Privacybeleid van Kiwi.com

Bij Kiwi.com nemen we jouw privacy serieus. Momenteel voldoen we aan de Verordening nr. 2016/679. Dit is de Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel AVG genoemd, die de hoogste graad van privacy- en gegevensbescherming ter wereld biedt. In dit Privacybeleid leggen we uit welke gegevens we van jou verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We zullen ook uitleggen welke rechten je hebt als betrokkene en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerking door ons in verband met het gebruik van onze services, zowel via onze website kiwi.com als via onze mobiele applicaties voor iOS en Android.

Wie zijn wij?

Wij, als de Verwerkingsverantwoordelijke, zijn het bedrijf Kiwi.com s.r.o., ID-nr. 29352886, met statutaire zetel in Lazaretní 925/9, Zábrdovice, postcode 615 00 Brno, geregistreerd in het Bedrijfsregister beheerd door de Regionale Rechtbank van Brno, dossiernr. C 74565, Belasting-ID-nr. CZ29352886.

Enkele termen die we in dit Privacybeleid gebruiken

Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een direct of indirect geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat als wij over de middelen beschikken om jou of zelfs het apparaat dat je gebruikt, te identificeren, alle informatie die aan jou kan worden gekoppeld, zal worden behandeld als Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: iemand die het doel en de wijze van verwerking van Persoonsgegevens bepaalt. Wij zijn bijvoorbeeld een Verwerkingsverantwoordelijke wanneer we je Persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit Privacybeleid. Als je besluit om een ticket te boeken via onze website of app, sturen wij jouw Persoonsgegevens naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke, de vervoersmaatschappij of een andere dienstenverlener, die jouw Persoonsgegevens opnieuw voor eigen doeleinden zal gebruiken. Elke Verwerkingsverantwoordelijke moet een Privacybeleid hebben zoals dit, waarin je kunt lezen hoe je Persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder vind je het overzicht van Verwerkingsverantwoordelijken waarmee we je gegevens mogelijk delen.

Gegevensverwerker: een derde partij die alleen helpt om de doelen te bereiken die de Verwerkingsverantwoordelijke heeft bepaald. Zo maken we als Verwerkingsverantwoordelijke gebruik van een heleboel diensten van derden waaraan we sommige van onze activiteiten uitbesteden die we om verschillende redenen, zoals kostenefficiëntie, niet zelf uitvoeren. Een Gegevensverwerker mag je Persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze gedocumenteerde instructies.

Derde landen: landen waar de AVG niet van toepassing is. Op dit moment bedoelen we met derde landen alle landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen je Persoonsgegevens rechtstreeks van jou wanneer je ons je Persoonsgegevens verstrekt, of we verzamelen ze zelf wanneer je onze services gebruikt of wanneer je met ons communiceert. Afhankelijk van het verwerkingsdoel kunnen wij de volgende categorieën van Persoonsgegevens verwerken:

CATEGORIE VAN PERSOONSGEGEVENS
OMSCHRIJVING
Identificatiegegevens
Gegevens die worden gebruikt om je te identificeren als natuurlijke persoon, zoals je naam, achternaam, geslacht, nationaliteit, factuuradres, geboortedatum en kunstmatige online identificatie die door ons is aangemaakt, zoals ID bij Kiwi.com.
Contactgegevens
Gegevens gebruikt om contact met je op te nemen, zoals je e-mailadres en telefoonnummer.
Je online gedrag tijdens je interactie met ons
Je gedrag op onze website en in onze app, d.w.z. wat je hebt bekeken, voor hoelang, waar je op hebt geklikt enz. We volgen ook wat je doet met de e-mails en meldingen die we je sturen, bijvoorbeeld of je de e-mails opent en of je op een of meer van de links erin klikt.
Metadata van apparaat en netwerk
Informatie over het apparaat waarop je onze website hebt bezocht of het apparaat waarop je onze app hebt geïnstalleerd, metagegevens over je netwerkverbinding, alsook van deze gegevens afgeleide informatie. Deze informatie omvat bijvoorbeeld je besturingssysteem, webbrowser, schermresolutie, IP-adres enz.
Exacte locatie
De exacte locatie van je apparaat op basis van de gegevens die door de geolocatietechnologie van je apparaat worden verstrekt. Wij verwerken deze Persoonsgegevens alleen als je ons daarvoor specifiek je toestemming geeft en dit nodig is om je te voorzien van een bepaalde functie van onze website of app waarvoor toegang tot de exacte locatie van je apparaat nodig is, bijvoorbeeld om je relevante informatie over je reis te sturen op basis van je huidige locatie. Het kan ook zijn dat we toegang nodig hebben tot de informatie over je exacte locatie op de achtergrond, zelfs als je de app niet open hebt. Je zult hierover altijd worden geïnformeerd wanneer je daartoe je toestemming geeft.
Accountgegevens
De instellingen en andere gegevens die je genereert bij het gebruik van de Account bij Kiwi.com, zoals de prijsmeldingen, zoekgeschiedenis, specifieke instellingen, profielfoto, de inloggegevens die je gebruikt om in te loggen bij de Account bij Kiwi.com, d.w.z. het e-mailadres en wachtwoord (wij slaan de wachtwoorden nooit in een niet-versleutelde vorm op), gewenste keuzes en andere gegevens die zijn opgeslagen in de Account bij Kiwi.com.
Informatie over je bestelling(en)
Details van je bestelling, d.w.z. alles dat je kiest in het bestelformulier en wat je later wijzigt of aanschaft als toevoeging op de oorspronkelijke bestelling. Als je een service van speciale assistentie bestelt of als je een annuleringsverzoek indient vanwege medische redenen, dan verwerken we je gezondheidsgegevens voor zover dat nodig is voor het verlenen van deze services.
Gegevens van reisdocument
Nummer en vervaldatum van je identiteitskaart of paspoort (afhankelijk van welke je ons verstrekt).
Betalingsgegevens
Gegevens die je ons geeft voor het uitvoeren van de betaling. Dit betekent doorgaans de betaalkaartgegevens. Wij bewaren de betaalkaartgegevens nooit in een niet-versleutelde vorm. Als je ervoor kiest om je betaalkaartgegevens op te slaan in je Kiwi.com-account of in de app, dan bewaren wij deze Persoonsgegevens voor je toekomstige aankopen.
Documenten die moeten worden verstrekt met de bemiddelde service
Documenten die wij ontvangen van de aanbieder van de service die wij voor jou bemiddelen, zoals de instapkaarten of de e-tickets.
Informatie over je verzoeken en je communicatie met ons
Alle tekst- en spaakcommunicatie die is uitgewisseld tussen jou en Kiwi.com in verband met je verzoeken (bijv. gevallen van klantenservice), metadata en opmerkingen gegenereerd door onze systemen en medewerkers.
Je instellingen
Bepaalde instellingen van de website of in de app die je hebt gekozen, zoals de taal, voorkeurskeuzes zoals valuta, bestemming en andere, of cookie-instellingen.
Recensies en feedback
Beoordeling van je ervaring met producten of diensten van Kiwi.com, incl. antwoorden op specifieke vragen over dit onderwerp en algemene feedback of inhoud van een recensie.
Tegoed bij Kiwi.com
Wanneer je Tegoed bij Kiwi.com krijgt toegekend volgens onze Algemene voorwaarden, slaan we de informatie over het bedrag, de valuta en de vervaldatum van je Tegoed bij Kiwi.com op in je account.

Voor welke doeleinden gebruiken we je Persoonsgegevens?

Gebruikers

Elke keer dat je onze website bezoekt of app opent, verwerken wij je Persoonsgegevens voor de hieronder omschreven doeleinden:

NAAM
OMSCHRIJVING CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS WETTELIJKE GROND
Het leveren van de functionaliteiten van de website
Wij verwerken je Persoonsgegevens zodat wij je de functionaliteiten van onze website kunnen leveren. Je online gedrag tijdens je interactie met ons
Metadata van apparaat en netwerk
Je instellingen
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Levering van productkenmerken).
Het leveren van de functionaliteiten van de app
Voor sommige functies van onze app is het nodig dat wij je Persoonsgegevens verwerken. Soms hebben wij ook toegang nodig tot enkele specifieke gegevens over je apparaat (zoals de exacte locatie). Wij zullen je altijd vragen of je ermee instemt om dergelijke gegevens met ons te delen wanneer dit voor het eerst relevant wordt (bijv. wanneer je een functie opent die toegang tot extra gegevens vereist). Contactgegevens
Je instellingen
Exacte locatie
Andere gegevens die de app nodig heeft
Betaalgegevens
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Levering van productkenmerken).
Art. 6.1(a) - toestemming
Productontwikkeling, serviceverbetering en bedrijfsontwikkeling
Wij streven er voortdurend naar onze producten en diensten te verbeteren. Om dat te kunnen doen, hebben we nauwkeurige gegevens nodig over je interacties met ons. Daarom verzamelen we gegevens over je apparaat en je netwerkidentificaties samen met je gedrag op onze website en in de app en je algemene gebruik van onze services. Wij analyseren al deze gegevens en gebruiken ze voor het aanmaken of aanpassen van onze functies en processen. We gebruiken gegevens ook om ons bedrijf te laten groeien. Wanneer wij tot een zakelijk besluit moeten komen, kijken wij naar de gegevens die worden gegenereerd door onze belangrijkste variabele: onze klanten. Je online gedrag tijdens je interactie met ons
Metadata van apparaat en netwerk
Informatie over je reservering(en)
Informatie over je verzoeken en je communicatie met ons
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (verbetering van onze producten en diensten, bedrijfsontwikkeling).
Account bij Kiwi.com
Als je de Account bij Kiwi.com aanmaakt, verwerken wij je Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om je alle functies ervan aan te bieden, in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Het toepassingsgebied van de verwerkte Persoonsgegevens wijzigt afhankelijk van de gegevens die je besluit op te slaan. Als je gebruikmaakt van externe SSO-accounts (bijv. Facebook, Google) om in te loggen bij je Kiwi.com-account, worden de accountproviders hiervan op de hoogte gesteld en verstrekken zij je Persoonsgegevens aan ons. Als je je account aanmaakt via een website van een van onze partners, ontvangen wij op dezelfde wijze je Persoonsgegevens van deze partner.
Wij gebruiken de gegevens van je eerdere reservering(en) om je bij je toekomstige reservering(en) aan te bieden sommige gegevens vooraf in te vullen.
Contactgegevens
Accountgegevens
Identificatiegegevens
Betalingsgegevens
Informatie over je reservering(en)
Tegoed bij Kiwi.com
Art. 6.1(b) - noodzaak voor het sluiten en uitvoeren van een contract (Gebruiksvoorwaarden). Direct marketing Om jou de beste aanbiedingen te kunnen doen en de efficiëntie van onze marketing te maximaliseren, verwerken wij jouw Persoonsgegevens ten behoeve van doeleinden van direct marketing (e-mailaanbiedingen en gerelateerde verwerkingsactiviteiten). Dit doen we als je je hebt geabonneerd op onze aanbiedingen (op basis van je toestemming) of als je onze services hebt gebruikt en je onze aanbiedingen niet hebt geweigerd (afmelden). Naast je contactgegevens bewaren wij ook gegevens zoals je transactie- en reisgeschiedenis, reisvoorkeuren en andere gegevens over je interactie met ons, die ons helpen bij klantensegmentatie en personalisatie van deze aanbiedingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld op basis van jouw eerdere bestellingen een speciale aanbieding voor jou op maat maken.
Wanneer je tijdens het boekingsproces of tijdens het bestellen van een andere dienst jouw gegevens verstrekt, kunnen wij je bovendien een e-mail sturen om je te herinneren aan eventuele onvoltooide bestellingen. Persoonsgegevens die op deze manier worden verzameld, bewaren we slechts gedurende 30 dagen.
We zullen je contactgegevens nooit zonder jouw medeweten delen met andere Verwerkingsverantwoordelijken en we zullen alleen contact met je opnemen met aanbiedingen die gekoppeld zijn aan onze hoofdactiviteit.
Naast directe berichten om ervoor te zorgen dat je onze aanbiedingen niet misloopt, versturen wij push-meldingen op de website en in de app (met jouw toestemming).
Je online gedrag tijdens je interactie met ons
Accountgegevens
Metadata van apparaat en netwerk
Identificatiegegevens (indien ingevoerd in de velden)
Contactgegevens (indien ingevoerd in de velden)
Je instellingen
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Direct marketing).
Art 6.1(a) - toestemming.
Je kunt je altijd afmelden (je recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen direct marketing of je toestemming intrekken) en de status van je abonnement controleren via de links onderaan elke nieuwsbrief die je van ons via e-mail ontvangt.
Online reclame
Om je de beste aanbiedingen te kunnen bieden en om de efficiëntie van onze marketing te maximaliseren, geven wij ook reclame weer op Kiwi.com en websites van derden, die voor jou op maat is gemaakt gebaseerd op je Persoonsgegevens. Het zou daarom kunnen gebeuren dat je elders op het internet reclame ziet die boeking van transport via Kiwi.com aanbiedt.
Reclamenetwerken. Naast onze interne marketingdatabase maken wij ook gebruik van verschillende advertentienetwerken van derden, zoals Google Ads. Deze netwerken stellen ons in staat jou relevante advertenties te tonen op verschillende plaatsen op het internet. Dit doen we door je een versleutelde identificatiecode toe te wijzen en deze op te slaan in een cookie op je apparaat. Wanneer je naar een website gaat die wordt voorzien van advertenties via een van de bedrijven die samenwerken met ons partneradvertentienetwerk, herkennen zij deze identificatiecode en tonen ze je aanbiedingen volgens onze specificaties.
Targeting op Facebook. Om onze gebruikers te bereiken met onze aanbiedingen, gebruiken wij ook Meta (Facebook) for Business. Wanneer je onze website bezoekt, delen wij een versleutelde identificatiecode met Facebook, die hen in staat stelt je Facebookprofiel te koppelen aan het bezoek. Vervolgens kunnen wij je met behulp van de Facebook-advertentiediensten op Facebook aanbiedingen op maat laten zien. Als je bijvoorbeeld op Kiwi.com zoekt naar een vlucht, maar deze niet koopt, en vervolgens daalt de prijs, dan zouden wij je een aanbieding voor deze specifieke vlucht kunnen laten zien.
Functies voor gelijkaardige doelgroepen. Sommige van de advertentiediensten die wij gebruiken, namelijk Meta for Business en Google Ads, bieden ook zogenaamde functies voor 'gelijkaardige doelgroepen'. Deze functies helpen ons gebruikers te vinden die wellicht geïnteresseerd zijn in onze diensten, op basis van overeenkomsten met onze bestaande gebruikers. Wij kunnen die gebruikers dan benaderen met onze aanbiedingen. Dit betekent dat als jij ons je toestemming geeft, deze diensten je profielen zullen analyseren en andere profielen voor ons zullen vinden op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Wij krijgen nooit rechtstreeks toegang tot persoonlijke gegevens of de profielen wanneer wij deze functies gebruiken. Dit wordt allemaal op de achtergrond gedaan door de dienstverleners, en wij krijgen alleen de mogelijkheid om onze advertenties op een breder publiek te richten.
Je online gedrag tijdens je interactie met ons
Accountgegevens
Metadata van apparaat en netwerk
Je instellingen
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Direct marketing).
Marketinganalyse
Om onze marketingcampagnes in het algemeen te verbeteren, voeren we analyses uit om te kunnen zien welke campagnes werken en hoe ze bijdragen aan ons succes. Bovendien analyseren we je interacties met Kiwi.com om je aanbiedingen te sturen die relevant voor je zijn. Je online gedrag tijdens je interactie met ons
Metadata van apparaat en netwerk
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Direct marketing).
Vaststelling en uitoefening van rechtsvorderingen en verweer daartegen
Om onze rechtsvorderingen te kunnen uitoefenen die ontstaan wanneer jouw gebruik van onze website/app in strijd is met onze Gebruiksvoorwaarden of met een of andere wettelijke verplichting, en om ons te kunnen verdedigen tegen rechtsvorderingen door jou, bewaren wij je Persoonsgegevens gedurende minstens 4 jaar vanaf het moment dat je de website/app gaat gebruiken. Identificatiegegevens
Je online gedrag tijdens je interactie met ons
Metadata van apparaat en netwerk
Accountgegevens
Contactgegevens (indien ingevoerd in de velden)
Je instellingen
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Bescherming van onze wettelijke rechten).
Informatiebeveiliging
Wij moeten onszelf beschermen tegen diverse veiligheidsbedreigingen, die proberen te profiteren van kwetsbaarheden in onze beveiliging en ons bedrijf proberen te schaden. Daarvoor moeten we soms Persoonsgegevens van onze gebruikers verwerken. Daartoe verzamelen en verwerken wij Persoonsgegevens van onze gebruikers en delen deze in sommige gevallen ook met de aanbieders van onze externe oplossingen voor informatiebeveiliging, zoals CloudFlare. Je online gedrag tijdens je interactie met ons
Metadata van apparaat en netwerk
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Beveiliging).
Verzameling en beoordeling van feedback
Soms vragen we je om je ervaring met Kiwi.com te beoordelen, ons je feedback te geven of een recensie achter te laten op een externe klantbeoordelingswebsite. Wij zullen al deze gegevens opslaan en evalueren om onze producten en onze diensten te verbeteren. Identificatiegegevens
Contactgegevens
Recensies en feedback
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (verbetering van producten en diensten).

Klanten

Wanneer je een van onze services bestelt, blijven wij je Persoonsgegevens verwerken voor de hierboven toegelichte doeleinden. Het toepassingsgebied van de voor deze doeleinden verwerkte Persoonsgegevens zal recentelijk ook de Informatie over je bestelling(en) en Informatie over je verzoeken en je communicatie met ons bevatten. Daarnaast verwerken we je Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

NAAM
OMSCHRIJVING CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS WETTELIJKE GROND
Bestellen en verlenen van diensten
De belangrijkste reden waarom we jouw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is om een overeenkomst met jou te sluiten en om je de services te leveren die je hebt besteld. Afhankelijk van de mate waarin je gebruikmaakt van onze diensten, zullen wij je Persoonsgegevens verwerken op een manier die noodzakelijk is om onze Serviceovereenkomst af te sluiten en na te komen zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden. De diensten die wij leveren omvatten voornamelijk de bemiddeling van een vervoersovereenkomst en gerelateerde diensten tussen jou en de geselecteerde vervoersmaatschappij. Wij kunnen je Persoonsgegevens ook voor dit doeleinde verwerken wanneer we je helpen je vorderingen jegens vervoersmaatschappijen af te dwingen.
Om dit doel te bereiken, moeten wij je Persoonsgegevens delen met de vervoersmaatschappijen met wie je een vervoersovereenkomst sluit en, in sommige gevallen, ook met exploitanten van ticketmarktplaatsen, zoals de Global Distribution Systems. Om te betalen voor de tickets, gebruiken we bovendien je naam en achternaam om een virtuele betaalkaart voor eenmalig gebruik te genereren, die we gebruiken voor de financiële afwikkeling met de transportaanbieder.
Als je de extra service Speciale assistentie bestelt of als je ons om terugbetaling vraagt wegens gezondheidskwesties, zullen wij jouw Persoonsgegevens met betrekking tot je gezondheid verwerken. In het geval van de service van Speciale assistentie, delen wij deze met de vervoersmaatschappij die je gekozen hebt. Tijdens het bestelproces wordt jou gevraagd om je uitdrukkelijke toestemming te geven voor de verwerking van deze Persoonsgegevens. Je kunt je toestemming altijd intrekken via dit formulier: kiwi.com/privacy/rights. Houd er echter rekening mee dat als je je toestemming intrekt voor de verwerking van je Persoonsgegevens ten behoeve van de extra service Speciale assistentie, wij je geen verdere ondersteuning met betrekking tot deze service kunnen bieden.
Het kan ook gebeuren dat je een andere dienst bestelt die wij of onze partners aanbieden op onze website of in onze app, zoals verzekering of accommodatie. Wij zullen je Persoonsgegevens als vereist verwerken om een contract met jou aan te gaan en om je de bestelde dienst te bieden of (als de dienst wordt geleverd door onze partner) om het voor jou mogelijk te maken om het contract aan te gaan met de dienstverlener en om ons deel te doen in de contractuele relatie tussen jou en de dienstverlener. Hieronder vind je de volledige lijst met externe Verwerkingsverantwoordelijken waarmee we je gegevens kunnen delen.
Identificatiegegevens
Contactgegevens
Informatie over je reservering(en)
Gegevens van reisdocument
Betalingsgegevens
Documenten die moeten worden verstrekt met de bemiddelde service
Art. 6.1(b) - noodzaak voor het sluiten en uitvoeren van een contract (Algemene voorwaarden).
Preventie van fraude
Wanneer je tijdens de betalingstransactie een ticket boekt of een andere dienst via onze website of app bestelt, gebruiken we een service van derden die ons helpt om frauduleus gedrag te voorkomen. Dit is een heel gewoon proces dat bijna elke keer gebeurt als je iets online bestelt. Om dit mogelijk te maken, dragen we je Persoonsgegevens tijdelijk over naar een externe provider of service van fraudecontrole. Dit is echter niet iets om je zorgen over te maken, de hele transactie is volledig veilig en we gebruiken een van de beste en meest voorkomende instrumenten voor fraudepreventie. Deze externe dienstverleners (momenteel gebruiken we producten van de bedrijven Forter, Inc. en Riskified Ltd.) gebruiken Persoonsgegevens, die zij verzamelen voor het opbouwen van een database van frauduleus online gedrag. Zij vergelijken deze database vervolgens met het gedrag van de eindgebruikers van hun klanten, en wanneer zij tekenen van vergelijkbaar gedrag detecteren, kunnen zij hun klanten opdragen om betalingen door de fraudeurs te weigeren.
Als je frauduleuze aankopen via je bank meldt, zullen we bovendien proberen om pogingen tot frauduleuze terugvorderingen te voorkomen. We controleren daartoe je sociale media om te zien of je op een of andere wijze verbonden bent met de persoon die het ticket heeft besteld, om er zeker van te zijn dat het geen poging is om het geld voor het ticket terug te krijgen op frauduleuze wijze. Wij verwerken slechts beperkte informatie over jouw band met de persoon die het ticket heeft besteld en of je toevallig geen informatie met betrekking tot de reis hebt gepubliceerd (bijv. foto's van de luchthaven waar een vlucht vertrekt).
Identificatiegegevens
Contactgegevens
Informatie over je reservering(en)
Gegevens van reisdocument
Betalingsgegevens
Je online gedrag bij je interactie met ons
Apparaat- en netwerkgegevens
Openbaar beschikbare informatie met betrekking tot je bestelling
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com en de e-commercesector in het algemeen (Fraudepreventie).
Klantenservice
Klantenservice maakt een belangrijk deel uit van onze diensten. We nemen al onze communicatie via alle kanalen op, zoals e-mail, chat en telefoontjes, om jou de service te bieden die je nodig hebt. In het kader van onze klantenservice willen we onze klanten ook helpen bij mogelijke juridische problemen met de vervoersmaatschappijen (in geval van gemiste vluchten en vergelijkbare situaties). Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met een externe dienstenverlener. Als je te maken krijgt met een juridisch probleem, sturen we deze dienstenverlener jouw e-mailadres toe en neemt deze contact op met jou om je hulp aan te bieden bij het uitoefenen van je rechten. Hier vind je meer informatie over het delen van je Persoonsgegevens met externe verwerkingsverantwoordelijken. Identificatiegegevens
Contactgegevens
Informatie over je reservering(en)
Gegevens van reisdocument
Informatie over je verzoeken en je communicatie met ons
Art. 6.1(b) - noodzaak voor het sluiten en uitvoeren van een contract (Algemene voorwaarden).
Delen van informatie met metazoekmachines
Als je op onze boekingspagina komt via een externe zoekmachine (zogenaamde metazoekmachine), laten wij de operator van deze metazoekmachine weten dat je de boeking, die je op hun site hebt gevonden, met succes hebt afgerond. Contactgegevens
Informatie over je reservering(en)
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van de metazoekmachine (Bedrijfsactiviteiten).
Vaststelling en uitoefening van rechtsvorderingen en verweer daartegen
Wij bewaren en verwerken je Persoonsgegevens om rechtsvorderingen in te dienen en uit te oefenen, of om ons daartegen te verdedigen. Wanneer je een ticket boekt of een andere service bestelt, bewaren wij alle relevante gegevens voor potentiële toekomstige rechtsvorderingen die jij of wij kunnen hebben, vooral in gerechtelijke en andere procedures en bij het invorderen of verkopen van vorderingen die je aan ons hebt overgedragen, gedurende ten minste 4 jaar vanaf het moment van plaatsen van de desbetreffende bestelling. Ook als je ons een verzoek om gegevensbescherming stuurt, slaan wij alle gegevens op die je ons verstrekt alsook de gegevens over onze behandeling van het verzoek voor dit doel. Identificatiegegevens
Contactgegevens
Informatie over je reservering(en)
Gegevens van reisdocument
Betalingsgegevens
Je online gedrag bij je interactie met ons
Apparaat- en netwerkgegevens
Openbaar beschikbare informatie met betrekking tot je bestelling
Informatie over je verzoeken en je communicatie met ons
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Bescherming van onze wettelijke rechten).
Naleving van wettelijke verplichtingen
We moeten een deel van jouw Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. Omdat dit een wettelijke noodzaak is, hoeven we hiervoor geen toestemming te vragen. Voor dit doel zullen wij jouw identificatie- en contactinformatie en informatie over je boekingen verwerken. De belangrijkste wettelijke verplichtingen waar we dit voor moeten doen, vloeien voort uit Wet nr. 89/2012 Coll, het Burgerlijk Wetboek, Wet nr. 634/1992 Coll, betreffende de bescherming van de consument, Wet nr. 235/2004 Coll, betreffende de belasting over de toegevoegde waarde en Wet. 563/1991 Coll, inzake boekhouding. Als je ons een verzoek om gegevensbescherming stuurt om aan een van jouw rechten te voldoen, zullen wij jou om een aantal Persoonsgegevens vragen die wij vervolgens zullen verwerken voor het naleven van de toepasselijke wetgeving. Informatie over je reservering(en)
Informatie over je verzoeken en je communicatie met ons
Art. 6.1(c) - noodzaak van naleving van wettelijke verplichtingen waaraan Kiwi.com onderhevig is.

Medereizigers

Als iemand voor jou een service bestelt bij Kiwi.com (bijvoorbeeld een vlucht boekt in jouw naam), verwerken wij je Persoonsgegevens, zelfs als je geen directe klant bent. Je Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

NAAM
OMSCHRIJVING CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS WETTELIJKE GROND
Bestellen en verlenen van diensten
Als iemand onze diensten voor jou bestelt, verwerken wij je Persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verlenen van deze dienst. Identificatiegegevens
Contactgegevens
Informatie over je reservering(en)
Gegevens van reisdocument
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Verlenen van diensten).
Gebruikersaccount — bewaarde reiziger
Wanneer iemand een dienst voor jou bestelt en een Account bij Kiwi.com heeft, bieden wij deze persoon aan om je Persoonsgegevens te bewaren om in de toekomst eenvoudiger andere diensten voor jou te kunnen bestellen. Als wij je e-mailadres verstrekt krijgen, sturen wij je daar informatie over en in het geval dat je niet akkoord gaat, kun je ervoor kiezen om je gegevens te verwijderen. Identificatiegegevens
Contactgegevens
Gegevens van reisdocument
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van je legitieme belang (Vereenvoudiging van toekomstige boekingen).
Vaststelling en uitoefening van rechtsvorderingen en verweer daartegen
Om onszelf te kunnen verdedigen tegen door jou ingestelde rechtsvorderingen in verband met onze serviceverlening, bewaren wij je Persoonsgegevens gedurende ten minste 4 jaar vanaf het moment van het plaatsen van de desbetreffende bestelling. Identificatiegegevens
Contactgegevens
Informatie over je reservering(en)
Gegevens van reisdocument
Art. 6.1(f) - noodzaak voor de doeleinden van legitiem belang van Kiwi.com (Bescherming van onze wettelijke rechten).

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens en waarom?

Gegevens delen met andere Verwerkingsverantwoordelijken

In sommige gevallen delen we jouw Persoonsgegevens met derden voor hun doeleinden. Wij sturen je gegevens bijvoorbeeld naar de vervoersmaatschappijen met wie je, via onze bemiddelingsdiensten, een vervoersovereenkomst sluit en waarvan de identiteit aan jou bekend wordt gemaakt voordat je de overeenkomst met ons sluit of met een aanbieder van andere services onder dezelfde voorwaarden. In sommige gevallen delen wij je Persoonsgegevens ook met de exploitanten van ticketmarktplaatsen, zoals de Global Distribution Systems.

Dit betekent dat je Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan geselecteerde vervoersmaatschappijen of aanbieders van andere services in Derde Landen. Hier kun je meer lezen over de overdracht van je gegevens naar Derde Landen.

Elke geselecteerde vervoersmaatschappij en aanbieder van andere services zal je Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met hun eigen Privacybeleid (dat op de website van elke vervoersmaatschappij wordt gepubliceerd). Voor alle serviceverleners geldt dat de bekendmaking van Persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake Persoonsgegevens.

Als je ons hiervoor toestemming geeft via onze cookie-instellingen, zullen wij sommige van je gegevens delen met onze partners voor marketingdoeleinden.

Meer informatie

CATEGORIE VAN ONTVANGERS VOORBEELDEN
Vervoersmaatschappijen
Om de tickets die je kiest te kunnen boeken, moeten we je Persoonsgegevens versturen naar de geselecteerde vervoersmaatschappijen.
De vervoersmaatschappij waarvan je een ticket wilt kopen. Wanneer je een ticket boekt, is de vervoersmaatschappij waarmee je reist altijd zichtbaar.
Global Distribution Systems
Wanneer we naar vluchten zoeken, maken we soms gebruik van het Global Distribution System (GDS). GDS-providers zijn altijd Verwerkingsverantwoordelijken. Met name in de EU-verordening nr. 80/2009 inzake de gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen wordt ingegaan op de richtlijnen voor GDS-providers inzake gegevensbescherming.
Amadeus
Galileo (uitgevoerd door Travelport)
Sabre
Andere dienstverleners
Wanneer je een andere dienst bestelt, sturen we je Persoonsgegevens naar de derde partij die de betreffende dienst levert.
De verlener van de dienst die je hebt besteld. Wanneer je een dienst bestelt, is de dienstverlener altijd zichtbaar.
Tools voor preventie van fraude
Deze externe dienstverleners gebruiken Persoonsgegevens, die zij verzamelen voor het opbouwen van een database van frauduleus online gedrag. Ze vergelijken deze database vervolgens met het gedrag van de eindgebruikers van hun klanten. Wanneer zij tekenen van vergelijkbaar gedrag detecteren, kunnen zij hun klanten opdragen om betalingen gedaan door fraudeurs te weigeren.
Riskified Ltd.
Betalingsontvangers en -verwerkers
Het uitvoeren van een betalingsopdracht op de website van een handelaar is slechts een eerste stap in een lange reeks van technische operaties die moeten plaatsvinden voordat het betalingsverzoek je (bank)rekening bereikt en aan de handelaar wordt bevestigd. De informatie moet langs diverse betalingsverwerkers en ontvangende banken gaan. Al deze entiteiten treden op als verwerkingsverantwoordelijken omdat zij volledige controle hebben over de gegevens.
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard - Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill - DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
Braintree (PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.)
Communicatie en sociale platforms
Om je berichten te sturen gerelateerd aan onze services of om je via een extern platform in te loggen bij de account bij Kiwi.com, moeten wij je Persoonsgegevens naar de aanbieder van het door jou geselecteerde platform sturen.
Facebook Ireland Ltd.
Google Ireland Limited
Aanbieders van juridische ondersteuning
We kunnen gebruik maken van de diensten van andere partijen voor de bescherming van onze wettelijke rechten en in geval van claims.
Advocaten, incassobureaus.

Gegevens delen met Gegevensverwerkers

Er zijn veel activiteiten die we niet zelf kunnen uitvoeren. Daarom vragen we externe partners om ons te helpen. In veel van dergelijke situaties zouden de partners logischerwijs niet zonder jouw Persoonsgegevens kunnen. Daarom delen we ze met hen. In alle dergelijke gevallen blijven wij echter verantwoordelijk voor jouw Persoonsgegevens en treden zij op als verwerkers.

Dat betekent dat zij, hoewel ze jouw gegevens in hun bezit hebben, deze alleen voor onze doeleinden kunnen verwerken en wij er altijd de leiding over hebben. Ze kunnen de gegevens in geen geval gebruiken voor hun eigen doeleinden of om de gegevens te gebruiken op een manier die tegen onze overeenkomst indruist.

Bovendien gebruiken we alleen partners die ons voldoende garanties hebben gegeven dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en dat je gegevens altijd veilig worden bewaard.

Meer informatie

CATEGORIE VAN ONTVANGERS
VOORBEELDEN
Aanbieders van basisinfrastructuur
Zoals voor bijna elk ander internetbedrijf is de beste manier om ons bedrijf te runnen het uitbesteden van de basisinfrastructuur (servers) aan de grootste, beste en veiligste providers ter wereld.
Amazon Web Services Inc.
OVH.CZ s.r.o.
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Google Ireland Limited (GCP)
Klantenservicetools
Voor het doel van communicatie met onze klanten in verband met hun vragen aan de klantenservice, gebruiken wij een tool met de naam Purecloud, waarmee wij vanaf één plek spraak-, tekst- en e-mailcommunicatie kunnen uitvoeren.
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. (Purecloud)
Leveranciers van klantenservice
Wij besteden enkele van onze klantenservicetaken uit aan externe instanties met klantenservicesites waar hun werknemers werken als klantenservicemedewerkers.
Convergys International Europe B.V.
WNS Global Services UK Limited
Teleperformance Limited
KCU LLC (Teleperformance Oekraïne)
IGT Technologies Inc.
Betalingsoplossing
Voor de acceptatie, codering en veilige verwerking van je betalingsgegevens maken wij gebruik van de betaalpoort van een derde partij die de hoogste beveiligingsstandaard in de branche biedt (PCI DSS).
ZOOZ Ltd.
Communicatietools
Om onze diensten te kunnen leveren, moeten we onze klanten berichten sturen. Om dit automatisch en vlot te kunnen doen, maken we gebruik van de diensten van externe technologieleveranciers.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc.(Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill, MailChimp)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Tools voor preventie van fraude
Om frauduleuze transacties te voorkomen, controleren we alle betalingen met een "fraudebestrijder", d.w.z. een externe technologieleverancier die frauduleuze betalingspogingen detecteert.
Forter, Inc.
Boekings- en ticketingpartners
Soms hebben we hulp nodig bij de aankoop van de tickets. In de meeste gevallen maken we gebruik van de diensten van verschillende distributienetwerken van derden. Soms doen we ook een beroep op externe bemiddelaars die ons helpen om indirect tickets te kopen bij deze distributienetwerken. Dit alles om de best mogelijke prijzen te vinden. In sommige gevallen kopen we de tickets van een extern online reisagentschap.
Diverse online reisagentschappen waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten over de levering van boekings- en/of ticketingdiensten.
Providers van handhavingsdiensten
Wanneer wij je vertegenwoordigen jegens vervoersmaatschappijen ter bescherming van je rechten en claims, kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden.
Advocaten, incassobureaus.
Services voor CRM en marketinganalyse
Voor het doel van beheer van de database van onze gebruikers en klanten, voor marketingdoeleinden en voor het doel van marketinganalyse gebruiken we software-oplossingen van derden. Met deze oplossingen kunnen we je tevens bepaalde kenmerken toewijzen gebaseerd op je eerdere bestellingen en online gedrag zodat we ze kunnen gebruiken wanneer we je online reclame sturen.
Exponea s.r.o.
Facebook Ireland Ltd.
Marin Software Ltd.
Online reclamediensten
Met deze diensten kunnen we je gepersonaliseerde reclame weergeven op het internet.
Facebook Ireland Ltd. (Facebook voor bedrijven)
Google Ads
Criteo SA
CityAds Media, LLc.
Analytische tools
Wij maken gebruik van analyse- en registratiesoftwaretools van externe leveranciers die ons in staat stellen om meer inzicht te krijgen in ons klantenbestand en het gebruiksgemak van onze diensten zo goed mogelijk te optimaliseren voor onze klanten.
Google LLC.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc. (SolarWinds Worldwide, LLC)
Smartsupp.com, s.r.o.
FullStory, Inc.
Softwareontwikkelaars
Soms delen we Persoonsgegevens met onze externe softwareontwikkelaars die ons helpen met onze technologie.
Op dit moment werken we met veel softwareontwikkelaars samen. Om hun recht op privacy te respecteren, delen wij hun Persoonsgegevens niet.
Boekhoudtool
Wij zijn verplicht om correcte facturen uit te reiken en boekhoudkundige documenten (bijv. facturen) te bewaren in een vorm die door de Tsjechische wet wordt vereist, en daarom maken wij gebruik van boekhoudsystemen die door een derde partij ter beschikking worden gesteld.
Fakturoid s. r. o.
Leveranciers van informatiebeveiliging
Wij delen Persoonsgegevens met externe dienstverleners van onze informatiebeveiligingsoplossingen, zoals de aanbieder van onze firewall voor webtoepassingen, Cloudflare. Deze aanbieders kijken meestal naar je online gedrag tijdens je interactie met ons en analyseren je apparaat- en netwerkmetadata.
Cloudflare, Inc.

Hoe lang houden we je Persoonsgegevens bij?

In het algemeen verwerken wij jouw Persoonsgegevens totdat wij ze niet meer nodig hebben voor de doeleinden gedefinieerd in dit Privacybeleid. Wij verwerken je Persoonsgegevens doorgaans voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn, wat over het algemeen 3 jaar is, plus nog 1 jaar vanwege de tijdsreserve die nodig is voor vertraagde leveringen van berichten en onze aanvullende acties.

Voor het doel van het nakomen van wettelijke verplichtingen, verwerken we je Persoonsgegevens voor de duur die wordt vereist door toepasselijke wetgeving, bijv. 10 jaar voor het archiveren van facturen.

Voor het doel van je gebruikersaccount bij Kiwi.com, bewaren wij je Persoonsgegevens voor 5 jaar na de laatste actie die je hebt uitgevoerd terwijl je was ingelogd.

Voor het doel van gepersonaliseerde aanbiedingen ontvang je regelmatig e-mailaanbiedingen van ons en in elke e-mail staat duidelijk en eenvoudig uitgelegd hoe je je kunt afmelden en dus bezwaar kunt maken tegen dit soort verwerkingen. We bewaren en gebruiken je Persoonsgegevens voor dit doel totdat je je afmeldt.

Hoe kun je je Persoonsgegevens openen en beheren?

We willen dat je altijd de controle behoudt over je Persoonsgegevens. Hiertoe beschik je over bepaalde rechten die dit mogelijk maken. Onder bepaalde voorwaarden kun je:

 1. toegang krijgen tot al je gegevens die we gebruiken of verwerken en er zelfs een kopie van krijgen;
 2. ons vragen je gegevens te verwijderen;
 3. de gegevens die we verwerken corrigeren als je denkt dat er fouten in staan;
 4. de gegevensverwerking beperken;
 5. bezwaar maken tegen de verwerking;
 6. je Persoonsgegevens ontvangen in een gangbaar en door een computer leesbaar formaat of vragen om deze gegevens naar een andere dienstenverlener te verzenden.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons via dit formulier je verzoek toe te sturen: kiwi.com/privacy/rights.

Houd er rekening mee dat om de veiligheid van je Persoonsgegevens te waarborgen, wij alleen zullen voldoen aan de verzoeken die worden verzonden vanaf hetzelfde e-mailadres dat is gebruikt tijdens het boeken of bestellen van een dienst. Als iemand anders de boeking voor jou heeft gemaakt, zullen wij jou om aanvullende informatie vragen (zoals je boekings-ID), om ervoor te zorgen dat jij echt de eigenaar van de betreffende Persoonsgegevens bent.

Meer informatie

Toegang tot je Persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om ons te vragen of we jouw Persoonsgegevens verwerken, en om de volgende informatie te ontvangen:

 1. het doel waarvoor we je Persoonsgegevens verwerken;
 2. categorieën van Persoonsgegevens die we verwerken;
 3. lijst van derden waarmee we je Persoonsgegevens delen, met name wanneer deze in Derde landen zijn gevestigd;
 4. de periode waarin we je Persoonsgegevens verwerken, of in elk geval hoe we de bewaartermijn bepalen;
 5. je rechten als betrokkene conform de AVG;
 6. je recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. hoe we aan je gegevens zijn gekomen in het geval we deze gegevens niet rechtstreeks van jou hebben ontvangen;
 8. indien van toepassing, informatie over geautomatiseerde besluitvorming waaraan je onderhevig kunt zijn;
 9. wanneer gegevens zijn verstrekt aan een Derde land en welke voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn conform de AVG.

Ook kunnen we je op verzoek een volledige kopie verstrekken van alle Persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt. De eerste kopie daarvan is gratis. Voor eventuele bijkomende kopieën kunnen we administratiekosten in rekening brengen.

Je kunt je gegevens ook opvragen in een veelgebruikt formaat met het oog op gegevensportabiliteit.

Verwijderen van je Persoonsgegevens

Je hebt ook het recht om je gegevens volledig te laten verwijderen (of preciezer gezegd, onherroepelijk te anonimiseren) indien een van de volgende omstandigheden op jou van toepassing is:

 1. wanneer we je Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor een van de doeleinden zoals gedefinieerd in dit Privacybeleid;
 2. wanneer je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je gegevens conform art. 21 van de AVG en we je Persoonsgegevens niet nodig hebben voor een ander doel;
 3. wanneer we je Persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt hebben; of
 4. wanneer er een wettelijke verplichting is op basis waarvan we je Persoonsgegevens moeten verwijderen.

Je hebt echter niet het recht om je Persoonsgegevens te laten verwijderen, wanneer de verwerking daarvan nodig is voor:

 1. uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 2. naleving van een wettelijke verplichting op basis waarvan we je Persoonsgegeven moeten bewaren; of
 3. wanneer we de Persoonsgegevens nodig hebben voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Je Persoonsgegevens corrigeren

Wanneer je vindt dat bepaalde Persoonsgegevens die we van jou verwerken niet correct zijn, dan kun je ons dat laten weten en zullen we ons best doen om die te corrigeren.

Let wel, we kunnen gegevens in onze databases die verband houden met je ticket niet corrigeren. De gegevens bij vervoersmaatschappijen of andere dienstverleners veranderen daardoor namelijk niet, met als gevolg dat we deze gegevens niet meer aan elkaar kunnen koppelen. Als je de gegevens op je ticket wilt wijzigen, kun je dat altijd doen via Mijn boeking beheren op Kiwi.com.

Verwerking van je Persoonsgegevens beperken

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we de verwerking van je Persoonsgegevens beperken. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat deze niet worden verwerkt voor een ander doeleinde dan ter archivering of voor opslag in een veilig archief. Je hebt het recht om een dergelijke beperking te vragen wanneer:

 1. je de juistheid van je Persoonsgegevens in twijfel trekt (de verwerking daarvan wordt opgeschort tot dit is opgelost);
 2. we je Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, maar je verzocht hebt om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken en niet hebt gevraagd deze te verwijderen;
 3. je Persoonsgegevens alleen nog worden verwerkt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering; of
 4. je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je gegevens conform artikel 21, paragraaf 1 van de AVG en wij onderzoeken of je verzoek gegrond is.

Bezwaar maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens

Je kunt bezwaar maken tegen elk doel waarvoor we je Persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem belang. Wanneer je bezwaar maakt tegen verwerken voor marketingdoeleinden, dan stoppen we onmiddellijk met het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor dit doel.

Wanneer je bezwaar maakt tegen elk ander doel op basis van legitiem belang, dan stoppen we met de verwerking van je Persoonsgegevens voor dit doel, tenzij we kunnen aantonen dat onze legitieme redenen voor de verwerking voorrang hebben op jouw individuele interesses, rechten en vrijheden.

Overdracht van je Persoonsgegevens

Ten slotte heb je het recht om je Persoonsgegevens die wij verwerkt hebben op te vragen (op basis van jouw toestemming of een wettelijke grond van noodzaak voor het sluiten of uitvoeren van een contract) in een gangbaar en door een computer leesbaar formaat en heb je het recht om gegevens te verzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke van jouw keuze.

Cookies en soortgelijke technologie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst waardoor wij bepaalde informatie over jou kunnen bijhouden voor meerdere doeleinden, zoals het leveren van de functionaliteiten van de website en de app, Productontwikkeling, serviceverbetering en bedrijfsontwikkeling, account bij Kiwi.com, Online reclame, Marketinganalyse, Informatiebeveiliging, Fraudepreventie en Delen van informatie met metazoekmachines.

In principe kom je op onze site drie soorten cookies tegen:

 1. cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website en de levering van onze diensten (deze kunnen niet worden uitgeschakeld);
 2. Zogenaamde “prestatiecookies”. Dit zijn de cookies die we gebruiken voor statistieken om onze diensten te verbeteren;
 3. cookies die we gebruiken voor marketingdoeleinden.

Je kunt cookies die voor statistieken en marketingdoeleinden worden gebruikt, uitschakelen door hier je cookievoorkeuren in te stellen.

Je kunt je voorkeuren wat betreft digitale reclame altijd controleren en aanpassen op de webpagina's van de Digital Advertising Alliance (DAA) op http://optout.aboutads.info/ of op de webpagina's van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) op http://www.youronlinechoices.com/.

DO-NOT-TRACK: momenteel reageren wij niet op de DNT-instelling in je browser.

Meer informatie

Noodzakelijke cookies

CookieOmschrijving
SKYPICKER_AFFILIATEAffiliate ID used by Kiwi.com.
SKYPICKER_AFFILIATE_UIDAffiliate ID parameter used by Kiwi.com.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQIDUnique user ID used by Kiwi.com to identify the users.
__cfduidThe _cfduid cookie helps Cloudflare detect malicious visitors to our websites and minimizes blocking legitimate users. It may be placed on the devices of our customers' End Users to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis.
__cfruidThis cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators.
__kw_darwin_saved_groupsThis cookie ensures user interface consistency across webpage visits.
__kw_darwin_saved_testsThis cookie ensures user interface consistency across webpage visits.
__kwc_agreedThis cookie is set to true when a user makes a choice in the privacy settings.
__kwc_settingsThis cookie contains the specific privacy settings.
__kwd_testsThis session storage item contains the list of interface augmentations the user is assigned to.
affilParamsThis cookie is used to store necessary information related to the fact that you came to our website via a link on a website of one of our affiliate partners.
cf_use_obThis cookie allows the website to present the visitor with a notice that the website is under maintenance or inaccessible.
fchkoutoolsDIDUsed by used by Forter to prevent payment fraud.
fchkoutoolsSIDUsed by used by Forter to prevent payment fraud.
forced_brandForced brand set by the URL parameter or debug modal.
forterTokenThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
forterTokenThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
forterTokenCopyThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
frame_ancestor_urlUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
ftr_ncdThis cookie is a necessary part of a fraud prevention tool used for all payments on our website.
ignore_mobile_adThis cookie is used to track the choice to close an advertisement on our website.
lastRskxRunUsed by Riskified to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
lastRskxRunUsed by Riskified to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
ppwp_wp_sessionThis cookie preserves user information across different pages that the user accesses.
preferred_currencyThis cookie allows us to remember your currency preference.
preferred_languageThis cookie allows us to remember your language preference.
rCookieThis cookie is used to detect and prevent spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data.
recentRedirectThis cookie retains information from the last visited page.
recentSearchThis cookie retains information from the last search form.
recentSearchListThis cookie stores the list of the flights you recently searched for.
rskxRunCookieThis cookie is used to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
rskxRunCookieThis cookie is used to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
sessionIdPreserves the visitor's session state across page requests.
simpleTokenCookie used to store authentification data.
testEnvironmentInternal cookie used by our developers to track various information related to the testing of our website.
test_cookieThis cookie is used to check if the user's browser supports cookies.
ua_session_tokenThis cookie is used to facilitate log-in process.
uiWe use this cookie to distinguish users who use a normal browser from those who display our website in the mobile webview.
viewedOuibounceModalThis cookie is used to retain information about whether a pop-up was already shown to the user.

Analytische cookies

CookieOmschrijving
FPAUThis cookie assigns a specific identificator to the user, which counts the number of subsequent visits for the purpose of analytics.
FPIDThis cookie registers statistical data on user's behaviour for the purpose of analytics.
FPLCThis cookie assigns a specific identificator to the user, which enables us to observe behavior for the purpose of analytics.
IDEUsed by Google Marketing Platform to measure the efficacy of an ad by registering and reporting user's actions.
SL_C_23361dd035530_DOMAINCollects data on the user’s navigation and behavior on the website which is used for analytics.
SL_C_23361dd035530_KEYThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_C_23361dd035530_SIDThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_C_23361dd035530_VIDThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_L_23361dd035530_KEYThis cookie gathers statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_RECORDINGS_BEACON_DATAThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_SIDThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_VIDThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
_clckMicrosoft Clarity collects data on the user’s navigation and behavior on the website. We use this cookie to compile statistical reports and heatmaps. This specific cookie is used to store a unique user ID.
_clskSet by Microsoft Clarity. This cookie is used to store and combine pageviews by a user into a single session record.
_cltkSet by Microsoft Clarity. Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics.
_dc_gtm_UA-#Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag.
_fs_uidThis cookie contains an ID string on the current session. This cookie contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience.
_gaUsed by Google Analyrtics to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
_ga_#Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.
_gac_UA-#Used for click tracking when using auto-tagging in Goggle Ads.
_gatThis cookie is used to throttle the number of requests that the website allows, and filters them to ensure the stability and operability of the website.
_gat_gtag_UA_#Used by Google Analytics to collect statistical data on the website visits.
_gcl_auUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.
_gcl_awUsed by the conversion linker for click information. Conversion linker tags are used to help tags measure click data so that conversions are measured effectively.
_gidThis cookie is used by Google Universal Analytics, and it stores and updates a unique value for each page visited.
_parsely_visitorUsed by Parse.ly to assign an anonymous user identifier which is used to track new vs. returning visitors.
ads/ga-audiencesUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.
collectUsed to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
fs_uidThis cookie contains an ID string on the current session. This cookie contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience.
google_click_idThis cookie is a collects data about user interaction with an advertisement.
gtmSplitVarUsed by Google Analytics to gather data about user's interactions with the website which is then used for the purpose of analytics.
logglytrackingsessionThis cookie is used to track errors during users's session and report them.
pagead/1p-user-list/#This cookie tracks user's interest in products or events across multiple websites for the purpose of analytics.
rCookieThis cookie registers statistical data on users' behaviour on the website.
smartlook_ban_expireIt collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content for analytical purposes.
smartlook_ban_reasonThis cookie is used to detect errors and send error information to support staff, which use this information for the purpose of improving stability of the website.
utag_mainThis cookie helps us track the usage of our websites and improve the accuracy of analytical data.
utm_mediumDetects the form of the medium by which the user has accessed the website for analytics purposes, e.g. whether it was by clicking on a banner, email link, etc.
utm_sourceThis cookie determines the origin from which the user has accessed the website and is used to evaluate the success of marketing campaigns.

Cookies voor marketing

CookieOmschrijving
ANONCHKUsed by Microsoft Clarity to register data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites.
CLIDUsed by Microsoft Clarity to collect data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps.
MUIDThis cookie enables user tracking by synchronising the assigned ID across different Microsoft domains.
MUIDThis cookie enables user tracking by synchronising the assigned ID across different Microsoft domains.
PHPSESSIDPreserves user session state across page requests.
SMThis cookie resgisters a unique ID which tracks return visits to our website, as well as visits to different websites which use the same ad network, resulting in targeted advertisements.
SRM_BTracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function for marketing purposes.
__inf_etc__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_last_session_ping_timestamp__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_last_session_start_timestamp__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_time2__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes. Manages timestamp offset between browser and server time.
__inf_time2__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes. Manages timestamp offset between browser and server time.
__inf_tracking_definition__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
_ctuidUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
_fbcUsed by Facebook to store information about the visitor who land on our page via an ad displayed on Facebook.
_fbpUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
_uetsidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetsidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetsid_expUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetvidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetvidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
api/advertisers/v1/profUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
c.gifUsed by Microsoft Clarity to collect data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps.
cdo/cdxs/r20.gifUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
criteo_write_testCriteo is an advertisement network that helps us display ads on third-party websites that you visit.
cto_idcpyThis cookie sets a unique identifier for the user, which allows third parties to provide the user with relevant and targeted advertisements.
cto_lwidThis cookie provides user information which is used to display advertisements on third-party websites that the user visits.
cto_sidThis cookie provides user information which is used to display advertisements on third-party websites that the user visits.
frThis cookie is used to deliver advertisement products.
im_puidUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
im_snidUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
intent_media_prefsUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
pagead/landingThis cookie tracks user's behavior from multiple websites in order to present more relevant advertisements.
pagead/landingThis cookie tracks user's behavior from multiple websites in order to present more relevant advertisements.
search.form.recent_searchThis cookie contains the latest filters your specified in the search form.
trThis cookie is used to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
xnpe_#This cookie collects data from the user, to optimize advertisement relevance.

Overdracht van je gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Als dit nodig is, kunnen we je Persoonsgegevens buiten de EER overdragen. Dit gebeurt wanneer je een ticket bij een vervoersmaatschappij uit een derde land wilt boeken of wanneer je een dienst bestelt bij een aanbieder in een derde land. Uiteraard moeten we je gegevens aan deze derde partijen overdragen, omdat zij anders de bestelde diensten niet zouden kunnen leveren. Wij kunnen je Persoonsgegevens ook buiten de EER overdragen aan Gegevensverwerkers die zijn gevestigd in derde landen.

Voor overdrachten aan ontvangers in landen waar we niet kunnen vertrouwen op de beslissing van het adequate beschermingsniveau volgens Art. 45 van de AVG of passende voorzorgsmaatregelen overeenkomstig Art. 46 van de AVG, geven we je Persoonsgegevens door op basis van de uitzondering in Art. 49 Par. 1 letter b) van de AVG. Elke geselecteerde vervoersmaatschappij of dienstenverlener zal jouw Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met zijn eigen Privacybeleid (dat op de website van elke vervoersmaatschappij wordt gepubliceerd). Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan andere dienstverleners geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende Persoonsgegevens.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit

Gegevensbescherming is een serieuze zaak en de regels zijn behoorlijk moeilijk om correct te implementeren. Niemand is perfect, en het kan gebeuren dat we een fout maken. Als jij het gevoel hebt dat wij je Persoonsgegevens verkeerd hebben behandeld, neem dan eerst contact met ons op en wij beloven dat wij ons best zullen doen om de situatie op te lossen. Je kunt ons altijd benaderen met elk probleem in verband met privacy of gegevensbescherming via dit formulier: kiwi.com/privacy/questions.

Desalniettemin heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als je een EU-burger bent, kun je een klacht indienen bij de autoriteit in de lidstaat van jouw woonplaats, in de lidstaat waar je werkt of in de lidstaat waar de inbreuk is gepleegd.

Over het algemeen worden de klachten afgehandeld door het Tsjechische bureau voor de bescherming van Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht op http://www.uoou.cz.

Contact met ons opnemen en je rechten uitoefenen

Voor alle zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming kun je altijd contact met ons opnemen via dit formulier: kiwi.com/privacy/questions. Voor het uitoefenen van je rechten gerelateerd aan je Persoonsgegevens, kun je dit formulier gebruiken: kiwi.com/privacy/rights.

Bijzonderheden voor inwoners van geselecteerde landen

Wij verzekeren dat je privacy wordt beschermd, ongeacht waar je woont. Voor geselecteerde landen en staten zijn er enkele verschillen met en aanvullingen op dit Privacybeleid, die onder de hier gespecificeerde omstandigheden op jou van toepassing kunnen zijn.

Voor klanten van Kiwi.com, Inc.

In sommige gevallen, zoals gespecificeerd in onze Algemene Voorwaarden (d.w.z. als je een Amerikaanse consument bent volgens de criteria die in onze Algemene Voorwaarden worden gespecificeerd), worden onze services aan jou geleverd via ons Amerikaanse bedrijf. Indien dat voor jou het geval is, zijn de volgende specifieke bepalingen van toepassing op de verwerking van je Persoonsgegevens.

Je Persoonsgegevens worden verwerkt door het bedrijf Kiwi.com, Inc., met statutaire zetel in 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, Verenigde Staten, als Verwerkingsverantwoordelijke. Het bedrijf Kiwi.com s.r.o. functioneert als Gegevensverwerker en alle andere Gegevensverwerkers die worden gespecificeerd in dit Privacybeleid functioneren als Sub-gegevensverwerkers.

Deze specifieke bepalingen zijn niet van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens voor alle doeleinden met betrekking tot Gebruikers en voor het doel van "Gebruikersaccount - opgeslagen reiziger", waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt door Kiwi.com s.r.o.

Voor inwoners van California

Deze specifieke bepalingen zijn op jou van toepassing als je inwoner bent van California.

Wij voldoen aan de California Consumer Privacy Act (de “CCPA”), die de hoogste normen stelt aan privacy en gegevensbescherming in de Verenigde Staten. Voor informatie over onze verwerking van je Persoonsgegevens kunt je altijd dit Privacybeleid bekijken.

Je hebt het recht om te verzoeken om informatie over hoe wij je Persoonsgegevens verwerken en om een kopie hiervan te ontvangen. We verstrekken je de eerste twee kopieën in een periode van 12 maanden gratis. Je hebt ook het recht om te verzoeken om je Persoonsgegevens te verwijderen. In dit Privacybeleid kun je meer informatie vinden over je rechten en hoe deze uit te oefenen (hoofdstukken ‘Hoe kun je je Persoonsgegevens openen en beheren?’ en ‘Contact met ons opnemen en uitoefenen van je rechten’).

Als je besluit om enige van je rechten uit te oefenen, vereisen wij dat je je identiteit verifieert, bijv. door eigendom van je e-mailadres aan te tonen. Als je rechten worden aangevraagd door een geautoriseerde agent, vereisen wij je schriftelijke autorisatie en de verificatie van jou en de identiteit van de agent. We zullen je nooit discrimineren of je ongunstig behandelen omdat je enige van je rechten hebt uitgeoefend.

We kunnen je een financiële prikkel bieden in de vorm van een coupon, tegoed of enige andere vorm van korting in ruil voor je abonnement op marketingberichten. De details van de specifieke prikkel worden je getoond als onderdeel van de aanbieding van abonneren. Wij achten de waarde van je abonnement gelijk aan de waarde van de aangeboden prikkel gebaseerd op de veronderstelling van extra uitgaven. Als je besluit om onze aanbieding te accepteren, kun je het altijd annuleren zonder enige beperkingen van je rechten. Meer informatie vind je in dit Privacybeleid (rubriek "Voor welke doeleinden gebruiken wij je Persoonsgegevens?").

Wij verkopen je Persoonsgegevens niet binnen de betekenis van CCPA.

Functionaris Gegevensbescherming

Met betrekking tot alle problemen gerelateerd aan het verwerken van je Persoonsgegevens en voor het uitoefenen van je rechten gerelateerd aan je Persoonsgegevens, kun je ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens weergeven.

Oliver Švolík
Functionaris Gegevensbescherming bij Kiwi.com
[email protected]

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Ons bedrijf evolueert, en het is mogelijk dat we in de toekomst anders met Persoonsgegevens omgaan. Bij dergelijke wijzigingen zullen we dit Privacybeleid ook bijwerken, om te blijven voldoen aan de principes van transparantie. Als toekomstige wijzigingen voor jou relevant zijn, zullen we je via e-mail op de hoogte brengen.

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 februari 2023.


Wij hacken het systeem,
jij vliegt goedkoper