Zásady ochrany osobních údajů Kiwi.com

V Kiwi.com bereme vaše soukromí velmi vážně. V současnosti osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením č. 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů také známým jako GDPR (General Data Protection Regulation), které nastavuje nejvyšší úroveň ochrany soukromí a osobních údajů na světě. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vám vysvětlíme, jaké údaje o vás shromažďujeme, proč tak činíme, jak je používáme a s kým je můžeme sdílet. Dokument také objasňuje, jaká máte jako subjekt údajů práva a jak je můžete uplatnit.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na jakékoli zpracovávání údajů související s našimi službami, a to jak prostřednictvím našeho webu kiwi.com, tak našich mobilních aplikací pro systémy iOS a Android.

Kdo jsme?

Správcem osobních údajů je společnost Kiwi.com s.r.o., se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 387231, IČO: 29352886, DIČ: CZ29352886.

Některé termíny, které používáme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Osobní údaje: jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo identifikované či identifikovatelné fyzické osoby. To znamená, že pokud disponujeme prostředky, kterými můžeme identifikovat vás nebo zařízení, které používáte, budou se jakékoli údaje, které s vámi můžeme spojit, považovat za Osobní údaje.

Správce osobních údajů: někdo, kdo určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů. Správcem osobních údajů jsme například tehdy, když zpracováváme vaše Osobní údaje za účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodnete rezervovat si jízdenku nebo letenku prostřednictvím našeho webu nebo aplikace, zašleme vaše Osobní údaje jinému správci Osobních údajů (dopravci nebo poskytovateli jiných služeb), který vaše Osobní údaje opět použije pro své vlastní účely. Každý Správce osobních údajů by měl mít Zásady ochrany osobních údajů, jako jsou tyto, ve kterých se dozvíte, jak jsou vaše Osobní údaje zpracovávány. Seznam Správců osobních údajů, se kterými můžeme údaje sdílet, je uveden níže.

Zpracovatel osobních údajů: třetí strana, která pouze pomáhá dosáhnout záměrů stanovených Správcem osobních údajů. Jako Správce osobních údajů například využíváme řadu externích poskytovatelů služeb, na které převádíme některé části našich aktivit, které z různých důvodů (např. kvůli úspoře nákladů) neděláme sami. Zpracovatel osobních údajů smí vaše Osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi písemnými pokyny.

Třetí země: země, na které se režim GDPR nevztahuje. Aktuálně mezi Třetí země řadíme všechny země ležící mimo Evropský hospodářský prostor.

Jaké Osobní údaje shromažďujeme?

Vaše Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, když nám je poskytnete, nebo když využijete naše služby či nás kontaktujete. V závislosti na účelu zpracováváme následující kategorie Osobních údajů:

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ POPIS
Identifikační údaje Informace, podle kterých vás lze identifikovat jako fyzickou osobu, jako je vaše jméno, příjmení, pohlaví, národnost, fakturační adresu, datum narození nebo uměle vytvořená identifikační informace, například váš název účtu Kiwi.com.
Kontaktní údaje Informace sloužící ke kontaktování, jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
Vaše chování na internetu při používání našich služeb Vaše chování na našem webu nebo v naší aplikaci, například co jste navštívili, jak dlouho jste danou činností strávili, na co jste klikli atd. Také sledujeme vaši interakci s e-maily a upozorněními, které vám posíláme, například jestli e-mail otevřete nebo jestli kliknete na některý z odkazů.
Metadata zařízení a síťového připojení Informace o zařízení, prostřednictvím kterého používáte náš web nebo aplikaci, metadata vašeho síťového připojení a také informace plynoucí z těchto dat. Tyto informace zahrnují například operační systém, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky, IP adresu a další.
Přesná poloha Přesná poloha vašeho zařízení vyhodnocená na základě dat poskytnutých geolokační technologií vašeho zařízení. Tyto Osobní údaje zpracujeme, pouze pokud nám dáte výslovný souhlas a zpracování je nutné k poskytnutí některé funkce webu nebo aplikace, která vyžaduje přístup k přesné poloze vašeho zařízení, např. zaslání relevantních informací o vaší cestě na základě vaší polohy. Může být také potřeba přístup k údajům o vaší poloze na pozadí, i když nemáte aplikaci otevřenou. Při udělování souhlasu budete o této skutečnosti vždycky informováni.
Informace o účtu Nastavení a další data, která generujete používáním Účtu Kiwi.com. Patří sem upozornění na cenu, historie vyhledávání, konkrétní nastavení, profilový obrázek, přihlašovací údaje k Účtu Kiwi.com, tj. e-mail a heslo (které nikdy neuchováváme v nešifrované formě), preferenční nastavení a další údaje uložené v Účtu Kiwi.com.
Informace o vašich objednávkách Podrobné informace o vaší objednávce, tj. které služby si objednáte a co později změníte nebo dokoupíte k původní objednávce. Pokud vyžadujete asistenci cestujícím se speciálními požadavky nebo ze zdravotních důvodů zažádáte o zrušení, vaše údaje o zdravotním stavu zpracujeme v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak je k zajištění těchto služeb nezbytné.
Informace z cestovního dokumentu Číslo a datum platnosti pasu či jiného průkazu totožnosti (podle toho, co nám poskytnete).
Platební údaje Informace, které nám poskytnete pro zpracování platby. Většinou se jedná o informace o platební kartě. Informace o platební kartě nikdy neuchováváme v nešifrované podobě. Pokud se rozhodnete uložit údaje své platební karty v Účtu Kiwi.com nebo v aplikaci, tyto Osobní údaje uchováme pro vaše budoucí nákupy.
Nezbytné dokumenty od poskytovatele služeb Dokumenty, které obdržíme od poskytovatele zprostředkovávaných služeb, jako jsou palubní lístky nebo elektronické letenky.
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace Veškerá psaná a mluvená komunikace mezi vámi a Kiwi.com, která se týká vašich požadavků (například záležitosti vyřizované zákaznickou podporou), metadata a poznámky generované našimi systémy a pracovníky.
Vaše nastavení Některá nastavení na Webu nebo v aplikaci, jako je jazyk, preferované nastavení, jako je měna, destinace a další, nebo nastavení souborů cookie.
Vaše nastavení zahrnuje také předvolby doplňkových služeb, jako jsou zavazadla a sedadla, zvolené ve vašem Účtu Kiwi.com nebo uložené z vašich předchozích Rezervací. Předvolby doplňkových služeb můžete kdykoli upravit ve svém Účtu Kiwi.com. U dalších Rezervací vám dáme možnost najednou použít všechny uložené předvolby doplňkových služeb, abychom vám ušetřili čas.
Recenze a zpětná vazba Hodnocení vaší zkušenosti s produktem nebo službami Kiwi.com, vč. odpovědí na konkrétní otázky k tomuto tématu a obecná zpětná vazba nebo obsah recenze.
Promokódy a Kredit Kiwi.com Kdykoli obdržíte Kredit Kiwi.com nebo Promokódy, budeme ve vašem účtu uchovávat informace o částce, měně a platnosti Kreditu Kiwi.com nebo Promokódech.

K jakým účelům využíváme vaše Osobní údaje?

Uživatelé

Kdykoli používáte náš web nebo aplikaci, zpracováváme vaše Osobní údaje pro účely popsané níže:

NÁZEV POPIS KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DŮVOD
Poskytování funkcí webu a aplikace Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat tak, abychom vám mohli poskytovat funkcionality našeho Webu a také abychom pro vás mohli náš Web personalizovat za účelem jeho snazšího a efektivnějšího používání. Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Vaše nastavení
Obecná poloha
Identifikační údaje
Informace o vaší Rezervaci
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (poskytování produktu).
Poskytování funkcí aplikace Za účelem poskytování některých funkcí aplikace potřebujeme zpracovat vaše Osobní údaje. Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat taky proto, abychom pro vás mohli personalizovat naši aplikaci za účelem jejího snazšího a efektivnějšího používání. Někdy také potřebujeme přístup k některým konkrétním údajům o zařízení (jako je přesná poloha). Vždycky se vás nejdříve zeptáme, jestli souhlasíte se sdílením těchto údajů, když situace poprvé nastane (například chcete využít funkci, která vyžaduje přístup k dalším údajům). Kontaktní údaje
Vaše nastavení
Obecná poloha
Přesná poloha
Jiné údaje vyžadované aplikací
Platební údaje
Identifikační údaje
Informace o vaší Rezervaci
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (poskytování produktu).
Čl 6.1(a) – souhlas.
Vývoj produktů, zlepšování služeb a rozvoj obchodní činnosti Neustále usilujeme o zlepšování našich produktů a služeb. K tomu potřebujeme přesné údaje o tom, jakým způsobem naše služby využíváte. Proto shromažďujeme údaje o výskytu jakýchkoli technických problémů, o vašem zařízení a síťovém připojení a také o tom, jak se chováte na našem Webu a v naší aplikaci a jak používáte naše služby obecně. Nashromážděné údaje analyzujeme a výsledky využíváme k úpravě stávajících funkcí a procesů nebo k vytvoření nových. Tyto údaje také používáme k rozvoji našeho podnikání. Když děláme obchodní rozhodnutí, díváme se na data generovaná naší nejdůležitější proměnnou – zákazníky. Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Informace o vaší Rezervaci
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (rozvoj produktu, služeb a obchodu).
Účet Kiwi.com Pokud si vytvoříte Účet Kiwi.com, zpracujeme vaše Osobní údaje v souladu s Podmínkami používání v nezbytném rozsahu tak, abychom vám mohli poskytovat všechny jeho funkce. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů se bude měnit v závislosti na tom, jaké osobní informace si uložíte. Pokud k přihlášení k Účtu Kiwi.com použijete účet jednotného přihlašování některé z třetích stran (např. Facebook, Google), tito poskytovatelé účtu o tom budou informováni a my od nich obdržíme vaše Osobní údaje. Stejně tak pokud si účet vytvoříte přes web některého z našich partnerů, obdržíme od něj vaše Osobní údaje.
Údaje z vašich minulých Rezervací použijeme k tomu, abychom vám nabídli předvyplnění některých informací pro vaše budoucí Rezervace.
Při vytváření Rezervace můžeme také automaticky vyplnit vaše Kontaktní údaje z vašeho Účtu Kiwi.com.
Vaše Osobní údaje také používáme pro účely Ověření u služeb Google Play.
Kontaktní údaje
Informace o účtu
Identifikační údaje
Platební údaje
Informace o vaší Rezervaci
Promokódy a Kredit Kiwi.com
Vaše nastavení
Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy (Podmínky používání).
Přímý marketing Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu (zasílaní komerčních sdělení a související zpracování údajů), abychom vám mohli poskytovat nejlepší nabídky a maximálně zefektivnili náš marketing. Činíme tak, pokud jste se přihlásili k odběru našich nabídek (vyjádřili jste souhlas s jejich zasíláním) nebo jste využili naše služby a odběr našich nabídek jste neodmítli. Kromě vašich kontaktních údajů uchováváme například také vaši historii transakcí a cest, preference v cestování a další údaje o vaší interakci s námi, které nám pomáhají segmentovat zákazníky a připravovat nabídky přímo na míru. Můžeme například připravit speciální nabídku přímo pro vás na základě vašich předchozích Rezervací.
Vaše kontaktní údaje nikdy nebudeme bez vašeho vědomí sdílet s jinými Správci osobních údajů a kontaktovat vás budeme pouze s nabídkami souvisejícími s naším hlavním předmětem podnikání.
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o účtu
Metadata zařízení a síťového připojení
Identifikační údaje (pokud byly vyplněny)
Kontaktní údaje (pokud byly vyplněny)
Vaše nastavení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (přímý marketing).
Čl. 6.1(a) – souhlas.
Z odběru nabídek se můžete kdykoli odhlásit (uplatněním práva na odmítnutí přímého marketingu nebo na odvolání souhlasu) nebo si ověřit stav svého přihlášení k odběru pomocí odkazů na konci každého e-mailového newsletteru, který vám zašleme.
Online reklama Abychom vám mohli poskytovat nejlepší nabídky a maximálně zefektivnili náš marketing, zobrazujeme vám na základě vašich Osobních údajů na webu Kiwi.com a webech třetích stran personalizované reklamy. Proto se může stát, že někde jinde na internetu uvidíte reklamu, která nabízí rezervaci nebo cestu na Kiwi.com.
Reklamní sítě. Kromě naší interní marketingové databáze využíváme také různé reklamní sítě třetích stran, například Google Ads. Tyto sítě nám umožňují zobrazovat relevantní reklamy na různých místech na internetu. K tomu vám přiřadíme šifrovaný identifikátor a uložíme ho v podobě souboru cookie do vašeho zařízení. Když navštívíte webovou stránku třetí strany, na které se zobrazují reklamy prostřednictvím některé společnosti pracující s naší partnerskou reklamní sítí, síť tento identifikátor rozpozná a zobrazí vám nabídky podle našich specifikací.
Cílení na platformách třetích stran. K oslovení našich uživatelů našimi nabídkami používáme také platformy třetích stran, jako je Meta for Business nebo Google Ads. Když navštívíte náš Web a provedete u nás Rezervaci, sdílíme s poskytovateli těchto platforem zašifrovaný identifikátor (např. zašifrovanou e-mailovou adresu), který jim umožní propojit váš profil na těchto platformách s našimi záznamy. Díky tomu vám můžeme pomocí jejich reklamních služeb zobrazit personalizované nabídky přímo na těchto platformách. Pokud například vyhledáte let na Kiwi.com, nekoupíte ho a cena klesne, můžeme vám nabídku na tento konkrétní let zobrazit na webech třetích stran. Tyto platformy jsou: Facebook (Meta for Business) od společnosti Meta Platforms Ireland Ltd, Google Search (Google Ads) od společnosti Google Ireland Limited a TikTok od společnosti TikTok Technology Limited. Pokud na těchto platformách nemáte profil, neobdrží o vás tyto společnosti žádné informace.
Lookalike publika. Některé z reklamních služeb, které používáme, konkrétně Meta for Business a Google Ads, poskytují také funkci zvanou „lookalike publika“. Tato funkce nám umožňuje najít uživatele, kteří by mohli mít zájem o naše služby, na základě podobnosti s našimi stávajícími uživateli. Na tyto uživatele pak můžeme cílit naše nabídky. To znamená, že pokud nám k tomu dáte souhlas, budou tyto služby analyzovat vaše profily a vyhledávat nám další podobné profily na základě společných rysů. Při používání těchto funkcí nikdy nezískáme přímý přístup k osobním údajům nebo profilům. Vše provádí poskytovatelé těchto služeb na pozadí a my pouze získáme možnost cílit naše reklamy na širší publikum.
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o účtu
Metadata zařízení a síťového připojení
Vaše nastavení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (přímý marketing).
Marketingové analýzy Abychom obecně zlepšili naše marketingové kampaně, provádíme analýzy, které nám pomáhají zjistit, jaké kampaně fungují a jak přispívají k našim konverzním poměrům. Analyzujeme také vaše interakce s Kiwi.com, abychom vám mohli posílat relevantní nabídky. Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Obecná poloha
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (přímý marketing).
Určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoba proti nim Abychom mohli uplatnit právní nároky vyvstávající z vašeho používání našeho Webu / naší aplikace, které by bylo v rozporu s našimi Podmínkami používání nebo našimi zákonnými povinnostmi, a abychom se mohli bránit proti právním nárokům, které byste vůči nám uplatnili, budeme vaše Osobní údaje uchovávat alespoň 4 roky od data použití našeho Webu / naší aplikace. Identifikační údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Metadata zařízení a síťového připojení
Informace o účtu
Kontaktní údaje (pokud byly vyplněny)
Vaše nastavení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (Ochrana našich práv).
Zabezpečení informací Abychom se chránili před různými bezpečnostními hrozbami, které se snaží využít zranitelnosti našeho zabezpečení a poškodit naše podnikání, a abychom chránili naše uživatele před neoprávněným používáním Účtů Kiwi.com, musíme zpracovávat Osobní údaje našich uživatelů. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme Osobní údaje našich uživatelů a v některých případech je také sdílíme s našimi poskytovateli zabezpečení informací, jako je například CloudFlare.
Vaše Osobní údaje také zpracováváme, abychom vám mohli ukázat vaše aktivní relace a umožnili vám je pozastavit jako ochranu proti převzetí uživatelského účtu (ATO).
Vaše chování na internetu při používání našich služebMetadata zařízení a síťového připojení
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com a našich uživatelů (Zabezpečení).
Shromažďování a vyhodnocování zpětné vazby Občas vás požádáme, abyste ohodnotili svůj dojem z používání služeb Kiwi.com, poskytli nám zpětnou vazbu nebo napsali recenzi na webu třetí strany se zákaznickými recenzemi. Všechny tyto údaje budeme ukládat a vyhodnocovat za účelem zlepšení našeho produktu a služeb. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Recenze a zpětná vazba
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (rozvoj produktu a služeb).

Zákazníci

Když si objednáte kteroukoli z našich služeb, budeme vaše Osobní údaje zpracovávat pro výše zmíněné účely. Rozsah Osobních údajů zpracovaných pro tyto účely bude nicméně zahrnovat informace o vašich Rezervacích a informace o vašich žádostech a vzájemné komunikaci. Kromě toho budeme vaše Osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

NÁZEV POPIS KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DŮVOD
Objednávání a poskytování služeb Vaše Osobní údaje shromažďujeme a používáme zejména proto, abychom s vámi uzavřeli smluvní dohodu a mohli vám poskytnout služby, které si objednáte. V závislosti na rozsahu, v jakém naše služby využíváte, budeme vaše Osobní údaje zpracovávat způsobem nezbytným pro uzavření a plnění naší Smlouvy o poskytování služeb, jak je popsáno v našich Obchodních podmínkách. Námi poskytované služby zahrnují primárně sjednání Smlouvy o přepravě a souvisejících službách mezi vámi a vybraným Dopravcem. Vaše Osobní údaje můžeme za tímto účelem zpracovávat také v případě, že vám pomáháme s uplatněním právních nároků vůči Dopravcům.
Pro tento účel potřebujeme vaše Osobní údaje sdílet s Dopravci, se kterými uzavřete Smlouvu o přepravě, a v některých případech i s provozovateli trhů s jízdenkami/letenkami, jako jsou globální distribuční systémy. Abychom zaplatili za jízdenky/letenky, použijeme vaše jméno a příjmení k vygenerování jednorázové virtuální platební karty, která poslouží k úhradě u poskytovatele dopravy.
Pokud si objednáte doplňkovou službu Asistence cestujícím se zvláštními požadavky nebo pokud nás požádáte o vrácení peněz ze zdravotních důvodů, zpracujeme vaše Osobní údaje týkající se vašeho zdravotního stavu. Budete-li potřebovat Asistenci cestujícím se zvláštními požadavky, budeme tuto informaci sdílet s vybraným Dopravcem. Při objednávce vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím tohoto formuláře: www.kiwi.com/privacy/rights. Mějte však na paměti, že pokud svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely poskytnutí Asistence cestujícím se zvláštními požadavky odvoláte, nebudeme vám moci v souvislosti s touto službou poskytnout žádnou další podporu.
Může se také stát, že si objednáte jinou službu, kterou my nebo naši partneři nabízíme na našem webu nebo v aplikaci, například pojištění nebo ubytování. Budeme zpracovávat vaše Osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi, abychom vám mohli poskytnout objednanou službu, nebo (pokud službu poskytuje náš partner) splnit naši část povinností v rámci smluvního vztahu mezi vámi a externím poskytovatelem služeb.
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vaší Rezervaci
Informace o pasu nebo průkazu totožnosti
Kopie pasu nebo průkazu totožnosti
Platební údaje
Nezbytné dokumenty od poskytovatele služeb
Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (Obchodní podmínky).
Prevence podvodů Když si zarezervujete jízdenku/letenku nebo objednáte jakoukoli jinou službu prostřednictvím našeho webu nebo aplikace, pak během provádění platební transakce využíváme externí službu, která nám pomáhá zamezit podvodnému jednání. Jedná se o zcela běžný proces, který proběhne téměř pokaždé, když si něco objednáváte online. Aby tento proces mohl proběhnout, předáme vaše Osobní údaje v daný okamžik externímu ověřovateli podvodů. Nemusíte se však ničeho obávat, celá transakce je zcela bezpečná a naše nástroje k prevenci podvodů patří mezi nejlepší a nejběžnější. Tito externí poskytovatelé (v současné době využíváme služeb společností Forter, Inc. a Riskified Ltd.) využívají Osobní údaje k tvorbě databáze podvodného jednání na internetu. Tuto databázi potom porovnávají s chováním koncových uživatelů svých klientů, a jakmile zpozorují podobné vzorce chování, mohou klientům doporučit zamítnutí plateb provedených podvodníky.
Dále se snažíme zamezit pokusům o podvodný chargeback (vrácení peněz za platbu zpět na kartu). Pokud tedy prostřednictvím banky nahlásíte podvodný nákup, můžeme si na vašich sociálních sítích ověřit, zda mezi vámi a osobou, která jízdenku/letenku objednala, není nějaké pojítko. Ujistíme se tak, že se nejedná o pokus peníze za jízdenku/letenku podvodně získat zpět. Budeme zpracovávat pouze omezené množství informací o vašem spojení s osobou, která jízdenku/letenku objednala, a také zda jste náhodou nezveřejnili nějaké informace související s cestou (např. fotografie z letiště, kde nasedáte na daný let).
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vaší Rezervaci
Platební údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o zařízení a síťovém připojení
Veřejně dostupné informace týkající se vaší Rezervace
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com a odvětví internetového obchodu (Prevence podvodů).
Zákaznická podpora Zákaznická podpora tvoří velkou část našich služeb. Budeme zaznamenávat veškerou komunikaci ze všech komunikačních kanálů, jako je e-mail, chat a telefonní hovory, abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete. Součástí naší zákaznické podpory je také pomoc našim zákazníkům s potenciálními právními záležitostmi s Dopravci (v případě zmeškaných letů a podobných situací). Za tímto účelem jsme spolupracujeme s externím poskytovatelem služeb. Pokud budete mít právní problém, zašleme danému poskytovateli vaši e-mailovou adresu. Poté se s vámi spojí a nabídne vám pomoc s uplatněním vašich nároků. Také využíváme služby umělé inteligence poskytované třetími stranami, abychom našim pracovníkům pomohli při řešení vašich požadavků. Například když nás kontaktujete, můžeme tyto nástroje použít ke shrnutí předchozí komunikace mezi vámi a dalšími pracovníky, abychom získali rychlé shrnutí historie případu. V případě některých žádostí může okamžitou odpověď poskytnout náš AI asistent. Pokud k tomu dojde, o zapojení AI asistenta vás vždy informujeme. Pokud AI asistent provede na základě vaší žádosti jakýkoli úkon, budete před dokončením úkonu požádáni o jeho potvrzení. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vaší Rezervaci
Informace o pasu nebo průkazu totožnosti
Kopie pasu nebo průkazu totožnosti
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace
Čl. 6.1(b) – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (Obchodní podmínky).
Sdílení informací s metavyhledávacími systémy Pokud se na naši rezervační stránku dostanete prostřednictvím externího vyhledávacího systému (tzv. metavyhledávacího), dáme provozovateli tohoto systému vědět, že jste úspěšně dokončili rezervaci, kterou jste našli na jejich webu. Kontaktní údaje
Informace o vaší Rezervaci
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných metavyhledávání (Obchodní činnost).
Určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoba proti nim Vaše Osobní údaje také uchováváme a zpracováváme za účelem určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoby proti nim. Kdykoli si zarezervujete jízdenku/letenku nebo si objednáte jakoukoli službu, uchováváme všechny relevantní údaje kvůli potenciálním budoucím právním nárokům, které mohou být námi nebo vámi vzneseny, především formou soudních a jiných řízení nebo pro případ vyřizování nároků, jimiž byste nás pověřili, a to po dobu alespoň 4 let od data vzniku příslušné objednávky. Stejně tak pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany údajů, uchováme veškeré údaje, které nám za tímto účelem poskytnete, a také informace o našem řešení tohoto požadavku. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vaší Rezervaci
Informace o pasu nebo průkazu totožnosti
Platební údaje
Vaše chování na internetu při používání našich služeb
Informace o zařízení a síťovém připojení
Veřejně dostupné informace týkající se vaší Rezervace
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (Ochrana našich práv).
Dodržování zákonných povinností Abychom vyhověli určitým zákonným povinnostem, které se na nás vztahují, musíme zpracovávat některé vaše Osobní údaje. Jelikož nám tuto povinnost ukládá zákon, nemusíme vás v tomto případě žádat o souhlas. Za tímto účelem budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a informace o vašich rezervacích. Hlavní povinnosti, které tímto musíme dodržet, vyplývají ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  a zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud nám zašlete požadavek týkající se ochrany Osobních údajů, abyste uplatnili jedno ze svých práv, požádáme vás o některé Osobní údaje, které poté zpracujeme, abychom dodrželi platné právní předpisy. Informace o vaší Rezervaci
Informace o vašich požadavcích a záznamy naší komunikace
Čl. 6.1(c) – údaje nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Kiwi.com vztahují.

Spolucestující

Pokud vám někdo objedná službu od Kiwi.com (například zarezervuje let na vaše jméno), zpracujeme vaše Osobní údaje, přestože nejste přímým zákazníkem. Vaše Osobní údaje zpracujeme pro následující účely:

NÁZEV POPIS KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DŮVOD
Objednávání a poskytování služeb Pokud vám někdo objedná služby, zpracujeme vaše Osobní údaje tak, jak je to pro poskytnutí těchto služeb nutné. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vaší RezervaciInformace o pasu nebo průkazu totožnosti
Kopie pasu nebo občanského průkazu
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (Poskytování služeb).
Uživatelský účet – uložené údaje cestujícího Když pro vás uživatel s účtem Kiwi.com objedná službu, nabídneme mu možnost uložit vaše Osobní údaje pro usnadnění příští objednávky. Pokud budeme mít k dispozici vaši e-mailovou adresu, budeme vás o uložení vašich Osobních údajů informovat, a pokud nebudete souhlasit, můžete požádat o jejich smazání. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o pasu nebo průkazu totožnosti
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely vašich oprávněných zájmů (Usnadnění budoucích rezervací).
Určení a uplatnění právních nároků nebo obhajoba proti nim Abychom se mohli bránit proti právním nárokům, které byste proti nám v souvislosti s poskytovanými službami mohli vznést, budeme vaše Osobní údaje uchovávat alespoň 4 roky od data vzniku příslušné Rezervace. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vaší Rezervaci
Informace o pasu nebo průkazu totožnosti
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (Ochrana našich práv).
Poskytování funkcí Webu a aplikace Pokud někdo používá Web nebo aplikaci a objednává pro vás služby, zpracujeme vaše Osobní údaje tak, abychom mohli náš Web nebo aplikaci pro tuto osobu personalizovat a používání Webu nebo aplikace jí tak usnadnit. Například můžeme personalizovat proces Rezervace, když víme, že cestujete ve skupině. Identifikační údaje
Informace o vaší Rezervaci
Čl. 6.1(f) – údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů Kiwi.com (poskytování produktu).

S kým vaše Osobní údaje sdílíme a proč?

Sdílení údajů s ostatními Správci osobních údajů

V některých případech budeme vaše Osobní údaje sdílet se třetími stranami pro naplnění jejich účelů. Například vaše Osobní údaje zašleme Dopravcům, se kterými prostřednictvím našich zprostředkovatelských služeb uzavíráte Smlouvu o přepravě. Jejich identitu vám sdělíme před uzavřením smlouvy s námi nebo s poskytovatelem jiných služeb za stejných podmínek. V některých případech budeme vaše Osobní údaje sdílet také s provozovateli trhů s jízdenkami/letenkami, jako jsou Globální distribuční systémy.

To znamená, že vaše Osobní údaje mohou být zpřístupněny vybraným Dopravcům nebo Poskytovatelům služeb ve Třetích zemích. Více informací o předávání vašich údajů do Třetích zemí si můžete přečíst zde.

Jednotliví vybraní Dopravci nebo Poskytovatelé služeb budou s vašimi Osobními údaji nakládat v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany Osobních údajů zveřejněnými na jejich webu. Osobní údaje budou všem Poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na ochranu Osobních údajů.

Pokud nám udělíte souhlas prostřednictvím nastavení souborů cookie, budeme některé vaše údaje sdílet s našimi partnery pro marketingové účely.

Další informace

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ PŘÍKLADY
Dopravci
Abyste si mohli rezervovat vybrané jízdenky/letenky, musíme vaše Osobní údaje zaslat příslušným dopravcům.
Dopravce, od kterého si kupujete jízdenku/letenku. Během rezervace jízdenky/letenky vždy uvidíte, se kterým dopravcem budete cestovat.
Globální distribuční systémy
V některých případech používáme pro vyhledávání letů globální distribuční systém (GDS). Poskytovatelé GDS jsou vždy zároveň správci osobních údajů. Povinnosti, které mají poskytovatelé GDS v oblasti ochrany osobních údajů, jsou popsány v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 80/2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů.
Amadeus IT Group S.A. (Amadeus) Travelport, LP (Galileo)
Sabre Global Technologies Limited (Sabre)
Farelogix, Inc. (Farelogix)
Další poskytovatelé služeb
Když si objednáte jinou službu, zašleme vaše Osobní údaje třetí straně, která objednanou službu poskytuje.
Poskytovatel objednané služby. Při objednávání služby bude vždy jasně uvedeno, kdo ji poskytuje.
Příjemci a zpracovatelé plateb
Provedení platebního příkazu na webu obchodníka je pouze prvním krokem v dlouhém řetězci technických úkonů, které musejí proběhnout, než požadavek na platbu dorazí na účet a je potvrzen obchodníkem. Tato informace musí projít přes různé zpracovatele plateb a banky. Všechny tyto subjekty hrají roli správců osobních údajů, protože nad nimi mají absolutní kontrolu.
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard – Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill – DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
Braintree (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.)
Platformy sociálních sítí a poskytovatelé správy identit
Abychom vám mohli posílat zprávy týkající se našich služeb nebo vám umožnit přihlášení k Účtu Kiwi.com prostřednictvím platforem třetích stran, musíme poskytovateli vámi zvolené platformy poskytnout vaše Osobní údaje.
Meta Platforms Ireland Ltd (Facebook)
Google Ireland Limited (Účet Google)
Poskytovatelé právní podpory
Abychom ochránili naše práva a nároky, můžeme využít služby jiných subjektů.
Advokátní a inkasní kanceláře.

Sdílení údajů se Zpracovateli osobních údajů

Existuje spousta úkonů, které potřebujeme provést, ale které nemůžeme dělat sami. Proto využíváme pomoc externích partnerů. V mnoha takových situacích by si samozřejmě naši partneři neporadili, pokud by neměli k dispozici vaše Osobní údaje. Proto je s nimi sdílíme. Ve všech takových případech však zůstáváme správci vašich Osobních údajů a naši partneři působí jako jejich zpracovatelé.

To znamená, že i když mají vaše údaje v držení, mohou je zpracovávat pouze k našim účelům a podle našich pokynů. Za žádných okolností nemohou tyto údaje využít ke svým vlastním účelům nebo je využít způsobem, který by byl v rozporu s naší dohodou.

Dále také spolupracujeme pouze s partnery, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že dodržují zákonné požadavky a že budou vaše údaje vždy uchovávat v bezpečí.

Další informace

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ PŘÍKLADY
Poskytovatelé základní infrastruktury
Stejně jako pro jiné internetové společnosti je i pro nás tím nejlepším řešením využívat k zajištění základní infrastruktury (serverů) ty největší, nejlepší a nejbezpečnější poskytovatele na světě.
Amazon Web Services Inc.
OVH.CZ s.r.o.
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Google Ireland Limited (GCP)
Nástroje zákaznické podpory
Za účelem komunikace s našimi zákazníky v souvislosti s požadavky na zákaznickou podporu používáme nástroj Purecloud, který nám umožňuje hlasovou, textovou a e-mailovou komunikaci z jednoho místa.
Amazon Web Services Inc. (Amazon Connect)
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. (Purecloud)
Poskytovatelé zákaznické podpory
K některým činnostem zákaznické podpory využíváme externí agentury, jejichž zaměstnanci poté jednají jako naši agenti zákaznické podpory.
Concentrix International Europe B.V.
WNS Global Services UK Limited
IGT Technologies Inc.
Aviacontact LCC
Advanced Travel Technologies, Ltd.
Cognitive Junction Inc. DBA AirLegit
InstaGo Sagl
Zpracování plateb
K bezpečnému přijetí, šifrování a zpracování platebních údajů používáme externí platební bránu, která splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy v odvětví (PCI DSS).
ZOOZ Ltd.
Komunikační nástroje
Při zajišťování našich služeb potřebujeme zákazníkům zasílat zprávy. Aby vše probíhalo automaticky a hladce, využíváme služeb externích poskytovatelů.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill, MailChimp)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Nástroje prevence podvodů
Abychom zamezili podvodným transakcím, všechny platby kontrolujeme skrze nástroj pro prevenci podvodů, což je technologie externího poskytovatele služeb k rozpoznání pokusů o podvodné transakce.
Forter, Inc.
Partneři pro rezervace a prodej jízdenek/letenek
Někdy potřebujeme pomoct s nákupem jízdenek/letenek. Většinou využíváme služby různých distribučních sítí. Někdy využíváme také služeb externích zprostředkovatelů, kteří nám jízdenky/letenky pomáhají koupit od distribučních sítí nepřímo. Různé kanály využíváme kvůli dosažení nejnižší možné ceny. V některých případech nakupujeme letenky/jízdenky od online cestovní agentury.
Cestovní agentury, se kterými máme uzavřené smlouvy na poskytování rezervací nebo prodej jízdenek/letenek.
Poskytování právních a inkasních služeb
Abychom u dopravců ochránili vaše práva a nároky, využíváme při vašem zastupování externí poskytovatele služeb.
Advokátní a inkasní kanceláře.
Služby pro správu zákaznické podpory a marketingové analýzy
Za účelem správy naší databáze uživatelů a zákazníků, pro marketingové účely a marketingovou analýzu používáme softwarová řešení třetích stran. Tato řešení nám také umožňují vám na základě vašich minulých Rezervací a online chování přiřadit určité atributy, které pak můžeme použít pří cílení online reklamy a personalizovaných funkcích webu nebo aplikace.
Bloomreach B.V.
Facebook Ireland Ltd.
Marin Software Ltd.
Služby online reklamy
Tyto služby nám umožňují zobrazovat vám na internetu personalizované reklamy.
Meta Platforms Ireland Ltd (Meta for Business)
Google Ireland Limited (Google Ads)
Criteo SA
CityAds Media, LLC.
Analytické nástroje
Abychom měli lepší přehled o našich zákaznících a mohli naše služby přizpůsobit jejich potřebám, používáme monitorovací a analytické softwarové nástroje od externích poskytovatelů.
Google Ireland Limited (Google Analytics 360)
Datadog Inc.
Loggly, Inc. (SolarWinds Worldwide, LLC)
Smartsupp.com, s.r.o. (Smartlook)
FullStory, Inc.
Softwaroví inženýři
Někdy můžeme sdílet Osobní údaje s externími softwarovými inženýry, kteří nám pomáhají s technologickými řešeními.
V současné době spolupracujeme s mnoha softwarovými inženýry. V zájmu ochrany jejich práva na soukromí nesdílíme jejich Osobní údaje.
Nástroje pro účetnictví
Jsme povinni vystavovat řádné faktury a uchovávat účetní dokumentaci (např. faktury) v podobě, kterou vyžadují zákony České republiky, a proto využíváme účetní systémy zajišťované externím poskytovatelem.
Fakturoid s. r. o.
Poskytovatelé zabezpečení informací
Osobní údaje sdílíme s poskytovateli zabezpečení informací, jako je poskytovatel firewallu pro naši webovou aplikaci, Cloudflare. Tito poskytovatelé se převážně zajímají o vaše online chování při interakci s námi a analyzují metadata vašeho zařízení a sítě.
Cloudflare, Inc.
Poskytovatelé generativní umělé inteligence
Pro některé činnosti používáme poskytovatele umělé inteligence a texty odeslané těmto poskytovatelům mohou obsahovat vaše Osobní údaje. Například můžeme nástroje umělé inteligence požádat o shrnutí informací o vašich požadavcích a komunikace s námi, abychom se v záležitosti mohli rychleji zorientovat a mohli vám rychleji poradit, když se na nás obrátíte. Vždy se z textů před jejich odesláním snažíme odstranit nejcitlivější informace.
Microsoft Limited

Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?

Vaše Osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat do té doby, dokud je budeme potřebovat k některému z účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Obvykle vaše Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí lhůty, která je většinou 3 roky, plus 1 rok navíc jako rezervu na zpožděná oznámení a naše následné kroky.

Kvůli dodržení zákonných povinností zpracováváme vaše Osobní údaje po dobu vyžadovanou příslušnými zákony, například 10 let pro archivaci faktur.

Pro účely spojené s vaším uživatelským Účtem Kiwi.com uchováme vaše Osobní údaje po dobu 5 let od vaší poslední aktivity v Účtu.

V rámci nabídek na míru od nás budete pravidelně dostávat e-mailové nabídky a v každém e-mailu bude vždy uveden jasný a snadný způsob odhlášení. Tímto způsobem můžete tedy odvolat souhlas s tímto způsobem zpracování. Vaše Osobní údaje budeme za tímto účelem uchovávat a používat, dokud se neodhlásíte.

Jak získat přístup k vašim Osobním údajům a jak je spravovat?

Chceme, abyste vždy měli nad svými Osobními údaji kontrolu. Proto máte určitá práva, která to umožňují. Za určitých podmínek můžete:

 1. získat přístup k veškerým svým údajům, které používáme nebo zpracováváme, a dokonce získat jejich kopii,
 2. požádat nás o smazání svých údajů,
 3. opravit údaje, které zpracováváme, pokud si myslíte, že jsou chybné,
 4. omezit zpracování údajů,
 5. ohradit se proti zpracovávání,
 6. obdržet své Osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo tyto údaje přenést k jinému poskytovateli.

Svá práva můžete uplatnit, když nám zašlete e-mail se svým požadavkem prostřednictvím tohoto formuláře: kiwi.com/privacy/rights.

Vezměte prosím na vědomí, že budeme reagovat pouze na požadavky zaslané z e-mailové adresy použité při rezervaci nebo objednání služby, abychom zajistili bezpečnost vašich Osobních údajů. Pokud za vás rezervaci provedl někdo jiný, požádáme vás o doplňující informace (číslo rezervace atd.), abychom měli jistotu, že jste skutečně majitelem daných Osobních údajů.

Další informace

Přístup k vašim osobním údajům

Máte právo se nás kdykoliv zeptat, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a požádat nás o následující informace:

 1. účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje,
 2. kategorie vašich osobních údajů, které zpracováváme,
 3. seznam třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, zejména, pokud se tyto třetí strany nacházejí ve třetích zemích,
 4. plánovaná doba, po kterou budeme zpracovávat vaše osobní údaje, nebo alespoň jak stanovujeme dobu uchování osobních údajů,
 5. Vaše práva coby subjektu údajů podle GDPR,
 6. Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 7. informace o tom, odkud jsme obdrželi vaše osobní údaje, pokud jsme je nezískali přímo od vás,
 8. jakékoliv informace o tom, že jste předmětem automatizovaného rozhodování (pokud k němu dochází),
 9. kdy byly osobní údaje předány do třetí země a jaká platí bezpečnostní opatření v souladu s GDPR.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii všech vašich osobních údajů, které zpracováváme. První kopie je zdarma. Další kopie však mohou být zpoplatněny za účelem pokrytí administrativních nákladů.

Můžete také požádat o předání svých osobních údajů v běžně používaném formátu z důvodu přenositelnosti údajů.

Vymazání vašich osobních údajů

Máte také právo požádat o úplné vymazání svých osobních údajů (nebo přesněji o jejich nevratnou anonymizaci), pokud nastane některá z těchto situací:

 1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro žádný z účelů vymezených v těchto zásadách ochrany osobních údajů,
 2. úspěšně vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR a my vaše osobní údaje nepotřebujeme za žádným jiným účelem,
 3. vaše osobní údaje jsme zpracovávali neoprávněně,
 4. máme právní povinnost vaše osobní údaje vymazat.

Právo požadovat vymazání vašich osobních údajů se však neuplatní, pokud je jejich zpracování nutné za těmito účely:

 1. výkon práva na svobodu projevu a informací,
 2. splnění právní povinnosti, která od nás vyžaduje uchování osobních údajů,
 3. potřebujeme osobní údaje z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Oprava vašich osobních údajů

Pokud si myslíte, že některé z námi zpracovávaných osobních údajů nejsou správné, můžete nás o tom informovat a my uděláme vše pro to, abychom údaje opravili.

Upozorňujeme, že údaje nemůžeme opravit v databázích, které souvisí s vaší letenkou/jízdenkou. Pokud bychom tak učinili, údaje uchovávané na straně dopravce nebo poskytovatele dalších služeb by se nezměnily a my bychom je nemohli spárovat s našimi záznamy. Údaje na své letence/jízdence můžete kdykoliv změnit prostřednictvím sekce Spravovat moje rezervace na webu Kiwi.com.

Omezení zpracování vašich osobních údajů

Za určitých podmínek omezíme zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že zajistíme, aby nebyly zpracovány pro jiné účely, než je jejich archivace nebo přesun do bezpečného archivu. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v těchto případech:

 1. máte pochybnosti o přesnosti svých osobních údajů (po vyřešení budeme údaje nadále zpracovávat),
 2. Vaše osobní údaje jsme zpracovávali protiprávně, ale žádáte pouze omezení jejich zpracování namísto odstranění,
 3. jediný zbývající účel pro zpracování osobních údajů je určení, výkon a obhajoba právních nároků,
 4. vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s článkem 21 odst. 1 GDPR a my ověřujeme, zda je vaše žádost oprávněná.

Námitka proti zpracování vašich osobních údajů

Můžete vznést námitku proti kterémukoliv z účelů, za kterým na základě oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů za některým z marketingových účelů, okamžitě je přestaneme za tímto účelem využívat.

Pokud vznesete námitku proti některému z jiných účelů, za kterými na základě oprávněného zájmu osobní údaje zpracováváme, přestaneme je za daným účelem zpracovávat, pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem ke zpracování převažuje vaše zájmy, práva a svobody.

Přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo na získání svých osobních údajů (zpracovávaných na základě souhlasu nebo jejich nezbytnosti k uzavření nebo plnění smlouvy) v běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo na předání těchto údajů jinému správci dle vašeho výběru.

Soubory cookie a podobné technologie

"

Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné ve vašem zařízení. Umožňují nám zapamatovat si určité informace, které pak využíváme k různým účelům, jako je zajišťování funkcí našeho webu a aplikace, vývoj produktu, zlepšování služeb a obchodní rozvoj, správa Účtu Kiwi.com, Online reklama, Marketingová analýza, Zabezpečení dat, Prevence podvodů a Sdílení informací s metavyhledávači.

V zásadě se na našem webu setkáte se třemi typy souborů cookie:

 1. soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro správné fungování našeho webu a poskytování našich služeb (nelze je vypnout),
 2. tzv. „výkonnostní soubory cookie“, tj. soubory cookie, které používáme k počítání statistik za účelem vylepšení našich služeb,
 3. soubory cookie, které využíváme k marketingovým účelům.

Soubory cookie, které používáme ke statistickým a marketingovým účelům, můžete vypnout v nastavení preferencí souborů cookie zde.

Své předvolby týkající se digitální reklamy si můžete zkontrolovat a změnit u Aliance pro digitální reklamu (DAA) na stránce http://optout.aboutads.info/ nebo u Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu (EDAA) na stránce http://www.youronlinechoices.com/.

Do Not Track (Nesledovat): Požadavek Nesledovat v nastavení prohlížeče momentálně neakceptujeme.

Další informace

Nezbytně nutné

CookieTypPlatnostPopis
SKYPICKER_AFFILIATECookie30 dAffiliate ID používané společností Kiwi.com.
SKYPICKER_AFFILIATE_UIDCookie30 dParametr affiliate ID používaný společností Kiwi.com.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQIDCookie400 dJedinečné ID uživatele, které Kiwi.com používá k identifikaci uživatelů.
__cfduidCookie30 dSoubor cookie _cfduid pomáhá společnosti Cloudflare odhalit škodlivé návštěvníky našeho webu a minimalizuje blokování legitimních uživatelů. Může být umístěn na zařízení koncových uživatelů našich zákazníků, aby bylo možné identifikovat jednotlivé klienty za sdílenou IP adresou a použít nastavení zabezpečení pro jednotlivé klienty.
__cfruidCookieRelaceTento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webu a poskytování služeb DNS.
__kw_darwin_saved_groupsCookie400 dTento soubor cookie zajišťuje konzistentnost uživatelského rozhraní během různých návštěv webu.
__kw_darwin_saved_testsCookie400 dTento soubor cookie zajišťuje konzistentnost uživatelského rozhraní během různých návštěv webu.
__kwc_agreedCookie400 dTento soubor cookie je nastaven na hodnotu true, když uživatel provede volbu v nastavení soukromí.
__kwc_settingsCookie400 dTento soubor cookie obsahuje konkrétní nastavení soukromí.
bookingSessionIdCookieRelaceJedinečný identifikátor používaný společností Riskified k prevenci platebních podvodů.
cf_use_obCookie1 denTento soubor cookie umožňuje webu zobrazit návštěvníkovi upozornění, že web je v údržbě nebo nedostupný.
dealsSubscriptionFormSeenCookie400 dSlouží ke kontrole, zda uživatel viděl vyskakovací okno s přihlášením k odběru.
deeplinkIdCookieRelaceTento soubor cookie slouží k uložení nezbytných informací souvisejících s tím, že jste na náš web přišli prostřednictvím odkazu na webu některého z našich partnerů.
fchkoutoolsDIDCookieTrvalePoužívaný společností Forter k prevenci platebních podvodů.
fchkoutoolsSIDCookieRelacePoužívaný společností Forter k prevenci platebních podvodů.
forced_brandCookie400 dVynucený brand nastavený parametrem URL nebo modálním oknem pro ladění.
forterTokenCookie400 dTento soubor cookie je nezbytný pro použití nástroje pro prevenci podvodů, který se používá pro všechny platby na našem webu.
forterTokenCopyCookie400 dTento soubor cookie je nezbytný pro použití nástroje pro prevenci podvodů, který se používá pro všechny platby na našem webu.
frame_ancestor_urlCookie400 dPoužívaný službou Clicktripz, což je reklamní síť, která nám umožňuje zobrazovat vám reklamu na různých webech.
ftr_ncdCookie400 dTento soubor cookie je nezbytnou součástí nástroje pro prevenci podvodů, který se používá pro všechny platby na našem webu.
google_play_services_authCookie400 dSlouží k ověření pro služby Google Play
ignore_mobile_adCookie400 dTento soubor cookie se používá ke sledování volby zavřít reklamu na našem webu.
kw_languageCookieRelaceTento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si preferovaný jazyk.
kw_marketCookieRelaceTento soubor cookie nám umožňuje sledovat zemi trhu.
lastDealsDataStorageCookie400 dSlouží k ukládání informací, které umožňují fungování různých nástrojů sekce „Nabídky“ na našem webu.
lastDealsResultsCookie400 dSlouží k ukládání seznamu posledních vyhledávání provedených našimi uživateli.
lastRskxRunCookie400 dPoužívané službou Riskified ke shromažďování informací, které slouží k identifikaci a prevenci platebních podvodů.
mapboxCookie400 dSlouží k poskytování map a vyhledávání polohy
messagesSupportedByClientCookie1 denTento soubor cookie umožňuje komunikaci mezi mobilní aplikací Kiwi.com a naším webem, aby byla zajištěna plná funkčnost aplikace.
ppwp_wp_sessionCookie1 denTento soubor cookie uchovává informace o uživateli napříč různými stránkami, které uživatel navštíví.
preferred_currencyCookie400 dTento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si vaši preferovanou měnu.
preferred_languageCookie400 dTento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si váš preferovaný jazyk.
rCookieCookie400 dTento soubor cookie zaznamenává statistické údaje o chování uživatele na webu.
recentRedirectCookieRelaceTento soubor cookie uchovává informace z poslední navštívené stránky.
recentSearchCookie30 dTento soubor cookie uchovává informace z posledního vyhledávání.
recentSearchListCookieRelaceTento soubor cookie ukládá seznam letů, které jste nedávno vyhledávali.
riskifiedCookie400 dSlouží k řízení rizik a podvodů
rskxRunCookieCookie400 dTento soubor cookie se používá ke shromažďování informací, které slouží k identifikaci a prevenci platebních podvodů.
search.form.recent_searchCookie400 dTento soubor cookie obsahuje poslední filtry použité při vyhledávání.
sentryCookie400 dSlouží k monitorování a hlášení technických problémů aplikace
simpleTokenCookie3600 sSoubor cookie sloužící k ukládání ověřovacích údajů.
sub1ParamCookie30 dSoubor cookie sloužící k uložení identifikátoru affiliate partnerů.
subscriptionFormSeenCookie400 dSlouží ke kontrole, zda uživatel viděl vyskakovací okno s přihlášením k odběru.
testEnvironmentCookie400 dInterní soubor cookie používaný našimi vývojáři ke sledování různých informací souvisejících s testováním našeho webu.
test_cookieCookie1 denTento soubor cookie kontroluje, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.
ua_session_tokenCookie30 dTento soubor cookie je nezbytný při přihlášení.
uiCookieRelaceTento soubor cookie používáme k rozeznávání toho, zda si uživatel prohlíží náš web ve standardním prohlížeči nebo v prohlížeči mobilního zařízení.
viewedOuibounceModalCookieRelaceTento soubor cookie slouží k uchování informace o tom, zda se uživateli již zobrazilo vyskakovací okno.
wasMmbPopupModalOpened_#Cookie365 dTento soubor cookie slouží k uchování informace o tom, zda se uživateli na stránce Spravovat moje rezervace již zobrazilo vyskakovací okno.
affilParamsMístní uloženíTrvaleTento soubor cookie slouží k uložení nezbytných informací souvisejících s tím, že jste na náš web přišli prostřednictvím odkazu na webu některého z našich partnerů.
bookingcom_extension_defaultMístní uloženíTrvaleTento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si vaši poslední volbu možnosti „Vyhledat ubytování přes Booking.com“.
initial_loadMístní uloženíTrvaleInterní soubor cookie používaný našimi vývojáři ke sledování různých informací souvisejících s načítáním našeho webu.
newsletterFormFilledMístní uloženíTrvaleTento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si, jestli jste už vyplnili formulář k odběru newsletteru.
PPaffilidPromoCodeUložení při relaciRelaceTento soubor cookie slouží k uložení nezbytných informací souvisejících s tím, že jste na náš web přišli prostřednictvím odkazu na webu některého z našich partnerů.
PPtransportTypeORUložení při relaciRelaceTento soubor cookie slouží k uložení nezbytných informací souvisejících s tím, že jste na náš web přišli prostřednictvím odkazu na webu některého z našich partnerů.
PPtripTypeUložení při relaciRelaceTento soubor cookie slouží k uložení nezbytných informací souvisejících s tím, že jste na náš web přišli prostřednictvím odkazu na webu některého z našich partnerů.
gtm_line_car-afUložení při relaciRelaceTento soubor cookie slouží k uložení nezbytných informací souvisejících s tím, že jste na náš web přišli prostřednictvím odkazu na webu některého z našich partnerů.
gtm_line_car-cidUložení při relaciRelaceTento soubor cookie slouží k uložení nezbytných informací souvisejících s tím, že jste na náš web přišli prostřednictvím odkazu na webu některého z našich partnerů.
searchExtensionUložení při relaciRelaceTento soubor cookie nám umožňuje zapamatovat si, zda jste již vyhledávali se zaškrtnutou možností „Vyhledat ubytování přes Booking.com“, a deaktivuje ji pro budoucí vyhledávání v aktuální relaci.
sessionIdUložení při relaciRelaceZachovává stav relace návštěvníka napříč požadavky na stránku.
utilsPageCountUložení při relaciRelaceSlouží k ukládání technických informací potřebných ke spuštění různých reklamních kampaní na našem webu.
utilsUtm_sourceUložení při relaciRelaceSlouží k ukládání informací potřebných ke spuštění různých skriptů na našem webu.
voucherIDUložení při relaciRelaceTento soubor cookie slouží k uložení nezbytných informací souvisejících s tím, že jste na náš web přišli prostřednictvím odkazu na webu některého z našich partnerů a že jste při placení cesty použili voucher.
forterCookie400 dSlouží pro prevenci podvodů a ochranu před nimi

Analytické

CookieTypPlatnostPopis
FPAUCookie90 dTento soubor cookie přiřazuje uživateli specifický identifikátor, který počítá počet následných návštěv pro účely analýzy.
FPIDCookie400 dTento soubor cookie zaznamenává statistické údaje o chování uživatele pro účely analýzy.
FPLCCookie1 denTento soubor cookie přiřazuje uživateli specifický identifikátor, který nám umožňuje sledovat jeho chování pro účely analýzy.
IDECookie365 dPoužívaný službou Google Marketing Platform k měření účinnosti reklamy prostřednictvím zaznamenávání a reportování akcí uživatele.
SL_C_#_DOMAINCookieRelaceShromažďuje údaje o navigaci a chování uživatele na webu, které se používají pro analýzu.
SL_C_#_KEYCookie390 dTyto soubory cookie nám umožňují vidět přesnou cestu uživatele při prohlížení našeho webu.
SL_C_#_SIDCookie390 dTyto soubory cookie nám umožňují vidět přesnou cestu uživatele při prohlížení našeho webu.
SL_C_#_VIDCookie390 dTyto soubory cookie nám umožňují vidět přesnou cestu uživatele při prohlížení našeho webu.
_clckCookie365 dSlužba Microsoft Clarity shromažďuje údaje o navigaci a chování uživatele na webu. Tento soubor cookie používáme k sestavování statistických přehledů a heat map. Tento specifický soubor cookie se používá k uložení jedinečného ID uživatele.
_clskCookie1 denNastavený službou Microsoft Clarity. Tento soubor cookie se používá k ukládání a kombinování zobrazení stránek uživatelem do jednoho záznamu.
_cltkCookieRelaceNastavený službou Microsoft Clarity. Zaznamenává statistické údaje o chování uživatelů na webu. Používá se pro účely interní analytiky.
_dc_gtm_UA-#Cookie1 denPoužívaný systémem Google Tag Manager k řízení načítání značky skriptu Google Analytics.
_gaCookie400 dPoužívaný službou Google Analytics k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webu.
_ga_#Cookie400 dPoužívaný službou Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv uživatele na webu a o první a poslední návštěvě.
_gac_UA-#Cookie90 dSlouží ke sledování kliknutí při použití automatického značkování ve službě Google Ads.
_gatCookie1 denTento soubor cookie se používá k omezení počtu požadavků, které web povolí, a filtruje je, aby byla zajištěna stabilita a funkčnost webu.
_gat_gtag_UA_#CookieRelacePoužívaný službou Google Analytics ke shromažďování statistických údajů o návštěvách webu.
_gcl_auCookie90 dPoužívaný službou Google AdSense k experimentům s účinností reklam na webech, které využívají jejich služby.
_gcl_awCookie90 dPoužívaný nástrojem pro propojení konverzí pro informace o kliknutích. Značky pro propojení konverzí se používají k tomu, aby pomohly značkám měřit údaje o kliknutích, a efektivně tak měřily konverze.
_gidCookie1 denTento soubor cookie používá služba Google Universal Analytics a ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku.
_parsely_visitorCookie30 dPoužívaný službou Parse.ly k přiřazení anonymního identifikátoru uživatele, který se používá ke sledování nových a vracejících se návštěvníků.
collectCookieRelaceSlouží k odesílání údajů o zařízení a chování návštěvníka službě Google Analytics. Sleduje návštěvníky napříč zařízeními a marketingovými kanály.
fs_uidCookie365 dTento soubor cookie obsahuje ID aktuální relace. Tento soubor cookie obsahuje neosobní informace o tom, které podstránky uživatel navštívil – tyto informace slouží k optimalizaci uživatelské zkušenosti.
google_click_idCookie180 dTento soubor cookie shromažďuje údaje o interakci uživatele s reklamou.
gtmSplitVarCookie400 dPoužívaný službou Google Analytics ke shromažďování údajů o interakcích uživatelů s webem, které se pak používají pro účely analýzy.
logglytrackingsessionCookieRelaceTento soubor cookie se používá ke sledování chyb během relace uživatele a jejich hlášení.
pagead/1p-user-list/#CookieRelaceTento soubor cookie sleduje zájem uživatele o produkty nebo události na různých webech za účelem analýzy.
smartlook_ban_expireCookieTrvaleShromažďuje informace o preferencích uživatelů a/nebo interakci s obsahem webové kampaně pro analytické účely.
smartlook_ban_reasonCookieTrvaleTento soubor cookie se používá k detekci chyb a odesílání informací o chybách pracovníkům podpory, kteří tyto informace používají za účelem zlepšení stability webu.
utag_mainCookie365 dTento soubor cookie nám pomáhá sledovat používání našeho webu a zlepšovat přesnost analytických údajů.
utm_mediumCookie400 dZjišťuje formu média, pomocí kterého uživatel přešel na web, např. zda to bylo kliknutím na banner, e-mailový odkaz atd., a to pro účely analýzy.
utm_sourceCookie400 dTento soubor cookie zjišťuje, odkud uživatel vstoupil na web, a používá se k vyhodnocení úspěšnosti marketingových kampaní.
SL_L_#_KEYMístní uloženíTrvaleTento soubor cookie shromažďuje statistické údaje o tom, jak návštěvníci používají náš web, například počet návštěv a průměrnou dobu strávenou na webu.
SL_L_#_RECORDINGS_BEACON_DATAMístní uloženíTrvaleTyto soubory cookie shromažďují statistické údaje o tom, jak návštěvníci používají náš web, například počet návštěv a průměrnou dobu strávenou na webu.
SL_L_#_SIDMístní uloženíTrvaleTyto soubory cookie shromažďují statistické údaje o tom, jak návštěvníci používají náš web, například počet návštěv a průměrnou dobu strávenou na webu.
SL_L_#_VIDMístní uloženíTrvaleTyto soubory cookie shromažďují statistické údaje o tom, jak návštěvníci používají náš web, například počet návštěv a průměrnou dobu strávenou na webu.
TDeeclocIDMístní uloženíTrvalePoužívaný službou Google Analytics k umožnění fungování modulu Enhanced Ecommerce a jeho sledovacích funkcí.
_fs_uidMístní uloženíTrvaleTento soubor cookie obsahuje ID aktuální relace. Tento soubor cookie obsahuje neosobní informace o tom, které podstránky uživatel navštívil – tyto informace slouží k optimalizaci uživatelské zkušenosti.
isSandboxUložení při relaciRelaceSlouží k ukládání technických informací o prostředí sandbox pro analytické účely.
firebaseCookie400 dSlouží k optimalizaci našich reklam na Google Ads a pro analýzu produktů

Marketingové

CookieTypPlatnostPopis
ANONCHKCookie1 denPoužívaný službou Microsoft Clarity k zaznamenávání údajů o návštěvnících z více návštěv a na více webech. Tyto informace se používají k měření účinnosti reklamy na webech.
CLIDCookie365 dPoužívaný službou Microsoft Clarity ke shromažďování údajů o navigaci a chování uživatele na webu. Slouží k sestavování statistických přehledů a heat map.
MUIDCookie365 dTento soubor cookie umožňuje sledování uživatele synchronizací přiřazeného ID napříč různými službami společnosti Microsoft.
PHPSESSIDCookieRelaceZachovává stav relace uživatele napříč požadavky na stránku.
SMCookieRelaceTento soubor cookie zaznamenává jedinečné ID, které sleduje opakované návštěvy našeho webu a taky návštěvy různých webů, které používají stejnou reklamní síť, což vede k cílení reklamy.
SRM_BCookie365 dSleduje interakci uživatele s vyhledávacím panelem na webu pro marketingové účely.
__inf_etc__Cookie400 dTento soubor cookie generuje náš marketingový CRM nástroj Exponea, který nám pomáhá shromažďovat informace o našich uživatelích pro marketingové účely.
__inf_last_session_ping_timestamp__CookieTrvaleTento soubor cookie generuje náš marketingový CRM nástroj Exponea, který nám pomáhá shromažďovat informace o našich uživatelích pro marketingové účely.
__inf_last_session_start_timestamp__CookieTrvaleTento soubor cookie generuje náš marketingový CRM nástroj Exponea, který nám pomáhá shromažďovat informace o našich uživatelích pro marketingové účely.
__inf_time2__Cookie1 denTento soubor cookie generuje náš marketingový CRM nástroj Exponea, který nám pomáhá shromažďovat informace o našich uživatelích pro marketingové účely. Řeší kompenzace rozdílu časových značek prohlížeče a serveru.
__inf_tracking_definition__CookieRelaceTento soubor cookie generuje náš marketingový CRM nástroj Exponea, který nám pomáhá shromažďovat informace o našich uživatelích pro marketingové účely.
_ctuidCookie90 dPoužívaný službou Clicktripz, což je reklamní síť, která nám umožňuje zobrazovat vám reklamu na různých webech.
_fbcCookie400 dPoužívaný platformou Facebook k ukládání informací o návštěvníkovi, který vstoupil na náš web prostřednictvím reklamy zobrazené na Facebooku.
_fbpCookie90 dPoužívaný platformou Facebook k poskytování řady reklamních produktů od třetích stran.
_uetsidCookie1 denPoužívaný službou Bing Ads ke shromažďování údajů o chování návštěvníků z více webů s cílem zobrazit relevantnější reklamu.
_uetsid_expCookieTrvalePoužívaný službou Bing Ads ke shromažďování údajů o chování návštěvníků z více webů s cílem zobrazit relevantnější reklamu.
_uetvidCookie365 dPoužívaný službou Bing Ads ke shromažďování údajů o chování návštěvníků z více webů s cílem zobrazit relevantnější reklamu.
ads/ga-audiencesCookieRelacePoužívaný službou Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, z jejichž chování na internetu (v rámci různých webů) je zřejmé, že by se mohli stát zákazníky.
api/advertisers/v1/profCookieRelacePoužívaný službou Clicktripz, což je reklamní síť, která nám umožňuje zobrazovat vám reklamu na různých webech.
c.gifCookieRelacePoužívaný službou Microsoft Clarity ke shromažďování údajů o navigaci a chování uživatele na webu. Slouží k sestavování statistických přehledů a heat map.
cdo/cdxs/r20.gifCookieRelacePoužívaný sociální sítí LinkedIn ke sledování používání jejich služeb.
criteo_write_testCookie1 denCriteo je reklamní síť, která nám pomáhá zobrazovat reklamy na webech třetích stran, které navštívíte.
cto_idcpyCookie180 dTento soubor cookie nastavuje jedinečný identifikátor uživatele, který umožňuje třetím stranám poskytovat uživateli relevantní a cílené reklamy.
cto_lwidCookie180 dTento soubor cookie poskytuje informace o uživateli, které se používají k zobrazování reklam na webech třetích stran, které uživatel navštíví.
cto_sidCookieRelaceTento soubor cookie poskytuje informace o uživateli, které se používají k zobrazování reklam na webech třetích stran, které uživatel navštíví.
exponeaCookie400 dSlouží k uživatelské optimalizaci a komunikaci v rámci řízení vztahu se zákazníky
facebookCookie400 dSlouží k optimalizaci našich reklam na Facebooku
firebaseCookie400 dSlouží k optimalizaci našich reklam na Google Ads a pro analýzu produktů
frCookie90 dTento soubor cookie se používá k doručování reklam.
im_puidCookie390 dPoužívaný službou Intent Media k usnadnění zobrazování reklam třetích stran.
im_snidCookieRelacePoužívaný službou Intent Media k usnadnění zobrazování reklam třetích stran.
intent_media_prefsCookie400 dPoužívaný službou Intent Media k usnadnění zobrazování reklam třetích stran.
pagead/landingCookieRelaceTento soubor cookie sleduje chování uživatele na různých webech pro účely zobrazování relevantnější reklamy.
trCookieRelaceTento soubor cookie se používá k poskytování řady reklamních produktů od třetích stran, například RTB reklamy.
xnpe_#Cookie400 dTento soubor cookie shromažďuje údaje od uživatele za účelem optimalizace relevance reklamy.
TD_bookingIDUložení při relaciRelaceTento soubor cookie ukládá identifikační číslo vaší rezervace pro analytické a marketingové účely.
TD_priceInEuroUložení při relaciRelaceTento soubor cookie ukládá informace o preferované měně pro analytické a marketingové účely.
eecDepartureAirportUložení při relaciRelacePoužívaný službou Google Analytics k umožnění fungování modulu Enhanced Ecommerce a jeho sledovacích funkcí.
eecDepartureDateUložení při relaciRelacePoužívaný službou Google Analytics k umožnění fungování modulu Enhanced Ecommerce a jeho sledovacích funkcí.
eecDestinationAirportUložení při relaciRelacePoužívaný službou Google Analytics k umožnění fungování modulu Enhanced Ecommerce a jeho sledovacích funkcí.
eecReturnDateUložení při relaciRelacePoužívaný službou Google Analytics k umožnění fungování modulu Enhanced Ecommerce a jeho sledovacích funkcí.
trackingDataUložení při relaciRelaceSlouží k ukládání různých informací potřebných pro interní analytické a marketingové účely.

Přenos údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Pokud budeme potřebovat, můžeme vaše Osobní údaje přenést mimo EHP. Stane se tak, když si budete chtít rezervovat jízdenku/letenku u dopravce ze Třetí země nebo když si objednáte službu od poskytovatele se sídlem ve Třetí zemi. Samozřejmě pak těmto třetím stranám musíme přenést vaše údaje, protože bez nich by poskytnutí objednaných služeb nebylo možné. Vaše Osobní údaje můžeme také přenést mimo EHP Zpracovatelům osobních údajů nacházejícím se ve Třetích zemích.

V případě přenosu příjemcům v zemích, kde se nemůžeme spolehnout na rozhodnutí o adekvátní úrovni ochrany v souladu s čl. 45 GDPR nebo vhodná bezpečnostní opatření v souladu s čl. 46 GDPR, vaše Osobní údaje přeneseme na základě výjimky v čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR. Jednotliví vybraní dopravci nebo poskytovatelé služeb budou s vašimi Osobními údaji nakládat v souladu se svými vlastními Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu každého dopravce. Osobní údaje budou jiným poskytovatelům služeb zpřístupněny v souladu s příslušnými zákony a nařízeními na Ochranu osobních údajů.

Stížnost u dozorového orgánu

Ochrana osobních údajů je vážná záležitost a správné zavedení pravidel je vcelku obtížné. Nikdo není dokonalý a může se stát, že uděláme chybu. Pokud budete mít pocit, že jsme s vašimi Osobními údaji nenakládali správně, obraťte se prosím nejprve na nás. Slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom situaci vyřešili. S jakýmikoli záležitostmi ohledně ochrany soukromí a osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím tohoto formuláře: www.kiwi.com/privacy/questions.

Nicméně ale máte také právo kdykoli podat stížnost k dozorovému orgánu. Pokud jste z EU, můžete stížnost podat přímo na úřad v členské zemi, kde máte trvalé bydliště, kde pracujete nebo kde mělo dojít k údajnému narušení soukromí.

Stížnostmi se obvykle bude zabývat český Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací se dozvíte na adrese http://www.uoou.cz.

Pokud jste zákazník z USA, přečtěte si oddíl „Specifická ustanovení pro obyvatele některých zemí“ níže, abyste zjistili, zda existují nějaká specifická ustanovení ohledně podání stížnosti, která se vás týkají.

Jak nás kontaktovat a uplatnit svá práva

K uplatnění práv souvisejících s vašimi osobními údaji můžete použít tento formulář: kiwi.com/privacy/rights.

Specifická ustanovení pro obyvatele některých zemí

Bez ohledu na to, kde žijete, se pečlivě staráme o ochranu vašich osobních údajů. Pro některé země a státy platí určité odlišnosti a dodatky Zásad ochrany osobních údajů, které se na vás mohou vztahovat na základě zde uvedených podmínek.

Pro zákazníky Kiwi.com, Inc.

V některých případech uvedených v našich Obchodních podmínkách (např. pokud jste americký spotřebitel, jak je vymezeno v našich Obchodních podmínkách), jsou vám naše služby poskytovány prostřednictvím americké společnosti. V takovém případě se na vás vztahují následující konkrétní ustanovení o zpracování Osobních údajů.

Vaše Osobní údaje zpracovává společnost Kiwi.com, Inc., se sídlem na adrese 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, Spojené státy americké, jako Správce osobních údajů. Společnost Kiwi.com s.r.o. působí jako Zpracovatel osobních údajů a všichni další Zpracovatelé osobních údajů uvedení v těchto Zásadách ochrany osobních údajů působí jako dílčí Zpracovatelé osobních údajů.

Tato konkrétní ustanovení se nevztahují na Zpracování osobních údajů za všemi účely souvisejícími s Uživatelem jako takovým a za účelem správy „Uživatelského účtu – uložené údaje cestujícího“, kdy jsou osobní údaje zpracovávány společností Kiwi.com s.r.o.

Pro obyvatele Kalifornie

Tato konkrétní ustanovení se vztahují na obyvatele Kalifornie.

Řídíme se kalifornským zákonem California Consumer Privacy Act (CCPA), který udává nejpřísnější požadavky na ochranu soukromí a osobních dat ve Spojených státech. Pokud máte zájem o více informací ohledně zpracování vašich Osobních dat, můžete kdykoli nahlédnout do našich Zásad ochrany osobních údajů.

Máte právo vyžádat si informace o tom, jak vaše Osobní údaje zpracováváme, a máte právo vyžádat si jejich kopii. První dvě kopie za období 12 měsíců vám poskytneme zdarma. Dále máte právo požádat o vymazání svých Osobních údajů nebo jejich opravu. Více informací o vašich právech a možnosti jejich uplatnění najdete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (oddíly „Jak získat přístup ke svým Osobním údajům a jak je spravovat?“ a „Jak nás kontaktovat a uplatnit svá práva“).

Pokud se rozhodnete svá práva uplatnit, budeme po vás požadovat ověření vaší identity, tj. potvrzení vlastnictví příslušné e-mailové adresy. Pokud jsou vaše práva uplatňována autorizovaným správcem, budeme požadovat váš písemný souhlas a ověření vaší a správcovy identity. Nikdy s vámi nebudeme kvůli uplatnění kteréhokoli z vašich práv nakládat odlišně ani s vámi jakkoli nevhodně jednat.

Za přihlášení k odběru marketingových zpráv vám můžeme nabídnout finanční odměnu ve formě poukázky, kreditu nebo jiné slevy. Specifika konkrétní odměny se vám zobrazí jako součást nabídky k přihlášení. Hodnotu přihlášení považujeme za odpovídající hodnotě poskytnuté odměny s tím, že předpokládáme, že vynaložíte další prostředky. Pokud se rozhodnete naši nabídku přijmout, vždycky ji můžete zrušit bez toho, aby došlo k jakémukoli omezení vašich práv. Další informace najdete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (oddíl „K jakým účelům využíváme vaše Osobní údaje?“).

Vaše Osobní údaje neprodáváme ve smyslu vymezeném zákonem CCPA.

Pro obyvatele Virginie, Texasu, Connecticutu, Colorada, Utahu a Montany:


Práva, která máte podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů ve vašem státě (oprava údajů, vymazání údajů atd.), můžete uplatnit podáním žádosti u naší společnosti. Více informací o svých právech a možnosti jejich uplatnění najdete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (oddíly „Jak získat přístup ke svým Osobním údajům a jak je spravovat?“ a „Jak nás kontaktovat a uplatnit svá práva“).

Na vaši žádost odpovíme neprodleně, v rámci maximální lhůty stanovené legislativou vašeho státu. Upozorňujeme, že pokud je to nutné, tuto lhůtu můžeme prodloužit s ohledem na složitost žádosti a počet obdržených žádostí. V takovém případě vás budeme informovat v rámci původní lhůty pro odpověď a uvedeme důvody pro její prodloužení.

Na vaši žádost odpovíme zdarma v následujících případech:

 • Pokud jste obyvatelem Virginie a žádáte o informace poprvé nebo podruhé za rok.
 • Pokud jste obyvatelem Connecticutu, Colorada, Utahu nebo Montany a žádáte o informace poprvé za libovolné období dvanácti měsíců.
 • Pokud jste obyvatelem Texasu, poskytneme vám informace zdarma alespoň dvakrát ročně.

Upozorňujeme, že v některých případech můžeme účtovat poplatek nebo dokonce vaši žádost odmítnout. Nicméně tak učiníme pouze na základě zákonů, kterým podléháte (např. pokud jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo jejich hlavním účelem není uplatnění práva).

Proti našemu rozhodnutí ohledně vaší žádosti se můžete odvolat stejným způsobem, jakým jste nám zaslali svou žádost. Na vaše odvolání odpovíme co nejdříve, nejpozději ve lhůtě stanovené státním zákonem, který se na vás vztahuje.

Pokud jste obyvatelem Connecticutu, Montany nebo Texasu a vaše odvolání zamítneme, můžete podat stížnost generálnímu prokurátorovi. Poskytneme vám online mechanismus nebo jiný způsob, prostřednictvím kterého můžete generálního prokurátora kontaktovat a podat stížnost. Pokud jste z Colorada a máte pochybnosti ohledně výsledku odvolání, můžete se také obrátit na generálního prokurátora.

Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely cílené reklamy, ale tento způsob zpracování dat můžete jednoduše odmítnout prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.kiwi.com/en/pages/cookies_settings v sekci „Marketing a reklama“.

Respektujeme vaše soukromí a nikdy s vámi nebudeme kvůli uplatnění kteréhokoli z vašich práv nakládat odlišně ani s vámi jakkoli nevhodně jednat.

Vaše Osobní údaje neprodáváme žádné třetí straně, ani neprovádíme profilování, které by vedlo k rozhodnutím s právními nebo podobně závažnými důsledky pro vás.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V otázce záležitostí týkajících se zpracování Osobních údajů a uplatňování vašich práv týkajících se Osobních údajů můžete také kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Se zlepšováním služeb se může měnit i způsob, jakým zpracováváme Osobní údaje. V případě změn tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme v souladu s principy transparentnosti. Pokud se vás změny budou týkat, informujeme vás e-mailem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 15. února 2024.

Hackujeme systém,
abyste mohli létat levněji