Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kiwi.com

V spoločnosti Kiwi.com nám na ochrane vašich osobných údajov veľmi záleží. V súčasnosti dodržiavame Nariadenie č. 2016/679, teda Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré je známe aj ako GDPR (General Data Protection Regulation) a stanovuje najvyšší štandard ochrany súkromia a údajov na svete. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vám vysvetlíme, aké údaje od vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich využívame a s kým ich môžeme zdieľať. Dokument zároveň vysvetľuje, aké práva máte ako dotknutá osoba a ako ich môžete uplatniť.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na akékoľvek spracúvanie údajov súvisiacich s našimi službami, a to prostredníctvom našich internetových stránok kiwi.com, ako aj prostredníctvom našich mobilných aplikácií pre systémy iOS a Android.

Kto sme?

My, ako Prevádzkovateľ údajov, sme spoločnosť Kiwi.com, s. r. o., so sídlom na adrese Rohanské nábřeží 678/25, 186 00, Praha 8-Karlín, Česká republika, IČO: 29352886, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, zložka č. C 387231, DIČ CZ29352886.

Niektoré pojmy, ktoré používame v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. To znamená, že ak máme prostriedky, aby sme mohli identifikovať vás alebo aj zariadenie, ktoré používate, budeme s akýmikoľvek informáciami, ktoré s vami môžeme spojiť, zaobchádzať ako s Osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ osobných údajov: subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania Osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov sme napríklad vtedy, keď spracúvame vaše Osobné údaje za účelom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete rezervovať si lístok prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, pošleme vaše Osobné údaje inému Prevádzkovateľovi osobných údajov (dopravcovi alebo poskytovateľovi iných služieb), ktorý použije vaše Osobné údaje na svoje vlastné účely. Každý Prevádzkovateľ osobných údajov by mal mať Zásady ochrany osobných údajov podobné týmto, v ktorých sú uvedené informácie o spôsobe spracúvania vašich Osobných údajov. Nižšie uvádzame prehľad Prevádzkovateľov osobných údajov, s ktorými môžeme údaje zdieľať.

Spracovateľ osobných údajov: tretia strana, ktorá iba pomáha dosiahnuť účely určené Prevádzkovateľom osobných údajov. My ako Prevádzkovateľ osobných údajov napríklad využívame služby mnohých tretích strán, ktoré poverujeme výkonom časti našich činností, ktoré z rôznych dôvodov, ako je napríklad nákladová efektívnosť, nerobíme sami. Spracovateľ osobných údajov smie vaše Osobné údaje spracovávať iba v súlade s našimi písomnými pokynmi.

Tretie krajiny: štáty, v ktorých neplatí režim nariadenia GDPR. V súčasnosti Tretími krajinami označujeme všetky štáty, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru.

Aké Osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, keď nám Osobné údaje poskytnete vy alebo keď využijete naše služby, prípadne nás kontaktujete a my príslušné údaje získame sami. V závislosti od účelu spracovávame nasledujúce kategórie Osobných údajov:

KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POPIS
Identifikačné údaje Informácie, na základe ktorých je možné vás identifikovať ako fyzickú osobu; príkladom sú vaše meno, priezvisko, pohlavie, štátna príslušnosť, fakturačná adresa, dátum narodenia alebo nami umelo vytvorená identifikačná informácia, akou je napríklad názov vášho účtu Kiwi.com.
Kontaktné údaje Informácie slúžiace na kontaktovanie, ako sú e-mailová adresa alebo telefónne číslo.
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb Vaše správanie na našich internetových stránkach alebo v našej aplikácii, tzn. údaje o tom, čo ste navštívili, aký dlhý čas ste danou činnosťou strávili, na čo ste klikli atď. Tiež sledujeme vašu interakciu s e-mailmi a upozorneniami, ktoré vám posielame, napríklad či e-mail otvoríte alebo či kliknete na niektorý z odkazov, ktoré obsahuje.
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia Informácie o zariadení, prostredníctvom ktorého používate naše internetové stránky alebo aplikáciu, metadáta vášho sieťového pripojenia a tiež informácie plynúce z týchto dát. Tieto informácie zahŕňajú napríklad operačný systém, internetový prehliadač, rozlíšenie obrazovky, IP adresu a ďalšie.
Presná poloha Presná poloha vášho zariadenia na základe údajov získaných geolokačnou technológiou používanou vaším zariadením. Tieto Osobné údaje spracujeme len vtedy, ak nám na to dáte výslovný súhlas. Sú potrebné na to, aby ste mohli využívať vybrané funkcie našich internetových stránok alebo aplikácie, ktoré musia poznať presnú polohu vášho zariadenia, ako napríklad poskytnutie relevantných informácií o ceste na základe vašej aktuálnej polohy. Získať informácie o vašej presnej polohe môže byť potrebné aj na pozadí, t. j. aj keď nemáte aplikáciu otvorenú. O spracúvaní týchto údajov vás budeme informovať vždy, keď vás požiadame o súhlas.
Informácie o účte Nastavenia a ďalšie dáta, ktoré generujete používaním Účtu Kiwi.com. Patria sem upozornenia na cenu, história vyhľadávania, konkrétne nastavenia, profilový obrázok, prihlasovacie údaje do Účtu Kiwi.com, tzn. e-mailová adresa a heslo (ktoré nikdy neuchovávame v nešifrovanej podobe), preferenčné nastavenia a ďalšie údaje uložené v Účte Kiwi.com.
Informácie o vašich objednávkach Podrobné informácie o vašej objednávke, tzn. údaje o tom, ktoré služby si objednáte a čo neskôr zmeníte alebo dokúpite k pôvodnej objednávke. Ak vyžadujete osobitnú pomoc alebo zo zdravotných dôvodov požiadate o zrušenie, vaše údaje o zdravotnom stave spracujeme v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý je nutný k zaisteniu týchto služieb.
Informácie z cestových dokladov Číslo a dátum platnosti Pasu alebo iného Preukazu totožnosti (podľa toho, čo nám poskytnete).
Platobné údaje Informácie, ktoré nám poskytnete na spracovanie platby. Väčšinou ide o informácie o platobnej karte. Informácie o platobnej karte nikdy neuchovávame v nešifrovanej podobe. Ak sa rozhodnete uložiť údaje o platobnej karte vo svojom Účte Kiwi.com alebo v aplikácii, tieto Osobné údaje budeme uchovávať pre prípad budúcich nákupov.
Dokumenty potrebné k poskytnutiu sprostredkovanej služby Dokumenty, ktoré dostaneme od poskytovateľa sprostredkovaných služieb, akými sú palubné a elektronické lístky.
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie Všetka písomná a slovná komunikácia medzi vami a Kiwi.com, ktorá sa týka vašich žiadostí (napríklad záležitosti vybavované zákazníckou podporou), metadáta a poznámky generované našimi systémami a pracovníkmi.
Vaše nastavenia Niektoré vaše nastavenia na internetových stránkach alebo v aplikácii, ako je jazyk, preferované nastavenia, ako sú mena, destinácia a ďalšie, alebo nastavenie súborov cookie.
Vaše nastavenia zahŕňajú aj preferencie týkajúce sa doplnkových služieb pre let, ako sú batožina a sedadlá, nastavené vo vašom Účte Kiwi.com alebo uložené z vašich predchádzajúcich Rezervácií. Predvoľby doplnkových služieb pre let si môžete kedykoľvek upraviť vo svojom Účte Kiwi.com. Pri ďalších Rezerváciách vám ponúkneme možnosť použiť všetky uložené preferencie doplnkových služieb naraz, aby sme vám ušetrili čas.
Recenzie a spätná väzba Ohodnotenie vašej skúsenosti s produktmi a službami spoločnosti Kiwi.com vrátane odpovedí na konkrétne otázky týkajúce sa tejto témy a všeobecnej spätnej väzby alebo obsahu hodnotenia.
Kredit Kiwi.com a Promo kódy Vždy, keď vám pripíšeme Kredit Kiwi.com alebo od nás získate Promo kódy, budeme vo vašom účte uchovávať informácie o výške, mene a konci platnosti Kreditu Kiwi.com alebo Promo kódov.

Na aké účely používame vaše Osobné údaje?

Používatelia

Kedykoľvek používate naše stránky alebo aplikáciu, spracovávame vaše Osobné údaje na účely popísané nižšie:

NÁZOV POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Poskytovanie funkcií internetových stránok Vaše Osobné údaje budeme spracovávať tak, aby sme vám mohli poskytovať funkcie našich internetových stránok a tiež aby sme mohli naše internetové stránky prispôsobiť v záujme ich jednoduchšieho a efektívnejšieho používania. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Vaše nastavenia
Všeobecná poloha
Identifikačné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Poskytovanie produktov).
Poskytovanie funkcií aplikácie Na zabezpečenie niektorých funkcií aplikácie potrebujeme spracovať vaše Osobné údaje na našej strane. Vaše Osobné údaje budeme tiež spracovávať, aby sme vám mohli prispôsobiť našu aplikáciu a umožniť vám tak jej jednoduchšie a efektívnejšie používanie. Niekedy potrebujeme tiež prístup ku konkrétnym údajom o vašom zariadení (ako jeho presná poloha). Vždy, keď to bude potrebné, spýtame sa vás, či súhlasíte s poskytovaním týchto údajov (napr. keď otvoríte novú funkciu, ktorá vyžaduje prístup k dodatočným údajom). Kontaktné údaje
Vaše nastavenia
Všeobecná poloha
Presná poloha
Ďalšie údaje požadované aplikáciou
Platobné údaje
Identifikačné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Poskytovanie produktov).
Čl. 6.1 písm. a) – súhlas
Vývoj produktov, zlepšovanie služieb a rozvoj obchodnej činnosti Neustále sa usilujeme o zlepšovanie našich produktov a služieb. K tomu potrebujeme presné údaje o tom, akým spôsobom naše služby využívate. Preto zhromažďujeme údaje o vašom zariadení a sieťovom pripojení, o vašom správaní na našich stránkach a v našej aplikácii a o vašom všeobecnom používaní našich služieb. Zhromaždené údaje analyzujeme a výsledky využívame na vytváranie nových alebo úpravu už existujúcich funkcií a procesov. Tieto údaje tiež používame na rozvoj nášho podnikania. Kedykoľvek potrebujeme dospieť k obchodnému rozhodnutiu, venujeme pozornosť údajom generovaným našou najdôležitejšou premennou – našimi zákazníkmi. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Informácie o vašej Rezervácii
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Zlepšovanie našich produktov a služieb, Rozvoj obchodnej činnosti).
Účet Kiwi.com Ak si vytvoríte Účet Kiwi.com, vaše Osobné údaje spracujeme v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s Podmienkami používania tak, aby sme vám mohli poskytovať všetky jeho funkcie. Rozsah spracovávaných Osobných údajov sa bude meniť v závislosti od toho, aké osobné informácie si uložíte. Ak sa do Účtu Kiwi.com prihlásite prostredníctvom účtu niektorej z tretích strán (napr. Facebook, Google), ktorý umožňuje jediné prihlásenie (tzv. SSO), títo poskytovatelia účtu o tom budú informovaní a my od nich dostaneme vaše Osobné údaje. Podobne, ak si vytvoríte účet prostredníctvom internetových stránok niektorého z našich partnerov, tento partner nám poskytne vaše Osobné údaje.
Údaje z vašich predchádzajúcich Rezervácií použijeme na to, aby sme vám ponúkli predvyplnenie niektorých informácií v budúcich Rezerváciách.
Kontaktné údaje
Informácie o účte
Identifikačné údaje
Platobné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Kredit Kiwi.com a Promo kódy
Vaše nastavenia
Čl. 6.1 písm. b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (Podmienky používania).
Priamy marketing Aby sme vám mohli poskytovať tie najlepšie ponuky a maximálne zefektívnili náš marketing, vaše Osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu (zasielanie komerčných správ a súvisiace spracovateľské činnosti). Robíme tak v prípade, že ste sa prihlásili na odber našich ponúk (vyjadrili ste súhlas s ich zasielaním) alebo ste využili naše služby a odber našich ponúk ste neodmietli. Okrem vašich kontaktných údajov uchovávame napríklad aj vašu históriu transakcií a ciest, preferencie pri cestovaní a ďalšie údaje o vašej interakcii s nami, ktoré nám pomáhajú segmentovať zákazníkov a pripravovať ponuky na mieru. Na základe vašich predchádzajúcich Rezervácií napríklad môžeme pripraviť špeciálnu ponuku priamo pre vás.
Vaše kontaktné údaje nebudeme nikdy zdieľať s inými Prevádzkovateľmi osobných údajov bez vášho vedomia a budeme vás kontaktovať iba s ponukami, ktoré sú spojené s našou hlavnou obchodnou činnosťou.
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o účte
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Identifikačné údaje (ak boli vyplnené)
Kontaktné údaje (ak boli vyplnené)
Vaše nastavenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Priamy marketing).
Čl. 6.1 písm. a) – súhlas.
Z odberu ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásiť (uplatnením práva na odmietnutie priameho marketingu alebo na odvolanie súhlasu) alebo si môžete overiť stav prihlásenia na odber pomocou odkazov na konci každého newslettera, ktorý vám e-mailom pošleme.
Online reklama Aby sme vám mohli poskytovať najlepšie ponuky a aby sme maximálne zefektívnili náš marketing, zobrazujeme vám na základe vašich Osobných údajov na stránkach Kiwi.com a stránkach tretích strán personalizované reklamy. Preto sa môže stať, že na iných internetových stránkach uvidíte reklamu, ktorá ponúka rezerváciu alebo cestu na Kiwi.com.
Reklamné siete. Okrem našej internej marketingovej databázy využívame aj rôzne reklamné siete tretích strán, ako je napríklad Google Ads. Tieto siete nám umožňujú ukázať vám relevantné reklamy na rôznych miestach, ktoré na internete navštívite. To sa uskutočňuje tak, že vám bude pridelený šifrovaný identifikátor a bude uložený v súbore cookie vo vašom zariadení. Keď navštívite internetové stránky, ktoré zobrazujú reklamy prostredníctvom niektorej spoločnosti pracujúcej s našou partnerskou reklamnou sieťou, rozpoznajú tento identifikátor a ukážu vám ponuky podľa našich špecifikácií.
Cielenie na platformách tretích strán. Aby sme oslovili našich používateľov našimi ponukami, používame aj platformy tretích strán, ako napríklad Meta for Business alebo Google Ads. Keď navštívite naše internetové stránky a uskutočníte u nás rezerváciu, zdieľame s poskytovateľmi týchto platforiem zašifrovaný identifikátor (napríklad zašifrovanú e-mailovú adresu), čo im umožní priradiť váš profil na týchto platformách k našim záznamom. Vďaka tomu vám môžeme pomocou ich reklamných služieb zobraziť personalizované ponuky priamo na týchto platformách. Ak napríklad vyhľadáte let na Kiwi.com, nekúpite ho a cena klesne, môžeme vám ukázať ponuku na tento konkrétny let na internetových stránkach tretích strán. Tieto platformy sú: Facebook (Meta for Business) od spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd, Google Search (Google Ads) od spoločnosti Google Ireland Limited a TikTok od spoločnosti TikTok Technology Limited. Ak nemáte profil na týchto platformách, tieto spoločnosti o vás nezískajú žiadne informácie.
Podobné marketingové profily. Niektoré z reklamných služieb, ktoré využívame, konkrétne Meta for Business a Google Ads, zahŕňajú aj funkcie zvané „podobné publikum“ (angl. lookalike audiences). Tieto funkcie nám umožňujú nájsť používateľov, ktorí by mohli mať záujem o naše služby, na základe toho, že sú podobní našim existujúcim používateľom. Potom môžeme opäť zacieliť naše ponuky na týchto používateľov. To znamená, že ak nám dáte svoj súhlas, tieto služby použijeme na analýzu vašich profilov a na nájdenie iných profilov so spoločnými vlastnosťami. Pri používaní týchto služieb nemáme priamy prístup k osobným údajom alebo profilom – všetko zabezpečujú poskytovatelia služieb v pozadí a my dostaneme len možnosť zacieliť naše reklamy na širšie publikum.
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o účte
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Vaše nastavenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Priamy marketing).
Marketingové analýzy Aby sme všeobecne zlepšili naše marketingové kampane, vykonávame analýzy, ktoré nám pomáhajú zistiť, ktoré kampane sú účinné a ako prispievajú k našej miere konverzie. Analyzujeme tiež vašu interakciu s Kiwi.com, aby sme vám mohli posielať relevantné ponuky. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Všeobecná poloha
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Priamy marketing).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim Aby sme si mohli uplatniť právne nároky vyplývajúce z vášho používania našich internetových stránok alebo aplikácie, ktoré by bolo v rozpore s našimi Podmienkami používania alebo zákonnými povinnosťami, a aby sme sa mohli brániť proti právnym nárokom, ktoré by ste voči nám vzniesli, budeme vaše Osobné údaje uchovávať minimálne 4 roky od dátumu, kedy ste naše internetové stránky alebo aplikáciu použili. Identifikačné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Informácie o účte
Kontaktné údaje (ak boli vyplnené)
Vaše nastavenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Ochrana našich zákonných práv).
Zabezpečenie informácií Aby sme sa chránili pred rôznymi bezpečnostnými hrozbami, ktoré sa snažia využiť zraniteľnosť nášho zabezpečenia a poškodiť naše podnikanie, a aby sme chránili našich používateľov pred neoprávneným používaním Účtov Kiwi.com, musíme spracúvať Osobné údaje našich používateľov. Na tento účel zhromažďujeme a spracovávame Osobné údaje našich používateľov a v niektorých prípadoch ich tiež zdieľame s našimi externými poskytovateľmi služieb zabezpečenia informácií, ako je napríklad CloudFlare.
Vaše Osobné údaje spracovávame tiež na to, aby sme vám mohli zobraziť a umožniť vám zastaviť práve prebiehajúce relácie ako ochranu pred prebraním účtu používateľa (angl. Account Takeover, ATO).
Vaše správanie na internete pri používaní našich služiebMetadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com a našich používateľov (Bezpečnosť).
Zhromažďovanie a vyhodnocovanie spätnej väzby Niekedy vás požiadame, aby ste ohodnotili svoje skúsenosti s používaním služieb Kiwi.com, poskytli nám spätnú väzbu alebo napísali recenziu na internetových stránkach tretích strán s hodnoteniami a recenziami zákazníkov. Všetky tieto údaje budeme ukladať a vyhodnocovať s cieľom zlepšiť naše produkty a služby. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Recenzie a spätná väzba
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Zlepšovanie produktov a služieb).

Zákazníci

Keď si objednáte ktorúkoľvek z našich služieb, budeme vaše Osobné údaje spracovávať na vyššie zmienené účely. Rozsah Osobných údajov spracovaných na tieto účely však bude zahŕňať aj Informácie o vašich Rezerváciách a Informácie o vašich žiadostiach a vzájomnej komunikácii. Okrem toho budeme vaše Osobné údaje spracovávať na nasledujúce účely:

NÁZOV POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Objednávanie a poskytovanie služieb Hlavným dôvodom zhromažďovania a používania vašich Osobných údajov je uzavretie dohody s vami a poskytnutie služieb, ktoré ste si objednali. V závislosti od rozsahu, v akom využívate naše služby, budeme vaše Osobné údaje spracúvať spôsobom, ktorý je potrebný na uzavretie a splnenie našej Dohody, ako je uvedené v našich Obchodných podmienkach. Služby, ktoré ponúkame, zahŕňajú predovšetkým sprostredkovanie zmluvy o doprave a súvisiacich službách medzi vami a vybraným dopravcom. Vaše Osobné údaje môžeme za týmto účelom spracúvať aj v prípade, že vám pomáhame s uplatnením právnych nárokov voči dopravcom.
Na dosiahnutie tohto cieľa musíme vaše Osobné údaje zdieľať s dopravcami, s ktorými uzavriete zmluvu o doprave, a v niektorých prípadoch aj s prevádzkovateľmi trhov s cestovnými lístkami, akými sú Globálne distribučné systémy. Aby sme mohli zaplatiť za cestovné lístky, použijeme vaše meno a priezvisko na vygenerovanie jednorazovej virtuálnej platobnej karty, ktorá poslúži na úhradu u poskytovateľa dopravy.
Ak si objednáte doplnkovú službu Osobitná pomoc alebo ak nás požiadate o vrátenie peňazí zo zdravotných dôvodov, spracujeme vaše Osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu. V prípade služby Osobitná pomoc budeme túto informáciu zdieľať s vybraným dopravcom. Počas procesu objednávania vás požiadame, aby ste poskytli svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto Osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom tohto formulára: www.kiwi.com/privacy/rights. Upozorňujeme však, že ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov na účely doplnkovej služby Osobitná pomoc, nebudeme vám môcť poskytnúť žiadnu následnú podporu súvisiacu s touto službou.
Môže sa stať, že sa rozhodnete objednať si inú službu, ktorú my alebo naši partneri ponúkame na našich internetových stránkach alebo v našej aplikácii, ako je napríklad poistenie alebo ubytovanie. Spracujeme vaše Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy s vami, aby sme vám mohli poskytnúť objednanú službu alebo (ak službu poskytuje náš partner) umožniť vám uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom služby a splniť si náš podiel povinností v rámci zmluvného vzťahu medzi vami a externým poskytovateľom služby.
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Informácie o cestovnom pase alebo občianskom preukaze
Kópia pasu alebo občianskeho preukazu
Platobné údaje
Dokumenty potrebné k poskytnutiu sprostredkovanej služby
Čl. 6.1 písm. b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (Obchodné podmienky).
Predchádzanie podvodom Keď si rezervujete lístok alebo objednáte službu prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, počas platobnej transakcie použijeme službu tretej strany, ktorá nám pomáha predchádzať podvodnému správaniu. Ide o bežný proces, ku ktorému dochádza takmer vždy, keď si niečo objednáte na internete. Aby tento proces mohol prebehnúť, na okamih poskytneme vaše Osobné údaje externému overovateľovi podvodov. Nemusíte sa však obávať, celá transakcia je úplne bezpečná, keďže využívame jeden z najlepších a najbežnejších nástrojov na predchádzanie podvodom. Títo externí poskytovatelia (v súčasnej dobe využívame služby spoločností Forter, Inc., a Riskified Ltd.) využívajú Osobné údaje na tvorbu databázy podvodného správania na internete. Následne túto databázu porovnávajú so správaním koncových používateľov svojich klientov a hneď ako spozorujú podobné vzorce správania, dajú klientom pokyn na zamietnutie platieb vykonaných podvodníkmi.
Navyše sa snažíme zabrániť pokusom o podvodné žiadosti o vrátenie peňazí späť na účet platobnej karty. Ak prostredníctvom svojej banky nahlásite podvodný nákup, môžeme skontrolovať vaše sociálne médiá, aby sme zistili, či ste nejakým spôsobom spojení s osobou, ktorá si lístok objednala, a aby sme sa uistili, že nejde o pokus podvodne získať späť peniaze za lístok. Spracujeme iba obmedzené množstvo informácií o vašom spojení s osobou, ktorá si lístok objednala, a či ste náhodou nezverejnili nejaké informácie súvisiace s cestou (napr. fotografie z letiska, z ktorého letíte).
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Platobné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o zariadení a sieťovom pripojení
Verejne dostupné informácie týkajúce sa vašej Rezervácie
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com a odvetvia internetového obchodu (Prevencia podvodov).
Zákaznícka podpora Zákaznícka podpora je významnou súčasťou našich služieb. Aby sme vám poskytli službu, ktorú požadujete, budeme zaznamenávať celú našu komunikáciu prostredníctvom všetkých kanálov, ako je napríklad e-mail, chat a telefonické hovory. Súčasťou našej zákazníckej podpory je aj pomoc zákazníkom pri prípadných právnych problémoch s dopravcami (v prípade zmeškaných letov a v podobných situáciách). Preto sme uzavreli partnerstvo s externým poskytovateľom služieb. Ak budete mať právny problém, pošleme tomuto poskytovateľovi vašu e-mailovú adresu. On vás bude kontaktovať a ponúkne vám pomoc pri uplatnení vašich nárokov. Taktiež využívame služby umelej inteligencie poskytované tretími stranami, aby sme pomohli našim pracovníkom pri riešení vašich problémov. Napríklad keď nás kontaktujete, môžeme použiť tieto nástroje na zhrnutie predchádzajúcej komunikácie medzi vami a inými pracovníkmi, aby sme rýchlo získali prehľad o histórii prípadu. Ďalšie informácie o zdieľaní vašich Osobných údajov s externými prevádzkovateľmi osobných údajov nájdete tu. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Informácie o cestovnom pase alebo občianskom preukaze
Kópia pasu alebo občianskeho preukazu
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1 písm. b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (Obchodné podmienky).
Zdieľanie informácií s metavyhľadávacími systémami Ak sa na našu rezervačnú stránku dostanete prostredníctvom externého vyhľadávacieho systému (tzv. metavyhľadávač), dáme prevádzkovateľovi tohto systému vedieť, že ste úspešne dokončili rezerváciu, ktorú ste našli na ich stránke. Kontaktné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených metavyhľadávaní (Obchodná činnosť).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim Vaše Osobné údaje ukladáme a spracúvame na účely preukázania a uplatňovania právnych nárokov, ako aj ochrany proti nim. Kedykoľvek si rezervujete lístok alebo si objednáte akúkoľvek službu, uchováme všetky relevantné údaje kvôli potenciálnym budúcim právnym nárokom, ktoré môžu vznesené nami alebo vami, a to najmä formou súdnych a iných konaní alebo v prípade vybavovania nárokov, ktorým ste nás poverili, a to po dobu minimálne 4 roky od dátumu vzniku príslušnej objednávky. Rovnako ak nám pošlete žiadosť týkajúcu sa ochrany údajov, budeme uchovávať všetky údaje, ktoré nám za týmto účelom poskytnete, a tiež informácie o našom riešení tejto žiadosti. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Informácie o cestovnom pase alebo občianskom preukaze
Platobné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o zariadení a sieťovom pripojení
Verejne dostupné informácie týkajúce sa vašej Rezervácie
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Ochrana našich zákonných práv).
Dodržiavanie právnych povinností Niektoré vaše Osobné údaje musíme spracovať preto, aby sme mohli splniť určité právne povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú. Keďže ide o právnu povinnosť, váš súhlas s ňou nepotrebujeme získať. Na tento účel budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje a informácie o vašich rezerváciách. Hlavné právne povinnosti, pre ktoré musíme tieto údaje spracovávať, vyplývajú zo Zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a Zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. Ak nám pošlete žiadosť súvisiacu s ochranou údajov, aby ste uplatnili jedno zo svojich práv, požiadame vás o niektoré osobné údaje, ktoré následne spracujeme, aby sme zabezpečili dodržanie platných právnych predpisov. Informácie o vašej Rezervácii
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1 písm. c) – údaje nevyhnutné na splnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na spoločnosť Kiwi.com.

Spolucestujúci

Ak pre vás niekto objedná službu na Kiwi.com (napríklad rezervuje let na vaše meno), spracujeme vaše Osobné údaje, aj keď nie ste priamym zákazníkom. Vaše Osobné údaje spracujeme na nasledujúce účely:

NÁZOV POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Objednávanie a poskytovanie služieb Ak pre vás niekto objedná naše služby, spracujeme vaše Osobne údaje v rozsahu potrebnom na poskytnutie týchto služieb. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašej RezerváciiInformácie o cestovnom pase alebo občianskom preukaze
Kópia pasu alebo občianskeho preukazu
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Poskytovanie služieb).
Používateľský účet – uložené údaje cestujúceho Keď pre vás niekto s Účtom Kiwi.com objedná službu, ponúkneme mu možnosť uložiť vaše Osobné údaje na zjednodušenie ďalšej objednávky. Ak budeme mať k dispozícii vašu e-mailovú adresu, budeme vás o uložení vašich osobných údajov informovať. Ak nebudete súhlasiť, môžete požiadať o ich zmazanie. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o cestovnom pase alebo občianskom preukaze
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely vašich oprávnených záujmov (Zjednodušenie budúcich rezervácií).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim Aby sme sa mohli brániť proti právnym nárokom, ktoré by ste proti nám v súvislosti s poskytovanými službami mohli vzniesť, budeme vaše Osobné údaje uchovávať minimálne 4 roky od dátumu vytvorenia príslušnej Rezervácie. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Informácie o cestovnom pase alebo občianskom preukaze
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Ochrana našich zákonných práv).
Poskytovanie funkcií internetových stránok a aplikácie Ak niekto používa naše internetové stránky alebo aplikáciu a objednáva pre vás služby, spracujeme vaše Osobné údaje tak, aby sme mohli naše internetové stránky alebo aplikáciu pre túto osobu prispôsobiť a uľahčiť a zefektívniť ich používanie. Napríklad môžeme prispôsobiť proces rezervácie, keď vieme, že cestujete ako skupina. Identifikačné údaje
Informácie o vašej Rezervácii
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Poskytovanie produktov).

S kým zdieľame vaše Osobné údaje a prečo?

Zdieľanie údajov s inými Prevádzkovateľmi osobných údajov

V niektorých prípadoch budeme vaše Osobné údaje zdieľať s tretími stranami na ich účely. Vaše osobné údaje napríklad pošleme dopravcom, s ktorými prostredníctvom našich sprostredkovateľských služieb uzatvárate zmluvu o doprave. O ich identite vás budeme informovať pred uzatvorením zmluvy s nami alebo s poskytovateľom iných služieb za rovnakých podmienok. V niektorých prípadoch zdieľame vaše Osobné údaje aj s prevádzkovateľmi trhov s cestovnými lístkami, ako sú napríklad Globálne distribučné systémy.

To znamená, že vaše Osobné údaje môžu byť sprístupnené vybraným dopravcom alebo poskytovateľom iných služieb v Tretích krajinách. Ďalšie informácie o prenose vašich údajov do Tretích krajín nájdete tu.

Každý vybraný dopravca alebo poskytovateľ iných služieb bude s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými Zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené všetkým poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane Osobných údajov.

Ak nám udelíte súhlas prostredníctvom nastavenia súborov cookie, niektoré vaše údaje budeme zdieľať s našimi partnermi na marketingové účely.

Viac informácií

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV PRÍKLADY
Dopravcovia
Aby ste si mohli rezervovať lístky podľa svojho výberu, musíme vaše Osobné údaje poslať vybraným dopravcom.
Dopravca, od ktorého ste sa rozhodli kúpiť si lístky. Pri rezervácii lístka bude vždy zobrazený dopravca, s ktorým budete cestovať.
Globálne distribučné systémy
Pri vyhľadávaní letov niekedy používame globálne distribučné systémy (GDS). Poskytovatelia GDS sú vždy Prevádzkovateľmi osobných údajov. Povinnosti poskytovateľov GDS súvisiace s ochranou údajov sú osobitne uvedené v Nariadení EÚ č. 80/2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov.
Amadeus IT Group S.A. (Amadeus) Travelport, LP (Galileo)
Sabre Global Technologies Limited (Sabre)
Farelogix, Inc. (Farelogix)
Ďalší poskytovatelia služieb
Keď si objednáte ďalšiu službu, pošleme vaše Osobné údaje tretej strane, ktorá vami objednanú službu poskytuje.
Poskytovateľ služby, ktorú ste si objednali. Pri objednávaní služby bude vždy jasne zobrazené, kto je jej poskytovateľom.
Príjemcovia a spracovatelia platieb
Vykonanie platobného príkazu na internetových stránkach obchodníka je len prvým krokom v dlhom reťazci technických úkonov, ktoré musia prebehnúť, kým sa spracuje žiadosť o platbu z vášho (bankového) účtu a obchodník o tom získa potvrdenie. Táto informácia musí prejsť cez rôznych spracovateľov platieb a zúčastnené banky. Všetky tieto subjekty sú v role prevádzkovateľov osobných údajov, pretože nad nimi majú absolútnu kontrolu.
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard – Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill – DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
Braintree (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.)
Platformy sociálnych sietí a poskytovatelia správy identít
Aby sme vám mohli posielať správy týkajúce sa našich služieb alebo vám umožniť prihlásenie do Účtu Kiwi.com prostredníctvom platforiem tretích strán, musíme poskytovateľovi vami zvolenej platformy poskytnúť vaše Osobné údaje.
Meta Platforms Ireland Ltd (Facebook)
Google Ireland Limited (Účet Google)
Poskytovatelia právnej podpory
Pri ochrane našich zákonných práv a nárokov môžeme využívať služby iných subjektov.
Advokáti, inkasné agentúry.

Zdieľanie údajov so Spracovateľmi osobných údajov

Existuje množstvo úkonov, ktoré potrebujeme vykonať, ale sami ich nevieme urobiť. Preto na pomoc využívame externých partnerov. V mnohých takýchto situáciách by to naši partneri logicky nezvládli bez vašich Osobných údajov. Práve preto ich s nimi zdieľame. V každom takomto prípade však zostávame prevádzkovateľom vašich Osobných údajov a partneri konajú ako spracovatelia.

To znamená, že aj keď majú vaše údaje, môžu ich spracovávať iba na naše účely a vždy sme za ne zodpovední my. Za žiadnych okolností nemôžu používať tieto údaje na svoje vlastné účely alebo ich používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s našou dohodou.

Navyše spolupracujeme iba s partnermi, ktorí nám poskytli dostatočné záruky, že dodržiavajú zákonné požiadavky a že budú vaše údaje vždy uchovávať v bezpečí.

Viac informácií

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV PRÍKLADY
Poskytovatelia základnej infraštruktúry
Rovnako ako v prípade takmer každej inej internetovej spoločnosti, najlepším spôsobom, ako prevádzkovať naše podnikanie, je poveriť prevádzkovaním základnej infraštruktúry (serverov) najväčších, najlepších a najbezpečnejších poskytovateľov na svete.
Amazon Web Services Inc.
OVH.CZ, s.r.o.
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Google Ireland Limited (GCP)
Nástroje zákazníckej podpory
Za účelom komunikácie s našimi zákazníkmi v súvislosti s požiadavkami na zákaznícku podporu používame nástroj Purecloud, ktorý nám umožňuje vykonávať hlasovú, textovú a e-mailovú komunikáciu z jedného miesta.
Amazon Web Services Inc. (Amazon Connect)
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. (Purecloud)
Poskytovatelia zákazníckej podpory
Na niektoré činnosti zákazníckej podpory využívame externé agentúry, ktorých zamestnanci potom konajú ako naši agenti zákazníckej podpory.
Concentrix International Europe B.V.
WNS Global Services UK Limited
IGT Technologies Inc.
Aviacontact LCC
Advanced Travel Technologies, Ltd.
Cognitive Junction Inc. DBA AirLegit
InstaGo Sagl
Riešenia v oblasti platieb
Na bezpečné prijatie, šifrovanie a spracovanie vašich platobných informácií používame platobné brány tretích strán, ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň zabezpečenia v odvetví (PCI DSS).
ZOOZ Ltd.
Komunikačné nástroje
Aby sme mohli poskytovať naše služby zákazníkom, musíme im posielať správy. Na zautomatizovanie a zabezpečenie plynulosti týchto procesov využívame služby externých poskytovateľov technológií.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill, MailChimp)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Nástroje na predchádzanie podvodom
Aby sme sa vyhli podvodným transakciám, kontrolujeme všetky platby pomocou nástroja na predchádzanie podvodom, tzn. technológie poskytovateľa tretej strany, ktorá rozozná pokusy o podvodnú platbu.
Forter, Inc.
Partneri v oblasti rezervácie a predaja lístkov
Niekedy potrebujeme pomoc pri kúpe lístkov. Väčšinou využívame služby rôznych distribučných sietí prevádzkovaných tretími stranami. Niekedy využívame aj služby externých sprostredkovateľov, ktorí nám pomáhajú kúpiť lístky od týchto distribučných sietí nepriamo. Cieľom celého tohto procesu je nájsť najnižšie možné ceny. V niektorých prípadoch kupujeme lístky od externej online cestovnej agentúry.
Rôzne online cestovné kancelárie, s ktorými sme uzavreli dohodu o poskytovaní rezervácií a/alebo predaja lístkov.
Poskytovatelia služieb na presadzovanie práva
Keď vás zastupujeme, aby sme ochránili vaše práva a nároky v prípadoch nezrovnalostí s dopravcami, môžeme využiť služby tretích strán.
Advokáti, inkasné agentúry.
Služby pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketingové analýzy
Za účelom správy našej databázy používateľov a zákazníkov, na marketingové účely a marketingovú analýzu používame softvérové riešenia tretích strán. Tieto riešenia nám tiež umožňujú na základe vašich predchádzajúcich Rezervácií a online správania priradiť vám určité atribúty, ktoré potom môžeme použiť na cielenie online reklamy a personalizovaných funkcií internetových stránok alebo aplikácie.
Bloomreach B.V.
Facebook Ireland Ltd.
Marin Software Ltd.
Služby online reklamy
Tieto služby nám umožňujú zobrazovať vám na internete personalizované reklamy.
Meta Platforms Ireland Ltd (Meta for Business)
Google Ireland Limited (Google Ads)
Criteo SA
CityAds Media, LLC.
Analytické nástroje
Používame analytické a záznamové softvérové nástroje od poskytovateľov tretích strán, ktoré nám umožňujú získavať väčší prehľad o našej zákazníckej základni a zefektívniť naše služby pre zákazníkov.
Google Ireland Limited (Google Analytics 360)
Datadog Inc.
Loggly, Inc. (SolarWinds Worldwide, LLC)
Smartsupp.com, s.r.o.(Smartlook)
FullStory, Inc.
Softvéroví inžinieri
Niekedy môžeme Osobné údaje zdieľať s externými softvérovými inžiniermi, ktorí nám pomáhajú s technologickými riešeniami.
V súčasnosti spolupracujeme s mnohými softvérovými inžiniermi. Rešpektujeme ich právo na súkromie, a preto nezdieľame ich osobné údaje.
Nástroje pre účtovníctvo
Sme povinní vystavovať riadne faktúry a viesť účtovné doklady (napr. faktúry) vo forme, ktorú vyžaduje české právo, a preto používame účtovné systémy poskytované treťou stranou.
Fakturoid, s. r. o.
Dodávatelia riešení v oblasti Zabezpečenia informácií
Osobné údaje zdieľame s externými poskytovateľmi služieb v oblasti zabezpečenia informácií, ako je Cloudflare, poskytovateľ firewallu pre našu webovú aplikáciu. Títo poskytovatelia sa zaujímajú prevažne o vaše online správanie pri interakcii s nami a analyzujú metadáta vášho zariadenia a sieťového pripojenia.
Cloudflare, Inc.
Poskytovatelia generatívnej umelej inteligencie
Pri niektorých našich činnostiach využívame služby externých poskytovateľov umelej inteligencie a texty odoslané týmto poskytovateľom môžu obsahovať vaše Osobné údaje. Môžeme napríklad požiadať nástroje umelej inteligencie o zhrnutie Informácií o vašich žiadostiach a komunikácii s nami, aby sme sa po tom, čo nás kontaktujete, vedeli v prípade rýchlejšie a lepšie zorientovať a rýchlejšie ho vyriešiť. Vždy sa snažíme z textov odstrániť najcitlivejšie informácie pred ich odoslaním.
Microsoft Limited

Ako dlho uchovávame vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje budeme spravidla spracovávať do tej doby, kým ich budeme potrebovať na niektorý z účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Obvykle vaše Osobné údaje spracovávame po dobu zákonnej premlčacej doby, ktorá je zvyčajne 3 roky plus ďalší 1 rok z dôvodu časovej rezervy potrebnej na oneskorené doručenie oznámení a naše následné kroky.

Za účelom plnenia zákonných povinností spracúvame vaše Osobné údaje po dobu požadovanú platným zákonmi, napríklad 10 rokov na archiváciu faktúr.

Na účely spojené s vaším používateľským účtom Kiwi.com budeme vaše Osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov od vašej poslednej aktivity v účte.

V rámci ponúk na mieru od nás budete pravidelne dostávať e-mailom ponuky a v každom e-maile bude uvedený jasný a jednoduchý spôsob zrušenia odberu, čím môžete vyjadriť námietku proti tomuto typu spracovania. Vaše Osobné údaje budeme na tento účel uchovávať a využívať, kým nezrušíte svoj odber.

Ako získať prístup a kontrolu nad Osobnými údajmi?

Chceme, aby ste svoje Osobné údaje mali vždy pod kontrolou. Na tento účel máte určité práva, ktoré to umožňujú. Za určitých podmienok môžete:

 1. získať prístup ku všetkým svojim údajom, ktoré používame alebo spracúvame, a získať kópiu všetkých týchto údajov,
 2. požiadať nás o vymazanie vašich údajov,
 3. opraviť údaje, ktoré spracúvame, ak sa domnievate, že sú chybné,
 4. obmedziť spracovanie údajov,
 5. namietať proti spracovaniu,
 6. prijímať svoje Osobné údaje v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo preniesť tieto údaje inému poskytovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť odoslaním e-mailu s vašou požiadavkou na našu adresu prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights.

Upozorňujeme, že s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich Osobných údajov splníme iba žiadosti odoslané z e-mailovej adresy používanej počas rezervácie alebo objednávania služby. Ak rezerváciu za vás urobil niekto iný, požiadame vás, aby ste nám poskytli dodatočné informácie (identifikačné číslo Rezervácie atď.), aby sme sa ubezpečili, že ste skutočným vlastníkom príslušných Osobných údajov.

Viac informácií

Prístup k vašim osobným údajom

Máte právo kedykoľvek sa nás opýtať, či spracovávame vaše osobné údaje, a získať nasledujúce informácie:

 1. účel spracúvania vašich osobných údajov,
 2. kategórie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame,
 3. zoznam tretích strán, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, najmä keď majú tieto tretie strany sídlo v tretích krajinách,
 4. časové obdobie, počas ktorého plánujeme spracúvať vaše osobné údaje, alebo aspoň informáciu, akým spôsobom určujeme obdobie uchovávania vašich údajov,
 5. vaše práva, ktoré máte ako dotknutá osoba podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),
 6. vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 7. kde sme získali vaše údaje v prípadoch, keď ste nám ich neposkytli priamo vy,
 8. ak je to relevantné, akékoľvek informácie o automatizovanom rozhodovaní, ktorému môžete podliehať,
 9. kedy boli vaše údaje prenesené do tretej krajiny a aké ochranné opatrenia platia podľa GDPR.

Zároveň vám na požiadanie poskytneme úplnú kópiu všetkých vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Prvá kópia je bezplatná. Za akékoľvek ďalšie kópie vám však môžeme účtovať poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov.

O svoje údaje môžete požiadať aj v bežne používanom formáte z dôvodu ich prenosnosti.

Vymazanie vašich osobných údajov

Máte tiež právo na úplné vymazanie (alebo presnejšie na nezvratnú anonymizáciu) vašich údajov, ak vo vašom prípade nastane jedna z nasledujúcich situácií:

 1. vaše osobné údaje už nepotrebujeme na žiaden z účelov vymedzených v týchto zásadách ochrany osobných údajov,
 2. úspešne ste vzniesli námietku voči spracovaniu podľa článku 21 nariadenia GDPR a my vaše osobné údaje nepotrebujeme na žiaden iný účel,
 3. vaše osobné údaje sme spracovali nezákonne alebo
 4. máme právnu povinnosť vymazať vaše osobné údaje.

Nemáte však právo žiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak je spracúvanie potrebné z dôvodu:

 1. uplatnenia práva na slobodu vyjadrovania a informácie,
 2. súladu s právnou povinnosťou, ktorá nás zaväzuje uchovávať osobné údaje, alebo
 3. potreby osobných údajov na preukázanie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

Oprava osobných údajov

Ak sa domnievate, že ktorékoľvek z vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nie sú presné, informujte nás a my urobíme všetko preto, aby sme ich opravili.

Upozorňujeme, že údaje v našej databáze, ktoré súvisia s vaším lístkom, nemôžeme opraviť. Ak by sme to urobili, k ich zmene na strane dopravcov alebo poskytovateľov iných služieb by nedošlo a nebolo by možné ich spárovať s údajmi na našej strane. Ak chcete zmeniť údaje na svojom lístku, môžete to urobiť vždy v časti Spravovať moje rezervácie na stránke Kiwi.com.

Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov

Za určitých podmienok spracovanie vašich osobných údajov obmedzíme. To znamená, že zabezpečíme, aby neboli spracúvané na žiaden iný účel, než na archivovanie alebo presunutie do bezpečného archívu. O takéto obmedzenie máte právo požiadať v prípade, že:

 1. ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov (po vyriešení problému budeme pokračovať v ich spracúvaní),
 2. sme vaše osobné údaje spracovali nezákonne, ale namiesto vymazania požiadate iba o obmedzenie,
 3. jediným zostávajúcim účelom spracúvania vašich osobných údajov je preukázanie, uplatnenie, alebo ochrana právnych nárokov alebo
 4. ste namietali proti spracúvaniu údajov podľa článku 21 odseku 1 nariadenia GDPR a my posudzujeme, či je vaša požiadavka odôvodnená.

Námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov

Môžete vzniesť námietku proti ktorémukoľvek účelu spracúvania vašich osobných údajov, ak právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem. Ak namietnete proti spracúvaniu na akékoľvek marketingové účely, vaše osobné údaje na takýto účel okamžite prestaneme používať.

Ak namietnete proti akémukoľvek inému účelu na základe oprávneného záujmu, vaše osobné údaje prestaneme spracúvať na daný účel, pokiaľ nemôžeme preukázať, že naše oprávnené dôvody na spracúvanie prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami.

Zabezpečenie prenosnosti vašich osobných údajov

A napokon máte právo na získanie svojich osobných údajov (spracovaných na základe súhlasu alebo potreby uzavretia alebo plnenia zmluvy) v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu.

Súbory cookie a podobné technológie

"

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené vo vašom zariadení. Umožňujú nám zapamätať si o vás určité informácie, ktoré potom využívame na rôzne účely, ako je zaisťovanie funkcií našich internetových stránok a aplikácie, Vývoj produktov, zlepšovanie služieb a rozvoj obchodnej činnosti, Správa účtu Kiwi.com, Online reklama, Marketingová analýza, Zabezpečenie dát, Predchádzanie podvodom a Zdieľanie informácií s metavyhľadávačmi.

Na našich stránkach sa stretnete v zásade s tromi typmi súborov cookie:

 1. súbory cookie, ktoré sú úplne nevyhnutné na fungovanie našich internetových stránok a poskytovanie služieb (nie je možné ich vypnúť);
 2. takzvané „výkonnostné súbory cookie“, tzn. súbory cookie, ktoré používame na štatistické účely, aby sme mohli zlepšovať naše služby;
 3. súbory cookie, ktoré využívame na marketingové účely.

Súbory cookie používané na štatistické a marketingové účely môžete vypnúť prostredníctvom nastavenia svojich preferencií pre súbory cookie, ktoré nájdete tu.

Svoje preferencie týkajúce sa digitálnej reklamy si môžete skontrolovať a zmeniť u Aliancie pre digitálnu reklamu (Digital Advertising Alliance, DAA) na stránke http://optout.aboutads.info/ alebo u Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) na stránke http://www.youronlinechoices.com/.

DO-NOT-TRACK (Nesledovať): Momentálne neakceptujeme požiadavku Nesledovať v nastavení internetového prehliadača.

Viac informácií

Povinné

Súbory cookieTypVypršanie platnostiPopis
SKYPICKER_AFFILIATESúbor cookie30 d.Identifikátor pridruženého subjektu používaný Kiwi.com.
SKYPICKER_AFFILIATE_UIDSúbor cookie30 d.Parameter identifikátora pridruženého subjektu používaný Kiwi.com.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQIDSúbor cookie400 d.Jedinečný identifikátor používateľa, ktorý Kiwi.com používa na identifikáciu používateľov.
__cfduidSúbor cookie30 d.Súbor cookie _cfduid pomáha spoločnosti Cloudflare odhaliť návštevníkov našich internetových stránok, ktorí majú zločinné úmysly, a minimalizuje blokovanie oprávnených používateľov. Môže byť umiestnený na zariadeniach koncových používateľov našich zákazníkov, aby bolo možné identifikovať jednotlivých klientov zdieľajúcich IP adresu a použiť individuálne nastavenie zabezpečenia pre každého klienta.
__cfruidSúbor cookieReláciaTento súbor cookie patrí medzi služby poskytované spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu internetových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov internetových stránok.
__kw_darwin_saved_groupsSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie zabezpečuje konzistentnosť používateľského rozhrania pri návštevách internetových stránok.
__kw_darwin_saved_testsSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie zabezpečuje konzistentnosť používateľského rozhrania pri návštevách internetových stránok.
__kwc_agreedSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie sa nastaví na hodnotu true (pravda), keď používateľ uskutoční výber v nastaveniach ochrany osobných údajov.
__kwc_settingsSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie obsahuje špecifické nastavenia ochrany osobných údajov.
bookingSessionIdSúbor cookieReláciaJedinečný identifikátor, ktorý používa platforma Riskified na prevenciu podvodov s platbami.
cf_use_obSúbor cookie1 deňTento súbor cookie umožňuje internetovej stránke zobraziť návštevníkovi upozornenie, že internetová stránka je v údržbe alebo je neprístupná.
dealsSubscriptionFormSeenSúbor cookie400 d.Používa sa na kontrolu toho, či používateľ videl vyskakovacie okno o prihlásení na odber.
deeplinkIdSúbor cookieReláciaTento súbor cookie sa používa na uloženie potrebných informácií o tom, že ste naše internetové stránky navštívili prostredníctvom odkazu na internetových stránkach jednej z našich pridružených partnerských spoločností.
fchkoutoolsDIDSúbor cookieTrvalý súborPoužíva ho spoločnosť Forter na prevenciu podvodov s platbami.
fchkoutoolsSIDSúbor cookieReláciaPoužíva ho spoločnosť Forter na prevenciu podvodov s platbami.
forced_brandSúbor cookie400 d.Vynútená značka nastavená parametrom adresy URL alebo modálom odstraňovania chýb.
forterTokenSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie je nevyhnutný na používanie nástroja na prevenciu podvodov, ktorý sa používa pri všetkých platbách na našich internetových stránkach.
forterTokenCopySúbor cookie400 d.Tento súbor cookie je nevyhnutný na používanie nástroja na prevenciu podvodov, ktorý sa používa pri všetkých platbách na našich internetových stránkach.
frame_ancestor_urlSúbor cookie400 d.Používa ho Clicktripz, čo je reklamná sieť, ktorá nám umožňuje zobrazovať vám reklamu na rôznych stránkach po celom internete.
ftr_ncdSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie je nevyhnutnou súčasťou nástroja na prevenciu podvodov, ktorý používame pri všetkých platbách na našich internetových stránkach.
google_play_services_authSúbor cookie400 d.Používa sa na overenie pre služby Google Play
ignore_mobile_adSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie sa používa na sledovanie voľby používateľa zatvoriť reklamu na našich internetových stránkach.
kw_languageSúbor cookieReláciaTento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si preferovaný jazyk.
kw_marketSúbor cookieReláciaTento súbor cookie nám umožňuje sledovať krajinu, v ktorej služby ponúkame.
lastDealsDataStorageSúbor cookie400 d.Používa sa na ukladanie informácií, ktoré zabezpečujú rôzne funkcie v časti Ponuky našich internetových stránok.
lastDealsResultsSúbor cookie400 d.Používa sa na uloženie zoznamu najnovších vyhľadávaní, ktoré uskutočnili naši používatelia.
lastRskxRunSúbor cookie400 d.Používa ho spoločnosť Riskified na zhromažďovanie informácií na účely identifikácie a prevencie podvodov s platbami.
mapboxSúbor cookie400 d.Používa sa na poskytovanie máp a vyhľadávanie polohy
messagesSupportedByClientSúbor cookie1 deňTento súbor cookie umožňuje komunikáciu medzi mobilnou aplikáciou Kiwi.com a našimi internetovými stránkami s cieľom zabezpečiť plnú funkčnosť aplikácie.
ppwp_wp_sessionSúbor cookie1 deňTento súbor cookie uchováva informácie o používateľovi na rôznych stránkach, ktoré používateľ navštívi.
preferred_currencySúbor cookie400 d.Tento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si vašu preferovanú menu.
preferred_languageSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si váš preferovaný jazyk.
rCookieSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie registruje štatistické údaje o správaní používateľa na internetových stránkach.
recentRedirectSúbor cookieReláciaTento súbor cookie uchováva informácie z poslednej navštívenej stránky.
recentSearchSúbor cookie30 d.Tento súbor cookie uchováva informácie z posledného vyhľadávacieho formulára.
recentSearchListSúbor cookieReláciaTento súbor cookie uchováva zoznam letov, ktoré ste nedávno vyhľadávali.
riskifiedSúbor cookie400 d.Používa sa na správu podvodov a rizík
rskxRunCookieSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie sa používa na zhromažďovanie informácií na účely identifikácie a prevencie podvodov s platbami.
search.form.recent_searchSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie obsahuje filtre, ktoré ste naposledy zadali vo vyhľadávacom formulári.
sentrySúbor cookie400 d.Používa sa na monitorovanie a hlásenie technických problémov aplikácie
simpleTokenSúbor cookie3600 sek.Súbor cookie používaný na ukladanie autentifikačných údajov.
sub1ParamSúbor cookie30 d.Súbor cookie používaný na ukladanie identifikátora pridruženej partnerskej spoločnosti.
subscriptionFormSeenSúbor cookie400 d.Používa sa na kontrolu toho, či používateľ videl vyskakovacie okno o prihlásení na odber.
testEnvironmentSúbor cookie400 d.Interný súbor cookie používaný našimi developermi na sledovanie rôznych informácií súvisiacich s testovaním našich internetových stránok.
test_cookieSúbor cookie1 deňTento súbor cookie sa používa na kontrolu toho, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.
ua_session_tokenSúbor cookie30 d.Tento súbor cookie sa používa na uľahčenie procesu prihlásenia.
uiSúbor cookieReláciaTento súbor cookie používame na rozoznávanie toho, či si používateľ prehliada naše internetové stránky v bežnom prehliadači alebo v prehliadači mobilného zariadenia.
viewedOuibounceModalSúbor cookieReláciaTento súbor cookie sa používa na uchovávanie informácií o tom, či sa už používateľovi zobrazilo vyskakovacie okno.
wasMmbPopupModalOpened_#Súbor cookie365 d.Tento súbor cookie sa používa na uchovávanie informácií o tom, či sa už používateľovi zobrazilo vyskakovacie okno na stránke Spravovať moje rezervácie.
affilParamsLokálne úložiskoTrvalý súborTento súbor cookie sa používa na uloženie potrebných informácií o tom, že ste naše internetové stránky navštívili prostredníctvom odkazu na internetových stránkach jednej z našich pridružených partnerských spoločností.
bookingcom_extension_defaultLokálne úložiskoTrvalý súborTento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si vaše preferencie, keď vám ponúkneme možnosť „Vyhľadať ubytovanie na Booking.com“.
initial_loadLokálne úložiskoTrvalý súborInterný súbor cookie používaný našimi developermi na sledovanie rôznych informácií súvisiacich s načítavaním našich internetových stránok.
newsletterFormFilledLokálne úložiskoTrvalý súborTento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si, že bol vyplnený formulár na odber newslettera.
PPaffilidPromoCodeÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie sa používa na uloženie potrebných informácií o tom, že ste naše internetové stránky navštívili prostredníctvom odkazu na internetových stránkach jednej z našich pridružených partnerských spoločností.
PPtransportTypeORÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie sa používa na uloženie potrebných informácií o tom, že ste naše internetové stránky navštívili prostredníctvom odkazu na internetových stránkach jednej z našich pridružených partnerských spoločností.
PPtripTypeÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie sa používa na uloženie potrebných informácií o tom, že ste naše internetové stránky navštívili prostredníctvom odkazu na internetových stránkach jednej z našich pridružených partnerských spoločností.
gtm_line_car-afÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie sa používa na uloženie potrebných informácií o tom, že ste naše internetové stránky navštívili prostredníctvom odkazu na internetových stránkach jednej z našich pridružených partnerských spoločností.
gtm_line_car-cidÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie sa používa na uloženie potrebných informácií o tom, že ste naše internetové stránky navštívili prostredníctvom odkazu na internetových stránkach jednej z našich pridružených partnerských spoločností.
searchExtensionÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si, či ste už vyhľadávali pomocou možnosti „Vyhľadať ubytovanie na Booking.com“, a deaktivuje ho pre budúce vyhľadávania v aktuálnej relácii.
sessionIdÚložisko relácieReláciaZachováva stav relácie návštevníka pri viacerých požiadavkách na stránku.
utilsPageCountÚložisko relácieReláciaPoužíva sa na ukladanie technických informácií potrebných na spustenie rôznych reklamných kampaní na našich internetových stránkach.
utilsUtm_sourceÚložisko relácieReláciaPoužíva sa na ukladanie informácií potrebných na spustenie rôznych skriptov na našich internetových stránkach.
voucherIDÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie sa používa na ukladanie potrebných informácií o tom, že ste navštívili naše internetové stránky prostredníctvom odkazu na internetových stránkach jednej z našich pridružených partnerských spoločností a že ste pri platbe za cestu použili poukaz.
forterSúbor cookie400 d.Používa sa na prevenciu podvodov a ochranu

Analytické

Súbory cookieTypVypršanie platnostiPopis
FPAUSúbor cookie90 d.Tento súbor cookie priradí používateľovi špecifický identifikátor, ktorý slúži na analytické účely a počíta počet následných návštev.
FPIDSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie registruje štatistické údaje o správaní používateľa na účely analýzy.
FPLCSúbor cookie1 deňTento súbor cookie priradí používateľovi špecifický identifikátor, ktorý slúži na analytické účely a umožňuje nám sledovať jeho správanie.
IDESúbor cookie365 d.Používa ho platforma Google Marketing Platform na meranie účinnosti reklamy tak, že registruje a nahlasuje činnosť používateľa.
SL_C_#_DOMAINSúbor cookieReláciaZhromažďuje údaje o navigácii a správaní používateľa na internetových stránkach na analytické účely.
SL_C_#_KEYSúbor cookie390 d.Tieto súbory cookie nám umožňujú vidieť presnú cestu návštevníkov pri prehliadaní našich internetových stránok.
SL_C_#_SIDSúbor cookie390 d.Tieto súbory cookie nám umožňujú vidieť presnú cestu návštevníkov pri prehliadaní našich internetových stránok.
SL_C_#_VIDSúbor cookie390 d.Tieto súbory cookie nám umožňujú vidieť presnú cestu návštevníkov pri prehliadaní našich internetových stránok.
_clckSúbor cookie365 d.Služba Microsoft Clarity zhromažďuje údaje o navigácii a správaní používateľa na internetových stránkach. Tento súbor cookie používame na zostavovanie štatistických správ a máp s farebným rozlíšením úrovní aktivity (tzv. heatmaps). Tento špecifický súbor cookie sa používa na uloženie jedinečného identifikátora používateľa.
_clskSúbor cookie1 deňNastavený službou Microsoft Clarity. Tento súbor cookie sa používa na ukladanie a kombinovanie údajov o zobrazení stránok používateľom do jedného záznamu o relácii.
_cltkSúbor cookieReláciaNastavený službou Microsoft Clarity. Registruje štatistické údaje o správaní používateľa na internetových stránkach. Používa sa na interné analytické účely.
_dc_gtm_UA-#Súbor cookie1 deňPoužíva ho systém Google Tag Manager na kontrolu načítavania značky skriptu služby Google Analytics.
_gaSúbor cookie400 d.Používa ho služba Google Analytics na rozlíšenie jedinečných používateľov tak, že priradí náhodne vygenerované číslo ako identifikátor klienta. Je zahrnutý v každej požiadavke na stránku v rámci internetových stránok a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach na účely analytických správ o stránkach.
_ga_#Súbor cookie400 d.Používa ho služba Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil internetové stránky, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.
_gac_UA-#Súbor cookie90 d.Používa sa na sledovanie kliknutí pri používaní automatického označovania v rámci služby Google Ads.
_gatSúbor cookie1 deňTento súbor cookie sa používa na obmedzenie počtu žiadostí, ktoré internetové stránky povoľujú, a filtruje ich, aby sa zabezpečila stabilita a funkčnosť internetových stránok.
_gat_gtag_UA_#Súbor cookieReláciaPoužíva ho služba Google Analytics na zhromažďovanie štatistických údajov o návštevách internetových stránok.
_gcl_auSúbor cookie90 d.Používa ho služba Google AdSense na experimentovanie s účinnosťou reklám na internetových stránkach, ktoré využívajú túto službu.
_gcl_awSúbor cookie90 d.Používa ho prepájač konverzií na získanie informácií o kliknutiach. Značky prepájača konverzií pomáhajú značkám merať údaje o kliknutiach, aby sa konverzie merali efektívne.
_gidSúbor cookie1 deňTento súbor cookie používa služba Google Universal Analytics, pričom ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku.
_parsely_visitorSúbor cookie30 d.Používa ho analytická platforma Parse.ly na priradenie anonymného identifikátora používateľa, ktorý sa používa na sledovanie nových a vracajúcich sa návštevníkov.
collectSúbor cookieReláciaSlúži na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka na rôznych zariadeniach a marketingových kanáloch.
fs_uidSúbor cookie365 d.Tento súbor cookie obsahuje identifikačný reťazec aktuálnej relácie. Tento súbor cookie obsahuje neosobné informácie o tom, ktoré podstránky návštevník navštívi – tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúsenosti návštevníka pri interakcii so stránkami.
google_click_idSúbor cookie180 d.Tento súbor cookie zhromažďuje údaje o interakcii používateľa s reklamou.
gtmSplitVarSúbor cookie400 d.Používa ho služba Google Analytics na zhromažďovanie údajov o interakciách používateľa s internetovými stránkami. Údaje sa potom používajú na analytické účely.
logglytrackingsessionSúbor cookieReláciaTento súbor cookie sa používa na sledovanie a hlásenie chýb, ktoré nastanú počas používateľskej relácie.
pagead/1p-user-list/#Súbor cookieReláciaTento súbor cookie slúži na analytické účely a sleduje záujem používateľa o produkty alebo udalosti na viacerých internetových stránkach.
smartlook_ban_expireSúbor cookieTrvalý súborZhromažďuje informácie o preferenciách používateľov a/alebo ich interakcii s obsahom internetovej kampane na analytické účely.
smartlook_ban_reasonSúbor cookieTrvalý súborTento súbor cookie sa používa na detekciu chýb a odosielanie informácií o chybách personálu podpory, ktorý tieto informácie používa na účely zlepšenia stability internetových stránok.
utag_mainSúbor cookie365 d.Tento súbor cookie nám pomáha sledovať používanie našich internetových stránok a zlepšovať presnosť analytických údajov.
utm_mediumSúbor cookie400 d.Zisťuje formu média, pomocou ktorého používateľ navštívil internetové stránky na účely analýzy, napr. či to bolo kliknutím na banner, odkaz v e-maile a pod.
utm_sourceSúbor cookie400 d.Tento súbor cookie udáva pôvodnú lokalitu, z ktorej sa používateľ dostal na tieto internetové stránky, a používa sa na vyhodnotenie úspešnosti marketingových kampaní.
SL_L_#_KEYLokálne úložiskoTrvalý súborTento súbor cookie zhromažďuje štatistické údaje o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky, napríklad počet návštev a priemerný čas strávený na stránke.
SL_L_#_RECORDINGS_BEACON_DATALokálne úložiskoTrvalý súborTieto súbory cookie zhromažďujú štatistické údaje o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky, napríklad počet návštev a priemerný čas strávený na stránke.
SL_L_#_SIDLokálne úložiskoTrvalý súborTieto súbory cookie zhromažďujú štatistické údaje o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky, napríklad počet návštev a priemerný čas strávený na stránke.
SL_L_#_VIDLokálne úložiskoTrvalý súborTieto súbory cookie zhromažďujú štatistické údaje o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky, napríklad počet návštev a priemerný čas strávený na stránke.
TDeeclocIDLokálne úložiskoTrvalý súborPoužíva ho služba Google Analytics na aktiváciu funkcie rozšíreného sledovania elektronického obchodu.
_fs_uidLokálne úložiskoTrvalý súborTento súbor cookie obsahuje identifikačný reťazec aktuálnej relácie. Tento súbor cookie obsahuje neosobné informácie o tom, ktoré podstránky návštevník navštívi – tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúsenosti návštevníka pri interakcii so stránkami.
isSandboxÚložisko relácieReláciaPoužíva sa na ukladanie technických informácií o izolovanom testovacom prostredí (tzv. sandbox) na analytické účely.
firebaseSúbor cookie400 d.Používa sa na optimalizáciu našich reklám na Google a na produktovú analýzu

Marketingové

Súbory cookieTypVypršanie platnostiPopis
ANONCHKSúbor cookie1 deňPoužíva ho analytická služba Microsoft Clarity na registráciu údajov o návštevníkoch z viacerých návštev a na viacerých internetových stránkach. Tieto informácie sa používajú na meranie účinnosti reklamy na internetových stránkach.
CLIDSúbor cookie365 d.Používa ho služba Microsoft Clarity na zhromažďovanie údajov o navigácii a správaní používateľa na internetových stránkach. Používa sa na zostavovanie štatistických správ a máp s farebným rozlíšením úrovní aktivity (tzv. heatmaps).
MUIDSúbor cookie365 d.Tento súbor cookie umožňuje sledovanie používateľov synchronizáciou priradeného identifikátora na rôznych doménach spoločnosti Microsoft.
PHPSESSIDSúbor cookieReláciaZachováva stav používateľskej relácie pri každej požiadavke na stránku.
SMSúbor cookieReláciaTento súbor cookie registruje jedinečný identifikátor, ktorý sleduje opakované návštevy našich internetových stránok, ako aj návštevy rôznych iných internetových stránok, ktoré používajú tú istú reklamnú sieť, čo vedie k cieleniu reklamy.
SRM_BSúbor cookie365 d.Sleduje interakciu používateľa s funkciou vyhľadávacieho panela internetových stránok na marketingové účely.
__inf_etc__Súbor cookie400 d.Tento súbor cookie generuje náš marketingový CRM (angl. Customer Relationship Management – správa vzťahov so zákazníkmi) nástroj Exponea, ktorý nám pomáha zhromažďovať informácie o našich používateľoch na marketingové účely.
__inf_last_session_ping_timestamp__Súbor cookieTrvalý súborTento súbor cookie generuje náš marketingový CRM (angl. Customer Relationship Management – správa vzťahov so zákazníkmi) nástroj Exponea, ktorý nám pomáha zhromažďovať informácie o našich používateľoch na marketingové účely.
__inf_last_session_start_timestamp__Súbor cookieTrvalý súborTento súbor cookie generuje náš marketingový CRM (angl. Customer Relationship Management – správa vzťahov so zákazníkmi) nástroj Exponea, ktorý nám pomáha zhromažďovať informácie o našich používateľoch na marketingové účely.
__inf_time2__Súbor cookie1 deňTento súbor cookie generuje náš marketingový CRM (angl. Customer Relationship Management – správa vzťahov so zákazníkmi) nástroj Exponea, ktorý nám pomáha zhromažďovať informácie o našich používateľoch na marketingové účely. Spravuje kompenzovanie časovej pečiatky medzi časom prehliadača a servera.
__inf_tracking_definition__Súbor cookieReláciaTento súbor cookie generuje náš marketingový CRM (angl. Customer Relationship Management – správa vzťahov so zákazníkmi) nástroj Exponea, ktorý nám pomáha zhromažďovať informácie o našich používateľoch na marketingové účely.
_ctuidSúbor cookie90 d.Používa ho Clicktripz, čo je reklamná sieť, ktorá nám umožňuje zobrazovať vám reklamu na rôznych stránkach po celom internete.
_fbcSúbor cookie400 d.Používa ho Facebook na ukladanie informácií o návštevníkovi, ktorý sa dostane na našu stránku prostredníctvom reklamy zobrazenej na Facebooku.
_fbpSúbor cookie90 d.Používa ho Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
_uetsidSúbor cookie1 deňPoužíva ho služba Bing Ads na zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov z viacerých internetových stránok s cieľom prezentovať relevantnejšiu reklamu.
_uetsid_expSúbor cookieTrvalý súborPoužíva ho služba Bing Ads na zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov z viacerých internetových stránok s cieľom prezentovať relevantnejšiu reklamu.
_uetvidSúbor cookie365 d.Používa ho služba Bing Ads na zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov z viacerých internetových stránok s cieľom prezentovať relevantnejšiu reklamu.
ads/ga-audiencesSúbor cookieReláciaPoužíva ho služba Google AdWords na opätovné oslovenie návštevníkov, ktorých online správanie na rôznych internetových stránkach naznačuje, že sa z nich pravdepodobne stanú zákazníci.
api/advertisers/v1/profSúbor cookieReláciaPoužíva ho Clicktripz, čo je reklamná sieť, ktorá nám umožňuje zobrazovať vám reklamu na rôznych stránkach po celom internete.
c.gifSúbor cookieReláciaPoužíva ho služba Microsoft Clarity na zhromažďovanie údajov o navigácii a správaní používateľa na internetových stránkach. Používa sa na zostavovanie štatistických správ a máp s farebným rozlíšením úrovní aktivity (tzv. heatmaps).
cdo/cdxs/r20.gifSúbor cookieReláciaPoužíva ho sociálna sieť LinkedIn na sledovanie používania vstavaných služieb.
criteo_write_testSúbor cookie1 deňCriteo je reklamná sieť, ktorá nám pomáha zobrazovať reklamy na internetových stránkach tretích strán, ktoré navštívite.
cto_idcpySúbor cookie180 d.Tento súbor cookie nastaví používateľovi jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje tretím stranám zobrazovať používateľovi relevantné a cielené reklamy.
cto_lwidSúbor cookie180 d.Tento súbor cookie poskytuje informácie o používateľovi, ktoré sa používajú na zobrazovanie reklám na internetových stránkach tretích strán, ktoré používateľ navštívi.
cto_sidSúbor cookieReláciaTento súbor cookie poskytuje informácie o používateľovi, ktoré sa používajú na zobrazovanie reklám na internetových stránkach tretích strán, ktoré používateľ navštívi.
exponeaSúbor cookie400 d.Používa sa na optimalizáciu používateľského zážitku a CRM komunikáciu
facebookSúbor cookie400 d.Používa sa na optimalizáciu našich reklám na Facebooku
firebaseSúbor cookie400 d.Používa sa na optimalizáciu našich reklám na Google a na produktovú analýzu
frSúbor cookie90 d.Tento súbor cookie sa používa na doručenie reklamných produktov.
im_puidSúbor cookie390 d.Používa ho spoločnosť Intent Media na uľahčenie zobrazovania reklám tretích strán.
im_snidSúbor cookieReláciaPoužíva ho spoločnosť Intent Media na uľahčenie zobrazovania reklám tretích strán.
intent_media_prefsSúbor cookie400 d.Používa ho spoločnosť Intent Media na uľahčenie zobrazovania reklám tretích strán.
pagead/landingSúbor cookieReláciaTento súbor cookie sleduje správanie používateľov na viacerých internetových stránkach s cieľom ukazovať relevantnejšie reklamy.
trSúbor cookieReláciaTento súbor cookie sa používa na poskytovanie radu reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
xnpe_#Súbor cookie400 d.Tento súbor cookie zhromažďuje údaje od používateľa na optimalizáciu relevantnosti reklamy.
TD_bookingIDÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie uchováva identifikačné číslo vašej rezervácie na analytické a marketingové účely.
TD_priceInEuroÚložisko relácieReláciaTento súbor cookie uchováva informácie o preferovanej mene na analytické a marketingové účely.
eecDepartureAirportÚložisko relácieReláciaPoužíva ho služba Google Analytics na aktiváciu funkcie rozšíreného sledovania elektronického obchodu.
eecDepartureDateÚložisko relácieReláciaPoužíva ho služba Google Analytics na aktiváciu funkcie rozšíreného sledovania elektronického obchodu.
eecDestinationAirportÚložisko relácieReláciaPoužíva ho služba Google Analytics na aktiváciu funkcie rozšíreného sledovania elektronického obchodu.
eecReturnDateÚložisko relácieReláciaPoužíva ho služba Google Analytics na aktiváciu funkcie rozšíreného sledovania elektronického obchodu.
trackingDataÚložisko relácieReláciaPoužíva sa na ukladanie rôznych informácií potrebných na interné analytické a marketingové účely.

Prenos vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Ak je to potrebné, môžeme vaše Osobné údaje preniesť mimo Európsky hospodársky priestor. Dôjde k tomu, keď si chcete rezervovať lístok u dopravcu z Tretej krajiny alebo keď si objednáte službu od poskytovateľa so sídlom v Tretej krajine. Vaše Osobné údaje prirodzene potrebujeme preniesť týmto tretím stranám, pretože bez toho by poskytnutie objednaných služieb nebolo možné. Vaše Osobné údaje môžeme preniesť mimo EHP aj vtedy, keď ich poskytneme Spracovateľom osobných údajov nachádzajúcim sa v Tretích krajinách.

V prípade prenosov príjemcom v krajinách, kde sa nemôžeme spoliehať na rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany podľa Čl. 45 nariadenia GDPR alebo na vhodné zabezpečenie podľa Čl. 46 nariadenia GDPR, prenesieme vaše Osobné údaje na základe výnimky v Čl. 49 Ods. 1 Písm. b) nariadenia GDPR. Každý vybraný dopravca alebo poskytovateľ služieb bude s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými Zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené iným poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane Osobných údajov.

Podanie sťažnosti orgánu vykonávajúcemu dohľad

Ochrana osobných údajov je vážna vec a správna implementácia príslušných pravidiel je dosť náročná. A keďže nikto nie je dokonalý, môže sa stať, že urobíme chybu. Ak máte pocit, že sme s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzali nesprávne, obráťte sa najprv na nás a my vám sľubujeme, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme takúto situáciu vyriešili. S akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany údajov sa na nás môžete obrátiť kedykoľvek prostredníctvom tohto formulára: www.kiwi.com/privacy/questions.

Napriek tomu máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad. Ak ste z Európskej únie, môžete podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad v členskom štáte vášho bydliska, vášho pracoviska alebo v štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu pravidiel.

Sťažnosti bude všeobecne riešiť Úrad na ochranu osobných údajov v Českej republike. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.uoou.cz.

Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť svoje práva

Ak si chcete uplatniť práva týkajúce sa vašich osobných údajov, použite tento formulár: kiwi.com/privacy/rights.

Špecifické ustanovenia pre obyvateľov niektorých krajín

O ochranu vášho súkromia sa staráme bez ohľadu na to, kde žijete. Pre niektoré krajiny a štáty platia určité odlišnosti a dodatky k týmto Zásadám ochrany osobných údajov, ktoré sa na vás môžu vzťahovať na základe tu uvedených podmienok.

Pre zákazníkov Kiwi.com, Inc.

V niektorých prípadoch vymedzených v našich Obchodných podmienkach (t. j. ak ste na základe kritérií špecifikovaných v našich Obchodných podmienkach vedený ako Americký spotrebiteľ) vám služby poskytuje naša spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch. V takomto prípade sa na spracovanie vašich Osobných údajov vzťahujú nasledovné osobitné ustanovenia.

Vaše Osobné údaje spracúva spoločnosť Kiwi.com, Inc., so sídlom na adrese 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, Spojené štáty americké, ako Prevádzkovateľ osobných údajov. Spoločnosť Kiwi.com, s.r.o., pôsobí ako Spracovateľ osobných údajov a všetci ďalší Spracovatelia osobných údajov uvedení v týchto Zásadách ochrany osobných údajov pôsobia ako Čiastkoví spracovatelia osobných údajov.

Tieto osobitné ustanovenia sa nevzťahujú na spracovanie Osobných údajov na všetky účely súvisiace s Používateľmi a na účely služby „Účet používateľa – uložené údaje cestujúceho“. V týchto prípadoch Osobné údaje spracúva spoločnosť Kiwi.com, s.r.o.

Pre rezidentov štátu Kalifornia

Tieto konkrétne ustanovenia sa vzťahujú na rezidentov Kalifornie.

Riadime sa Kalifornským zákonom o ochrane dát spotrebiteľa (California Consumer Privacy Act, CCPA), ktorý stanovuje najprísnejšie požiadavky na ochranu súkromia a osobných dát v Spojených štátoch. Ak máte záujem o viac informácií ohľadne spracúvania vašich Osobných údajov, môžete kedykoľvek nahliadnuť do týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Máte právo vyžiadať si informácie o tom, ako vaše Osobné údaje spracúvame, a získať ich kópiu. Prvé dve kópie za obdobie 12 mesiacov vám poskytneme zdarma. Ďalej máte právo požiadať o vymazanie svojich Osobných údajov. Viac informácií o vašich právach a možnosti ich uplatnenia nájdete v týchto Zásadách ochrany osobných údajov (oddiely „Ako získať prístup a kontrolu nad Osobnými údajmi?“ a „Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť svoje práva“).

Ak sa rozhodnete svoje práva uplatniť, budeme od vás vyžadovať overenie identity, napríklad potvrdenie vlastníctva príslušnej e-mailovej adresy. Ak sú vaše práva uplatňované autorizovaným správcom, budeme požadovať váš písomný súhlas a overenie vašej a správcovej identity. Nikdy vás nebudeme kvôli uplatneniu ktoréhokoľvek z vašich práv diskriminovať ani s vami akokoľvek nevhodne zaobchádzať.

Za prihlásenie na odber marketingových správ vám môžeme ponúknuť finančnú odmenu vo forme poukazu, kreditu alebo inej zľavy. Špecifiká konkrétnej odmeny sa vám zobrazia ako súčasť ponuky prihlásenia na odber. Hodnotu prihlásenia považujeme za zodpovedajúcu hodnote poskytnutej odmeny s tým, že predpokladáme, že vynaložíte ďalšie prostriedky. Ak sa rozhodnete našu ponuku prijať, vždy ju môžete zrušiť bez toho, aby došlo k akémukoľvek obmedzeniu vašich práv. Ďalšie informácie nájdete v týchto Zásadách ochrany osobných údajov (oddiel „Na aké účely používame vaše Osobné údaje?“).

Vaše Osobné údaje nepredávame v zmysle, ktorý vymedzuje zákon CCPA.

Úradník pre ochranu osobných údajov

Ohľadne všetkých záležitostí týkajúcich sa spracovania vašich Osobných údajov a uplatňovania vašich práv týkajúcich sa Osobných údajov môžete tiež kontaktovať nášho Úradníka pre ochranu osobných údajov.

Zobraziť kontaktné údaje.

Oliver Švolík
úradník pre ochranu osobných údajov spoločnosti Kiwi.com
[email protected]

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Keďže sa naše podnikanie neustále vyvíja, môže sa zmeniť aj spôsob, akým spracúvame Osobné údaje. V prípade takejto zmeny aktualizujeme naše Zásady ochrany osobných údajov, aby sme aj naďalej postupovali v súlade so zásadou transparentnosti. Ak by sa vás mohli budúce zmeny nejakým spôsobom dotknúť, budeme vás informovať e-mailom.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od 15. februára 2024.

My hackneme systém,
vy môžete letieť za menej