to Alice Springs(澳大利亚)的航班

您只管选择目的地,其余的交给我们
隐藏优惠
轻松预订
旅行破解

艾利斯斯普林斯的天气

平均天气

月平均最高气温月平均最低气温
一月35°C24°C
二月34°C22°C
三月32°C20°C
四月28°C15°C
五月22°C10°C
六月19°C7°C
七月19°C7°C
八月22°C9°C
九月27°C13°C
十月31°C17°C
十一月33°C20°C
十二月35°C23°C
最热月份
35°C
一月
最冷月份
7°C
七月
晴天
342
天每年

14 天气象预报

周日
14 Jul
17°C7°C
21 Jul
15°C6°C
周一
15 Jul
18°C8°C
22 Jul
17°C5°C
周二
16 Jul
16°C8°C
23 Jul
20°C7°C
周三
17 Jul
15°C6°C
24 Jul
21°C10°C
周四
18 Jul
17°C6°C
25 Jul
17°C8°C
周五
19 Jul
22°C8°C
26 Jul
14°C6°C
周六
20 Jul
16°C9°C
27 Jul
16°C4°C

本月飞往艾利斯斯普林斯的最低票价

探索前往艾利斯斯普林斯的行程的价格走势

年平均价格3331 CNY
July 20244410 CNY
August 20243135 CNY
September 20242652 CNY
October 20242692 CNY
November 20242882 CNY
December 20243183 CNY
January 20253579 CNY
February 20253238 CNY
March 20253516 CNY
April 20253484 CNY
May 20253389 CNY
June 20253809 CNY

艾利斯斯普林斯的机场

艾利斯斯普林斯及附近的国际机场

探索地图
探索
破解旅行奥秘,
助您低价飞行