na nás žalobu) stanovená článkom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník. Ak sú vaše osobné údaje uložené výlučne na tento účel, nebudeme ich nikdy používať na žiaden iný účel.

Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa ochrany našich zákonných práv. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať. Následne posúdime, či môžeme preukázať, že naše právne základy spracúvania prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel.

Dodržiavanie právnych povinností

Niektoré vaše osobné údaje potrebujeme spracovať preto, aby sme mohli splniť určité právne povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú. Keďže ide o právnu povinnosť, váš súhlas s ňou nepotrebujeme získať. Na tento účel budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje a informácie o vašich rezerváciách. Hlavné právne povinnosti, pre ktoré musíme tieto údaje spracúvať, vyplývajú zo zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Z. Z. o ochrane zákazníkov, zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Z. z. o účtovníctve. Ak nám pošlete požiadavku súvisiacu s ochranou údajov, aby sme splnili jedno z vašich práv podľa GDPR, požiadame vás o isté osobné údaje, ktoré potom spracujeme, aby sme zabezpečili dodržanie nariadenia GDPR.

S kým spoločne využívame vaše osobné údaje a prečo?

Spoločné využívanie údajov s inými prevádzkovateľmi údajov

Vaše osobné údaje budeme využívať spoločne s tretími stranami na ich účely. Vaše údaje posielame leteckým dopravcom, s ktorými uzavriete prostredníctvom našich sprostredkovateľských služieb zmluvu o doprave a ktorých totožnosť vám oznámime, kým uzavriete dohodu s nami alebo s poskytovateľom iných služieb za rovnakých podmienok. V niektorých prípadoch využívame vaše osobné údaje spoločne s operátormi globálneho rezervačného systému.

To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené vybraným dopravcom alebo iným poskytovateľom služieb v tretích štátoch. Ďalšie informácie o prenose vašich údajov do tretích krajín nájdete tu.

Každý vybraný dopravca bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené iným poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Viac informácií

PURPOSE EXPLANATION PARTNERS
Provision of services Flight Bookings
To be able to book flights that you choose, we need to send your Personal Data to the air carriers.
The air carrier, whose flight ticket you choose to buy. When booking a flight, it will be always visible, who is the air carrier that you will fly with.
Global Distribution System
Sometimes, when we search for the flights, we use the Global Distribution System (GDS). GDS providers are always Data Controllers. The data protection duties by GDS providers are specifically addressed in the EU Regulation No. 80/2009 on Code of Conduct for computerised reservation systems.
Amadeus
Galileo (operated by Travelport)
Other services
When you order another service, we will send your Personal Data to the third party that provides the service that you've ordered.
The provider of service that you order. When ordering the service, it will be always clearly visible, who is its provider.

Spoločné využívanie údajov so spracovateľmi údajov

Potrebujeme vykonať množstvo činností, ktoré však nevieme urobiť sami. Preto na pomoc využívame externých partnerov. V mnohých takýchto situáciách by to naši partneri logicky nezvládli bez vašich osobných údajov. Práve preto ich využívame spolu s nimi. V každom takomto prípade však zostávame prevádzkovateľom vašich osobných údajov a partneri konajú ako spracovatelia.

To znamená, že aj keď majú vaše údaje, môžu ich spracovávať iba na naše účely a vždy sme za ne zodpovední my. Za žiadnych okolností nemôžu používať tieto údaje na svoje vlastné účely alebo ich používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s našou dohodou.

Navyše, využívame iba partnerov, ktorí nám poskytli dostatočné záruky, že dodržiavajú požiadavky nariadenia GDPR a že vaše údaje budú vždy uchovávané v bezpečí.

Viac informácií

PURPOSE EXPLANATION PARTNERS
Provision of services Basic infrastructure
As for nearly any other internet company, the best way to operate our business is to outsource the basic infrastructure (servers) to the biggest, best and most secure providers in the world.
Amazon Web Services Inc.
OVH
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Booking management and customer support
We need to keep all the data related to your booking and customer support in one place. Therefore, we use platform(s)/software from third-party provider(s) that allow us to quickly access your data in order to maximize your customer experience.
Citrix Systems, Inc.
Kortechs d.o.o
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
Payment acquiring and processing
To receive money from you in exchange for our services, we need to pass your Personal Data related to the card payment to "payment acquirers" (internet banks and payment service providers). To process your payment information, we use third-party payment gate which offer the highest standard of security in the industry (PCI DSS).
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
SMS communication
Sometimes, we need to send SMSs to our customers. To do this automatically and smoothly, we need to use the services of external technology providers.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Fraud prevention
To avoid fraudulent transactions, we check all payments with a "fraud preventor" i.e. third-party technology provider, which detects fraudulent payment attempts.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Ticketing partners
Sometimes, we need help with the purchase of the flight tickets, mainly in cases where the purchase has to be made via the Global Distribution System and mainly because it is the only way to get the best price for our customers. In these cases, we need to share your Personal Data with our "ticketing partners" who are able to help us with the purchase directly from the airline via the Global Distribution System.
Various online ticketing agencies, with which we have concluded an agreement on provision of ticketing services.
Marketing Purposes Sending personalized offers and Marketing analytic
Sometimes, we want to send you marketing materials or use your Personal Data for market segmentation to find out which marketing strategy to use based on shared characteristics with our customers. To automate this, we outsource these services from third parties.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Jaco Analytics Ltd.
ADARA, Inc.
CityAds Media, LLC.
Improvement of our services Data Analytics
We use analytic and logging software tools from third-party providers which allow us to have bigger insights about our customer base and make our services as convenient to our customers as possible.
Exponea s.r.o.
Facebook Inc.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc.
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
Criteo SA
Software engineering
Sometimes, we may share Personal Data with our external software engineers who help us with our technology.
Currently, we cooperate with many individual software engineers. To respect their right to privacy, we will provide you with the specific list relevant in your individual case on your demand.
Other purposes Accounting
We are obligated to issue proper invoices and keep accounting documents (e.g. invoices) in the state which is required by Czech law, therefore, we are using accounting systems which are provided by a third party.
Fakturoid s. r. o.

Ak dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vo všeobecnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať, kým ich už nebudeme potrebovať na žiaden z týchto účelov. Maximálna dĺžka uchovávania údajov bude celkovo 4 roky, čo je obdobie pokrývajúce všeobecnú premlčaciu lehotu v Českej republike (účel preukázania, uplatnenia alebo ochrany právnych záujmov).

Výnimku z toho predstavuje spracovanie na účely odosielania prispôsobených ponúk. Na základe tohto účelu budete od nás pravidelne dostávať e-mailové ponuky a v každom e-maile bude uvedený jasný a jednoduchý spôsob zrušenia odberu a vyjadrenia námietok proti tomuto typu spracovania. Preto budeme uchovávať a využívať vaše osobné údaje na tento účel, kým nezrušíte svoj odber.

Ako získať prístup a kontrolovať vaše osobné údaje?

Chceme, aby ste svoje osobné údaje mali vždy pod kontrolou. Na tento účel máte určité práva, ktoré to určujú. Za týchto podmienok môžete:

 1. získať prístup ku všetkým vašim údajom, ktoré používame alebo spracúvame, a získať kópiu všetkých týchto údajov,
 2. nás požiadať o vymazanie vašich údajov,
 3. opraviť údaje, ktoré spracúvame, ak sa domnievate, že sú chybné,
 4. obmedziť spracovanie údajov,
 5. namietať proti spracovaniu,
 6. prijímať svoje osobné údaje v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo preniesť tieto údaje inému poskytovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť odoslaním e-mailu s vašou požiadavkou na našu adresu prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights.

Upozorňujeme, že s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov splníme iba žiadosti odoslané z e-mailovej adresy používanej počas rezervácie alebo objednávania služby. Ak rezerváciu pre vás urobil niekto iný, požiadame vás, aby ste nám poskytli dodatočné informácie (identifikačné číslo rezervácie atď.) a aby sme zabezpečili, že ste skutočným vlastníkom príslušných osobných údajov.

Viac informácií

Access your Personal Data

At any time, you have the right to ask us whether we process your Personal Data and to get the following information:

 1. Purposes for which we process your Personal Data,
 2. Categories of your Personal Data we're processing,
 3. List of third-parties with whom we share your Personal Data, in particular when these third-parties are based in Third Countries
 4. Duration that we plan to process your Personal Data, or at least how we determine the retention period
 5. Your rights as a data subject according to the GDPR
 6. Your right to lodge a complaint with a supervisory authority
 7. Where we received your data in cases where we didn't get the data straight from you,
 8. If applicable, any information about automated decision making that you may be subject to
 9. When the data was transferred to a Third Country and what safeguards apply according to the GDPR

Also, on your request, we will provide you with a full copy of all the Personal Data about you that we're processing. The first copy is for free. However, for any further copies we may charge you a fee to cover our administrative costs.

You can also request your data in a commonly used format for the sake of data portability.

Delete your Personal data

You have also the right to have your data completely deleted (or more precisely, irreversibly anonymised) if one of the following situations applies to you:

 1. we no longer need your Personal Data for any of the purposes defined in this Privacy Policy
 2. you've successfully objected to the processing according to the Art. 21 of the GDPR and we have no other purpose for which we need your Personal Data,
 3. we've processed your Personal Data unlawfully, or
 4. there is a legal obligation that obliges us to delete your Personal Data.

However, you don't have the right to request the deletion of your Personal data, if the processing is necessary for:

 1. exercising the right of freedom of expression and information,
 2. compliance with a legal obligation that obliges us to keep the Personal Data, or
 3. we need the Personal Data for the establishment, exercise or defence of legal claims

Correct your Personal Data

If you feel that any Personal Data that we're processing about you is not accurate, you can let us know and we will do our best to correct it.

Please note, that we cannot correct the data in our databases that are connected to your flight ticket. If we would do that, it wouldn't change it on the part of the air carriers or providers of other services and we couldn't pair it together. If you want to change it, you can always do it in the Manage My Booking section on kiwi.com.

Restrict processing of your Personal Data

Under certain conditions, we will restrict the processing of your Personal Data. This means that we will make sure that they are not being processed for any other purpose than to archive it or to move it to a secure archive. You have the right to request this restriction if:

 1. you challenged the accuracy of your Personal Data (we will continue processing it once this is resolved),
 2. we've processed your Personal Data unlawfully but instead of deletion, you only request restriction,
 3. the only remaining purpose for processing your Personal Data is the establishment, exercise or defence of legal claims, or
 4. you've objected to data processing according to the Art. 21 Para 1 of the GDPR and we're assessing whether your request is justified

Object to processing of your Personal Data

You can object against any purpose for which we're processing your Personal Data based on the legal ground of legitimate interest. When you object against processing for any Marketing purposes, we will stop using your Personal Data for this purpose immediately.

If you protest against any other purpose based on a legitimate interest, we will stop processing your Personal Data for this purpose, unless we can prove that our legitimate grounds for processing it override your individual interests, rights and freedoms.

Get your Personal Data portable

Lastly, you have the right to obtain your Personal Data processed for the purposes of Provision of our services (or any other purposes where we process your Personal Data based on either consent or necessity for a conclusion or performance of a contract) in a commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another controller of your choice.

Súbory cookie a podobná technológia

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené na vašom zariadení, ktoré nám umožňujú zapamätať si určité informácie o vás na viaceré účely, ako je napríklad prevádzka viacerých základných funkcií našich internetových stránok, uloženie vašich nastavení a preferencií na našich internetových stránkach, spravovanie vášho účtu, predchádzanie podvodom, zlepšovanie výkonnosti pri prehliadaní našich internetových stránok, marketingové účely alebo analýza vášho používania našich internetových stránok na účely zlepšenia našich internetových stránok alebo našich služieb.

Na našich stránkach sa stretnete v zásade s tromi typmi súborov cookie:

 1. Súbory cookie, ktoré sú úplne nevyhnutné na fungovanie našich internetových stránok a poskytovanie služieb (nie je možné ich vypnúť);
 2. Takzvané „výkonnostné súbory cookie“, t. j. súbory cookie, ktoré používame na štatistické účely, aby sme mohli zlepšovať naše služby a
 3. Súbory cookie, ktoré využívame na marketingové účely.

Súbory cookie používané na štatistické a marketingové účely môžete vypnúť prostredníctvom svojich preferencií, ktoré môžete nastaviť tu.

Viac informácií

I. NECESSARY COOKIES

COOKIES PURPOSE
__cfduid
__cfruid
CloudFlare Security Features
Cookies necessary for the purpose of technical security of the core functions of our website.
forterToken
forterTokenCopy
ftr_ncd
Forter
A fraud prevention tool used for all payments on our website. This cookie is necessary to complete the transaction.
gwmSourcePage
SKYPICKER_AFFILIATE
SKYPICKER_AFFILIATE_UID
SKYPICKER_AFFILIATE_SUB
sub1Param
We use these cookies to track from which affiliate website you came (if any) and other information needed to realise the three-point relationship with the affiliate website, such as an indication of a successful booking. This cookie is an absolute necessity for the functionality of this operation model.
cookie_consent This cookie allows us to remember your cookie preferences.
preferred_currency This cookie allows us to remember your currency preference.
preferred_language This cookie allows us to remember your language preference.
raf_creditBalance If you Refer a Friend from your account, we need to use this cookie to track your credit balance.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQID We need this cookie to track users who are not logged in. Without it, multiple basic functionalities of this website would not work.
ua_session_token Without this cookie, logging into a Kiwi.com account would not be possible.
track_* We need this cookie to know if a user completed the ordering process.
ignore_mobile_adThis cookie is used to track whether the user has already closed the advert for our mobile application during their visit to our website. Without this cookie, we wouldn’t remember if the advert was already closed and it would pop up on every page.

II. PERFORMANCE COOKIES

COOKIES PURPOSE
_ga
_gat_UA-29345084-1
_gid
google_click_id
gtmSplitVar
Google Analytics
We use Google Analytics tools to measure the traffic on our website to see our visitors' interactions with our website and other useful information that our visitors generate while browsing through our website.
__inf_* Exponea Infinario
As with the Google Analytics, this cookie helps us measure traffic on our website. We use this tool specifically to track how many visitors book a flight or order another service. We also collect data for testing new features on the website.
jaco_uid Jaco Analytics
This cookie allows us to use the Jaco recording software which monitors users' interactions on our website. We use this to improve parts of our website, e.g. because we can see, whether the users understand certain features and use them the way they should be used.
splitster_* We use this cookie for A/B testing when we implement a new functionality or do any sort of modification on our website that we want to test how the users react to it. With this cookie, we can split our visitors into halves and show them two different versions of the website.
logglytrackingsession Loggly
We use this cookie to collect information about the overall functionality of our website along with all the activity on the page, so that our developers are able to debug issues on our website. Without this, we are limited in addressing certain production issues.
SL_C_*_KEY
SL_C_*_SID
SL_C_*_VID
Smartlook
This cookie allows us to see the exact path that our users take while browsing through our website.

III. MARKETING COOKIES

COOKIES PURPOSE
cto_lwid Criteo
Criteo is an advertisement network that helps us display ads on third-party websites that you visit.
__inf_* Exponea Infinario
This cookie is necessary for marketing analytics and marketing automation. It allows us to segment our customers and to subsequently send them custom-made emails, pop-ups and push notifications and to display ads on Kiwi.com and third-party websites.

Prenos vašich údajov mimo Európskej únie

Ak je to potrebné, môžeme vaše osobné údaje preniesť mimo Európskej únie. Dôjde k tomu, keď si chcete rezervovať letenku u leteckého dopravcu z tretej krajiny alebo keď si objednáte službu od poskytovateľa so sídlom v tretej krajine. Vaše osobné údaje prirodzene potrebujeme preniesť týmto tretím stranám, pretože bez toho by poskytnutie objednaných služieb nebolo možné.

V prípade prenosov príjemcom v krajinách, kde sa nemôžeme spoliehať na rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany podľa článku 45 nariadenia GDPR alebo na vhodné zabezpečenie podľa článku 46 nariadenia GDPR, prenesieme vaše osobné údaje na základe výnimky v článku 49 ods. 1 písmena b nariadenia GDPR. Každý vybraný dopravca alebo poskytovateľ služieb bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené iným poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Podanie sťažnosti orgánu vykonávajúcemu dohľad

Ochrana osobných údajov je vážna vec a pravidlá sú dosť náročné na správnu implementáciu. A keďže nikto nie je dokonalý, môže sa stať, že urobíme chybu. Ak máte pocit, že sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali nesprávne, obráťte sa najprv na nás a my vám sľubujeme, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme takúto situáciu vyriešili. S akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany údajov sa na nás môžete obrátiť kedykoľvek prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/questions.

Napriek tomu máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad. Ak ste z Európskej únie, môžete podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad v členskom štáte vášho bydliska, vášho pracoviska alebo v štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu pravidiel.

Sťažnosti bude všeobecne riešiť Úrad na ochranu osobných údajov v Čechách. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.uoou.cz.