Felhasználási feltételek

Összefoglaló


 1. 1. cikk: Webhelyünk és mobilalkalmazásunk
  1. A(z) Kiwi.com címen elérhető Webhelyet, a Kiwi.com mobilalkalmazást, valamint ezek tartalmait (a „Webhely”) a Kiwi.com s.r.o. (cégjegyzékszám: 29352886) korlátolt felelősségű társaság birtokolja és működteti (székhely: Lazaretní 925/9, Zábrdovice, irányítószám: 615 00 Brno, Cseh Köztársaság, a brnói regionális bíróság által vezetett cégnyilvántartásba bejegyezve, ügyiratszám: C 74565, adószám: CZ29352886 („Kiwi.com”, „mi”, „miénk”, „minket”)).
  2. A Webhely minden látogató és ügyfél („Felhasználó”, „Ön”, „Öné”) számára elérhető, aki elfogadja a Webhelyre vonatkozó speciális Használati feltételeket („Használati feltételek”). A Webhely megnyitásával és használatával teljes mértékben, feltétel nélküli elfogadja a jelen Használati feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Használati feltételekkel, nem használhatja a Webhelyet.
  3. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozására vonatkozó szabályok megtalálhatók a Webhelyen elérhető Adatvédelmi szabályzatban.
 2. 2. cikk: A webhely elérése és használata
  1. Tájékoztatjuk, hogy ha úgy dönt, hogy használja a Webhelyet, akkor azt „adott állapotban” bocsátjuk a rendelkezésére, mindenféle kötelezettség és jótállás nélkül, ideértve többek között a teljességre, a tökéletességre, az elérhetőségre és az adott célra való megfelelőségre vonatkozó garanciákat is.
  2. Előfordulhat, hogy a Webhely egy része vagy egésze átmenetileg vagy véglegesen elérhetetlenné válik, továbbá saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor kiegészíthetjük, módosíthatjuk vagy eltávolíthatjuk a Webhelyet.
  3. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a Webhellyel kapcsolatban elszenvedett veszteségekért és károkért (minden közvetlen, közvetett, különleges vagy következményes veszteséget és kárt, valamint kiesett hasznot is ideértve), függetlenül attól, hogy a kártérítést milyen formában és jogelv alapján követelik.
  4. A Webhely egyes részeinek elérését bizonyos szabályok és követelmények korlátozhatják. Eltérő tájékoztatás hiányában a Webhelyen elérhető funkciók díjmentesen vehetők igénybe.
  5. A Webhelyen található tartalmak és információk (ideértve a szellemi tulajdon hatálya alá eső elemeket, valamint a Webhelyen keresztül biztosított termékek és szolgáltatások árára és elérhetőségére vonatkozó információkat is), valamint az e tartalmak és információk közzétételére használt infrastruktúra a Kiwi.com vagy vállalatunk szolgáltatóinak tulajdonát képezik.
  6. A Felhasználó vállalja, hogy a Webhely eléréséhez kapott jelszavakat bizalmasan kezeli, és gondoskodik róla, hogy jogosulatlan harmadik felek ne férjenek hozzájuk. A Felhasználó felelős minden pénzügyi következményért, amely a Webhelynek a Felhasználó jelszavához köthető használatából vagy a Felhasználó jelszavának harmadik fél általi felhasználásából ered.
  7. Saját döntésünk alapján bármikor felhasználhatjuk a Felhasználó által írásban vagy szóban tett olyan megjegyzéseket és javaslatokat, amelyek a Termékeink és szolgáltatásaink, valamint a Webhely használatával kapcsolatosak.
  8. A Felhasználó vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:
   1. másik személy nevének, személyazonosító igazolványának vagy jelszavának engedély nélküli használata vagy visszaélés egy másik személy nevével a Webhely használata közben;
   2. törvényellenes, fenyegető, becsületsértő, obszcén vagy szemérmetlen tartalom közzététele vagy továbbítása, valamint olyan anyagok közzététele vagy továbbítása, amelyek bűncselekménynek minősülő magatartásnak tekinthetők, polgári jogi felelősségre vonást eredményezhetnek, vagy egyéb módon törvénysértőnek minősülhetnek;
   3. spekulatív, hamis vagy csalárd foglalás végrehajtása vagy keresletnövekedésre alapozott foglalás végrehajtása;
   4. olyan készülék, szoftver vagy gyakorlat használata, amely akadályozza vagy megkísérli akadályozni a Webhely megfelelő működését;
   5. a termékeink és szolgáltatásaink biztosítására, valamint a Webhely működtetésére használt szoftver átalakítása vagy visszafejtése;
   6. a Webhely bármely részének keretbe foglalása, tükrözése vagy más webhelyen történő megjelenítése a Kiwi.com előzetes írásos engedélye nélkül.
 3. 3. cikk: A webhelyen elérhető funkciók és a Kiwi.com-fiók
  1. A Webhelyen számos funkció érhető el a Felhasználó számára, amelyek közül némelyek a Webhely felületének egy kijelölt részén, vagy más egyéb online eszközökön (például e-mail-szolgáltatásokon) keresztül érhetők el („Webhelyfelület”). A Felhasználó köteles rendeltetésszerűen, az általunk engedélyezett módon használni az általunk a Webhelyen kínált funkciókat.
  2. A Webhely egyes funkciói korlátozott hozzáféréssel („Kiwi.com-fiók”) érhetők el, ezek közé tartoznak például az aktuális és a múltbéli foglalások kezelésére, valamint a jövőbeni foglalások leadásához szükséges adatok tárolására szolgáló eszközök.
  3. Ha korábban már leadott egy foglalást a Webhelyen az e-mail-címével, vagy létrehozott egy Kiwi.com-fiókot a Webhelyfelületen az e-mail-címével, a Webhelyfelületen bejelentkezve hozzáférhet az e-mail-címéhez társított Kiwi.com-fiókhoz.
 4. 4. cikk: Szellemi tulajdonunk
  1. Fenntartunk minden, a Termékeinkre és a szolgáltatásainkra, valamint a Webhelyre és annak tartalmára vonatkozó jogot. Ez lefedi a szoftvereket, a hardvereket, a termékeket, a folyamatokat, az algoritmusokat, a felhasználói felületeket, a tudást, a technológiákat, a találmányokat, a dizájnt, az egyéb kézzel fogható vagy immateriális javakat, valamint a szolgáltatások biztosítása vagy a Webhely használata során a Felhasználó számára elérhetővé tett információkat.
  2. A Felhasználót nem illet meg semmilyen, a szolgáltatásainkkal, termékeinkkel vagy a Webhellyel, illetve annak bármely részével kapcsolatos, kifejezett vagy hallgatólagos engedély vagy jog, beleértve a forráskódok, az adatok és a Webhelyhez kapcsolódó más anyagok tulajdonjogát. A jelen Használati feltételekben kifejezetten a Felhasználóra ruházott jogok kivételével minden jog a Kiwi.com-nál vagy az adott jog tulajdonosánál marad.
  3. Ezenfelül a Webhelyhez vagy a Webhely tartalmához kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, mintaoltalmak, adatbázisjogok, szabadalmak és egyéb szellemitulajdon-jogok (bejegyzett vagy nem bejegyzett) a Kiwi.com-ot vagy a megfelelő harmadik felet illetik meg, senkinek nem áll módunkban jogot biztosítani, sem engedélyt adni e jogok használatára.
 5. 5. cikk: Védjegyek, logók és harmadik felek szolgáltatási védjegyei
  1. A Webhelyen megjelenített védjegyek, logók, szolgáltatási védjegyek, vízjegyek és más, harmadik féltől származó tartalmak („Védjegyek”) jogos tulajdonosuk bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei. A Webhelyen megjelenített, üzemeltető légitársaságokkal, vasúttársaságokkal és egyéb külső szolgáltatókkal kapcsolatos Védjegyek a jogos tulajdonosukhoz tartoznak, és mi ezeket a Védjegyeket kizárólag az Ön tájékoztatása érdekében használjuk. A Webhelyen fellelhető semmilyen tartalom nem értelmezhető úgy, hogy jogot formálnánk harmadik felek Védjegyeire, sem úgy, hogy közvetve, az estoppel elv megsértésével vagy más módon engedélyt vagy jogot biztosítunk a Webhelyen megjelenített védjegyek használatára a jogos tulajdonos írásos engedélye nélkül.
  2. A Webhelyen megjelenített Védjegyekkel való visszaélés szigorúan tilos. Az Ön felelőssége, hogy a hatályos törvényeknek, valamint a harmadik fél szolgáltató szellemi tulajdonát és egyéb jogait védő jogszabályoknak megfelelően használja a Védjegyeket. Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Védjegyek az adott harmadik fél szolgáltató tulajdonában maradnak. A Védjegyek semmilyen része nem módosítható, duplikálható, közölhető, tölthető fel, terjeszthető, fordítható le, alakítható át, hozható forgalomba vagy használható fel az érintett, szolgáltatást nyújtó harmadik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
 6. 6. cikk: Záró rendelkezések
  1. A Webhellyel vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos, az Ön és a vállalatunk között felmerülő jogvitákban a Cseh Köztársaság bíróságai élveznek illetékességet, kivéve ha a kötelezően alkalmazandó törvények másként rendelkeznek.
  2. A Webhely és a jelen Használati feltételek, valamint az ezek értelmében létesülő vagy ezekből származó bármilyen jogviszony vonatkozásában a Cseh Köztársaság törvényei tekintendők irányadónak.
  3. Jelen Használati feltételek a következő napon lépnek hatályba: 2020. május 1.
AZ „OLCSÓBBAN MINT A LÉGITÁRSASÁGOK” NEVŰ KAMPÁNY FELTÉTELEI