Felhasználási feltételek

Összefoglaló


 1. 1. szakasz: Webhelyünk és mobilalkalmazásunk
  1. A(z) Kiwi.com címen elérhető Webhelyet, a Kiwi.com-mobilalkalmazást, valamint ezek tartalmait (a „Webhely”) a Kiwi.com s.r.o. (cégjegyzékszám: 29352886) korlátolt felelősségű társaság birtokolja és működteti (székhely: Lazaretní 925/9, Zábrdovice, irányítószám: 615 00 Brno, Cseh Köztársaság, a brnói regionális bíróság által vezetett cégnyilvántartásba bejegyezve, ügyiratszám: C 74565, adószám: CZ29352886 („Kiwi.com”, „mi”, „velünk”, „általunk”).
  2. A Webhely minden látogató és ügyfél („Felhasználó”, „Ön) számára elérhető, aki elfogadja a Webhelyre vonatkozó különleges használati feltételeket („Felhasználási Feltételek”). A Webhely megnyitásával és használatával teljes mértékben, feltétel nélküli elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási Feltételekkel, nem használhatja a Webhelyet.
  3. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozására vonatkozó szabályok megtalálhatók a Webhelyen elérhető Adatvédelmi Szabályzatban.
 2. 2. szakasz: A webhely elérése és használata
  1. Tájékoztatjuk, hogy ha Ön a Webhely használata mellett dönt, akkor azt „adott állapotban” bocsátjuk a rendelkezésére, mindenféle kötelezettség és jótállás nélkül, ideértve többek között a teljességre, a hibátlanságra, az elérhetőségre és az adott célra való megfelelőségre vonatkozó garanciákat is.
  2. Előfordulhat, hogy a Webhely egy része vagy egésze átmenetileg vagy véglegesen elérhetetlenné válik, továbbá saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor kiegészíthetjük, módosíthatjuk vagy eltávolíthatjuk a Webhelyet.
  3. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a Webhellyel kapcsolatban elszenvedett veszteségekért és károkért (minden közvetlen, közvetett, különleges vagy következményes veszteséget és kárt, valamint az elmaradt hasznot is ideértve), függetlenül attól, hogy a kártérítést milyen formában követelik.
  4. A Webhely egyes részeinek elérését bizonyos szabályok és követelmények korlátozhatják. Eltérő rendelkezés hiányában a Webhelyen elérhető funkciók díjmentesen vehetők igénybe.
  5. A Webhelyen található tartalmak és információk (ideértve a szellemi tulajdon hatálya alá eső elemeket, valamint a Webhelyen keresztül biztosított termékek és szolgáltatások árára és elérhetőségére vonatkozó információkat is), valamint az e tartalmak és információk közzétételére használt infrastruktúra a Kiwi.com vagy vállalatunk szolgáltatóinak tulajdonát képezik.
  6. A Felhasználó vállalja, hogy a Webhely eléréséhez kapott jelszavakat bizalmasan kezeli, és gondoskodik róla, hogy jogosulatlan harmadik felek ne férjenek hozzájuk. A Felhasználó felelős minden pénzügyi következményért, amely a Webhelynek a Felhasználó jelszavához köthető használatából vagy a Felhasználó jelszavának harmadik fél általi felhasználásából ered.
  7. Saját belátásunk szerint felhasználhatjuk a Felhasználó termékeink, szolgáltatásaink és a Webhely használatával kapcsolatban – írásban vagy szóban – tett észrevételeit és javaslatait.
  8. A Felhasználó vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:
   1. másik személy nevének, személyazonosító igazolványának vagy jelszavának engedély nélküli használata vagy visszaélés egy másik személy nevével a Webhely használata közben;
   2. törvényellenes, fenyegető, becsületsértő, obszcén vagy szeméremsértő tartalom közzététele vagy továbbítása, valamint olyan anyagok közzététele vagy továbbítása, amelyek bűncselekménynek minősülő, polgári jogi felelősségre vonást eredményező, vagy egyéb módon törvénysértő magatartásnak tekinthetők;
   3. spekulatív, hamis vagy csalárd foglalás végrehajtása vagy keresletnövekedésre alapozott foglalás végrehajtása;
   4. olyan készülék, szoftver vagy gyakorlat alkalmazása, amely akadályozza vagy megkísérli akadályozni a Webhely megfelelő működését;
   5. a termékeink és szolgáltatásaink biztosítására, valamint a Webhely működtetésére használt szoftver átalakítása vagy visszafejtése;
   6. a Webhely bármely részének keretbe foglalása, tükrözése vagy más webhelyen történő megjelenítése a Kiwi.com előzetes írásos engedélye nélkül.
 3. 3. szakasz: A webhelyen elérhető funkciók és a Kiwi.com-fiók
  1. A Webhelyen számos funkció érhető el a Felhasználó számára, amelyek közül némelyek a Webhely felületének egy kijelölt részén, vagy egyéb online eszközökön (például e-mail-szolgáltatásokon) keresztül érhetők el („Webhelyfelület”). A Webhely funkcióit akkor biztosítjuk Önnek, ha Ön a funkciókat az általunk tervezett és engedélyezett módon használja.
  2. A Webhely egyes funkciói korlátozott hozzáféréssel („Kiwi.com-fiók”) érhetők el, ezek közé tartoznak például az aktuális és a múltbéli foglalások kezelésére, valamint a jövőbeni foglalások leadásához szükséges adatok tárolására szolgáló eszközök.
  3. Ha korábban már leadott egy foglalást a Webhelyen az e-mail-címével, vagy létrehozott egy Kiwi.com-fiókot a Webhelyfelületen az e-mail-címével, a Webhelyfelületen bejelentkezve hozzáférhet az e-mail-címéhez társított Kiwi.com-fiókhoz.
 4. 4. szakasz: Keresési funkciók
  1. A Webhely keresési funkcióinak használatával harmadik felek szállítási szolgáltatásai és azok kombinációi között lehet keresni.
  2. A megjelenített keresési eredmények az Ön által a Webhelyfelületen keresztül megadott adatoktól és a meghatározott paraméterek közül történő választásaitól függenek.
  3. Alapértelmezés szerint a keresési eredményeket a legjobbtól indulva rangsoroljuk, ami azt jelenti, hogy az általunk jobbnak ítélt utazási lehetőségek a lista tetején, míg a rosszabbnak ítélt lehetőségek a lista alján jelennek meg. Azt, hogy melyik lehetőség jobb és melyik rosszabb, egy olyan képlet alapján határozzuk meg, amelyben az ár (az alacsonyabb árat jobbnak tekintjük, mint a magasabbat), az időtartam (a rövidebb utazás jobb, mint a hosszabb), a szállítási mód (a földfelszíni utazást jobbnak tekintjük a léginél) és az utasok száma kerül figyelembevételre. A keresési eredmények alapértelmezett rangsorának módosításához a rendelkezésre álló lehetőségek bármelyikét használhatja. Ilyen esetben a keresési eredmények a kiválasztott paraméterek, például az ár vagy az időtartam alapján kerülnek rangsorolásra.
 5. 5. szakasz: Szellemi tulajdonunk
  1. Fenntartunk minden jogot a termékeinkre, a szolgáltatásainkra, a Webhelyre és annak tartalmára vonatkozóan, beleértve azokat a szoftvereket, hardvereket, termékeket, folyamatokat, algoritmusokat, felhasználói felületeket, ismereteket, technológiákat, találmányokat, dizájnt, egyéb tárgyi vagy immateriális javakat és információkat, amelyeket a Felhasználó rendelkezésére bocsátunk a szolgáltatások nyújtása vagy a Webhely használata során.
  2. A Felhasználót nem illeti meg semmilyen, a szolgáltatásainkkal, termékeinkkel, a Webhellyel, illetve annak bármely részével kapcsolatos, kifejezett vagy hallgatólagos engedély vagy jog, beleértve a forráskódok, az adatok és a Webhelyhez kapcsolódó más anyagok tulajdonjogát. A jelen Felhasználási Feltételekben a kifejezetten a Felhasználóra ruházott jogok kivételével minden jog a Kiwi.com-nál vagy az adott jog tulajdonosánál marad.
  3. Ezenfelül a Webhelyhez vagy a Webhely tartalmához kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, mintaoltalmak, adatbázisjogok, szabadalmak és egyéb szellemitulajdon-jogok (bejegyzett vagy nem bejegyzett) a Kiwi.com-ot vagy a megfelelő harmadik felet illetik meg, és senkinek nem áll módunkban jogot biztosítani, sem engedélyt adni e jogok használatára.
 6. 6. szakasz: Harmadik felek tartalmai
  1. A Webhelyen megjelenített valamennyi harmadik féltől származó terméket és szolgáltatást kereskedőként működő professzionális szolgáltatók nyújtják.
  2. A Webhelyen megjelenített védjegyek, logók, szolgáltatási védjegyek, vízjelek és más, harmadik féltől származó tartalmak („Védjegyek”) jogos tulajdonosuk bejegyzett vagy be nem jegyzett Védjegyei. A Webhelyen megjelenített, üzemeltető légitársaságokkal, vasúttársaságokkal és egyéb harmadik fél szolgáltatókkal kapcsolatos Védjegyek a jogos tulajdonosukhoz tartoznak, és mi ezeket a Védjegyeket kizárólag az Ön kényelme érdekében használjuk. A Webhelyen fellelhető semmilyen tartalom nem értelmezhető úgy, hogy jogot formálnánk harmadik felek Védjegyeire, sem úgy, hogy közvetve, az estoppel elv megsértésével vagy más módon engedélyt vagy jogot biztosítunk a Webhelyen megjelenített Védjegyek használatára a jogos tulajdonos írásos engedélye nélkül.
  3. A Webhelyen megjelenített Védjegyekkel való visszaélés szigorúan tilos. Az Ön felelőssége, hogy a hatályos törvényeknek, valamint a harmadik fél szolgáltató szellemi tulajdonát és egyéb jogait védő jogszabályoknak megfelelően használja a Védjegyeket. Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Védjegyek az adott harmadik fél szolgáltató tulajdonában maradnak. A Védjegyek semmilyen része nem módosítható, sokszorozható, tehető közzé, tölthető fel, terjeszthető, fordítható le, alakítható át, hozható forgalomba vagy használható fel az érintett, szolgáltatást nyújtó harmadik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
  4. A Védjegyek megjelenítése a Webhelyen, illetve a harmadik felek termékeinek vagy szolgáltatásainak a Webhelyen történő elérhetővé tétele nem értelmezhető úgy, mint a Webhelynek és a szolgáltatásainknak az ilyen harmadik féllel történő társulása, illetve a harmadik fél általi jóváhagyása vagy szponzorálása.
 7. 7. szakasz: Záró rendelkezések
  1. A Webhellyel vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos, az Ön és a vállalatunk között felmerülő jogvitákban a Cseh Köztársaság bíróságai élveznek illetékességet, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó törvények másként rendelkeznek.
  2. A Webhely és a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az ezek értelmében létesülő vagy ezekből származó bármilyen jogviszony vonatkozásában a Cseh Köztársaság törvényei tekintendők irányadónak.
  3. Jelen Felhasználási Feltételek 2022. május 28-tól érvényesek és hatályosak.
AZ „OLCSÓBBAN, MINT A LÉGITÁRSASÁGOK” ELNEVEZÉSŰ KAMPÁNY FELTÉTELEI

Meghekkeljük a rendszert,
hogy olcsóbban repülhess