Gebruiksvoorwaarden

Overzicht


 1. Artikel 1: Gebruik van de Website
  • De website kiwi.com (de “Website”) is beschikbaar voor elke gebruiker (de “Gebruiker”), afhankelijk van het akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. De Website in bezit van en uitgevoerd door Kiwi.com s.r.o., ID-nr. 29352886, met statutaire zetel in Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, Postcode 625 00 Brno, geregistreerd in het Bedrijfsregister als aangehouden door de Regionale Rechtbank van Brno, dossier-nr. C 74565, Belasting-ID-nr. CZ29352886.
  • De Gebruiker gaat akkoord om alle wachtwoorden die worden voorzien voor toegang tot de Website, vertrouwelijk te houden en om ervoor te zorgen dat geen niet-geautoriseerde derden hier toegang tot krijgen. De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor enige financiële consequenties die ontstaan uit het gebruik van deze Website met het wachtwoord van de Gebruiker bij de Website of uit het gebruik van de wachtwoorden van de Gebruiker door derden.
  • De regels met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van de Gebruikers kan men vinden in het Privacybeleid op de Website.
 2. Artikel 2: Verboden activiteiten
  • De inhoud en informatie op deze Website (inclusief onderwerpen van intellectueel eigendom, informatie over prijs en beschikbaarheid met betrekking tot de producten en services die worden aangeboden via de Website), alsook de infrastructuur die wordt gebruikt voor het aanbieden van dergelijke inhoud en informatie, is het eigendom van Kiwi.com of onze leveranciers en providers.
  • Bovendien gaat de Gebruiker hierbij akkoord om niet:
   1. de ID of het wachtwoord van iemand anders zonder toestemming te gebruiken of om deze Website te gebruiken terwijl hij/zij zich voordoet als iemand anders;
   2. een apparaat, software of routine te gebruiken om de juiste werking van deze Website te belemmeren of te proberen belemmeren;
   3. een speculatieve, onrechtmatige of frauduleuze boeking of enige boeking in afwachting van de vraag te maken;
   4. enige inhoud die wordt aangeboden op deze Website, inclusief en zonder beperking tekst, afbeeldingen, knop, downloads en software, te kopiëren, reproduceren, verzenden of anderszins aan het publiek te communiceren zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Kiwi.com, behalve wanneer dit wettelijk is toegestaan;
   5. enig onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen of aanstootgevend materiaal of enig materiaal dat gedrag zou kunnen inhouden dat beschouwd zou worden als een strafbaar feit, dat zou kunnen leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins enige wet zou overtreden, te publiceren of verzenden
   6. enig deel van deze Website "in te kaderen", te "spiegelen" of anderszins op te nemen in een andere website zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Kiwi.com.
 3. Artikel 3: Websitefunctionaliteiten
  • De Website bevat meerdere functionaliteiten die beschikbaar zijn voor de Gebruiker. Zie hieronder de gebruiksvoorwaarden van deze functionaliteiten.
   1. Prijsmelding
    Prijsalarm is een functionaliteit die beschikbaar is in het deel “Zoeken” van de Website. Met deze functionaliteit kunnen Gebruikers een specifieke zoekopdracht opslaan om geïnformeerd te worden over de betere prijs/prijzen met betrekking tot deze opdracht. De Gebruiker moet de e-mail intypen, de e-mail met bevestiging ontvangen en daarmee is de prijsmelding ingediend.
    Het gebruik van deze functionaliteit wordt bepaald door de volgende stappen aan de kant van de Gebruiker:
    1. de Gebruiker klikt op de knop “Prijsmelding aanmaken”;
    2. De Gebruiker dient zijn/haar e-mail in bij Kiwi.com via modaal venster met het overzicht van de desbetreffende vlucht(en);
    3. de Gebruiker verifieert het e-mailadres via verificatiemail verzonden door Kiwi.com. In het geval dat de desbetreffende e-mail eerder werd geverifieerd, is deze stap niet nodig.
    Daarna wordt de desbetreffende prijsmelding aangemaakt en het volgende zal van toepassing zijn:
    1. de Gebruiker zal een e-mailmelding ontvangen in het geval dat de desbetreffende prijs met meer dan 5% wijzigt;
    2. de Gebruiker kan andere promotionele e-mails ontvangen van Kiwi.com;
    3. de Gebruiker kan de parameters van de prijsmelding alleen aanpassen via het deel “Mijn boeking beheren” van de Website
    4. de Gebruiker kan de e-mails met prijsmeldingen en/of de promotionele e-mails annuleren met de knoppen “Annuleren” en/of “Afmelden” die deel uitmaken van elke e-mail die naar de Gebruiker wordt gestuurd.
   2. Nieuwsbrief
    De nieuwsbrief is een aan marketing gerelateerde functionaliteit die kan worden gebruikt om contact op te nemen met en de Gebruikers te informeren via e-mail over specifieke marketing en productgerelateerde onderwerpen, nieuws en aanbiedingen. De Gebruikers kunnen worden gevraagd om hun e-mailadres in te voeren op drie afzonderlijke locaties binnen de Website, namelijk de boekingspagina, het uitklapmenu op de homepage van Kiwi.com of binnen Verhalen van Kiwi.com.
    Het gebruik van deze functionaliteit wordt bepaald door de volgende stappen aan de kant van de Gebruiker:
    1. de Gebruiker dient zijn/haar e-mail in bij Kiwi.com via het modale venster “Abonneren op nieuwsbrief”;
    2. de Gebruiker wordt via een selectievakje gevraagd of marketingaanbiedingen en nieuws kunnen worden gestuurd naar zijn/haar e-mailadres:
     1. als Gebruikers zich aanmelden voor marketingaanbiedingen en nieuws, kan de nieuwsbrief worden verstuurd naar het e-mailadres;
     2. als Gebruikers zich afmelden voor marketingaanbiedingen en nieuws, kan de nieuwsbrief niet worden verstuurd naar het e-mailadres;
     3. Het abonnement op de nieuwsbrief kan als volgt worden bevestigd:
      1. Homepage van Kiwi.com: door te klikken op de knop “Abonneren op nieuwsbrief”
      2. Verhalen van Kiwi.com: door te klikken op de knop “Abonneren”
      3. Boekingspagina: alleen door het feit dat e-mailadres werd ingevuld in het veld E-mailadres
    Daarna is het desbetreffende abonnement op de nieuwsbrief aangemaakt en het volgende zal van toepassing zijn:
    1. volledig abonnement op nieuwsbrief=de Gebruiker heeft op de knop Abonnement geklikt of heeft een boeking afgerond en heeft zich aangemeld voor marketingaanbiedingen en nieuws: de Gebruiker kan willekeurig e-mailnieuwsbrieven ontvangen met specifieke marketing, productaanbiedingen of aanbiedingen van derden. Het e-mailadres wordt gedurende 3 jaar na de laatste boeking of activering van e-mailabonnement bewaard;
    2. gemiddeld abonnement op nieuwsbrief=de Gebruiker heeft op de knop Abonnement geklikt of heeft een boeking afgerond en heeft zich afgemeld voor marketingaanbiedingen en nieuws: de Gebruiker kan gewoon willekeurig aan transacties gerelateerde informatie ontvangen, inclusief verlaten winkelwagentje en zoekcampagnes. Het e-mailadres wordt gedurende 3 jaar na de laatste boeking of activering van e-mailabonnement bewaard;
    3. laag abonnement op nieuwsbrief=de Gebruiker heeft een boekingsproces gestart, heeft een e-mailadres ingevuld in het veld E-mailadres op de boekingspagina, maar het boekingsproces werd om enige redenen niet afgerond. De Gebruiker ontvangt wellicht alleen e-mailmeldingen voor verlaten winkelwagentje. Het e-mailadres wordt 30 dagen bewaard in onze database en wordt daarna anoniem gemaakt;
    4. de Gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief annuleren of aanpassen met de knoppen “Annuleren” en/of “Afmelden” die deel uitmaken van elke e-mail die naar de Gebruiker wordt gestuurd.
   3. Account bij Kiwi.com
    Voor inloggen of registreren gaat u naar de Website en selecteert u “Mijn boeking beheren”. Hierdoor wordt het scherm Registreren / Inloggen geopend.
    Een account kan via diverse kanalen worden aangemaakt:
    1. Met “Google” – deze optie gebruikt de inloggegevens voor de Google-account van de Gebruiker
    2. Met gebruik van “Aanmelden met Facebook” - dit gebruikt de Facebook-inloggegevens van de Gebruiker. Indien deze optie wordt gebruikt, wordt de Gebruiker gevraagd om een nieuw wachtwoord in te stellen na inloggen. Het scherm ‘Nieuw wachtwoord instellen’ wordt weergegeven bij elke keer dat de Gebruiker inlogt totdat het nieuwe wachtwoord is ingesteld. De e-mail die wordt gebruikt voor inloggen bij Facebook, wordt gebruikt.
    3. Met gebruik van “E-mail” - met deze optie wordt de bij de registratie verstrekte e-mail en wachtwoord gebruikt. Wanneer de Gebruiker zich heeft geregistreerd op de Website, zouden zij de optie “Aanmelden” op het scherm Registreren / Inloggen gebruiken.
    4. Nadat een boeking is aangemaakt met de desbetreffende boekingsgegevens
    1. Prijsmeldingen
     Nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld, kan hij/zij de frequentie van zijn/haar bestaande Prijsmeldingen wijzigen naar dagelijks of wekelijks. De Prijsmelding kan worden verwijderd uit de lijst in het tabblad “Mijn prijsmeldingen”. He is niet mogelijk om de datums in een bestaande Prijsmelding te wijzigen. Een nieuwe zoekopdracht moet worden gespecificeerd en een nieuwe Prijsmelding moet worden aangemaakt met gebruik van de knop “Prijsmelding aanmaken” op de homepage van Kiwi.com.
    2. Afmelden
     De Gebruiker kan zich op elk gewenst moment afmelden met gebruik van de knop “Afmelden”.
    3. Wachtwoord wijzigen / resetten
     Voor het bijwerken of resetten van hun wachtwoord, moeten de Gebruikers de knop “Uw wachtwoord vergeten?” gebruiken. Een link Nieuw wachtwoord wordt verstuurd naar hun gespecificeerde e-mailadres.
    4. Abonneren op nieuwsbrief
     Het is mogelijk om te abonneren op de nieuwsbrief van Kiwi.com met, alsook zonder, voorgaande registratie of aanmelden. Het venster dat wordt weergegeven na klikken op de link “Abonneren op nieuwsbrief”, neemt het e-mailadres van de Gebruiker en vraagt of de Gebruiker “e-mailpromoties van Kiwi.com ontvangen” wil.