Vi verdsetter vennskap.
Til nøyaktig 20 euro.

Henvis venner til oss, så får de 20 euro hver. I tillegg får du 20 euro for alle henviste venner som bestiller den første turen på Kiwi.com.