Felhasználási feltételek

Összefoglaló


 • 1. Webhelyünk és mobilalkalmazásunk
  • 1.1 A Kiwi.com oldalon található webhely, a Kiwi.com-mobilalkalmazás és ezek teljes tartalmának („Webhely”) tulajdonosa és üzemeltetője a Kiwi.com s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, melynek székhelye Csehországban, a következő címen található: Rohanské nábřeží 678/25, 186 00, Prága 8 Karlín, cégazonosítója: 29352886, bejegyezve Prága Városi Bíróságának cégjegyzékébe C 387231 ügyszám alatt, adóazonosítója CZ29352886 („Kiwi.com”, „mi” és ennek ragozott alakjai).
  • 1.2 A Webhely minden látogató és ügyfél („Felhasználó”, „Ön”) számára elérhető, aki elfogadja a Webhelyre vonatkozó különleges használati feltételeket („Felhasználási Feltételek”). A Webhely megnyitásával és használatával teljes mértékben, feltétel nélküli elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási Feltételekkel, nem használhatja a Webhelyet.
  • 1.3 A Felhasználók személyes adatainak feldolgozására vonatkozó szabályok megtalálhatók a Webhelyen elérhető Adatvédelmi Szabályzatban.
 • 2. A webhely elérése és használata
  • 2.1 Tájékoztatjuk, hogy ha Ön a webhely használata mellett dönt, akkor azt „adott állapotban” bocsátjuk a rendelkezésére, mindenféle kötelezettség és jótállás nélkül, ideértve többek között a teljességre, a hibátlanságra, az elérhetőségre és az adott célra való megfelelőségre vonatkozó garanciákat is. Ha Ön az Európai Unióban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó, akkor ez a szakasz nem vonatkozik Önre.
  • 2.2 Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a webhellyel kapcsolatban elszenvedett veszteségekért és károkért (minden közvetlen, közvetett, különleges vagy következményes veszteséget és kárt, valamint az elmaradt hasznot is ideértve), függetlenül attól, hogy a kártérítést milyen formában követelik. Ha Ön az Európai Unióban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó, akkor ez a szakasz nem vonatkozik Önre.
  • 2.3 A webhely egyes részeinek elérését bizonyos szabályok és követelmények korlátozhatják. Eltérő rendelkezés hiányában a webhelyen elérhető funkciók díjmentesen vehetők igénybe.
  • 2.4 A webhelyen található tartalmak és információk (ideértve a szellemi tulajdon hatálya alá eső elemeket, valamint a webhelyen keresztül biztosított termékek és szolgáltatások árára és elérhetőségére vonatkozó információkat is), valamint az e tartalmak és információk közzétételére használt infrastruktúra a Kiwi.com vagy vállalatunk szolgáltatóinak tulajdonát képezik.
  • 2.5 A felhasználó vállalja, hogy a webhely eléréséhez kapott jelszavakat bizalmasan kezeli, és gondoskodik róla, hogy jogosulatlan harmadik felek ne férjenek hozzájuk. A felhasználó felelős minden pénzügyi következményért, amely a webhelynek a felhasználó jelszavához köthető használatából vagy a felhasználó jelszavának harmadik fél általi felhasználásából ered.
  • 2.6 Saját belátásunk szerint felhasználhatjuk a felhasználó termékeink, szolgáltatásaink és a webhely használatával kapcsolatban – írásban vagy szóban – tett észrevételeit és javaslatait.
  • 2.7 A felhasználó vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:
   • másik személy nevének, azonosítójának vagy jelszavának engedély nélküli használata vagy visszaélés egy másik személy nevével a webhely használata közben;
   • törvényellenes, fenyegető, becsületsértő, obszcén vagy szeméremsértő tartalom közzététele vagy továbbítása, valamint olyan anyagok közzététele vagy továbbítása, amelyek bűncselekménynek minősülő, polgári jogi felelősségre vonást eredményező, vagy egyéb módon törvénysértő magatartásnak tekinthetők;
   • spekulatív, hamis vagy csalárd foglalás végrehajtása vagy keresletnövekedésre alapozott foglalás végrehajtása;
   • olyan készülék, szoftver vagy gyakorlat alkalmazása, amely akadályozza vagy megkísérli akadályozni a webhely megfelelő működését;
   • a termékeink és szolgáltatásaink biztosítására, valamint a webhely működtetésére használt szoftver átalakítása vagy visszafejtése;
   • a webhely bármely részének keretbe foglalása, tükrözése vagy más webhelyen történő megjelenítése a Kiwi.com előzetes írásos engedélye nélkül.
 • 3. A webhelyen elérhető funkciók és a Kiwi.com-fiók
  • 3.1 A webhelyen számos funkció érhető el a felhasználó számára, amelyek közül némelyek a webhely felületének egy kijelölt részén, vagy egyéb online eszközökön (például e-mail-szolgáltatásokon) keresztül érhetők el („webhelyfelület”). A webhely funkcióit akkor biztosítjuk Önnek, ha Ön a funkciókat az általunk tervezett és engedélyezett módon használja.
  • 3.2 A webhely egyes funkciói korlátozott hozzáféréssel („Kiwi.com-fiók”) érhetők el, ezek közé tartoznak például az aktuális és a múltbéli foglalások kezelésére, valamint a jövőbeni foglalások leadásához szükséges adatok tárolására szolgáló eszközök.
  • 3.3 Ha korábban már leadott egy foglalást a webhelyen az e-mail-címével, vagy létrehozott egy Kiwi.com-fiókot a webhelyfelületen az e-mail-címével, a webhelyfelületen bejelentkezve hozzáférhet az e-mail-címéhez társított Kiwi.com-fiókhoz.
 • 4. Keresési funkciók
  • 4.1 A webhely keresési funkcióinak használatával harmadik felek szállítási szolgáltatásai és azok kombinációi között lehet keresni.
  • 4.2 A megjelenített keresési eredmények az Ön által a webhelyfelületen keresztül megadott adatoktól és a meghatározott paraméterek közül történő választásaitól függenek.
  • 4.3 Alapértelmezés szerint a keresési eredményeket a legjobbtól indulva rangsoroljuk, ami azt jelenti, hogy az általunk jobbnak ítélt utazási lehetőségek a lista tetején, míg a rosszabbnak ítélt lehetőségek a lista alján jelennek meg. Azt, hogy melyik lehetőség jobb és melyik rosszabb, egy olyan képlet alapján határozzuk meg, amelyben az ár (az alacsonyabb árat jobbnak tekintjük, mint a magasabbat), az időtartam (a rövidebb utazás jobb, mint a hosszabb), a szállítási mód (a földfelszíni utazást jobbnak tekintjük a léginél) és az utasok száma kerül figyelembevételre. A keresési eredmények alapértelmezett rangsorának módosításához a rendelkezésre álló lehetőségek bármelyikét használhatja. Ilyen esetben a keresési eredmények a kiválasztott paraméterek, például az ár vagy az időtartam alapján kerülnek rangsorolásra.
  • 4.4 A webhelyen megjelenő árak változhatnak automatikus döntéshozatal alkalmazása révén.
 • 5. Szellemi tulajdonunk
  • 5.1 Fenntartunk minden jogot a termékeinkre, a szolgáltatásainkra, a webhelyre és annak tartalmára vonatkozóan, beleértve azokat a szoftvereket, hardvereket, termékeket, folyamatokat, algoritmusokat, felhasználói felületeket, ismereteket, technológiákat, találmányokat, dizájnt, egyéb tárgyi vagy immateriális javakat és információkat, amelyeket a felhasználó rendelkezésére bocsátunk a szolgáltatások nyújtása vagy a webhely használata során.
  • 5.2 A felhasználót nem illeti meg semmilyen, a szolgáltatásainkkal, termékeinkkel, a webhellyel, illetve annak bármely részével kapcsolatos, kifejezett vagy hallgatólagos engedély vagy jog, beleértve a forráskódok, az adatok és a webhelyhez kapcsolódó más anyagok tulajdonjogát. A kifejezetten a felhasználóra ruházott jogok kivételével minden jog a Kiwi.com-nál vagy az adott jog tulajdonosánál marad.
  • 5.3 Ezenfelül a webhelyhez vagy a webhely tartalmához kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, mintaoltalmak, adatbázisjogok, szabadalmak és egyéb szellemitulajdon-jogok (bejegyzett vagy nem bejegyzett) a Kiwi.com-ot vagy a megfelelő harmadik felet illetik meg, és senkinek nem áll módunkban jogot biztosítani, sem engedélyt adni e jogok használatára.
 • 6. Harmadik felek tartalmai
  • 6.1 A webhelyen megjelenített valamennyi harmadik féltől származó terméket és szolgáltatást kereskedőként működő professzionális szolgáltatók nyújtják.
  • 6.2 A webhelyen megjelenített védjegyek, logók, szolgáltatási védjegyek, vízjelek és más, harmadik féltől származó tartalmak („Védjegyek”) jogos tulajdonosuk bejegyzett vagy be nem jegyzett Védjegyei. A webhelyen megjelenített, üzemeltető légitársaságokkal, vasúttársaságokkal és egyéb harmadik fél szolgáltatókkal kapcsolatos védjegyek a jogos tulajdonosukhoz tartoznak, és mi ezeket a védjegyeket kizárólag az Ön kényelme érdekében használjuk. A webhelyen fellelhető semmilyen tartalom nem értelmezhető úgy, hogy jogot formálnánk harmadik felek védjegyeire, sem úgy, hogy közvetve, az estoppel elv megsértésével vagy más módon engedélyt vagy jogot biztosítunk a webhelyen megjelenített védjegyek használatára a jogos tulajdonos írásos engedélye nélkül.
  • 6.3 A webhelyen megjelenített védjegyekkel való visszaélés szigorúan tilos. Az Ön felelőssége, hogy a hatályos törvényeknek, valamint a harmadik fél szolgáltató szellemi tulajdonát és egyéb jogait védő jogszabályoknak megfelelően használja a védjegyeket. Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy a védjegyek az adott harmadik fél szolgáltató tulajdonában maradnak. A védjegyek semmilyen része nem módosítható, sokszorozható, tehető közzé, tölthető fel, terjeszthető, fordítható le, alakítható át, hozható forgalomba vagy használható fel az érintett, szolgáltatást nyújtó harmadik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
  • 6.4 A védjegyek megjelenítése a webhelyen, illetve a harmadik felek termékeinek vagy szolgáltatásainak a webhelyen történő elérhetővé tétele nem értelmezhető úgy, mint a webhelynek és a szolgáltatásainknak az ilyen harmadik féllel történő társulása, illetve a harmadik fél általi jóváhagyása vagy szponzorálása.
 • 7. Záró rendelkezések
  • 7.1 Vitarendezés
   • 7.1.1 Egyezséggel történő vitarendezés. Az alábbi vitarendezési módszerek bármelyikének elindítása előtt, kérjük, próbálja meg felvenni velünk a kapcsolatot a Kiwi.com/content/feedback címen elérhető kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül, hogy először reagálhassunk panaszaira vagy javaslataira.
   • 7.1.2 Joghatóság. Az Ön és a Kiwi.com s.r.o. között felmerülő valamennyi vitás ügyben a Cseh Köztársaság bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
   • 7.1.3 Uniós fogyasztókkal kapcsolatos jogviták
    • Az uniós országokban lakóhellyel rendelkező valamennyi fogyasztó a bírósághoz fordulást megelőzően jogosult a velünk fennálló vitája peren kívüli rendezésének kezdeményezésére, feltéve, hogy az uniós fogyasztó és köztünk fennálló bármely ilyen vitát korábban nem sikerült közvetlenül rendezni. A cégünkkel fennálló uniós fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért felelős intézmény a cseh kereskedelmi felügyeleti hatóság (coi.cz). A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről további információkat itt talál: https://www.coi.cz/en/information-about-adr/.
    • Az 524/2013/EU rendelet értelmében az uniós fogyasztók a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezését online is kezdeményezhetik a fogyasztói jogviták online rendezésére szolgáló ODR-platformon keresztül, amely elérhető az ec.europa.eu/consumers/odr címen.
    • Ha Ön az unióban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó, jogában áll a Cseh Köztársaságban vagy a lakhelye szerinti országban keresetet benyújtani a fogyasztóvédelmi jogai érvényesítése érdekében a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban.
  • 7.2 A Webhely és a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az ezek értelmében létesülő vagy ezekből származó bármilyen jogviszony vonatkozásában a Cseh Köztársaság törvényei tekintendők irányadónak. Ön fogyasztóként ezek mellett a lakóhelye szerinti országban érvényben lévő törvények kötelező erejű rendelkezései által biztosított védelmet is élvezi.
  • 7.3 Jelen Felhasználási Feltételek 2023. november 1-től érvényesek és hatályosak
Meghekkeljük a rendszert,
hogy olcsóbban repülhess