to Zaragoza(西班牙)的航班

您只管选择目的地,其余的交给我们
隐藏优惠
轻松预订
旅行破解

萨拉戈萨的天气

平均天气

月平均最高气温月平均最低气温
一月11°C3°C
二月13°C3°C
三月16°C5°C
四月19°C8°C
五月24°C11°C
六月29°C16°C
七月32°C18°C
八月32°C18°C
九月27°C15°C
十月22°C11°C
十一月15°C7°C
十二月12°C4°C
最热月份
32°C
七月
最冷月份
3°C
一月
晴天
322
天每年

14 天气象预报

周日
7 Apr
81%
24°C14°C
14 Apr
29°C13°C
周一
8 Apr
84%
23°C9°C
15 Apr
20°C10°C
周二
9 Apr
17°C6°C
16 Apr
20°C8°C
周三
10 Apr
22°C6°C
17 Apr
22°C6°C
周四
11 Apr
25°C11°C
18 Apr
23°C6°C
周五
12 Apr
26°C13°C
19 Apr
17°C10°C
周六
13 Apr
27°C12°C
20 Apr
18°C9°C

本月飞往萨拉戈萨的最低票价

探索前往萨拉戈萨的行程的价格走势

年平均价格3447 CNY
April 20243323 CNY
May 20243084 CNY
June 20242961 CNY
July 20244226 CNY
August 20244226 CNY
September 20243400 CNY
October 20242891 CNY
November 20243100 CNY
December 20243532 CNY
January 20253508 CNY
February 20253478 CNY
March 20253632 CNY
探索地图
探索
破解旅行奥秘,
助您低价飞行