אנחנו מעריכים חברות.
ב-€20 בדיוק.

כל חבר שיופנה אלינו על ידיך יקבל 20 €. נוסף על כך, ניתן לך 20 € כשכל אחד מהחברים שלך יזמינו בפעם ראשונה טיסה ב-Kiwi.com.