to Banda Aceh(印度尼西亚)的航班

您只管选择目的地,其余的交给我们
隐藏优惠
轻松预订
旅行破解

班达亚齐的天气

平均天气

月平均最高气温月平均最低气温
一月29°C22°C
二月29°C22°C
三月30°C23°C
四月30°C24°C
五月30°C25°C
六月31°C24°C
七月30°C24°C
八月30°C24°C
九月30°C23°C
十月29°C23°C
十一月28°C23°C
十二月28°C23°C
最热月份
31°C
六月
最冷月份
22°C
一月
晴天
171
天每年

14 天气象预报

周一
10 Jun
85%
31°C25°C
17 Jun
31°C26°C
周二
11 Jun
89%
31°C25°C
18 Jun
76%
31°C26°C
周三
12 Jun
31°C26°C
19 Jun
31°C25°C
周四
13 Jun
31°C26°C
20 Jun
31°C25°C
周五
14 Jun
31°C26°C
21 Jun
31°C25°C
周六
15 Jun
31°C26°C
22 Jun
31°C26°C
周日
16 Jun
31°C26°C
23 Jun
31°C25°C

本月飞往班达亚齐的最低票价

探索前往班达亚齐的行程的价格走势

年平均价格788 CNY
June 2024926 CNY
July 2024918 CNY
August 2024833 CNY
September 2024708 CNY
October 2024638 CNY
November 2024833 CNY
December 2024833 CNY
January 2025833 CNY
February 2025833 CNY
March 2025825 CNY
April 2025638 CNY
May 2025638 CNY
探索地图
探索
破解旅行奥秘,
助您低价飞行